Bilgi İçin Tıklayınız!
Şu an KozanBilgi.Net 'de 0 Üye 30 Misafir Bulunmaktadır. Buraya Tıklayarak Görebilirsiniz...
Anasayfan YapFavorilerine EkleE PostaPlayerHarita
KozanBilgi.Net - Türkiye'nin Bilgi Paylaşım Portalı
Bugün 28.07.2014 
          
Ana Sayfa
          
Forumlar
          
Yazılar
          
Resimler
          
Videolar
        
Kozan
          
Şiirler
          
Dosyalar
          
Hesabım
          
Gizlilik Bildirimi
          
Forum Kuralları
  Üyelik      Hatırla    Yeni Kayıt - Şifremi Unuttum -      Aklından Neler Geçiyor ? Canlı Destek
» Konu Açan coskun   
 KozanBilgi.Net Forumları
 Spor
       Atasporumuz Güreş İle İlgili Bilgiler...

Atasporumuz Güreş İle İlgili Bilgiler...

Güreş Tarihçesi
İnsanlar arasında silâhsız olarak en basit ve doğal bir mücadele şekli olan güreş; insanlık tarihi kadar eski ve uzun yıllara giden bir geçmişe sahiptir, insanların doğasında var olan hayata dört elle sarılma ve büyük bir yaşama arzusu, onları bir birine karşı saldırgan yapmış ve mücadeleye zorlamıştır. Bu karakteriyle güreşe; tarihte yer almış tüm göçebe halklarda olduğu gibi eski Türklerde de rastlanmaktadır. Güreşte; cesaret, güç, mertlik, dürüstlük, çeviklik ve beceri gibi özelliklerin bulunması ve Türk karakterine çok uygun bir spor dalı olması nedeniyle; atalarımızdan günümüze kadar tüm Türk toplumlarında sevilmiş ve önemsenmiştir. Bu nedenle gençlerimizin var olan güç ve cesaretlerini sergilemek ve daha da arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara bağlı olarak, güçlü, sağlıklı, dinamik ve atılgan bir gençlik yaratılmıştır. İyi bir nesil yetişmesinin yanında, yine güreşin katkılarıyla bir Türk ordusundaki askerlerin Avrupa ve dünya ülkeleri arasında, sağlam, cesur, kuvvetli ve vatanına bağlı birer er olarak yetişmesinde ata sporumuzun katkısı büyük olmuştur.

İnsanların henüz daha yerleşik düzene geçmedikleri ilkel yaşantılarında varlıklarını sürdürebilmek için yiyecek temin etmek ve kendilerini korumak amacıyla vahşi hayvan ve düşmanları ile yaptıkları mücadele ve boğuşmalardaki hareketler güreşe konu olmuştur. Zamanla insanların yerleşik düzene geçmeleri ve yiyeceklerini biriktirip, boş zaman yaratmalarıyla, ilkel ve doğal tutuşlar, vuruşlar, savunma ve boğuşma gibi b.asit hareketler geliştirilmiş ve seyirci önünde yapılan bir gösteri biçimine dönüşmüştür. Toplu olarak yapılan av partilerinin öncesinde idman olarak yapılmaya başlanmıştır.

Kölelik döneminde ise; zengin ve nüfuslu kişiler iri yapılı köleleri bir süre eğiterek, eğlence amacıyla güreş ve bokstan oluşan pankreas denilen çeşitli gösteriler düzenlemişlerdir.

M.Ö 3-1. yüzyıllarda orta Nil kıyılarındaki Ben-i Hasan harabelerindeki mezarların üzerindeki kabartmalarda, Mısır askerleri arasında güreşin yaygın olduğu ve askerlik eğitimlerinde cirit attıkları ağırlık kaldırıp, güreş yaptıkları görülmektedir.

Eski Mısır askerleri güreş hareketlerini ayakta ve yerde olarak çeşitli pozisyonlarda uygulamaktaydılar. Tutuşlar serbest olduğu için,
güreş karşılaşmalarında bazılarında ölümcül sonuçlara tanık olunabili-yordu. Çünkü, uygulanan hareketlerde amaç hiç bir kurala uymaksızın rakibin süitim yere getirmek, ya da pes ettirmekti.

Yine kölelik dönemlerinde eğlence amacıyla yapılan güreşe ilginin artması ile askerde piyade birliklerinin kurulduğuna, küçük Asya ve Kafkas topraklarında rastlandığı Hindistan, Çin, eski Yunan ve Roma kültüründe görülmektedir.

Genellikle bu konuda eski Yunan topraklarında yapılan birçok kazılarda ve eski Yunan Edebiyatında tatminkâr kaynaklar bulunmuştur. Eski Yunanistan'ın en eski ve hatta Girit Miken devrinde güreş müsabakaları yapıldığı kanıtlanmaktadır. Olimpiyatların ana ülkesi olduğu bilinen Eski Yunanistan'da olimpiyatlarda güreşin temel sporlar arasında bulunması da rastlantı değildir. Nitekim 33 Olimpiyatların (Milattan 644 yıl önce) programında boksla kombinasyon haline getirilen ve pankreas (yumruk doğuşu) diye bilinen güreşe yer verilmiştir. Eski Yunan devletinin gelişme çağında güreşteki değişiklikler kayda değerdir. İlk yıllarda güreşenler, rakibin tüm vücudundan (el-ayak dahil) tutarak kuvvete dönük boğuşuyorlardı. Daha sonraları yapılan değişiklikler bugünkü folklor güreşleri ve çağın modern güreş hallerini almıştır.

Kölelik devrinin düşme çağlarında Spartak zamanında gladyatörlerin (satın alınan kölelerin asker olarak) yetiştirilmelerinde temel ve özel kuvvet çalışmalarında güreş sporuna büyük önem verilmiştir. Güreşin, Ortaçağ devrinde kitleler arasında hoş karşılanmasından yararlanan menejerler ve cambazlar arenalarında güreş gösterileri tertipleyerek, yaygınlaştırma yoluna girmişlerdir. Bu gösterilere işitrak eden müsabıklar zamanla hazırlık yapma ihtiyacı duymuşlardır. Galibiyete ulaşabilmek için kuvvet ve özel teknikler üzerinde gerekli çalışmaları yapabilmek için tecrübeli kişilerin açtıkları okullarda eğitime yönelmişlerdir. Bu özel çalışmalarda ön planda maddi olanakların geliştirilmesi amacıyla profesyonelliğe ilk adımın atılmasına bir olanak sağlamıştır.

Profesyonel güreşte, Yunanlıların Romalılar tarafından istilâsından sonra hızlı bir yükseliş göze çarpmaktadır. Bu zamanda güreş kitlelerin en sevip saydığı geleneklerden biri olmuştur. Daha büyük bir sükse ile seyirci kazanabilmek için yumruk doğuşu ve ateşsiz silâhlar kullanarak gladyatörlüğe dönük çalışmalara ilgi daha da artmıştır.


Hristiyanlığm doğuşu ile gladyatörler güreşi yasaklanmış ve daha sonra da (394 yılında) İmparator Teodosiy Olimpiyat oyunlarını da yasaklamıştır, XVIII. asrın sonunda ve XIX. asrın başında ise Greko-Romen güreşine gittikçe ilginin arttığı görülmektedir. Türk güreşçilerini kiralayarak Fransa, Amerika ye ingiltere'de büyük gösteriler tertiplenmiştir. Birçok oyunlar sergilenmiş ve güreşi spor olarak kötü amaçlarda kullanan birçok yabancı menejerler Türk güreşçilerini perde olarak kullanma girişimlerinde bulunmuşlardır. Asırlardır önemini kaybetmeden Türkler ve daha birçok millet tarafından yapılan güreş, Türklerin îslâmiyeti kabulünden sonra milli spor olarak önemini devam ettirmiştir. Halife Hz. Ali'nin cenklerini anlatan menkıbelerde savaşlar sırasında yapılan güreşlerden söz edilmektedir. Hz. Hamza ise günümüzde yapılmakta olan karakucak ve yağlı güreşlerin dualarında pehlivanların piri olarak anılmaktadır. Bugün yağlı güreşlerimizin giydikleri kispeti, İskit Türklerine ait bir kemikten avadanlık üzerine işlenen güreşçi figüründe görmek mümkündür.
Osmanlı imparatorluğunun bütün sınırlan içerisinde güreş, sevilen ve itibarlı bir spor olarak kabul edilmiştir.
Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'da ve Edirne'de güreş tekkeleri yaptırdığı ve bu tekkelerde 300'den fazla güreşçiye idman yaptırıldığı bilinmektedir. Bu devirde bir çok padişah ve beylerin güreş yapmaları ve güreşçilerin yüksek mevkilerde görev aldıkları görülmüştür. .
Bilhassa Sultan Abdülaziz'in ve IV. Murat'm saltanat devrinde Kırkpmar güreşlerinde basan gösteren pehlivanlar saraya alınıp, güreş çalışmalarını sürdürmüşlerdir

Günümüzde ise güreş; bütün vücut bölümlerinin ortak çalışmalarını gerektiren, ayrıca cesaret, rekleks, beceri, dayanıklılık ve kuvvet isteyen bir spor dalı olması nedeniyle, hazırlıklarını erken yaşlarda başlanılmayı gerektiren bir yakın mücadele sporu olarak önem kazanmaktadır.


TÜRK GÜREŞİ
Türklerin güreşle ilgisine gelince; tüm insanlıkta olduğu gibi atalarımızda da bu sporun ilk şeklinin kuvvet denemesi şeklinde yapıldığı söylenebilir. Türk güreş tarihi ile ilgili bir açıklama yapmak gerekirse, bunu üç kısimda ele almada yarar vardır.

I. Devir : XIX. yüzyılın başına kadar gelen ve daha çok eski tarih kitaplarında kısaca bahsi geçen devre,

II. XIX. yüzyılın başında Koca Yusuf'a kadar (1830-1890) geçen ve daha çok söylentiler halinde bilmen devre,

III. Devre Koca Yusuf tan bu yana belgelere dayanılarak bilinen devredir.

Güreş tekkeleri, yağlı güreşin kuralları teknik oyunların isimleri hakkında geniş bilgi almak için Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi" eşsiz bir kaynaktır. Çelebi'ye göre yağlı güreşin önceleri yağlı mermer üzerinde fakat daha sonra çayır üzerinde yapılmaya başlandığı bilinmektedir.

Yağlı güreş ananesi bizi tabii olarak Kırkpmar hikâyesine götürmektedir. Osmanlılardan ilk kez Rumeli kıyısına çıkan Orhan Gazinin oğlu Süleyman Paşa'nın yanında bulunan ve hepsi de bu bölgenin fethinde şehit olan Kırk yiğidin adından Kırk pınara gelindiği ileri sürülmektedir. Rivayete göre Süleyman Paşa'nın öncüleri olan Kırk yiğit Rumeli içindeki ilerlemelerinin her molasında silahlanm bir kenara bırakıyor, kısbetlerini giyiyor ve güreş tutuyorlardı. Bunlardan Anadolu yakasındayken güreşini tamamlayamamış iki kişi bir gün Edirne civarında bir çayırda tekrar tutuşurlar. Ancak bütün gün güreştikleri halde bir türlü yenişemezler. Ay ışığında da gece yansına kadar güreşen pehlivanlar sonunda son nefeslerini verirler ve bir incir ağacının altına gömülürler. Bir süre sonra o bölgeye dönen ve arkadaşlannın mezarına' bir taş dikmek isteyen diğer kahramanlar incir ağacının altında billur gibi suların kaynadığını ve kırk tane pınarın aktığım görürler.
Dünya çapında bazı ülkelerin tarihi ve geçmişte yaptıkları hizmetler, oldukça kısıtlı olsa da bazı arkeoloik kazılar ve belgelerle günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu konuda ülkemizde çok sayıda kaynağa rastlan-masına karşın yapılan incelemeler dar bir çevre içerisinde kaybolup, kalitesini yitirmektedir. Ne yazık ki, ülkemize güreşi incelemeye gelen birçok yabancı uzman, tekniklerimizi rehber edinerek ve gerekli değişikliği yaparak modern güreş halinde çeşitli çalışma yöntemleriyle güçlü takımlar oluşturup, galibiyetten galibiyete koşmaktadırlar. Güreşçilerimizin spesifik tekniklerini filme alarak gizli silâhlı taktikle çıkarak başarı olma hedefini seçtiler ve bunda da başarılı oldular. Güreşte dünyaca ün yapan Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı, Hüseyin Akbaş, Hamit Kaplan, İsmet Atlı, Ahmet Aylık .. vb güreşçimizin temel teknikleri diğer ülke otoritelerince kök söktüren teknikler olarak sözlüklerine girmiş bulunmaktadır. Birçok çalışmalar yapıldı, yeni yeni varyasyonlar, taktikte kombinasyonlar hazırlandı. Teknik-taktik çalışmalarda yeni yeni formlar seçildi. Çalışma formasyonuna, bilimselliğe yön verilerek birçok yeniliklere değinildi. Gayretli çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar elde edildi. Zamanın askeri stratejisine göre ordumuzda kullanılan ateşsiz silâhlardan süngü, mızrak, ok, yay vs. kullanılarak ikisinin genelde bedeni düzgün, kuvvetli ve sağlıklı bir er olması gerekliydi. Birçok bulgu ve araştırmalara göre erlerimizin güçlü, kuvvetli yetişmelerinde güreş sporunun katkısının büyük olduğu Ulusumuzca malûmdur. Bedensel gücün geliştirilmesinde güreş, çeşitli amaçla kuvvet ve beceri kazanma unsuru olarak yapıldığı gibi halkımızın da üstün bir zevki haline gelmiş, saraylarda bile güreşler düzenlenmiştir. Köy ve kasabalarımızın günlük yaşantılarında en ufak bir bayram şenliğinde güreşler yapılmadan geçmesi pek nadirdir. Başanlı olan güreşçilerimizin birer milli kahraman olarak sevilip sayılmış, yetişen her yetenekli ve ümit veren gence her çeşit maddi ve manevi yardımlarını da esirgememişlerdir.


Güreş yalnız kaba kuvvet sporu olarak kalmamış, değişen koşullara özel teknik ve taktikler uygulanmıştır. Yıllarca dış ülkelerde yurdumuzu temsil eden güreşçilerimiz özel ekol kazandırmaya muvaffak olmuşlardır.
Amerikan sözlüğüne giren "Türk gibi güçlü" sözünün milletimize ve güreş sporuna otorite kazandırmalarında katkısı az değildir. Yıllardan beri ülkemizde uygulanan ve kısa sürede diğer Balkan ülkelerine sıçrayan karakucak ve yağlı güreşlerinde temel teknik olarak kullanılan tek ve çift dalmalar, sarmalar, sarma kleler, kündeler ters paçalar, elense çekmeler güreşte Türk ekolünü oluşturmaktadır.

Ülkemizde de zamanında güreşe büyük önem verildiği inkâr edilemez. 1923 yılında Türkiye Güreş Federasyonunun kurulmasıyla ülkemizde modern güreş kurallarını ve greko-romen tekniklerin öğretimi için Macar Peter getirilmiştir. Güreşçilerimiz ilk olarak 1924 Olimpiyatlarına (Paris) katılmışlardır. 1936 yılında yapılan Berlin Olimpiyatlarında 61 kilo güreşçimiz Yaşar Erkan, greko-romen stilde Olimpiyat şampiyonu olmuştur. Türkiye güreşte gücünü 1948 Olimpiyatlarında bütün dünyaya göstermiştir. Serbestte 4, greko-romende ise 2 altın madalya alınmış ve takım sıralamasında İsveç'ten sonra 26,33 puanla ülkemiz ikinci sırayı almıştır. Güreşteki başarımız 1960 Roma Olimpiyatlarında da devam etmiştir. Serbestte 4, greko-romende 3 madalya ile Sovyetlerden sonra 31 puanla ikinci olunmuştur. Bu dönemden sonra diğer ülkeler güreş konusunda birçok çalışmalarla yeni yöntemler teknik-taktik üzerinde evalüsyonlar yaptılar. Ülkemizde ise modern güreşte 1972 yılından bu yana bir düşüş görülmektedir. Genellikle önceki çalışmalar seviyesinde daha yoğun çalışmalara geçilse bile, FİLA tarafından uygulanan yeni yeni kurallar üzerindeki değişikliklere sadece hakem açısından bakılmış, sporcular ise yeni kurallara adapte olmakta güçlük çekmişlerdir. Güreşte tabana dönük uzun vadeli çalışmalar için yatırımlar yapılmayınca pek tabii ki, elde edilen basanlar da periyodik ve sürekli olmamaktadır. Bir veya iki müsabakayı geçmeyen yetersiz sayıda olumlu sonuç alınmaktadır. Bu yüzden ata sporumuzun kalkınabilmesi için önemli sorunlardan sayılan tabana dönük ve-uzun vadeli yatırımlar yetenekli uzmanlar tarafından geniş ölçüde ağırlık verilerek bilimselliğe yönelik çalışmaların gereksinimi duyulmaktadır.
Her yıl il, ilçe ve köylerimizde organize edilen ve minder güreşine kaynak oluşturan yüzlerce yağlı ve karakucak güreşlerine genç güreşçi katılmaktadır.

Her ne kadar bir sporcunun güreşe erken yaşta başlaması gerekiyor ve gelişim süreci içerisinde temel motorsal özelliklerin güreşin gerektirdiği şartlara uygun bir biçimde geliştirilmesi isteniyor ise de, teknik eleman ve malzeme yetersizliği nedeniyle günümüz koşullarında geniş sporcu kitlesine hizmet etmek oldukça sınırlı kalmıştır.False
coskun
Üye Silindi


Durumu 
» Etiketler     atasporumuz,güreş,İle,İlgili,bilgiler...,
» Benzer BaşlıklarHit...
Atasporumuz Güreş İle İlgili Bilgiler...
12598
» Cevap Veren TurkesManga   

MÜSABAKALAR VE PROGRAMLAR
MADDE 4. MÜSABAKA METODU

Müsabakalar güreşçilerin 3 veya 4'erli gruplara ayrıldığı bir sistemle yapılacak, seri başı olmayacak ve her grubu oluşturan güreşçiler ekteki tablodaki gibi birbirleri ile karşılaşacaklardır.

a) Grup Elemesi

Güreşçiler tartıda çektikleri kura numarasına göre küçük numaradan büyük numaraya doğru sıralanarak 3 veya 4'erli gruplara ayrılırlar.

Güreşçiler gruplarında birbirleri ile maç yaparlar ve içlerinde en fazla pozitif puan toplayan grupta birinci olarak direk eliminasyon sistemi ile müsabakaya devam ederken diğer iki veya üç güreşçi elenir.

Grup müsabakaları sonucunda iki güreşçinin pozitif puanlarında eşitlik olduğu taktirde birinci aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir;

a- Birbirleri arasındaki müsabakayı kazanan

b- Tuş sayısı ( eşitlik varsa tuş yapma zamanı kısa olan )

c- Teknik üstünlükle galibiyet sayısı 

d- Teknik puan toplamı

e- İhtar sayısı ( az olan sıralamada önde yer alır )

f- Pasivite sayısı (az olan sıralamada önde yer
alır)

g- Büyük teknik puanı fazla olan ( 5 - 3 - 2 )

h- Hala eşitlik devam ediyorsa resmi tartıda hafif gelen


NOT : Eğer 3 güreşçinin pozitif puanlarında eşitlik varsa aşağıdaki kriterlere göre sıralandırılırlar 

- Klasman kriterlerine bakılarak birinci veya üçüncü güreşçi belirlenir

- Diğer iki güreşçi için aralarındaki maça bakılır

- Dört güreşçinin bulunduğu bir grupta ( veya bir sıklette sadece 5 güreşçi varsa ) birinci kriter galibiyet sayısıdır. Sonra diğer kriterler kullanılır.

- Elenen bütün güreşçiler klasman kriterleri ( a - h ) kullanılarak sıralandırılır.


Özel Durumlar:

- Bir sıklette 2 - 5 güreşçi varsa hepsi birbirleri ile karşılaşır.

- 6 - 8 güreşçi varsa iki grup olur, grup birincileri final, ikincileri 3.ncülük müsabakaları yapar.

- Bir sıklette 9, 10 veya 11 güreşçi olduğu zaman, grubunda ikinci olan güreşçilere aralarında maç yaptırılacak ve birinci olan güreşçi dördüncü yarı finalist olarak yarı finalistler tablosunun altına eklenecektir.Bu güreşçi üçüncü grubun birincisi ile daha evvel karşılaşmış ise eşleme çapraz olarak değiştirilecektir.

- Eğer bir güreşçi sakatlanır ve müsabakalara devam edemezse elenir ve o ana kadar topladığı pozitif puanlara göre klasmandaki yerini alır. Bu güreşçinin sakatlığından dolayı eşleme değiştirilmez ve o güreşçinin rakibi galip sayılarak 4 pozitif puan alır.

b) Klasman Turları

Grubundan birinci olarak gelen güreşçilere 4, 8 veya 16 gibi ideal numaraya ulaşılabilmesi için klasman grubunda direk eleme ile maç yaptırılır. 

Bu turun eşlemesi tablonun üstünden başlayarak yapılacaktır.

Bu turda elenen güreşçiler klasman sıralamasında otomatikman grupta elenen güreşçilerin üzerinde yer alacaklardır.

Klasman turunda elenen güreşçilerin sıralaması aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır (sadece klasman turundaki maçlara bakılarak).

a- Pozitif puan

b- Teknik puan

c- İhtar sayısı

d- Pasivite sayısı

e- Büyük teknik puan ( 5 - 3 - 2 )

f- Resmi Tartıda hafif gelen

c) Finaller

Final turları 2 güreşçi kalana kadar direk eleme sistemi ile yapılacaktır ve kalan bu 2 güreşçi 1'lik - 2'lik müsabakası yapacaklar.

Finalistlere kaybeden 2 güreşçi ise 3'lük - 4'lük müsabakası yapacaklardır.

5 - 6 ncılık final maçları sadece Olimpiyat Oyunlarında yapılır. Bu müsabakaları çeyrek final maçlarında ( 1 / 4 ) klasman kriterlerine göre ilk iki sırayı alan güreşçiler yapar.

NOT : Eğer bir güreşçi her ne sebeple olursa olsun bir müsabakanın başlama zamanında mindere gelmezse rakibi maçı hükmen kazanır. Eğer grup müsabakaları başlamadan müsabakadan çekilme söz konusu olursa o sıkletin eşlemesi yeniden yapılacaktır. 

MADDE 5. MÜSABAKA PROGRAMI

Müsabakalar aşağıdaki gibi yapılacaktır.

a. Olimpiyat Oyunları: Her stil 3 minderde 4 gün

b. Büyükler Dünya Şampiyonaları: Her stil 3 minderde 4 gün

c. Gençler Dünya Şampiyonaları: Her stil 3 minderde 4 gün

Bununla beraber, katılımcı sayısına bağlı olarak, FILA'nın onayı alınarak her şampiyona tipinde bir minder daha ilave edilebilir veya çıkarabilir.

Prensip olarak, her müsabaka tipinde, seanslar 3 saatten daha uzun olmayacaktır.

Bütün şampiyona tiplerinde bir sıkletin müsabakaları azami üç günde biter.

Birinci ve ikinci gün: Klasman turları

Üçüncü gün: Yarı finaller - finaller

Genel kural olarak bir güreşçi günde 4 müsabakadan daha fazla müsabaka yapmamalıdır. 1.cilik - 2.clik ve 3.ncülük - 4.ncülük müsabakaları aynı (tek) minderde yapılır.Bir sıkletin müsabakaları, o sıkletteki güreşçi sayısına bağlı olarak bir veya iki günde bitirilebilir

Müsabakanın her turunda bir sıkletin müsabakası sadece bir minderde yapılacaktır, aynı anda bütün minderlerde yapılmayacaktır.


MADDE 6. YAŞ KATEGORİLERİ - AĞIRLIK KATEGORİLERİ - MÜSABAKALAR

a) Yaş Grupları

* MİNİKLER 14-15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvafakatı ile)

* YILDIZLAR 16-17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvafakatı ile)

* GENÇLER 18-20 YAŞ (17 yaş doktor raporu ve aile muvafakatı ile)

* BÜYÜKLER 20 yaş ve üstü (19 yaşındaki güreşçi hiçbir belgeye ihtiyaç olmaksızın bu kategoride güreşebilir. 18 yaşındaki güreşçi doktor raporu ile aile muvafakatı ile güreşebilir. 17 yaşındaki güreşçi büyükler kategorisinde güreşemez).

Şampiyonalar ve müsabakalarda yaş kontrolü tartıdan 6 saat önceki kesin kayıt sırasında yapılır. Bunun için her kafile sorumlusu FILA teknik delegesine:

- Güreşçinin o yıl için geçerli lisansını, 

- Kişisel pasaport veya kimlik kartını (kollektif pasaport geçerli değildir), 

- Güreşçinin yaşını belirten ulusal güreş federasyonunun verdiği belgeyi verir. Bu belge FILA'nın verdiği modele uygun olarak Federasyonun antetli kağıdına yazılır.

- Uluslararası yarışmalarda her güreşçinin milliyeti, tartı sırasında sporcunun kişisel pasaportuna veya kimlik kartına bakılarak belirlenir.

- Bir güreşçi müsabakaya sadece pasaportundaki milliyetine göre kaydedilir.Eğer, belgede bir yanlışlık veya hileli bir düzeltme varsa, öngörülen disiplin cezaları sorumlu federasyona, güreşçiye ve yanlış belgeyi imzalayana uygulanır.

- Her güreşçinin fotoğraflı lisansı, girdiği bir müsabakada FILA tarafından onaylanır ve bu belgeyle müsabakaya girerler.Eğer ilerideki başka müsabakalarda lisansındaki fotoğrafına ve diğer bilgilere aykırı durumla karşılaşılırsa müsabakadan ihraç edilir.

b) Ağırlık Kategorileri

Minikler Yıldızlar Gençler Büyükler

1 29-32 Kg 39-42 Kg 46-50 Kg 55 Kg

2 35 " 46 " 54 " 60 "

3 38 " 50 " 58 " 66 "

4 42 " 54 " 63 " 74 "

5 47 " 58 " 69 " 84 "

6 53 " 63 " 76 " 96 "

7 59 " 69 " 85 " 120 "

8 66 " 76 " 97 " 

9 73 " 85 " 120 "

10 73-85 " 85-100 "


Her güreşçi, müsabakaya kendi isteği ve sorumluluğu ile katılır. Resmi tartıda vücut ağırlığı ne ise o sıklette güreşir. Büyüklerde;ağır sıklet (120 Kg) hariç bir güreşçi kendi sıkletinin bir üst sıkletinde güreşebilir. 120 Kg. güreşçisinin 96 kg.dan fazla gelmesi gerekir.

c) MÜSABAKALAR

Değişik yaş gruplarında uluslararası müsabakalar aşağıdaki gibidir;

MİNİKLER (14-15 yaş)

- İkili ve bölgesel uluslararası müsabakalar

YILDIZLAR (16-17 yaş)

- Uluslararası müsabakalar

- Her yıl kıta şampiyonaları


GENÇLER ( 18 - 20 yaş )

- Uluslararası müsabakalar

- Tek yıllarda kıta şampiyonaları

- Çift yıllarda dünya şampiyonaları

BÜYÜKLER (20 yaş ve üstü)

- Uluslararası müsabakalar

- Her yıl kıta şampiyonaları

- Her yıl kıta kupaları

- Her yıl dünya şampiyonaları (olimpiyat yılları hariç)

Büyük erkekler dünya şampiyonalarına güreşçiler, 2000 Sydney FILA kongresi karıyla koyulan kotaya uygun olarak o yılın kıta şampiyona sonuçları baz alınarak seçilirler. Diğer dünya şampiyonaları (yıldızlar, gençler, bütün yaş kategorilerinde bayanlar) için kota yoktur. Ancak bu yaş gruplarının dünya şampiyonalarına katılmak için her ülkenin bir önceki kıta şampiyonasına bir veya daha fazla güreşçi ile katılması gerekmektedir.

- Her yıl dünya kupaları

- Unvan müsabakaları, Ustalar, Uluslararası Grand Prix, FILA Gala Grand Prix, Süper Yıldızlar Müsabakaları, 

- Dört yılda bir Olimpiyat Oyunları 


MADDE 7. GÜREŞÇİ LİSANSI

Erkek ve bayanlarda Yıldız, genç, büyük;bütün güreşçiler olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonalarında, dünya kupalarında, kıta şampiyonaları ile kupa oyunlarında, bölgesel müsabakalarda ve uluslararası turnuvalarda yürürlükteki kurallara uygun Uluslararası Güreşçi Lisansına sahip olmak zorundadır.

Güreşçi tartı sırasında FILA'nın görevlisine lisansını verir. Görevli, daha sonra ekip sorumlusuna iade eder. Lisans, içinde bulunulan senenin FILA pulunu taşıması halinde geçerlidir. Ücreti ödenerek alınan pul ile güreşçi müsabaka esnasında sakatlanma ve hastane ücretleri için sigortalanmış olur. Bu durum ; olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, kıta şampiyonaları, dünya kupaları ve dünya ligi müsabakalarında geçerlidir.

MADDE 8. KIYAFET

Her günün başında her güreşçi sakal tıraşı olmak veya birkaç aylık sakala sahip olmak zorundadır.

a- Müsabaka Mayosu

Güreşçiler tek parçalı, mavi veya kırmızı renkli ve FILA tarafından onaylanmış bir mayo ile minder kenarında hazır bulunurlar. Kırmızı mayoların mavi, mavi mayoların kırmızı renkte dizaynı yasaktır.

Güreşçiler aşağıdaki gibi giyinmelidir ;

- Göğsünde ülkesinin amblemi olmalıdır

- Mayonun arkasında azami 10 X 10 cm ebadında ülke isminin kısaltması yazılmalıdır

- Diğer ülkelerin amblem ve isim kısaltması yazılı mayo giyilemez

- Hafif ve metal içermeyen dizlikler kullanılabilir

- Maç sırasında kullanılmak üzere bir bez mendil bulundurmalı ve bunu maçın başında hakeme göstermelidir

b- Önerilen Kıyafet

IOC kurallarının uygulandığı Olimpiyat oyunları hariç güreşçiler mayolarının bacak veya kalça bölümlerinde sponsor ismi taşıyabilirler. Ayrıca eşofmanlarının sırt ve kol kısımlarında sponsor ismi taşıyabilirler.

c- Kulak Koruyucular

Bütün güreşçiler için sert maddelerle desteklenmiş kulaklık kullanmak yasaktır. Sadece elastik bez maddelerden yapılmış, metal içermeyen ve yüzeyi sert olmayan kulaklıklara FILA tarafından izin verilmiştir. Bayanlar için her yaş kategorisinde kulaklık kullanımı zorunludur.

Hakem saçı çok uzun olan güreşçiye kulaklık taktırabilir.

d- Ayakkabılar

Güreşçiler bileklerini destekleyecek ayakkabı giymelidirler. Kullanılan ayakkabılar; topuklu, pençesi çivili, kopçalı olmamalı, her hangi bir metalik parça içermemeli, bağcıksız olmalıdır. Bağcıklı ayakkabılar müsabaka esnasında çözülmeyecek şekilde bandajlanmalıdır. Her müsabık ayakkabılarının bandajını mindere gelmeden evvel kontrol etmek zorunluluğundadır.

e- Yasaklar

Ayrıca şunlar da yasaktır.

- Güreşçiler bileklerine, kollarına veya ayak bileklerine sakatlanma veya doktor müsaadesi haricinde bandaj saramazlar.

- Vücuda yapışkan bir madde veya yağ süremezler

- Maçın başında veya ikinci devrede mindere terli gelemezler

- Güreşçilerin üzerinde rakibini sakatlayabilecek kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi şeyler bulunamaz.

Tartı esnasında hakem bu maddede yazılı hususları kontrol ederek eksiklikleri gidermeleri, aksi takdirde müsabakaya alınmayacakları hakkında güreşçileri uyarır. Bu maddede açıklanan bütün şartları haiz olmayan güreşçilere hazırlanması için maksimum 1 dakika müsaade edilir, hazır olamayan müsabakayı terk etmiş sayılır.


MADDE 9. MİNDER

FILA'nın belirttiği tipte 9 metre çapındaki minder, aynı kalınlıktaki 1.50 metre genişliğindeki koruma bölgesi ile çevrilidir.Olimpiyat oyunları, şampiyonalar ve bütün uluslararası müsabakaların bu tip minderlerde yapılması zorunludur.

Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında ısınma ve antrenman minderleri FILA ' nın kabul ettiği müsabaka minderleri ile aynı kalitede olmalıdır

Ortada bir metre çapında kırmızı bantla belirlenmiş olan alan güreşe başlama bölgesidir. Minderin değişik kısımlarını belirlemek için aşağıdaki terimler kullanılır;

- Minderin ortasında merkezi daire ( 1 m. Çapında )

- Etrafı kırmızı bantlı iç kesim: MERKEZİ GÜREŞ ALANI (7 m.çapında)

- Kırmızı bant: ZON (PASİVİTE) BÖLGESİ (1 m.genişliğinde).

- 1.50 metre genişliğinde alan: KORUNMA BÖLGESİ

Olimpiyat Oyunlarında , dünya şampiyonalarında ve kıta şampiyonalarında minderler, 1.10 metre yüksekliği geçmeyen platforma koyulmalıdır. Kenarlarına kazık çakılması veya kordon geçirilmesi yasaktır. Eğer minder platformun üzerine konmuş ise, korunma bölgesi 2 metreyi geçmeyecek ve platformun kenarları zeminle 45 derecelik açı yapacak şekilde kurulacaktır. Korunma bölgesi mutlaka minderden başka renkte olacaktır. Mindere yakın döşemeler yumuşak bir örtü ile kaplanmalıdır. Minder bir örtü ile herhagi bir zararlı etkene karşı muhafaza edilmeli, her seanstan önce yıkanmalı ve mikroptan arındırılmalıdır. Minder üzerindeki branda alta katlanmış ise açılır ve temizlik burada da uygulanır.

Minder ortası 1 metre çapında ve çevresi 10 cm. kalınlığında bir bantla çevrilidir. Bunun rengi müsabakanın başlayacağı yer olduğunu belirtmek için kırmızı olmalıdır.Ayrıca çapraz olarak karşılıklı iki köşe, güreşçilerin mayo renginde kırmızı ve mavi olarak işaretlenmelidir. Minderin serileceği alanın, müsabakanın normal seyrine müsaade edecek kadar geniş olması gerekir.


MADDE 10. SAĞLIK HİZMETLERİ

Uluslararası müsabakalarla ilgili olan 7nci maddede açıklandığı gibi şampiyonalar, kupalar ve oyunlar için kafilelerin ülkelerinden hareketlerinden 3 gün önce güreşçiler tıbbi kontrolden geçer ve lisanslarına işlenir.

Müsabakayı organize eden ülke, tartıdan önceki tıbbi kontrol ve müsabakalar sırasında sağlık görevlilerine çalışması için bir yer tahsis etmek zorundadır.

Sağlık görevlileri müsabakalar esnasında gerektiğinde hizmet vermeye çağrılırlar ve FILA doktorunun emrinde çalışırlar.

Müsabakaların tartısından önce de hekimler, güreşçilerin sağlık muayenelerini yapacaklardır. Eğer tıbbi yönden sakınca varsa, güreşçinin ve rakibinin sağlığını tehlikeli bir şekilde etkileyecek ise, o güreşçinin müsabakalara girmesini yasaklayacaklardır.

Tıbbi servis, müsabakalar sırasında yaralanma ve kaza halinde müdahale eder ve güreşçinin müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar verir.Katılan ülkelerin doktorlarının da sporcularına tıbbi müdahale etme hakkı vardır. Ancak muayene esnasında sadece ekip yöneticisi veya antrenör bulunabilir.

MADDE 11. TIBBİ SERVİSİN MÜDAHALESİ

FILA'nın tıbbi sorumlusu müsabıklardan herhangi birinin sıhhi bakımdan tehlikeli bir durumda olduğunu tespit ettiği takdirde minder amiri aracılığı ile müsabakayı durdurma hakkına ve görevine sahiptir.Keza güreşçilerden birinin müsabakaya devam edemeyecek durumda olduğunu anlarsa müsabakayı hemen durdurtabilir. Bu güreşçi ciddi bir sakatlık olduğu belirtilerek izin verilmedikçe asla minderi terk edemez.

Eğer bir güreşçi kasıt olmaksızın yaralanırsa veya kabul edilebilir. Bir durumu söz konusu ise, güreş mecburen durdurulur.FILA doktoru veya müsabaka doktorunun müdahalesi sağlanır ve ona sakatlığının gerçek mi yoksa numaramı olduğu sorulur.Eğer doktor sporcunun numara yaptığını söylerse orta hakem sayı hakemi veya minder amirinin katılımı ile numara yapan güreşçiye 1 ihtar, rakibine 1 puan verilecektir. 

Eğer güreşçi müsabaka sırasında gerçekten sakatlanmış ise veya herhangi bir kanaması varsa ve doktor ( sadece FILA resmi doktoru ) tedavi edeceğini söylüyorsa zaman sınırı olmaksızın tedavi yapılacaktır. Bu tedavi esnasında güreşçinin kendi doktoru da bulunup görüş beyan edebilir.

Bir müsabakada Resmi Doktor yoksa (FILA'nın görevlendirdiği) 2 dakikalık sakatlanma süresi uygulanacaktır. Sakatlanmanın numara veya gerçek olduğuna müsabakadaki görevli hakemler karar verecektir.

Hakem müsabakayı her müsabık için her müsabakada en fazla 2 dakika durdurur. Bu durduruş her iki güreşçi için de bir veya daha fazla olabilir. Her 30 saniyede bir kesinti süresi kronometreyi idare eden tarafından anons edilir.2 dakikanın bitmesinden 10 saniye önce orta hakem her iki güreşçiyi müsabakaya başlamak üzere ortaya davet eder. FILA Tıp Komisyonunun bulunmadığı uluslararası turnuvalarda müsabakayı durdurma kararı FILA delege hakemi tarafından müsabaka doktoruna ve yaralı güreşçinin takım doktoruna danışılarak alınır.Her durumda müsabakanın durmasına veya devam etmesene karar verecek doktor mutlaka sakatlanan güreşçiden ayrı bir milliyetten olmalıdır ve sakatlığın yaşandığı ağırlık kategorisindeki diğer güreşçileri de konu ilgilendirdiğinden ilgili diğer milletten de olmamalıdır (Bakınız Sağlık Yönetmeliği).


MADDE 12. DOPİNG

Federal statülerin uygulanması ve zaten yasak olan dopinge karşı mücadele amacı ile FILA, kendisi tarafından kontrol edilen turnuvalarda istediği zaman güreşçileri doping testine tabi tutma hakkına sahiptir. Bu düzenleme FILA kurallarına göre Kıta ve Dünya Şampiyonalarında ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına göre Olimpiyat ve Kıta Oyunlarında zorunludur. Doping için yapılacak kontrollere, öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına ve sporcunun hemen elenmesine güreşçiler ve idareciler hiç bir şekilde karşı gelemezler. Doping kontrolünün sayısına, zamanına ve kontrollerin ne zaman yapılacağına FILA Tıp komisyonu karar verir. Numune alma işlemi FILA tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından, test edilen güreşçinin idarecisi huzurunda yapılır. Numune alma işlemi yukarıdaki koşullarda yapılmaz ise elde edilen sonuç geçersizdir.(Bakınız Doping Yönetmeliği)

Doping kontrol masrafları organizatör ülke tarafından sağlanır. FILA , IOC ' ye Dünya Dopingle Mücadele Birliğinin belirlediği bütün dopingle mücadele ve ceza prosedürlerini uygulama konusunda taahhütte bulunmuştur. FILA tarafından doping yapan güreşçilere yönelik açılmış olan davalar Lausanne ' de ki Spor Suçları Mahkemesinde görülür. Uluslararası lisansa sahip güreşçilerin diğer mahkemelere başvurması yasaktır.


HAKEM HEYETİ
MADDE 13. YAPISI

Bütün müsabakalarda hakem heyeti şu şekilde oluşur: Nitelikleri ve görevlendirilmeleri Uluslararası kurallardaki hakem statüsüne uygun bir minder amiri, bir orta hakem ve bir sayı hakemi, o müsabakadaki hakem heyetini oluşturur. Resmi FILA şampiyonalarında kontrolörlerle ilgi madde paralelinde görev yapacak bir de kontrolör görevlendirilir.

Müsabaka sırasında, ciddi nedenler hariç, hakem heyeti asla değiştirilemez. Hakem heyetinde aynı milletten iki hakem birden görev alamazlar. Bundan başka ; hakemlerin güreşçilerle vatandaşlık bağı da kesinlikle olamaz. Ayrıca kendi milletlerinden güreşçilerin müsabakalarında görev alamazlar. Olimpiyat Oyunlarında, dünya şampiyonalarında ve kıta şampiyonalarında hakem heyetinin teşkili minder amiri hariç kura ile yapılır.


MADDE 14. GENEL GÖREVLER

a) Hakemler güreş müsabakalarının kurallarında öngörülen bütün görevleri yerine getirirler. Hakemlerin görevi, müsabakayı dikkatle izleyip hareketin şekline göre karar vermektir. Bu karar müsabakanın fizyonomisini hakem bültenine aynen aktaracak şekilde olmalıdır.

b) Minder amiri, orta hakem ve sayı hakemi oyunları değerlendirerek nihai kararlarını vereceklerdir.Orta hakem ve sayı hakemi minder amirinin idaresinde beraber çalışırlar.

c) Hakemler yürürlükteki kaidelerde öngörülen puan ve cezaları vermekle yükümlüdürler.

d) İki rakip tarafından gerçekleştirilen oyunların değerleri, sayı hakemi ve minder amiri tarafından kullanılan hakem bültenlerine işlenir.

Puanlar, ihtarlar (0) , pasiviteler (P) ve zorunlu bağlama (K) müsabakanın değişik safhalarında sıra ile ve açıklıkla yazılmalıdır.Bu puantaj cetvelleri sayı hakemi ve minder amiri tarafından imzalanmalıdır.

e) Eğer müsabaka tuşla bitmez ise; karar minder amiri tarafından her iki güreşçinin hareketlerinin, minder amiri ve sayı hakeminin bültenleri üzerine işaretlenmiş değerlendirmelerine göre verilecektir.

f) Bütün puanlar sayı hakemi tarafından da sayı paleti veya elektronik numaratörle anında ilan edilmelidir.

g) Müsabakaların idaresi için hakemler FILA'nın temel terimlerini kullanmalıdır. Bununla beraber müsabaka esnasında kendi aralarındaki konsültasyon hariç, başkaları ile konuşmaları yasaktır.


MADDE 15. ORTA HAKEM

a) Orta hakem, minder üzerinde kaidelere göre idare etmek zorunda olduğu müsabakayı düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

b) Hakem müsabıklar üzerinde, emirlerini ve talimatlarına uymalarını sağlamak için kesin bir otorite sağlamak mecburiyetindedir. Ayrıca müsabakayı dışarıdan yapılacak yasak ve kural dışı müdahalelere müsamaha göstermeksizin yönetir.

c) Orta hakem, sayı hakemi ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır ve müsabaka esnasında görevini tahriklerden ve uygun olmayan müdahalelerden etkilenmeden yapar.Düdüğü ile müsabakayı başlatır, durdurur ve bitirir.

d) Sayı hakeminin veya minder amirinin katılımı ile müsabıklar minder dışına çıktıkları durumlarda müsabakanın içeride devamına ya da güreşin durduğu durumlarda müsabakanın yerde veya ayakta devamına karar verir.

e) Orta hakem, sol koluna kırmızı, sağ koluna mavi renkli kolluk takar. Yapılan oyunlarda alınan puanları parmakları ile işaret eder. Eğer sağ kol havada ise yapılan hareketin puanı mavi mayolu güreşçiye aittir. Aksine sol kol havada ise puan kırmızı mayolu güreşçiye aittir.

f) Orta hakemin kesinlikle tereddüt etmemesi gereken konular şunlardır;

- Pasif güreşçi veya güreşçileri ikaz etmek, 

- Müsabakayı çok erken veya çok geç kalmaksızın tam zamanında durdurmak, 

- Oyun, minder kenarında yapılmış ise, geçerli olup olmadığına karar vermek, 

- Güreşçi köprü durumuna düştüğünde 5 saniyeyi görünür şekilde saymak ve durumun gerektirdiği ek puanı vermek, 

- Sayı hakemi ile görüş birliğine vararak, bu mümkün değilse minder amirinin mutabakatını alarak tuşa karar vermek.Tuş, güreşçinin iki omuzu da aynı anda mindere yapıştığında orta hakemin TUŞ (TOMBE) veya " 21, 22 " kelimesini telaffuz etmesi ile geçecek zamanın sonunda gerçekleşir. Bu durumda orta hakem ; minder amiri veya sayı hakemi ile mutabakattan sonra, önce elini mindere vurur ve sonra düdüğünü çalar.

- Müsabakayı durdurmadan minder amiri veya sayı hakemine pasif güreşçiyi işaret etmek, mutabakattan sonra prosedürü doğru olarak uygulayarak pasif güreşçiye pasivite vermek, 

g) Orta hakem şunları da yapmalıdır;

- Güreşçiler ayakta iken yanlarına çok yaklaşmamak, aksi halde bacaklarını görmeyebilir. Güreş yerde ise onlara yakın olmak, 

- Müsabakanın minder ortasında yeniden başlayacağı durumlarda, müsabakanın ayakta mı yoksa yerde mi devam edeceğine açık seçik ve hızla karar verip bildirmek (ayakların merkezi daire üzerinde olmasına dikkat etmelidir), 

- Özellikle tuşun söz konusu olduğu durumlarda, seyirci ve sayı hakemi ileminder amirinin görüşüne mani olmamak için güreşçilere fazla yakın durmamak, 

- Güreşçilerin müsabaka esnasında vücutlarını kurulama, burunlarını temizleme, ayakkabı bağcıklarını bağlama, yaralanma ve benzeri bahanelerle dinlenmesine izin vermemek, bu durumlarda müsabakayı durdurmak ve hatalı güreşçiye ihtar, rakibine 1 puan teklif etmek

- Her durumda minder üzerinde pozisyonunu değiştirebilecek ve olası bir tuşu daha iyi görebilmek için yüzüstü yere yatabilecek durumda olmak, 

- Pasif güreşçiyi, minderden kaçmasını engelleyecek bir yerde durarak müsabakayı durdurmaksızın uyarmak, 

- Güreşçiler minder kenarına yaklaştığında düdüğünü çalmak için hazır olmak, 

h) Orta hakem aşağıda belirtenleri de yapar;

- Greko-romen güreşte özellikle güreşçilerin bacaklarına dikkat eder, 

- Müsabakanın sonucu ilan edilinceye kadar güreşçilerin minderde kalmasını sağlar, 

- Her durumda, mutabakat ihtiyacı duyulduğunda önce sayı hakemine başvurur, bu esnada minder kenarında ve minder amirini görecek şekilde bulunur, 

-Hakem kararını gerektiren durumlarda diskalifiye veya galibi belirlemek için kanaatini bildirir, 

- Kazanan güreşçiyi minder amiri ile mutabakat sağladıktan sonra ilan eder.

i) Orta hakem kurallara uyulmaması ya da sertlikler yapılması ceza talep eder.

J) Orta hakem, minder amirinin müdahalesi ile teknik üstünlüğe (10 puan fark) ulaşıldığı zaman müsabakayı durdurur. Bu durumda atak veya kontra-atak için hareketin tamamlanmasını beklemelidir. Maçı durdurduktan sonra kazanan güreşçiye müsabakaya devam etmek isteyip istemediğini sorar
KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
» Cevap Veren TurkesManga   

MADDE 16. SAYI HAKEMİ

a) Genelde güreş kurallarında öngörülen bütün yükümlülükleri yerine getirir.

b) Hiçbir şekilde münakaşaya meydan vermeden müsabakayı dikkatlice takip eder. Orta hakem veya minder amiri ile mutabakattan sonra her hareketin puanını bültene işler. Bütün durumlarda fikrini bildirir.

c) Her hareketin sonunda orta hakem veya minder amiri ile mutabakatı doğrultusunda söz konusu harekete verilen puanları bültenine işler. Yanındaki her türlü özel araç aracılığı ile kararlarını gösterir ve kararlar yanında bulunan skorborda girilir. Skorbord seyircilerin ve güreşçilerin görebileceği biçimde kurulur.

d) Pasif güreşçi hakkında kararını bildirir.

e) Orta hakemin tuş kararına katıldığını işaretle bildirir.

f) Müsabaka sırasında orta hakemin göremediği bir şey olursa (tuş, kural dışı oyun veya pasif pozisyon gibi), söz konusu güreşçinin rengini taşıyan paleti kaldırarak orta hakeme işaret eder (orta hakem ona teklifte bulunmamış olsa dahi). Bütün durumlarda, sayı hakemi güreşçinin tavırlarında anormal veya kaide dışı görünen her durum için orta hakemin dikkatini çeker.

g) Sayı hakemi, puanlama bülteninin altına imza eder ve kaybeden güreşçinin sütununu net bir şekilde çizerek galibin adını yazarak müsabakanın sonucunu kaydeder.

h) Minder amirinin karar vermesinin zorunlu olduğu teknik üstünlükle biten karşılaşmalar hariç, sayı hakemi ile orta hakemin kararları, eğer bir çelişki yoksa minder amirinin müdahalesine gerek kalmadan geçerlidir.

i) Hakem puantaj bülteninde tuş, teknik üstünlük, müsabakayı terk ile sonuçlanan müsabakaların ne kadar sürdüğü net bir şekilde yazılmalıdır.

j) Müsabakayı daha iyi izleyebilmesi için sayı hakemi yerini değiştirebilir. Bu yer değiştirme yalnızca minderin sayı hakeminin bulunduğu uzun kenarı boyunca olabilir.

k) Sayı hakemi bültenine, güreşçinin pasivite ikazı olduğu her seferinde "P" harfi ile işaretler.

l) Sayı hakemi güreşçilerin birinin veya diğerinin yaptığı çırpmaların puanını altını çizerek belirtir.

m) Minderden kaçma, kural dışı oyun, (kontağı reddetmek), yerde başlama pozisyonunun ( ve zorunlu bağlamanın ) doğru olmaması ve sertlik gibi durumlar sonucu verilen ihtarlar, bültene "O" ile işaretlenir.

n) Her zorunlu bağlamada bağlamayı önce yapacak olan güreşçinin hanesine " K" harfini yazar ve bağlama sonucunda alınan puanı kare içine alır.


MADDE 17. MİNDER AMİRİ

a) Fonksiyonu çok önemli olup, güreş kurallarında öngörülen görevleri yerine getiren kişidir.

b) Orta hakem ve sayı hakeminin çalışmasını koordine eder.

c) Kurallarla öngörülen her durumda müsabakanın uzamasına karar verir.

d) Hakem heyetinin hareket ve kaidelere uymasını ve müsabakanın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde cereyanını sağlamak için çok dikkatle müsabakayı takip eder.

e) Orta hakem ve sayı hakeminin anlaşmazlığı durumunda, neticenin tespiti için puan değerleri ve tuş için karar vermek görevidir.

f) Hiçbir zaman kararını ilk olarak vermez, orta ve sayı hakeminin kararını beklemelidir. Kararı etkilemeye hakkı yoktur.

g) Kural ihlali durumunda müsabakayı durdurup orta ve sayı hakemlerine bu kararın nedenini sorar. Her iki hakemle görüştükten sonra ve çabuklukla çoğunluk oyu ile (2'ye karşı 1) kararı düzeltir.

h) Genel olarak minder amiri teknik ve özellik gerektiren hususlarda Uluslararası Hakem Yönetmeliğinin ilgili bölümüne göre hareket eder.


MADDE 18. KONTROLÖR

Olimpiyat Oyunları, dünya şampiyonaları, dünya kupaları, kıta şampiyonaları ve kupaları, oyunlar ve bölgesel oyunlarda her minder için bir hakem komisyonu üyesi veya en yüksek kategorili bir hakem kontrolör olarak atanacaktır.

a) Kura Çekimi 

- Kontrolör orta hakem ve sayı hakemini kura ile tayin etmelidir. Bu kura her maç için minderde görevlendirilmiş hakemler arasında aşağıdaki şekilde yapılır. 

- Çekilen ilk numara orta hakem olarak görevlendirilir

- Çekilen ikinci numara sayı hakemi olarak görevlendirilir

- Orta ve sayı hakemleri kura ile belirlendikten sonra minder amiri belirlenen hakemler arasında atama ile tayin edilir

- Bir maç başladığında , bir sonraki maçın kurası çekilir

- Her minderin sorumlusunda, o minderde görevli hakemlerin numaralarının içinde bulunduğu ( üç ) torba olur. ( Bu torbaları hazırlamak organizasyonun görevidir )

- Minderlerdeki tüm hakemler orta ve sayı hakemi olarak görev yaparlar

- Bütün hakemlerin görevlendirilmesi tamamlanana kadar çekilen numaralar torbaya geri atılmadan ( diğer torbalarda ) muhafaza edilir. Herkesin görevlendirilmesi tamamlanınca prosedür tekrar uygulanmaya başlar.

- Kurada güreşçilerden biri ile aynı ülkeden olan hakemin numarası çıkarsa numara torbaya geri atılır ve nötr bir hakem için tekrar kura çekilir.

- Orta hakem olarak belirlenen hakemlerin numaraları başka bir torbaya konularak diğer maçta sayı hakemi olarak görevlendirilecek şekilde kuraya tabi tutulurlar.

- Orta minderde yapılacak final müsabakaları için kuralar hakem komisyonu başkanı veya görevlendirilmiş FILA yönetim kurulu üyesi sorumluluğunda çekilir.


b) Kontrolör

- Kontrolör hakemlerin yönetimine müdahale etmez. Eğer maçın neticesini değiştirecek bir durum oluşursa minder amiri maçı durdurur kontrolörle konsültasyon yaparak ve onunla mutabık kalarak doğru kararı belirler. Bu konsültasyon esnasında sayı ve orta hakemin fikirleri alınmaz ve onlar konsültasyona katılmazlar 

- Kontrolör ve minder amiri tarafından verilen karar kesindir ve değiştirilemez.

- Video kontrol sisteminin olduğu müsabakalarda kontrolör minder amiri ile beraber doğru sonucu bulmak için tartışmalı pozisyonu videoda inceleyebilir.


MADDE 19 : KARAR VE OYLAMA

a) Orta hakem kararını kolunu kaldırarak ve puanları parmakları ile işaret ederek belirtir. Eğer orta hakem ve sayı hakemi anlaşmışlarsa karar geçerlidir. Bu durumda minder amirinin kararı etkileme yetkisi yoktur. Eğer açık bir ihlal varsa minder amiri konsültasya başvurmadır.

b) Oylama (karar belirtmede) sayı hakemi ve minder amiri kararını paletler veya elektronik skorbord kullanarak gösterirler.Aşağıda belirtildiği gibi; mavi, kırmızı ve beyaz renklerde 11 adet palet mevcuttur.

- Bir beyaz

- Beş kırmızı; dört adet üzerinde 1, 2, 3 ve 5 yazılı palet bir adet rakamsız olup ilgili güreşçinin ikaz ve ihtarında kullanılan palet.

- Beş mavi; kırmızıdaki gibi dördü rakamlı, biri rakamsız.

Bunlar kullanıcıların kolayca kullanabileceği şekilde bulunur. Sayı hakemi kararını açık seçik ve anlaşılır biçimde vermekten kaçınmamalıdır.

Anlaşmazlık halinde karar minder amiri tarafından verilir. Bu, orta hakemin veya sayı hakeminin birbirine uymayan kararlarında, birinin kararına minder amirinin uyması mecburiyeti şeklinde olur.

c) Eğer müsabaka öngörülen zamanın sonuna kadar uzarsa, kazananı tespit etmek için minder amirinin puantaj bülteni dikkate alınacaktır. Skorbord'ta yazılı olan her zaman minder amirinin puantaj bültenine uygun olmalıdır.

Eğer sayı hakemi ve minder amirinin tuttuğu bültenlerde bir veya birkaç puan farkı varsa, minder amirinin bülteni geçerli sayılacaktır.

MADDE 20. KARAR TABLOSU

Puanların ve ihtarların verilmesi.

Güreş devam ederken sayı hakemi ve orta hakemin verdikleri puanlar, ihtarlar ve pasiviteler aşağıdaki şekilde kesinleşir. (R: Kırmızı güreşçi, B: Mavi güreşçi, 0 sıfır puan)


HAKEMLER

Orta Hakem Sayı Hakemi Minder Amiri Kesinleşen Sonuç

1.R 1.R -- 1.R

2.B 2.B -- 2.B

3.R 3.R -- 3.R

5.R 5.R -- 5.R


Orta Hakem Sayı Hakemi Minder Amiri Kesinleşen Sonuç

1.R 0 0 0

1.B 1.R 1.R 1.R

2.R 1.R 2.R 2.R

2.B 0 2.B 2.B

3.R 2.R 2.R 2.R

3.B 1.R 3.B 3.B

Kural ihlallerinde minder amiri konsültasyon talep etmelidir. Eğer, konsültasyon sonucunda da anlaşmazlık devam ederse minder amiri birinin fikrine uyar ve karar kesinleşir. Eğer müsabakalarda kontrolör varsa bu konsültasyon orta ve sayı hakemi ile değil minder amiri ve kontrolör arasında yapılır.


ÖRNEK:

Sayı Hakemi Orta Hakem Minder Amirinin Kararı

1.R 1.B 1.R VEYA 1.B

2.R 2.B 2.R VEYA 2.B

MADDE 21. HAKEMLERİN CEZALandIRILMASI

En yüksek jüriyi oluşturan FILA Bürosu, şampiyona delegelerinden aldığı raporlara göre hakemlere yaptıklara hatalar için aşağıdaki disiplin cezalarını verebilir.

a) İhtar verebilir, 

b) Müsabakadan çekebilir, 

c) Bir alt kategoriye düşürebilir, 

d) Belli bir süre için hakemliğini askıya alabilir, 

e) Hakemliğine son verebilir.KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
» Cevap Veren TurkesManga   

MADDE 22. HAKEMLERİN KIYAFETİ

Hakemler ; orta hakem, sayı hakemi, minder amiri ve kontrolör görevlerini yaparken aşağıdaki kıyafeti giymek zorundadırlar.

- FILA logo' lu klasik lacivert ceket 

- Gri pantolon ve siyah kemer

- Sol göğüste FILA logo'su bulunan uzun veya kısa kollu açık mavi gömlek

- FILA logo'lu sarı kravat

- Siyah çorap

- Siyah ayakkabı


Hakemler sponsor ismi taşıyamazlar. Fakat sırt numarasında FILA sponsorunun ismi bulunabilir.


MÜSABAKALARIN YÜRÜTÜLMESİ
MADDE 23. TARTI

Tartı başlangıcından 6 saat önce ekip şefi kesin güreşçi listesini organizatöre vermek zorundadır. Bu sürenin bitiminden itibaren hiçbir değişiklik kabul edilmeyecektir.

Tartı, her zaman müsabakadan bir gün önce yapılır ve 30 dakika sürer.

Müsabaka yönetmeliğinde belirtilen zamanda ve koşullarda yapılacak olan tıbbi kontrolden geçmeyen hiçbir güreşçi tartıya kabul edilmeyecektir. Tıbbi kontrol her zaman tartıdan 1 saat önce yapılır. Güreşçiler bu esnada lisans ve pasaportlerını göstermek zorundadırlar. Güreşçiler tıbbi kontrolde yetkili hekimler tarafından herhangi bir bulaşıcı hastalığı olup olmadıkları konusunda muayene ederler. Bulaşıcı hastalık belirtisi görülen güreşçiler elenirler.

Güreşçilerin fiziki görünümleri mükemmel olmalı, tırnaklar çok kısa olarak kesilmelidir. 

Güreşçilerin tartı esnasında güreş mayolarını giymiş olacaklar, ayakları ise çıplak olacaktır. Mayo için herhangi bir tolerans tanınması söz konusu değildir.

Güreşçiler tartı işleminin sonuna kadar istedikleri kadar tartılma hakkına sahiptirler. Karşılaşmaların iki veya üç gün sürdüğü müsabakalarda, belirlenen kategorilerin güreşçileri tartılarının bir gün önce olacağına ve başlangıç saatine dikkat etmek zorundadır. 

Bütün müsabakalarda, her kilo kategorisi için tek bir tartı vardır.

Hakemler tartıda güreşçilerin madde 8 ' de belirtilen kıyafet şartlarını tam olarak yerine getirdiklerini kontrol etmek ve güreşçilere mindere hatalı kıyafetle gelmelerinin kendileri için riskli olacağını bildirmekle sorumludur.


MADDE 24. KURA ÇEKİMİ

Müsabıklar, her turdaki eşlemenin sağlanması için kura çekeceklerdir. Kura, müsabakanın başlamasından önce, tartı sırasında çekilir.

Kura çekimi herkese açık olmak zorundadır ve tıbbi kontrolden geçmiş güreşçi sayısıyla eşit sayıda numaralanmış markanın (JETON) kapalı bir torba, çanta veya numaraların ayırt edilmesini engelleyecek bunlara benzer bir nesneye atılarak yapılır. Eğer farklı bir sistem kullanılırsa bu açık olmalıdır. Tartılan güreşçi kantardan indikten sonra eşlemesini belirleyecek olan kurayı kendisi çeker. Bu numara pano üzerine hemen yazılarak herkesin görmesi sağlanır.

ÖNEMLİ: Kura çekiminde tartıdan ve kuradan sorumlular üstteki yönetmeliğin prosedürüne uygun olmayan bir şey veya bir hata görürlerse, kategorinin kurası iptal edilir ve bu kategorinin kurası yenilenir.


MADDE 25. BAŞLANGIÇ LİSTESİ

Eğer bir veya birçok güreşçi tartıya gelmezse veya tartıda ağır gelirse, tartı sonunda, güreşçiler en küçük numaradan en büyük numaraya gitmek üzere sıralanırlar.

NO. 1 E NO. 7 J

NO. 2 H NO. 8 L

NO. 3 B NO. 9 I

NO. 4 A NO. 10 G

NO. 5 D NO. 11 K

NO. 6 C NO. 12 F

Güreşçiler numaralarına göre sıralanırlar.
KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
» Cevap Veren TurkesManga   

MADDE 26. EŞLENDİRME

Güreşçiler kurada çektikleri numaraların dizilişine göre eşlenirler. Eşleme sonuçlarını gösteren ve müsabakaların saatli programını belirten bir yayın hazırlanmalı ve müsabakaların öngörülen şekilde yürütülmesini içermelidir. Tur atlayan güreşçi yayınlanan müsabaka programlarında bildirilmelidir.

Her turun eşlemeleri, sonuçlarıyla beraber katılımcıların her zaman görebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için görünür bir tabloya kaydedilecektir.


MADDE 27. MÜSABAKADAN ELENME

- Tıbbi kontrolden geçmemiş, Organizasyon Sekreterliğinden izin almamış veya ismi okunduğunda müsabakaya çıkmamış güreşçi elenir ve sıralamaya da giremez. Rakibi müsabakayı kazanmış sayılır.

- Centilmenliğe, FILA'nın evrensel güreş düşüncesine ve kavramına uymayan hareketlerde bulunan, hile yapan veya bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçi anında hakemlerin oybirliği ile diskalifiye edilir, bu güreşçi sıralanmaya alınmaz.

- Eğer her iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, yukarıdaki şekilde değerlendirilecek ve bir sonraki turda eşlendirme değiştirilmeyecektir.

- Eğer bu diskalifiye durumu müsabakalardaki sıralamayı bozuyorsa aşağıdaki sıralarda yer alan güreşçiler yukarı kaydırılarak sıralama yeniden düzenlenecektir.


MADDE 28. ÖDÜL TÖRENİ

Her kategoride ilk üç sırayı alan güreşçiler ödül törenine katılırlar ve derecelerini belirten birer madalya ve diploma alırlar.


Birinci Altın Madalya

İkinci Gümüş Madalya

Üçüncü Bronz Madalya


Dünya Şampiyonalarında birinci, Dünya Şampiyonluğu kemeri kazanır (Bkz.Ödül ve Ceza Yönetmeliği).

Dördüncülükten onunculuğa kadar derece alan güreşçiler diploma alacaklardır.

Ödül törenleri her kategorinin final maçından hemen sonra yapılır. Törende ilk önce birinciden başlanarak ödül verilir.


MADDE 29. BİREYSEL MÜSABAKALARDA TAKIM SIRALAMASI

Takım sıralaması ilk 10 sırayı alan güreşçilere göre belirlenir.

Her kategoride 1.nci olan güreşçi 10 puan alır.

" " 2.nci " " 9 " "

" " 3.ncü " " 8 " "

" " 4.ncü " " 7 " "

" " 5.nci " " 6 " "

" " 6.ncı " " 5 " "

" " 7.nci " " 4 " "

" " 8.nci " " 3 " "

" " 9.ncu " " 2 " "

" " 10.ncu " " 1 " "

Bu tablonun uygulanması, her kategorideki güreşçi sayısı ne olursa olsun değişmez. Birkaç takımın sıralamasında eşitlik olduğu durumda en fazla birincilik alan takım birinci sırada yer alır, (2.3.... v.b. )


MADDE 30. TAKIM MÜSABAKALARINDA SIRALAMA SİSTEMİ

Genel Prensipler

- Bir güreş takımı 8 kişiden oluşur ve her siklette 1 güreşçi bulunur. Takımın teşekkülü için ayrı kilolarda olmak şartı ile en az 7 güreşçi bulunması gereklidir.

- Her takım 10 güreşçi tarttırabilir.

- Her müsabaka 2 bölümden oluşur. Birinci müsabakanın bitiminden 10 -15 dk. sonra ikinci müsabaka yapılır.

- Müsabakanın sonunda her güreşçinin aldığı pozitif puanlar toplanır. Daha fazla pozitif puan kazanan takım müsabakayı kazanmış olur.

- Her takım müsabakanın ikinci bölümünde tartılmış olması şartı ile güreşçi değişikliği yapabilir.


Sadece iki ekip arasındaki müsabakalarda
Her müsabakanın sonucuna göre güreşçilere 46 ncı. madde uyarınca pozitif puan verilir ( 4-0, 4-1, 3-0, 3-1). Neticede daha çok pozitif puan alan takım galip olur.

Eğer her iki ekip eşit pozitif puanlara sahiplerse, aşağıdaki kıstaslara bakılarak galip takım belirlenir.

- Daha çok tuş, müsabakadan çekilme, diskalifiye, rakibin müsabakaya çıkmaması, sakatlı sebebi ile galibiyet, 

- Daha çok teknik üstünlükle galibiyet (10 puan fark), 

- Daha çok puanla galibiyet, 

- Her ekipte güreşçilerin aldıkları bütün teknik puanların toplamı alınır. En çok teknik puan alan ekip galip ilan edilir.


İki ekipten daha fazla katılımın olduğu müsabakalarda 

Sonuçlar her güreşçinin aldıkları puanların toplanmasıyla belirlenir. Daha çok pozitif puan takım galip olur

İki ekibin pozitif puanlarının eşitliğinde, aldıkları galibiyetlerin niteliğine bakılmaksızın berabere ilan edilirler.

Ekiplerin nihai sıralaması her ekibin karşılaşmalar sonucunda aldığı pozitif puanlara bakılarak yapılır.

- Kazanan ekip 2 puan alır, 

- Kaybeden ekip 0 puan alır, 

- Beraberlik halinde her iki ekibe de 1' er puan verilir.

Eğer bütün karşılaşmaların sonucunda iki veya daha fazla ekibin puan eşitliği söz konusuysa, ekipler bütün karşılaşmalarda aldıkları pozitif puanların toplamına göre sıralanır. Daha çok pozitif puan alan ekip galip olur.KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
» Cevap Veren TurkesManga   

MÜSABAKA


MADDE 31. MÜSABAKALARIN SÜRESİ

Müsabakaların süresi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

- Minikler ve yıldızlar (Erkek-Bayan) 2 şer dakikalık 2 devre, 

- Gençler ve büyükler (Erkek-Bayan) 3 er dakikalık 2 devre.


** İki devre arasında 30 saniye dinlenme süresi verilir, (sürenin bitimine 5 saniye kala güreşçiler mindere çağrılır.)

** Uzatma durumunda, müsabaka içerdiği maçın bir devresi kadar uzatılabilir: minik ve yıldızlar için 2 dak. , genç ve büyükler için 3 dak.


MADDE 32. ÇAĞRI

Müsabıklar anlaşılır biçimde ve yüksek sesle mindere çağrılırlar. Bir güreşçi en son müsabakasında 30 dakikalık bir süre geçmeden yeni bir müsabakaya çağrılamaz.

Bununla beraber, gecikmenin kabul edilebilirliği aşağıdaki usulde düzenlenmiştir.

Müsabıklar 30 saniye ara ile üç kere mindere çağrılırlar.Eğer güreşçi üçüncü çağrıdan sonra da gelmemişse, diskalifiye edilir, elenir ve klasmana giremez. Rakibi müsabakayı hükmen kazanır. Çağrılar Fransızca ve İngilizce yapılır.


MADDE 33. GÜREŞÇİLERİN TAKDİMİ

Finallerde aşağıda açıklanan seremoni usulü bütün sıkletlerde uygulanacaktır. 

1 ncilik ve 2 ncilik müsabakası yapacak finalistler antrenörleri ile birlikte mindere gelirler. Spiker finalistlerin eski derecelerini anons eder. Minder amiri, orta hakem ve sayı hakemi de finalistlerle beraber minderde bulunurlar.


MADDE 34. MÜSABAKAYA BAŞLAMA

Müsabakadan önce isminin anons edildiğini duyan her güreşçi, minder köşesinde kendisine tahsis edilen bölümde yerini alır. Köşedeki bu bölüm güreşçinin mayosu ile aynı renktedir. Hakem minderin ortasında yerini alır ve her iki güreşçiyi yanına çağırır. Hakem güreşçilerin ellerini sıkar, kıyafetlerine, yapışkan veya yağlı madde sürülüp sürülmediğine, terli olmadıklarına, ellerinde bir şey bulunmadığı ve bez mendillerinin olup olmadığına bakar. Güreşçiler selamlaşırlar, el sıkışırlar ve orta hakemin düdük çalmasıyla müsabaka başlar.


MADDE 35. MÜSABAKANIN DURDURULMASI

a) Bir güreşçinin iradesi dışında kabul edilebilir bir kaza veya yaralanma nedeniyle müsabaka durmuş ise, orta hakem müsabakayı 11nci madde esaslarına uygun olarak durdurur.

Müsabaka durdurulduğunda, güreşçiler kendilerine tahsis edilen köşede ayakta dururlar, omuzlarına bir havlu veya eşofman alabilirler ve antrenörleriyle görüşebilirler.

b) Eğer, müsabaka tıbbi nedenlerden dolayı devam edemezse, müsabakanın sorumlu hekimi söz konusu güreşçinin antrenörünü ve orta hakemi bilgilendirir ve minder amiri karşılaşmayı bitirir.

c) Minder amiri, ciddi bir hakem hatası olduğu zaman müsabakayı durdurmaya karar verebilir, bu durumda minder amiri hakemlerle konsültasyon yapacaktır. Kontrolörün olduğu müsabakalarda bu konsültasyon sadece kontrolörle yapılacaktır.

d) Müsabıklardan hiçbiri inisiyatifi ele alarak müsabakayı durduramaz, kendi kendine karar verip müsabakanın ayakta yapılmasını, rakibin minder kenarına veya ortaya gitmesini isteyemez.

e) Eğer müsabaka bir güreşçinin rakibine bilerek faul yapması ve rakibinin sakatlanması sebebiyle durdurulursa, faul yapan güreşçi diskalifiye edilecek ve sakatlanan güreşçi galip ilan edilecektir.


MADDE 36. MÜSABAKANIN SONA ERMESİ

Müsabakanın; tuşla, teknik üstünlükle (10 puan farkı - madde 48), sporculardan birinin diskalifiye edilmesiyle, yaralanmayla veya sürenin dolmasıyla sona ermesi, gong sesiyle ve hakemin düdüğü ile belirtilir.

Eğer hakem gongu duymaz ise, minder amiri müdahale etmeli ve hakemin dikkatini çekmek amacıyla mindere bu iş için yapılmış yumuşak bir maddeyi atarak müsabakayı durdurmalıdır.

Gong vurulduktan veya düdük çalındıktan sonra yapılan herhangi bir oyun veya hareket geçerli değildir.

Müsabaka bittiğinde, orta hakem yüzü minder amiri masasına dönük olarak minder ortasında yerini alır. Güreşçiler el sıkışırlar, orta hakemin birer yanına geçerler ve sonucun ilan edilmesini beklerler.

Müsabıkların, müsabaka bölgesini terk etmeden önce mayo askılarını indirmeleri yasaktır.Sonuç ilan edilince güreşçiler hakemin elini sıkarlar. Daha sonra güreşçiler rakiplerinin antrenörlerinin elini sıkmalıdırlar. Bu konulara saygı gösterilmemesi halinde hatalı güreşçi disiplin kurallarına göre cezalandırılır.


MADDE 37. MÜSABAKANIN DURDURULMASI VE DEVAMI


1. Genel Kurallar

Her durumda müsabaka güreşçiler ayakta iken durdurulduğunda tekrar ayakta başlatılacaktır. 


Aşağıdaki durumlarda müsabaka durdurulmalı ve tekrar ayakta başlatılmalıdır.

- Bir ayak (atak güreşçinin) korunma bölgesine bastığında, 

- Güreşçiler mücadele ile zona gelip 3 veya 4 ayakla bu bölgeye basar ve oyunsuz olarak zonda beklerlerse.


2. Yer Güreşi

Eğer güreşçiler minder dışına yerde çıkarlarsa müsabaka yerde başlayacaktır. Bu çıkışın rakibin kontrolünde olması veya henüz tamamlanan bir oyunun sonucunda olması hiçbir şeyi değiştirmez Aynı uygulama her iki güreşçi de yerde ise ve güreşçiler puansız olarak dışarı çıktıysa dışarı ilk çıkan (alttaki) güreşçi altta olmak şartı ile güreş yerde başlayacaktır.

Yerde devam eden müsabaka aşağıdaki durumlarda durdurulup tekrar minder ortasında yerde başlatılır:

- Defansif güreşçinin dizleri zondaysa ve iki eliyle korunma bölgesine dokunuyorsa, 

- Defasif güreşçi, karnının üzerine uzanmış ve kafası ile korunma bölgesine dokunuyorsa, 

- Bir güreşçi tehlikeli durumda korunma bölgesine çıkarsa veya omuzu veya dirseği korunma bölgesine dokunursa, 

- Yerde kontrol altında olan bir güreşçi yaralanma dolayısıyla müsabakanın durdurulmasını isterse, güreş yeniden yerde başlar. Keza atak güreşçi yaralanma veya sakatlanmadan dolayı müsabakanın durdurulmasını isterse, müsabaka tekrar yerde başlayacaktır. ( Çırpmaya dikkat )


MADDE 38. GALİBİYET ŞEKİLLERİ

Bir müsabaka aşağıdaki şekillerde kazanılır;

- Tuşla, 

- Açık teknik üstünlükle (10 puan farkı), 

- Yaralanma, sakatlanma ve çekilme ile, 

- Rakibin diskalifiyesiyle, 

- Normal süre veya uzatma süresi içinde en az 3 teknik puan alma koşuluyla puanla, 

- Uzatma sonunda iki güreşçiden biri hala galip gelememişse, hakem kararıyla.


MADDE 39. UZATMA

Eğer normal sürenin sonunda eşitlik varsa veya iki güreşçiden biri normal süre içinde gerekli üç teknik puanı alamamışsa.orta hakem uygulanmış oyunların puanlarını ve minderdeki durumu dikkate almayarak uzatmaya karar verir. Orta hakem düdüğünü çalar, müsabakayı durdurur, minder amirine danışır ve müsabakayı ortada ayakta başlatır ( veya zorunlu bağlama pozisyonu ile - madde 57 b ). Bu uzatma, güreşçilerden birini 3.ncü teknik puanına ulaştıracak ilk teknik puanın alınmasına kadar devam eder.

Uzatma süresince, risk avantajı konusundaki kural uygulanmalıdır ve oyun yaparak puan kazanan güreşçi aldığı bu puanla galip geldiği takdirde her zaman ilk puanı almış farz edilir.

Uzatmada alınan ilk puanla müsabaka bitiyorsa tuş yoktur. Bununla beraber her iki güreşçiden hiçbirinin 3 puana ulaşamaması halinde yani sıfır puanlı güreşçi 2 puan alarak ani tuş yaparsa geçerlidir.

Uzatma yaş grubuna bağlı olarak 2 veya 3 dakika sürer. Eğer bu sürenin sonunda hiçbir güreşçi galip ilan edilememişse, kararı hakem heyeti verecektir. Keza açıktır ki, normal süre içinde güreşçilerin aldıkları bütün puanlar, ihtarlar (0) ve pasiviteler (P) geçerli kalırlar ve uzatma süresi sonundaki hakem kararının kriterlerini oluştururlar.

(Not: İki devre arasında 2.nci antrenör gelebilecek, güreşçi kurulanacak, ikinci devre için ortaya geldiğinde hakem tarafından tekrar kontrol edilecek, devre arasında güreşçiler herhangi bir sıvı içmeyecek, vücuduna bir şey sürmeyecek, köşelerde kova bulunmayacaktır.)


MADDE 40. ANTRENÖR

Antrenörler, müsabaka sırasında podyumun altında veya mindere en az 2 metre mesafede bulunur. İlgililer gerekli gördüklerinde doktor tarafından güreşçi tedavi edilirken antrenör yardım edebilir. Sayı ve orta hakemin kararları hakkında, kararları etkileyecek ve onur kırıcı sözler söylenmesi yasaktır. Sadece güreşçisi ile konuşabilir.

Bu yasaklara uymayan antrenörlere orta hakem minder amirine başvurarak sarı kart gösterilmesini sağlar (ihtar), antrenör daha ileri giderse minder amiri kırmızı kart gösterecektir (elemine). Keza minder amiri kendi insiyatifi ile de sarı ve kırmızı kartını kullanabilir. Minder amirinin raporu ile müsabaka sorumlusu tarafından antrenör müsabakalardan elimine edilecek ve görevine devam edemeyecektir. Bu ekip, güreşçilerinin müsabakalarında başka bir antrenör bulundurabilir.


 

 


KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
» Cevap Veren TurkesManga   

HAREKET VE OYUNLARIN PUANLARI


MADDE 41. HAREKET VE OYUNLARIN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Riskli, dinamik güreşi teşvik etmek için, kendi oyunu ile altta kalan güreşçi, aleyhine puan verilerek cezalandırılmaz, fakat müsabaka durdurulmadan yerde devam eder. Bir oyun esnasında defansif güreşçi kontra atak yapar veya rakibini yerde tehlikeli durumda kontrol ederse gerekli puanlar verilmelidir.

Atak güreşçi, kendi köprüsü üzerinde bir oyun yaparken bir an durur ve rakibine hem hakim olarak, hem de onu da köprüde tutarak hareketini tamamlarsa ceza uygulanmaz. Risk taşıyan bu oyun için de hareketi tamamladığında sadece kendisine puan verilecektir.

Buna karşılık atak olan güreşçi, rakibinin karşı atağı ile tehlikeli durumda kontrollü olarak bloke edilmiş ise, rakibe puan vermek gerekir. Bu demektir ki, kendisine oyun yapılan güreşçi, ancak kendi atağı ile ve yalnızca aşağıdaki durumlarda puan elde edebilir.

a) Atak yapan güreşçiyi yerde bastıran, 

b) Bir süreklilik içerisinde oyuna devam eden, 

c) Atak yapan güreşçiyi bloke ederek tehlikeli durumda tutan.

Orta hakem, her güreşçinin alacağı puanı verebilmek için oyunun sonunu beklemek zorundadır.

- İki güreşçinin de bir oyundan diğerine geçerken hareketlerin değiştiği durumlarda yapılan bütün hareketlerin değerine göre puan verilir.

- Estantane tuş, tuş değildir ( madde 47 ). Eğer güreşçilerden birisi ayakta bir oyun yaparak rakibini enstantane tuş pozisyonuna düşürürse atak güreşçi 3 puan kazanır. Eğer atak güreşçi oyunu esnasında enstantane tuş pozisyonuna düşerse rakibi 2 puan kazanır. Yer güreşinde güreşçilerden birisi enstantane tuş olursa rakibi 2 puan kazanır.

- Müsabıklardan biri önce iki omuzu ile mindere dokunur (ki bu durum rakibi için puan demektir) ve sonra köprüye gelirse "estantane tuş" un karşılığı 2 puandır.

- Bir güreşçinin iki omuzu birden mindere değer ve sonra köprü pozisyonuna gelirse, estantane tuş olduğundan dolayı öncelikle 2 puan kaybedecektir.

- Bir güreşçi rakibinin kontra atağı ile estantane tuş pozisyonuna gelir ve sonra kontratak ve başka oyunlar yapabilirse oyunların değeri olan puanları alacaktır.

- Dirseklerini kullanarak köprü pozisyonunda bir omuzundan diğeri üzerine yuvarlanma ve bunun tersi, yalnızca bir hareket olarak addedilir.

- Orta hakem puanları işaret eder, sayı hakemi de aynı fikirdeyse ilgili güreşçinin rengine ait paleti kaldırır (1, 2, 3, 5 puan). Orta hakemle sayı hakemi aynı görüşte değilse, minder amiri güreşçilerden bir için kararını belirtmek zorundadır.

- Müsabakanın sonunda gerçekleşen tuş için hakemin düdüğü değil gong sesi geçerlidir.

- Eğer bir oyun için verilen puanlarda fikir ayrılığı varsa, minder amiri devreye girer ve nihai kararın verilmesini sağlar.

- Müsabıklar ilk başlangıç pozisyonlarına dönmedikleri taktirde, bir oyun yeni bir hareket olarak değerlendirilmemelidir.

Müsabaka sonunda gong sesinden önce tamamlanan bütün oyunlar geçerlidir. Hiç bir durumda gong sesinden sonra biten oyuna puan verilmez.


MADDE 42. AYAK KİLİDİNİN DEĞERLENDİRİL*********.netMESİ

Ayak kilidi aşağıdaki gibi değerlendirilir;

- tehlikeli pozisyonla neticelenen oyun için - 2 puan

- tehlikesiz pozisyonla neticelenen oyun için - defansif güreşçinin elleri üzerinde döndüğü pozisyon olarak tanımlanır - 1 puan

Sakatlıktan kaçınmak için kilit oyunu iki kez üst üste yapılamaz. Atak güreşçi oyunu bir kez yaptıktan sonra kilidi tamamen bozmalıdır. Güreşçi başka bir teknik puan aldıktan sonra tekrar kilit oyunu yapabilir. Bir güreşçi rakibine pasivite ( P ) verdirdikten sonra ve düdükle güreşin kesilmesinden sonra güreşin tekrar yerde başladığı bütün durumlarda iki kilit arasında bir teknik puan olması şartına bakmaksızın tekrar bu oyunu yapabilir.


MADDE 43 : ÇIRPMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çırpmanın değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir;

- tehlikeli pozisyonla neticelenen oyun için - 2 puan

- tehlikesiz pozisyonla neticelenen oyun için - defansif güreşçinin elleri üzerinde döndüğü pozisyon olarak tanımlanır - 1 puan

Çırpma oyunu teknik puan almak için arka arkaya çok sayıda yapılamaz, bu oyundan tekrar teknik puan almak için çırpmayı yapan güreşçinin ikinci çırpmadan önce tenik puan veya puanlar alması zorunludur. 

Müsabakaya dinamizm kazandırmak ve diğer oyunları yapmak için güreşçiyi cesaretlendirmek amacıyla oyun için zemin hazırlamak veya "tuş" yapabilmesi için birkaç kez çırpma yapmasına müsaade edilir. Fakat yukarıda belirtildiği gibi yalnız ilk çırpma puanla değerlendirilir.

Bir güreşçi, çırpma oyunu yaparken enstantane tuş olursa kendisi 1 veya 2 puan alsa dahi rakibi daima 2 puan alır .

Bir güreşçi (P) ikaz almış ise ve rakibi de güreşin yerde başlamasını istemiş ise, araya puan girme kuralına bakılmaksızın tekrar çırpma yapabilir ve puan kazanabilir.

Güreşin durdurulup tekrar yerde başlatıldığı her durumda güreşçi tekrar çırpma yapabilir. 


MADDE 44. TEHLİKELİ DURUM

Bir güreşçinin sırtı veya omuzları, dikey veya paralel olarak mindere gelecek şekilde, minderle 90 dereceden daha küçük açı oluşturduğu zaman ve vücudun üst kısmı ile tuş olmamak için mücadele verdiği zaman tehlikeli durumda olduğu düşünülür. Güreşçi bu mücadeleyi kafasıyla, dirsekleri ve omuzlarıyla da verebilir.

Tehlikeli durum şu şartlarda oluşur;

a) Desansif güreşçi, tuş olmamak için köprü durumuna gelirse, 

b) Defansif güreşçi, sırtı mindere doğru iken tuş olmamak için dirseklerinin biri veya ikisi üzerine dayanırsa, 

c) Güreşçinin bir omuzu minder ile temastayken diğer omuzu minder ile 90 dereceden daha küçük bir açı ile duruyorsa, 

d) Güreşçi enstatane tuş durumuna gelip bir saniyeden kısa bir süre iki omuzu minder üstünde kaldıysa, 

e) Güreşçi omuzları üzerinde yuvarlanmış ise, 

- Güreşçi 90 derecelik açıyla göğsü ve karnıyla mindere doğru dönmüş vaziyete geldiği zaman tehlikeli durum ortadan kalkar.

- Güreşçinin sırtıyla minder arasında 90 derecelik bir açı varsa, bu tehlikeli durum olması için yeterli değildir.


MADDE 45. PUANLARIN KAYDI

Sayı hakemi; güreşçilerin hareketleriyle ve yaptıkları oyunlarla elde ettikleri puanları özel bir bülten üzerinde işaretler. 

Her hareketin ve oyunun ardından, bu işlemi yapar. Yeknesaklığı sağlamak için, tuşa götüren hareketlerin puanları, puantaj bülteninde daire içine alınır.

Diğer oyunlardan alınan puanlardan ayırmak için, çırpma için verilen puanlar 1 - 2 şeklinde altı çizilerek gösterilir.

- Minderden kaçma, oyundan kaçma, başlangıç ( ve zorunlu bağlama ) pozisyonuna uymama, faullü oyun ve kasıtlı hareketlere verilen ihtarlar (0) ile işaretlenir.

- Her ihtardan (0) sonra ihtar alanın rakibi, yapılan hareketin önemine göre otomatik olarak 1 veya 2 teknik puan alır.

- Pasivite için verilen ikaz (P) ile işaretlenir.

- Zorunlu bağlamada ilk bağlayan ( K ) harfi ile, bağlama sonunda alınan puan veya punlar ise kare içine alınmak kaydı ile işaretlenir ( 2 ) 


MADDE 46.GRand TEKNİK OYUN

Bir güreşçinin atağının veya oyunun grand teknik olabilmesi için ayakta başlaması gerekir.

- Atak güreşçi rakibini yerden tamamen kaldırıyor, onu kontrol edip üstten büyük bir kavisle aşırıyor ve doğrudan açık olarak tehlikeli duruma düşürüyorsa, bu oyun grand teknik olarak kabul edilir.

- Aynı şekilde atak güreşçi rakibini yerden kaldırıp grand teknik uygulayarak karnı üzerinde mindere bırakırsa 3 puan, hemen doğrudan doğruya tehlikeli duruma düşürerek yere indirirse 5 puan alır.(5 puanlık oyun için hareketin yerden kesilerek yapılması şart değildir. Hareketin ayakta başlaması yeterli olacaktır.)


AÇIKLAMA: Bir güreşçi grand teknik oyunu gerçekleştirmesi sırasında, iki omuzu birden mindere değerse, oyunun karşılığı olan 3 veya 5 puanı alır, rakibine de estantane tuş olduğu için 2 puan verir.


MADDE 47. HAREKETLERİN VE OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


1 PUAN

- Yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran ve durumda rakibini kontrol eden güreşçiye (iki el bir diz, iki diz bir el veya iki el, iki diz ve kafayı oluşturan 5 noktadan 3 nokta mindere değmelidir), 

- Ayakta veya yerde nizami bir oyun yapan ancak rakibini tehlikeli duruma getiremeyen güreşçiye, 

- Bir veya iki eli üzerinde bulunan rakibini bloke edip, sırtını mindere doğru yönelten güreciye, 

- Oyunu, rakibi tarafından kural dışı bir oyunla engellenmeye çalışılan fakat buna rağmen oyununu gerçekleştiren güreşçiye, 

- Rakibi minder dışına kaçan veya oyundan kaçan, yerde başlama şartlarını yerine getirmeyen faullü ve kural dışı oyun yapan atak güreşçiye veya zorunlu bağlamayı bozan güreşçiye, 

- Rakibini 5 saniye ve daha fazla tehlikeli durumda tutan güreşçiye, 

- Yerde rakibinin kontrolü altında olup üstteki güreşçinin kontrol ve hakimiyetinden mücadele ile kurtulup yüzü rakibine dönük olarak ayağa kalkabilen ve kontak yapabilen güreşçiye, 

- Büyük çaba ve teknik gerektiren, seyre yönelik oyunları arttırmak amacıyla hakemler, rakibin yerle bütün temasını kesen hareketlerde bulunan atak güreşçiye fazladan 1 puan verilecektir. Bu durumda öncelikle 5 veya 3 puan alınması gerekir ve hakem önce bu 5 veya 3 puanı, sonra da ilave puanı işaret edecektir.


2 PUAN

- Yer güreşinde nizami oyun yapan ve rakibini tehlikeli duruma veya estantane tuş durumuna getiren güreşçiye, 

- Rakibini omuzları üzerinde yuvarlayarak çeviren atak güreşçiye, 

- Rakibi, tehlikeli durumda iken minder dışına atlayarak kaçan güreşçiye, 

- Başladığı oyunu tamamlaması kural dışı oyunla engellenen atak güreşçiye, 

-Atak olan güreşçi, bir oyun sırasında estantane tuş olursa veya omuzları üzerinde yuvarlanırsa, rakibine, 

- Ayakta oyun yapan atak güreşçiyi yerde tehlikeli durumda bloke eden güreşçiye verilir.

- Zorunlu bağlamayı reddeden güreşçinin rakibine


3 PUAN

- Rakibine ayakta oyun yaparak doğrudan doğruya ve büyük olmayan teknikle tehlikeli duruma getiren güreşçiye, 

-Rakibini yerden söküp kaldırarak doğrudan tehlikeli duruma getiren güreşçiye bir veya iki diz yerde olsa bile, 

- Grand teknik oyun yapan ve rakibini doğrudan ve hemen tehlikeli duruma düşüremeyen güreşçiye verilir.

NOT: Bir oyun esnasında defansif güreşçi önce bir veya iki eliyle mindere tutunuyor fakat bilahare ani olarak oyun kesilmeden hemen tehlikeli duruma geliyorsa, atak olan güreşçi yine 3 puan alacaktır.

5 PUAN

- Ayakta, rakibini grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye, 

- Rakibini yerden keserek ve grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye verilir.

BİR MÜSABAKADAN SONRA VERİLEN KLASMAN PUANLARI

MADDE 48. POZİTİF PUANLARA - PrensipGüreşçi tarafından elde edilen pozitif puanlar, onun klasmanını belirleyecektir.


B - Bir müsabakanın sonundaki pozitif puanlar

Kazanan güreşçinin 4, kaybeden güreşçinin 0 puan aldığı durum:

- Tuşla galibiyet, ( kaybedenin teknik puanı olsun veya olmasın )

-Teknik üstünlük (10 puan fark) mağlup olanın puanı yoksa, 

- Sakatlanma, 

- Terk, 

- Mindere çıkmama, 

- Diskalifiye, 

Kazanan güreşçinin 4, kaybeden güreşçinin 1 puan aldığı durumlar:

- Teknik üstünlükle galibiyet (10 puan fark) mağlup olanın teknik puanı varsa, 

Kazanan güreşçinin 3, kaybeden güreşçinin 0 puan aldığı durumlar:

- Müsabakanın normal süre içinde veya uzatma süresinde, en az 3 teknik puan alınmış olması şartıyla, puanlı galibiyet ile bitmişse ve mağlup olanın teknik puanı yoksa, 

- Eğer galibiyet hakem kararıyla elde edilmiş ve uzatma süresinin sonunda da mağlup olan güreşçinin teknik puanı yoksa, 

Kazanan güreşçinin 3, kaybeden güreşçinin 1 puan aldığı durumlar:

- Müsabaka normal süre içinde veya uzatma süresinde, en az 3 teknik puan alınmış olması şartıyla, puanlı galibiyet ile bitmişse ve mağlup olanın da teknik puanı varsa, 

- Eğer galibiyete, 3 puan alınarak değil, her iki güreşçinin de puanı varken hakem karırıyla ulaşılmış ise veya uzatma süresinin sonunda puanlı beraberlik sürüyorsa.


MADDE 49. TUŞ

Eğer defansif güreşçi rakibi tarafından iki omuzu mindere değiyor olarak orta hakemin tuşu tam kontrol edebileceği kadar tutulabiliyorsa, tuş olarak değerlendirilir. (21, 22 say). Minder kenarındaki tuşun geçerli olabilmesi için müsabıkın omuzlarının minderin pasivite (ZON) bölgesine temas ediyor olması ve başın korunma bölgesine değmemesi gerekir.

Korunma bölgesinde oluşan tuş geçerli değildir.

Güreşçi bir kural ihlali veya faullü bir oyun yaparken iki omuzu üzerine gelerek kontrol edilirse yani tuş olursa, rakibinin bu tuşu geçerlidir.

Orta hakemin gördüğü tuş, sayı hakeminin veya minder amirinin katılımı olursa geçerlidir. Eğer orta hakem geçerli olan bir tuşu göremezse tuş, sayı hakemi veya minder amirinin mutabakatıyla verilebilir.

Sonuç olarak, tuşun tespit edilmesi ve geçerlilik kazanması için güreşçinin net olarak tuş pozisyonunda kontrol edilmesi gereklidir. Bu demektir ki, birinci paragrafta açıklandığı gibi kısa bir süre için iki omuzun birden mindere değmesi ve bu süre zarfında minderden kesilmemesi gerekir.

Bütün durumlarda orta hakem, sayı hakeminin veya minder amirinin onayını aldıktan sonra mindere vuracaktır. Hakem maçı durdurmak için, daha sonra da düdüğünü çalacaktır .


MADDE 50. TEKNİK ÜSTÜNLÜK

Tuş, terk veya diskalifiye durumlarından başka, eğer güreşçiler arasında 10 puan fark olursa müsabaka, normal süre dolmadan durdurulur.

Teknik üstünlük sağlandığı sırada, atak veya kontratak ile oyun sürüyorsa, hareket tamamlanmadan müsabaka durdurulmaz.

Müsabaka esnasında bir güreşçi 10 puan farka ulaştığında atak ve kontratağın olmaması (nötr duruma geliş) halinde müsabaka minder amirinin ikazı ile durdurulacak ve galip güreşçiye müsabakaya devam edip etmemek istediği sorulacaktır. Galip güreşçi maçı tuşla kazanmak için devam etmek isterse kararını değiştiremez ve maç sonuna kadar normal prosedür işler. Bu prosedür 1 incilik -2 ncilik, 3 üncülük - 4 üncülük ve 5 incilik - 6 ncılık maçları için geçerli değildir 


MADDE 51. HAKEM KARARI


Eğer müsabakanın uzatma devresi aşağıdaki sebeplerden dolayı galip tespit edilemeden bitmiş ise:

- Güreşçilerden hiçbiri 3 puana ulaşamamışlarsa veya her iki güreşçinin puanları hala eşit ise

Minder amiri ve sayı hakemi aralarında konsültasyon yapar ve rey pusulalarını karşılaştırırlar. Minder amiri aşağıdaki kriterlere bakarak galibi belirler ;


1. Galibiyet için gerekli olan 3 puan yoksa, en fazla teknik puan alan güreşçi galip ilan edilir, 

2. Eğer teknik puanlarda eşitlik varsa aşağıdaki kriterler galibi belirler ;

a - en az ihtar ( O ) ve pasivitesi ( P ) olan, ( ihtar ve pasivite toplamı ) 

b - en az ihtarı olan güreşçi , Hala eşitlik varsa, 

c- hakemler, güreşin geneline göre verecekleri oylar sonucunda 2 - 1 oy çokluğu ile galibi belirleyeceklerdir.


KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

Resimler Sadece üyeler içindir!

"Bende bir elma, Sende de bir elma varsa;
Ben sana bir elma verirsem, Sen de bana bir elma verirsen:
İkimizin de de birer elması olur.
Fakat, bende bir bilgi, Sende bir bilgi varsa;
Ben sana bir bilgi verirsem, Sen de bana bir bilgi verirsen:
Bende iki bilgi, Sende de iki bilgi olur!" [Konfiçyüs]

 

BİZ BATIDA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIRKEN,
BAZILARI DOĞUDA BİZİMLE SAVAŞSIN DİYE ÇOCUK YAPIYOR!..
BU ÜLKEYİ UCUZA ALMADIK BEDAVAYA DA VERMEYİZ !

 

TurkesManga
Site Kurucusu,
Gnl. Yayın Yönetmeni


Durumu Dışarıda
Bu konuda 1 Sayfa 6 Cevap Var
» Son Konular İstatistik Forumda Ara
Türk Eğitim Sen Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Faru...
Bizleri Yönetecekleri EHİL İnsanlardan Seçelim....
Meryem Anamızın Aslında Evli Olduğunu Söyleyen.......
DGS sonuçları açıklandı...
6 polis için flaş karar...
Üst Kategori (13)
Alt Kategori (160)
Konular (29958)
Cevaplar (3876)
Toplam Adettir

Başlık : Konu : Cevap :
» Bugün Giren Üyeler : 2 » waterprof » TurkesManga
|#Genel Sorumlu|@Site Yöneticisi|*Bölüm Editörü|+Forum Editörü|!Sohbet Editörü|Gezici Üye|Normal Üye|Hevesli Üye|Azimli Üye|
|Çalışkan Üye|Verimli Üye|Bağımlı Üye|Abone Üye|Tiryaki Üye|Yıldız Üye|Bilgin Üye|Prof Üye|Üstad Üye|Süper Üye|Altın Üye|Ulu Üye|
» CopyrightYukarı Git
2oo6-2o14 © KozanBilgi.Net - Türkiye'nin Bilgi Paylaşım Portalı
KozanBilgi.Net © Türkeş Manga Tarafından Kurulmuştur. Bu sitede yer alan bilgiler KozanBilgi.Net adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Sitemizde, 5651 Sayılı Kanunun 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine Göre, Tüm Üyelerimiz Yazdıkları Mesajlar ve Konulardan Kendileri Sorumludur.
Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize bildiriniz. İletişim Adresimiz : turkesmanga@windowslive.com
sanalbasin.com üyesidir