Bilgi İçin Tıklayınız!
Şu an KozanBilgi.Net 'de 0 Üye 46 Misafir Bulunmaktadır. Buraya Tıklayarak Görebilirsiniz...
Anasayfan YapFavorilerine EkleE PostaPlayerHarita
KozanBilgi.Net - Türkiye'nin Bilgi Paylaşım Portalı
Bugün 02.09.2014 
          
Ana Sayfa
          
Forumlar
          
Yazılar
          
Resimler
          
Videolar
        
Kozan
          
Şiirler
          
Dosyalar
          
Hesabım
          
Gizlilik Bildirimi
          
Forum Kuralları
  Üyelik      Hatırla    Yeni Kayıt - Şifremi Unuttum -      Aklından Neler Geçiyor ? Canlı Destek
Bilgi İçin Tıklayınız!...
» Konu Açan sancakbeyi   
 KozanBilgi.Net Forumları
 Sosyal Bilgiler
       Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri,

Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri,

1-Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri,aşağıdaki
savaşlardan hangisinden sonra kurulmaya başlamıştır?

a)Pasinler Savaşı b)Malazgirt Savaşı
c)Dandanakan Savaşı d)Talas savaşı
2-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra ku-
rulan İlk Türk Beylikleri arasında yer almaz
a)Saltuklular b)Mengücekler
c)Danişmentliler d)Karamanoğulları
3-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Ebu’l
Kasım tarafından Erzurum ve çevresinde ku-
rulmuştur?
a)Saltuklular b)Danişmentliler 
c)Artuklular d)Mengücekler
4-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Anado-
lu Selçuklu Devleti’ni en çok zorlayan beylik-
tir?
a)Saltuklular b)Mengücekler
c)Danişmentliler d)Artuklular
5-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Da-
nişment Gazi tarafından Sivas,Tokat,Çorum 
Yozgat,Malatya ve çevresinde kurulmuştur?
a)Artuklular b)Danişmentliler
c)Mengücekler d)saltuklular
6-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Diyar-
Bakır,Mardin ve çevresinde Artuk Bey’in 
oğulları tarafından kurulmuştur?
a)Artuklular b)Mengücekler
c)Saltuklular d)Danişmentliler
7-Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi,Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra,Men-
gücek Gazi tarafından,Erzincan ve çevresinde
kurulmuştur?
a)Saltuklular b)Danişmentliler
c)Artuklular d)Mengücekler8-I.Haçlı Seferleri esnasında,Anadolu Selçuklu Devleti’ne yardım eden ve her türlü desteği veren Türk Beyliği,aşağıdakilerden hangisidir
a)saltuklular b)Danişmentliler
c)Artuklular d)Mengücekler
9-Mengücekler’in Anadolu’da,Saltuklular ve
Danişmentliler’den daha uzun bir süre ayakta
kalabilmesinin en önemli nedeni,aşağıdakiler-
den hangisidir?
a)Ekonomisinin güçlü olması,
b)Halkın birlik ve beraberlik içinde yaşa-ması,
c)Beylerin adaletli ve güçlü olması,
d)Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği-
ni kabul etmesi,
10-Anadolu’da kurulan İlk Türk Beylikleri’n
ortadan kaldırılmaları ile ilgili olarak,aşağıda-
ki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Saltuklular,Anadolu Selçuklu Devleti Hü-
kümdarları’ndan II.Rüknettin Süleyman Şah
tarafından ortadan kaldırılmıştır,
b)Mengücekler,Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları’ndan I.Alaaddin Keykübat ta-
rafından ortadan kaldırılmıştır,
c)Danişmentliler,Anadolu Selçuklu Devleti
Hükümdarları’ndan II.Kılıçaslan tarafından
Ortadan kaldırılmıştır,
d)Artuklular’ın;Hasan-Keyf Artukluları
Eyyübüler,Mardin Artukluları Karakoyunlu-
lar ve Harput Artukluları ise Anadolu Selçuk-
lu Devleti Hükümdarları’ndan I.Alaaddin 
Keykübat tarafından ortadan kaldırılmıştır,
11-Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karamanoğulları b)Germiyanoğulları
c)Aydınoğulları d)Candaroğulları
12-Aşağıdaki beyliklerden hangisi,kendilerini
and.Selçuklu Devleti’nin tek mirasçısı olarak
görmüştür? 
a)Germiyanoğulları b)Aydınoğulları
c)Candaroğulları d)Karamanoğulları 


13-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,Köse-
dağ Savaşı’ndan sonra kurulan beylikler ara-
sında yer almaz?
a)Karamanoğulları-Germiyanoğulları
Aydınoğulları-Eşrefoğulları
b)Danişmentliler-Saltuklular
Mengücekler-Artuklular
c)Saruhanoğulları-Karesioğulları
Candaroğulları-Eratna Beyliği
d)Hamitoğulları-Menteşeoğulları
Ramazanoğulları-Dulkadiroğulları
14-Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattığı
ilk ve son beylikler,aşağıdakilerden hangisidir
a)Karamanoğulları-Candaroğulları,
b)Germiyanoğulları-Ramazanoğulları,
c)Karesioğulları-Dulkadiroğulları,
d)Aydınoğulları-Saruhanoğulları,
15-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
a)Karamanoğulları-Konya ve çevresi,
b)Germiyanoğulları-Kütahya ve çevresi,
c)Aydınoğulları-Balıkesir ve çevresi,
d)Saruhanoğulları-Manisa ve çevresi,
16-Aşağıdaki Türk Beyliklerden hangisi,vasi-
yet yoluyla,Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır?
a)Candaroğulları b)Germiyanoğulları
c)Menteşeoğulları d)Aydınoğulları
17-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
a)Menteşeoğulları-Muğla ve çevresi,
b)Karesioğulları-Balıkesir ve çevresi,
c)Candaroğulları-Trabzon ve çevresi,
d)Hamitoğulları-Isparta,Antalya ve çevresi,
18-Orhan Bey Dönemi’nde,aşağıdaki beylik-
lerden hangisinin alınmasıyla,Rümeli’ye geçiş-
te kolaylık sağlanmıştır?
a)Karesioğulları b)Germiyanoğulları
c)Karamanoğulları d)Aydınoğulları
19-Bir Moğol Devleti olan İlhanlılar’ın desteği ile Kayseri ve çevresinde kurulan ve bu devle- tin bir uzantısı durumunda olan TürkBeyliği, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eşrefoğulları b)Hamitoğulları
c)Saruhanoğulları d)Eratna Beyliği
20-Selçuklular ve Osmanlılar zamanında,Ana-
dolu’da Türk Birliği ilk kez,aşağıdaki hüküm-
darlardan hangilerinin döneminde sağlanmış-
tır?
a)II.Kılıçaslan-Yıldırım Bayezit,
b)I.Kılıçaslan-Fatih Sultan Mehmet,
c)Gıyaseddin Keyhüsrev-I.Murat,
d)I.Mesut-Kanuni Sultan Süleyman,
21-Osmanlı Devleti zamanında,Anadolu’da
Türk Birliği kesin olarak,aşağıdaki hüküm-
darlardan hangisinin döneminde sağlanmıştır
a)Fatih Sultan Mehmet,
b)II.Bayezit,
c)Yavuz Sultan Selim,
d)Kanuni Sultan Süleyman,
22-İlk Türk Denizcisi,aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a)Uluğ Bey b)Çaka Bey
c)Hızır Reis d)Turgut Reis
23-Anadolu’yu çevreleyen denizlerimizde,do-nanma bakımından en güçlü beylikler,aşağıda-
kilerden hangisidir?

Karadeniz
Ege Denizi
Ak Deniz
a)
Hamit Oğ.
Saruhan Oğ.
Menteşe Oğ.
b)
Karesi Oğ.
Menteşe Oğ.
Candar Oğ.
c)
Aydın Oğ.
Candar Oğ.
Saruhan Oğ.
d)
Candar Oğ.
Aydın Oğ.
Hamit Oğ.

24-Yıldırım Bayezit Dönemi’nde,Anadolu’da
var olan hemen hemen tüm Türk Beylikleri,
ortadan kaldırılmışken,aşağıdaki savaşlardan
hangisinden sonra,tekrar kurulma şansını ya-
kalamışlardır?
a)Katvan Savaşı b)Malazgirt Savaşı
c)Ankara Savaşı d)Kösedağ Savaşı
25-Aşağıdaki beyliklerden hangisi,İlhanlılar
Devleti’nin,Anadolu’yu istilaları sırasında kurdurdukları beyliklerden biridir?
a)Karamanoğulları b)Karesioğulları
c)Candaroğulları d)Germiyanoğulları


KozanBilgi.Net 'Türkiyenin Bilgi Paylaşım Portalı'

"Ne mutlu Türk'üm diyene"

False
sancakbeyi
Ulu Üye


Durumu Dışarıda
» Etiketler     anadolu’daki,ilk,türk,beylikleri,,
» Benzer BaşlıklarHit...
Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri,
1040
Bu konuda 0 Sayfa 0 Cevap Var
» Son Konular İstatistik Forumda Ara
Arınç’tan şok suçlama...
İhanet sürecine devam...
Resepsiyona hükümet, tam kadro katıldı...
Şehit babasından isyan: HAKKIMIZI SİZE HELAL ETMİY...
Dinleme skandalında 2. perde...
Üst Kategori (13)
Alt Kategori (160)
Konular (30089)
Cevaplar (3877)
Toplam Adettir

Başlık : Konu : Cevap :
» Bugün Giren Üyeler : 1 » TurkesManga
|#Genel Sorumlu|@Site Yöneticisi|*Bölüm Editörü|+Forum Editörü|!Sohbet Editörü|Gezici Üye|Normal Üye|Hevesli Üye|Azimli Üye|
|Çalışkan Üye|Verimli Üye|Bağımlı Üye|Abone Üye|Tiryaki Üye|Yıldız Üye|Bilgin Üye|Prof Üye|Üstad Üye|Süper Üye|Altın Üye|Ulu Üye|
» CopyrightYukarı Git
2oo6-2o14 © KozanBilgi.Net - Türkiye'nin Bilgi Paylaşım Portalı
KozanBilgi.Net © Türkeş Manga Tarafından Kurulmuştur. Bu sitede yer alan bilgiler KozanBilgi.Net adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Sitemizde, 5651 Sayılı Kanunun 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine Göre, Tüm Üyelerimiz Yazdıkları Mesajlar ve Konulardan Kendileri Sorumludur.
Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize bildiriniz. İletişim Adresimiz : turkesmanga@windowslive.com