657 sayılı kanunun ek 20. maddesi

657 sayılı kanunun ek 20. maddesi

657 sayılı Kanunun İkamet Mecburiyetini düzenleyen Ek 20 nci maddesi hükmünün 399 sayılı KHK’nin 58 inci maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli personel hakkında uygulanmasının uygunbulunduğuna ilişkin (12365, 18/7 /2005)

Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli olarakistihdam edilen personelin belediye hudutları dışında ikamet etme isteklerinin bulunduğundan bahisle, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde; “Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İkamet Mecburiyeti başlıklı Ek 20 nci maddesinde; “Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler ”hükmü bulunmaktadır

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanunun İkamet Mecburiyetini düzenleyen Ek 20 nci maddesi hükmünün uygulanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın