Abdest duaları

Abdest duaları

Abdest duaları

Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir?

CEVAP

Abdest alırken, dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i

şehadet getirmek müstehabdır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini

okur. Abdest duaları ve anlamları şöyledir:

1–Abdeste başlarken şu dua okunur:

(Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ

tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve

ce’alel-islâme nûren.)

[Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslâm dinini

veren, imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a

hamd-ü senâlar olsun.]

2–Ağza su verirken:

(Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu

ba’dehü ebeden.)

[Ey Allahım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan

havz-ı Nebi’den içir.]

3– Buruna su verirken:

(Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ.

Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.)

[Ey Allahım! Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri

ile rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır!]

4–Yüzü yıkarken:

(Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü

evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü

vücûhü a’dâike.)

[Ey Allahım! Nurunla, Evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, benim

yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü,

günahlarımdan dolayı karartma.]

5–Sağ kolu yıkanırken:

(Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben

yesîren.)

[Ey Allahım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.]

6–Sol kolu yıkanırken:

(Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve

lâ tühâsibnî hisâben şedîden.)

[Ey Allahım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı

zor eyleme.]

7–Başı mesh ederken:

(Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî

tahte zılli arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike.)

[Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Başka

gölgenin olmadığı günde Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir.]

8– Kulakları mesh edilirken:

(Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe

yettebiûne ahsenehû.)

[Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.]

9–Enseyi mesh ederken:

(Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.)

[Ey Allahım! Boynumu ateşten azat eyle.]

10–Sağ ayağı yıkarken:

(Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü

fîhil-ekdâmü)

[Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit

eyle.]

11–Sol ayağı yıkarken:

(Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü

küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî

mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.)

[Ey Allahım! Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde,

benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşkûr et. Günahımı affet.

Amelimi kabul et. Ticaretimi helâl et!]

12–Abdestten sonra:

(Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ

ente vahdeke lâ şerîke leke estağfiruka ve etûbü ileyke eşhedü

en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve

Resûlüke.)

[Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden

başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın]

olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün

olduğuna şehadet ederim.]

13–Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salevat

getirmek de çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali:

(Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü

vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve

Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden

içeri girer.) [Nesai]

(Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı

affolur.) [Halebi]

(Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan

sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan,

Peygamberlerle haşrolur.) [Deylemi]

(Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı

gider, duası kabul olur.) [Ey Oğul İlmihali]

Abdest dualarını okurken

Sual: Kitaplarda abdest alırken; yüzü yıkarken şu dua, kolları

yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar, hızlı veya yavaş

okununca, o sıraya denk gelmezse, mahzuru olur mu?

CEVAP

Mahzuru olmaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın