Adalet Meslek Elemanı

Adalet Meslek Elemanı

TANIM

Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

Vatandaşların başvurularını kaydeder,Bu başvuruları mahkemelere iletir, Yargıçların aldıkları kararların

uygulanmasını izler, Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini

yürütür, İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Dosya ve evrak, Yazı makinesi, Kırtasiye araç ve gereçleri, Bilgisayar, Faks.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,Türkçe’yi iyi

kullanan,Titiz, dikkatli çalışan,Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle büro tipi kapalı alanlarda, oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları

zaman ortam biraz tozludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü

veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği

GÖREVLERine atanmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı adalet meslek yüksek okullarının “Adalet” programında

verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Adalet, Zabıt Katipliği bölümlerinden mezun olanlar “Adalet Meslek Yüksekokulu”

ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde

yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden

ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek

yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve

yeterli “Sözel (SÖZ1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin Adalet Bölümü iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedirler.Adalet Yüksekokullarında

öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya

yönelik bilgiler verilir. Yüksekokullarda Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi,

Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi, İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı,

Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tıp İnfaz Bilgisi, Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra,

Daktilografi, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi

teorik uygulamalı dersler okutulmaktadır. Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler.

Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst

Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda

başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş

yapabilirler

GÖREVLERe getirilmektedirler. “Adalet

BENZER MESLEKLER:

Mahalli idareler elemanı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu kredi imkanından faydalanabilirler.

Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında

çalışanlar için kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç

katına kadar gelir elde edebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma

Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda,çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda

“Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN