Âdem Aleyhisselam

Âdem Aleyhisselam

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün

insanların babası.

Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden

topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları

melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde

Mekke ile Taif arasında kırk yıl yatıp “salsal” oldu yani pişmiş gibi

kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamın nuru alnına kondu. Sonra

Muharremin onuncu Cuma günü ruh verildi. Her şeyin ismi ve

faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi.

Allahü teâlânın emri ile bütün melekler Âdem aleyhisselama

karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan

İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Âdem aleyhisselama karşı

secde etmedi. “O çamurdan yaratıldı, ben ise ateşten yaratıldım.

Ondan üstünüm.” iddiasında bulundu. İblis (şeytan) kendini üstün

görüp, kibirlenerek Allahü teâlânın emrine uymayınca gadab-ı

ilahiyyeye uğradı ve Cennet’ten kovuldu.

Âdem aleyhisselam kırk yaşındayken Firdevs adındaki Cennet’e

götürüldü. Cennet’te bulunduğu sırada veya daha önce Mekke

dışında uyurken sol kaburga kemiğinden hazret-i Havva yaratıldı.

Allahü teâlâ onları birbirine nikâh etti. Cennet’te yerleşmelerini ve

Cennet’in meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat

Cennet’te bulunan bin ağaç için, “Bu ağaca yaklaşmayın, bu

ağaçtan yemeyin.” buyurdu.

Âdem aleyhisselam ve Havva validemiz, Cennet’te bin yıl kadar

yaşayıp, İblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın

meyvesinden unutarak önce hazret-i Havva, sonra Âdem

aleyhisselam yedikleri için Cennet’ten çıkarıldılar. Âdem

aleyhisselam Hindistan’da Seylan (Serendib) Adasına, Havva ise,

Cidde’ye indirildi. Birbirlerinden iki yüz sene müddetle ayrı kalan

Âdem aleyhisselam ve hazret-i Havva bu müddet içinde ağlayıp

yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hacca gelmeleri

emrolundu.

Arafat Ovasında hazret-i Havva ile buluştu. Kâbe’yi inşa etti.

Her sene hac yaptı. Arafat Meydanında veya başka meydanda

kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı.

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye soruldu. Hepsi; “Bela =

Evet!” dediler. Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler. Buna

Ahd-ü-Misak” ve “Kalu Bela” denildi. Âdem aleyhisselam ve

hazret-i Havva daha sonra Şam’a geldiler. Burada yirmi defa ikiz

evladı oldu. Bir defa da yalnız Şit aleyhisselam oldu. Neslinden kırk

bin kişiyi gördü.

Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Cebrail

aleyhisselam kendisine on iki defa geldi. Kendisine on suhuf (forma)

kitap verildi. Bu kitapta; iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve

lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül boy abdesti almak,

oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıb, ilaçlar, hesab,

geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya, tıb, eczacılık,

matematik bilgileri öğretildi. İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç

üstüne çok yazı yazıldı.

İlk insanlar, bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz,

görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün Asya, Afrika

çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devrindekilere benziyen

vahşiler yaşadığı gibi, ilk insanlarda da bilgisiz basit yaşayanlar

vardı. Bundan dolayı ne bugünkü, ne de ilk insanların hepsi için

vahşidir denilemez. Hazret-i Âdem ve ona inananlar şehirlerde

yaşarlardı. Okuma-yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik,

ekmek yapmak gibi san’atları vardı. Altın üzerine para dahi basılmış,

maden ocakları işletilip, çeşitli aletler yapılmıştı.

Âdem aleyhisselamın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit

aleyhisselamdır. Hazret-i Âdem çok güzeldi. Siyah saçlı ve buğday

tenliydi. On bir gün hasta yatıp, bir Cuma günü vefat etti. Âdem

aleyhisselam vefat edince, Cebrail aleyhisselam bir gömlek giydirdi.

Şit aleyhisselama yıkamayı öğretti. Yıkayıp kefenlediler.

Hadis-i şerifte buyruldu ki:

“Âdem aleyhisselam vefat edince, melekler üç defa su ile

yıkadılar. Onu defnettiler. Sonra çocuklarına dönerek, (Ey

âdemoğulları! Ölülerinize böyle yapınız) dediler.”

Şit aleyhisselam imam olup cenaze namazını kıldırdı. Âdem

aleyhisselamın kabri; Kudüs’te, Mina’da, Mescid-i Hif’te veya

Arafat’tadır. Hayatını bildiren rivayetler birbirinden farklıdır.

Hazret-i Âdem, Allah’a ilk hamd ve ilk tövbe edendir.

Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allahü teâlânın ilk halifesidir.

Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan bir kaçı şöyledir:

Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini

vurunca, pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar,

yüksek sesle Allahü teâlâyı zikrederdi.

Âdem aleyhisselamın yaratılması, Cennet’te kalması,

Cennet’ten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur’an-ı kerimde çeşitli

âyet-i kerimelerde bildirilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın