Affedici olan cezalandırmaz

Affedici olan cezalandırmaz

Misyoner diyor ki:

Sual: “Hac suresinin, (İnkâr edenler için ateşten bir elbise

giydirilecek ve başlarına kaynar su dökülecektir) anlamındaki

  1. âyeti ile, Haşr suresinin, (Allah rahman rahimdir [esirgeyen,

bağışlayandır]anlamındaki 22. âyeti çelişkilidir. Affedici olan Allah,

inkârcıları hiç cezalandırır mı?”

CEVAP

Çelişki bunun neresindedir?

Affedici olmak, mazlumun hakkını zalimden almamak mıdır?

Yahut hainleri, canileri cezasız bırakmak mıdır? Suçluları adaletle

cezalandırmak, affedici olmaya aykırı olur mu? Dünyada suçluları

cezalandırmayan bir nizam var mıdır? Cezasız, hukuksuz nizam

olur mu? Bu cezalar, ülkenin kiminde hafif, kiminde ağır olur. Mesela

bazı Avrupa ülkelerinde namusla ilgili suçların cezası az, fakat para

ile ilgili olan suçlarınki ağırdır. Bu da onların paraya, namustan çok

önem verdiğini göstermektedir. Katile ceza verilmiyorsa veya hafif

ceza veriliyorsa, insana değer verilmiyor demektir. Ölen insanın bir

değeri olsaydı, elbette katilin hak ettiği ceza verilirdi.

Katillerin, canilerin ölümle cezalandırılmalarına da misyoner

ateş püskürüp, (Katiller öldürülürse, dünyada insan kalmaz) diyor.

Birisi, birisini öldürünce, kendisinin de muhakkak öldürüleceğini

bilse, acaba başkasını öldürebilir mi? Buna rağmen öldüren çıksa

da, çok az olur. Her suç için caydırıcı ceza vermek misyonere göre

yanlışmış. Ceza verilmezse, katillik o zaman daha çok artmaz mı?

Bir cani, çoluk çocuk demeden on kişiyi öldürüyor. Ceza olarak

bu da öldürülmeli denince, (İnsanlığa yakışır mı) deniyor. Caninin on

kişiyi öldürmesi insanlığa yakışır mı? Katliamlara son vermenin

çaresi, öldürenin cezasız kalmamasıdır. Cezaların hafif olması,

hapse girince bütün ihtiyaçların karşılanması suçları teşvik olmaz

mı?

Her şeyi yoktan yaratan Rabbimizin, emrini dinlemeyenlere

ceza verme yetkisi yok mudur? Cezayı suçluların kendisi mi tayin

eder?

Demek ki, Kur’an-ı kerimde asla çelişki yoktur. Kendi başına tıp

kitabı okumakla doktor, hukuk kitabı okumakla hakim olunamadığı

gibi, meal okumakla da din öğrenilemez. Misyoner papaz gibi yanlış

anlar. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Rabbin elbette hem bağışlayan, hem de çok acı azap

verendir.) [Fussilet 43]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN