Ağaç Oymacısı

Ağaç Oymacısı

TANIM

Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak

işleyen ve ağaca şekil veren kişidir.

GÖREVLER

Tasarımı yapılan işler için araçgereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,Sağlanan malzemeyi

uygun bir şekilde yerleştirir,Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve

ağaç üzerine çizim yapar,Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak,

keser, İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye

gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte

eder,Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının

yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.), testereler, çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida

vb., eğe, törpü, sistre, teknik resim araç ve gereçleri, çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi,

zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ağaç oymacısı olmak isteyenlerin;Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,Tasarım, çizim yeteneğine

ve el becerisine sahip,

El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme yeteneğine sahip,Makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ayrıntılara

dikkat edebilen,Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda ve ayakta çalışan ağaç oymacısı

ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma ortamı çok gürültülü, tozlu ve

kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz

kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla,

meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler ve oymacılık işi

yapan atölyeler en önemli istihdam yerleridir.Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam

alanları oldukça sınırlıdır. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini

yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim

karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık durumu

mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün

almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş

olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına

göre çıraklık eğitimine alınabilir.Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile

çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ağaç oymacılığı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda

1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.Eğitiminde hem teorik hem de pratik olarak

yetiştirilir. Haftanın bir günü teorik ders görerek, diğer günler pratik çalışma yaparak meslek

öğrenilmektedir. Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi,

İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, gibi

meslek dersleri de verilmektedir.Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araçgerecin tanıtılması,

tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı

yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış

plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik

ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çıraklık eğitimi sonunda yapılan kalfalık sınavında başarılı olunması durumunda “kalfalık”

belgesi ve unvanı verilmektedir

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden

kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler.

Ağaç oymacılığı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır.Ustalık belgesine sahip

olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.Ayrıca, işyerinde çırak

çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER:

Mobilyacı, Doğramacılık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

3308 sayılı yasa kapsamında meslek öğrenen bir kişi, yasanın öngördüğü gibi yaşına uygun

asgari ücretin % 30’ndan az olmamak üzere ücret almaktadır. Ancak işveren isterse bu miktardan

fazlasını verebilmektedir. Ayrıca işyerlerinde işçilere sağlanan ikramiye, iş elbisesi, gıda yardımı

gibi yardımlardan çıraklar da yararlandırılmaktadır.Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık

düzeyindeki kişi için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü AnkaraMeslek Danışma

Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın