Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme

ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan

öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni,

bu program çerçevesinde;Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı

yapar,Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur, Öğrencilere

alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere

yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı

önlemler alır,Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili

gelişmeleri izler, bunların öğretim proğramlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Öğretmenler

Kurulu toplantısına katılır,Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup

değerlendirir,Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını

izler,Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar.Gıdaların

işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,Tüketicilerin

korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar,Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin

seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,Ailede kaynakları

kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım

ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler, Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi

ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir, Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para,

araçgereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,Özellikle

kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar,El becerilerine yönelik örnek

ürünler ve yapım araçgereçleri, dikiş makinesi,Laboratuar aletleri, kimyasal katkı maddeleri, Mutfak

araçgereçleri (Ocak ,fırın, buzdolabı), Alanı ile ilgili mesleki yayınlar, Yıllık ve günlük çalışma

planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi,Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar,

iş ve işlem yaprakları,Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,

İnceleme ve araştırmaya meraklı,Ayrıntılara dikkat eden,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen,

hoşgörülü, sabırlı,Ekip çalışmasına yatkın,Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,İyi

bir öğrenme ortamı sağlayabilen,dikkatli,işine özen gösteren, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini

anlayabilen, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,Kendini geliştirmeye

istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Genelde derslerini ayakta yürütür.

Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından

dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar,

okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle

iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA

OLANAKLARI

Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)

öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi öğretmeni veya Ev Yönetimi ve

Beslenme öğretmeni olarak atanırlar. Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği

yapabilirler.Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapmasatma),

temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.Tele

vizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici

olarak görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin “Aile Ekonomisi ve

Beslenme Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme sınavında

(ÖSS) “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı

(EA1) puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Aile

Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” ile ilgili en az bir yüksek öğrenim programını tercih etmek

gerekmektedir.Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm

Endüstrisi Servis hizmetleri, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi,

Aşçılık, Besin Teknolojisi Pastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi İşleme, Besin

Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi – Besin Kontrolü ve Analizleri, Besin teknolojisi

ve Gıda Kontrol analizleri, Besin Teknolojisi Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri,

Ev ekonomisi, Mutfak, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM

tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

lisans programını tercih etrmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden

mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşcılık,

Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri ile

Yiyecekİçecek İşletmeciliği önlisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey

Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programına

dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde alınan eğitim dersleri: Genel Kimya, Genel Biyoloji,

Genel Psikoloji, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi,

İstatistik, Bu bölümde alınan branş dersleri; Meslek Teknolojisi, Temel Beslenme İlkeleri,

Pişirme Tekniklerine Giriş, Ev ve Mutfak Araçları, Besin Kimyası, Ev Yönetimi, Besin hazırlama ve

Pişirme Teknikleri, Genel Mikrobiyoloji, Özel Durumlarda Beslenme, Aile Ekonomisi ve Tüketici

Eğitimi, İş Teknik Eğitimi, Ev Planlama ve Dekorasyon, Deneysel Yiyecek Hazırlama, Kurum ve

Ticari Mutfak, Gıda Analizi ve Kontrolü, Dünya Mutfak Kültürleri, Kat Hizmetleri, Servis Teknikleri,

Besin Hijyeni ve Kalite, Türk Mutfağı, Besin İşleme ve Saklama, Toplum Sağlığı ve İlkyardım, Ana

ve Çocuk Beslenmesi, Ailede Etkileşim, Hastalıklarda Beslenme ve Diyet, Bu bölümde alınan

Pedagojik formasyon Dersleri; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi,

YazılıSözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri

ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri,

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik

Uygulaması” yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent,

doçent, profesör unvanları alınabilir. MEB’ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması

durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı

gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler.Milli Eğitim Bakanlığında meslekte

uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmetiçi

eğitim faaliyetleri bulunmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.Eğitim sonrasında, Milli Eğitim

Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Aile

Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde

döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma

imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı

adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN