Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisiev

yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına

hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili

mevzuatta belirtilmiştir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,Eğitiminden

sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,Sorumlu olduğu atölye,

laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan

alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)Kendisine ayrılan ders saatlerinde

planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,Öğrencilerin

başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak

öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının

çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların

öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,Alanı ile ilgili güncel yayın

ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi

için sergi düzenlemesi yapar,EğitimÖğretim döneminin başında seminerlere katılır,Nöbetçi

olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,Sınıf öğretmeni olarak,

öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitimöğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri,

ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem

yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,Eğitim araçları (projeksiyon,

tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),Tartı ve ölçüm

aletleri,Laboratuar aletleri,Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,Mutfak araç ve gereçleri,Ocak,

fırın, buzdolabı,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere

sahip olması gerekir.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,

Sosyal bilimlere ilgi duyan, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı, Ayrıntılara dikkat eden,

Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli,

işine özen gösteren İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Mesleğin

sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR

Psikolojik, nörolojik hastalıklar, epilepsi (sara) ve multiple skleroz (MS) hastalıkları gibi, kişiye her

an rahatsızlık verebilecek tipte hastalığı olanlar bu mesleği yürütemezler. Ayrıca, duyma, görme,

konuşma özürü bulunanlar ile bedensel ve ruhsal bozukluğu olanlar da bu mesleği yürütemezler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür.

Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri

bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/

Gıda teknolojisiEv Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme

Sınavı’nda (ÖSS) “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı I

(EAI)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Aile

ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek

gerekmektedir.Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm

Endüstrisi Servis Hizmetleri, Aşçılık, Besin TeknolojisiPastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin

Endüstrisiİşleme, Besin Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiBesin Kontrol ve

Analizleri, Besin TeknolojisiGıda Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Gıda

Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi,

Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından

yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programını

tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara

göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Aşçılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri,

Yiyecek İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan

dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans

programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı

sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil,

aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçmedeğerlendirme ve rehberlik gibi

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar lisans üstü eğitiminden sonra yardımcı

doçent, doçent ve profesör unvanını alabilirler.Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde

yönetim kademelerinde görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel

Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden

de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan

da istifade edebilirler. EĞİTİM SONRASI Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni

göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1.

kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev

yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden

belli oranda pay alırlar.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitimöğretim tazminatı

adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın