Aktüer

Aktüer

TANIM

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve

istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan

kişidir.

GÖREVLER

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar, Yangın,

kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme

olasılığını hesaplar, Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı

sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler, Yedek

kaynak ve kar paylarını hesaplar, Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, Hesap makinesi, Diğer büro malzemeleri, Poliçeler, hasar ve kıymet raporları, Sigorta

tarifeleri ve tabloları, Finansal analiz raporları ve finansal tablolar, Yasal mevzuat ve uygulama

dokümanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aktüer olmak isteyenlerin; Analitik düşünme gücüne sahip,

Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı, Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan, Dikkatli

ve yeniliklere açık, Sabırlı, İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aktüer; büro ortamında ve çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif

olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede

sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai

yapılması söz konusudur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek

tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi

ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna

paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur. Bu piyasada çok önemli sayılabilecek

rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının

işsiz kalma riski yoktur. Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal

güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın

çalıştırılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek Eğitimi; üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Aktüerya lisans programı için yeterli Sayısal Ağırlıklı (SAY1)

puanı almak gerekmektedir.

Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık, ön lisans programını başarı

ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya”

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, öğretim süresince; Hukuk, Matematik, Ekonomi, Muhasebe, Sosyal

Politika ve Maliyenin yanı sıra Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku,

Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini

alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten bulundukları sigorta ya da

banka sistemi ile şirketin büyüklüğü oranında finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe

yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler. “Lisans” eğitiminden sonra yüksek lisans,

doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER:

İktisatçı – Ekonomist, İstatistikçi.

BURS, KREDİ VE ÜCTRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve

diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Meslek mensupları

çalıştıkları şirket yada kurumlar ile tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak değişmek üzere asgari

ücretin 47 katı ücret kazanırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN