Alt Yapı Teknisyeni

Alt Yapı Teknisyeni

TANIM

Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa

edilmesi için, inşaat işçileri, ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi ile

işçiler arasında görev yapan kişidir

GÖREVLER

Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise

ve teknikere yardım eder,

Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları raporlaştırarak inşaat mühendisine verir, Yol yapımında

asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması ve korunması çalışmalarında bulunur. Kullanılacak

malzemenin cinsini, miktarını hesaplar ve kullanım sonunda kontrol ederek kontrol mühendisine

yardımcı olur, Betonun çekme ve basıncını ölçerek kıvamını ve su miktarını belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Zemin ölçme araçları, Her tür inşaat malzeme ve aletleri, Çizelgeler, formlar, defterler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Alt yapı teknisyeni olmak isteyenlerin; El ve gözü uyumlu kullanabilen, Ayrıntılarla uğraşmaktan

zevk alan, Sabırlı ve titiz, Ekip çalışmasından hoşlanan, Sorumluluk sahibi, Sağlığı her türlü

iklim koşullarında çalışmaya uygun kimseler olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Alt yapı teknisyenleri, çoğunlukla açık havada, şantiyede çalışırlar. Zaman zaman da büroda görev

yaparlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, ustalar ve işçilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Alt yapı Teknisyenlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. İnşaat bölümünün her dalında çalışabilirler.

Devlet Su İşleri, Bayındırlık, Köy Hizmetleri, Karayolları, İller Bankası, belediyeler ile özel

sektöre ait inşaat projelerinde iş bulma olanakları mevcuttur. Ancak, ülkemizde alt yapı bölümünden

mezun olanların ancak %30’unun kendi mesleklerinde çalıştıkları görülmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki teknik liselerin ve Anadolu meslek liselerinin “Alt Yapı Bölümleri”nde

verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Teknik Liselere girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Endüstri meslek lisesine devam

ederek 1. sınıfta belli derslerden “Teknik Lise Yönetmeliği”nde belirlenen başarı ortalamasını sağlamak.

Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ise Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme ve

Yerleştirme sınavını kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

İlköğretim üzerine öğretim veren teknik liselerin öğretim süresi 4 yıldır. Teknik Liselerin Altyapı

Bölümlerinde öğrencilere; Genel Kültür derslerinin yanı sıra; Meslek dersleri de okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Altyapı bölümünden mezun olanlar Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik teknikerliği,

Maden, Mermer teknolojisi, Mermercilik,Raylı Sistemler teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon

ve Konservasyon, Sulama teknolojisi,Tarımsal sulama yönetimi, ön lisans proğramlarına istenilen

şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Yapı Öğretmenliği proğramını tercih ettiklerinde ek

puanlar da katılacaktır.

BENZER MESLEKLER:

İnşaat teknisyeni, İnşaat teknikeri, İnşaat mühendisi, Topograf.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde yapılan staj sırasında aylık olarak asgari ücretin %30’u kadar kazanç elde ederler.

Kamu sektöründeteknik hizmetler sınıfında 11. derecenin 3. kademesinde işe başlamakta ve yaklaşık

olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret almaktadırlar. Özel sektörde ise kazanç, çalışan

işyeri, deneyim ve pozisyona göre farklılıklar göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN