Amerika Birleşik Devletleri’nde Polis Yapılanması

Amerika Birleşik Devletleri’nde Polis Yapılanması

Amerika Birleşik Devletleri’nde Polis Yapılanması

Federal Almanya da her Eyaletin kendi Polis Kanunu vardır. Bu durum Federal Anayasa ile betimlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Her eyaletin kendi Polis birimleri ile alana ve nüfusa göre teşkilatlanması vardır. Federal Almanya üç şehir tipinde ve 13 eyalet yapısında olmak üzere 16 eyaletten oluşmaktadır. Eyalet polis Teşkilatlarının çoğu rütbesiz Polisi kaldırmış ve sadece rütbeli Polis personelli yapıya geçmişlerdir. Profesyonel bir hizmetin sadece teknik hizmetler seviyesinde olabileceği kabul edilerek, bunun ise ancak asgari komiser rütbesindeki ve eğitimindeki personelle ifasının mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Bu gelişme diğer eyaletlerde de sürmektedir. Federal Almanya’nın nüfusu 80,61 Milyon olup nüfusa oranlamayla 284 kişiye bir Polis karşılık gelmektedir. Jandarma teşkilatı bulunmamaktadır. Eyalet bazında son Jandarma birimi 1975 yılında tamamen geçiş dönemi birimleri dahil kaldırılmıştır. Eyalet polislerinin eyaletler arası ve komşu ülkelerle bir aylık Personel değişimi Programları ve çalışma grupları bulunmaktadır. Bazı kuzey komşu devletlerle AB güney sınırları çerçevesinde olduğu üzere suç mücadelesine yönelik olarak ortak devriye ve karakol uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Güvenlik hizmeti gören başkaca iç güvenlik birim ve kuruluşları Polis eğitim kurumlarında eğitilmektedirler.
Federal Almanya Polis organları şunlardır:

Federal Polis Birimleri
Federal Kriminal Dairesi (Bundeskriminalamt)
Federal Sınır muhafaza (Bundesgrenzschutz)
Meclis Polisi
16 Eyalet Polisi ve eyaletlerin Sahil Güvenlik (İç sular) Polisi (Wasserschutzpolizei)

Polis Organları personel mevcutları:
Federal Polis Birimleri: 28 300
Eyalet Polisleri : 255 047
Federal Kriminal Dairesi (BKA)
Bu daire tüm eyalet ve Polis birimlerinin suçla mücadele ile ilgili tüm haber ve bilgilerin toplandığı enformasyon merkezidir. Aynı zamanda elektronik verilerin merkez birimidir. Bunun yanında Interpol organizasyonu ve uluslararası ortak Polisiye çalışmalarla ilgili görevli merkez dairesidir. Kriminalistik Enstitüsü ile araştırma ve geliştirme ile bilimsel araştırma yayınları yayımlar. Uyuşturucu ve ilintili suçlarla mücadele iş hacminin 2/5`den biraz fazlasını oluşturmaktadır. Organize suçlarla ve Terörle mücadele diğer ağırlıklı görev alanlarıdır. Bir birim Berlin şehrindeki Devlet adamlarının (VİP) korunması ile görevlidir.
Federal Sınır Muhafaza (BGS)

Bu birim Federal Almanya’nın sınırlarında ve sınırlar dahilinde 30 km alan içerisinde ülke sınırlarının kontrolü, muhafazası ve dış tehdidin önlenmesi ile görevli denizde ve havada operasyonlara eğitimli hava limanlarında görev yapan bir polis teşkilatıdır. Özel Harekat timlerimiz bu birimin özel birimi olan GSG-9 timleri ve yapılanmaları örnek alınarak kurulmuştur.

Eyaletlerin Polis Birimleri eyalet sınırları içerisinde yetkilidirler.
Genel ve Koruma ile kısmen Asayiş hizmetleri gördürülen Polisi
Kriminal Polis (Adli Hizmet-Soruşturma Polisi)
Sahil Güvenlik Polisi
Hazır Birlikler Polisi (Çevik Kuvvet)
Merkezi İdari Birim
Hava filosu-Polisi

Eyaletlerde Polis’in en üst idari amiri eyalet İçişleri Bakanı/Senatörüdür. Savcılıklar ise Adli Amiridir. Bazı Eyaletlerin kendine has yapıları ve yetkilendirme modelleri bulunmaktadır. Polis’in en üst Amiri bazı eyaletlerde İnspektör olup Politik makam olarak dışarıdan atanmaktadır. Her Eyalet farklı demek abartılı olmayacaktır. Bunun nedeni ise Almanya da Eyaletlerin iç işlerindeki özerklikleri ve Federatif yapısıdır.
Temel Polis Eğitimi, Uyum eğitimi ve Üst Düzey Yönetici eğitimleri:

Eyaletlerin her biri ve Federal üç Polis birimi kendi personel alım ve eğitimlerini ayrı ve bağımsız gerçekleştirirler. Assessment Center (profesyonel liyakat değerlendirme sistemi) tüm gelişmiş ülkelerdeki gibi bu ülkede de uygulanmaktadır. Polis aday adayları orta düzey Polis hizmetleri için başvurmuş sayılır. Müteakip sınav ve eğitim programlarıyla Personel Orta Kademe Polisliğe (Komiser sınıfına), daha sonra ayrı bir eleme ve prosedür ile teşkilatın 1.8%`lik bölümünü oluşturan üst düzey Polis Yöneticiliğine yükselebilmektedirler. Sonradan yükselenler grubu olarak teşkilatın ihtiyaç duyduğu alan eğitimini tamamlayanlar doğrudan Komiserlik ve Üst düzey Yöneticilik eğitimine katılabilmektedirler.
Polislik eğitim-öğretimi üç yıl sürelidir. Birinci yıl temel eğitim gerçekleştirilir. Bu bölüm genellikle Hazır Kuvvet Birimleri uhdesinde gerçekleştirilir. Müteakiben kadro eğitimi ve branş eğitimi izler. Nihayetinde altı aylık bir öğretim ve bir sınavla tamamlanır. Eyaletlerde genel olarak ise genel Avrupa Polis eğitimlerinde yaygın görüldüğü üzere, teori ve kadro eğitimi değişimli gerçekleşen sandviç usulü eğitim icra edilmekte ve pratik eğitime önem verilmektedir. Bazı eyaletlerde rütbesiz Polis sınıf olarak kaldırılmıştır.
Komiserlik ve hukuk temel eğitimi-öğretimi Eyaletlerde, federal kurumların temel hukuk nosyonu ise Brühl şehrindeki Federal Kamu Yüksekokulunda gerçekleştirilmektedir. Federal birimlerin adayları eğitim-öğretimlerini Federal Kamu Yönetimi Yüksekokullarında tamamlarlar Eğitim-öğretimin ortalama süresi 36 ay dır.
Üst Düzey Polis Yöneticileri Programı iki yıl sürelidir. Birçok eyalette eleme sınavı öncesi üç aydan bir yıl süreli adayın mesleki kariyerinin boşluklarını tamamlama eğitimi ve bu süreçte adayın ön izleme ve değerlendirilmesini içeren staj eğitimi şeklinde geniş tamamlama eğitimi gerçekleştirilmektedir. Nezaretçi Amirlerin olumlu kanaatleri ile eleme sınavına ve Assessment Centere (liyakat değerlendirme merkezi) müteakip adaylar kendi eyaletlerinde eyalet ağırlıklı konular müfredatlara dahil edilerek birinci yıl öğretime alınırlar. İkinci yılda eğitim-öğretim tüm üst düzey Yönetici eğitim-öğretimi, Yönetici Koleji, seminer ve uluslararası sempozyum, eğitim ve programların yürütüldüğü Federal Polis Yönetim Akademisinde gerçekleştirilmektedir. Alman sisteminde Hukuk nosyonuna sahip adaylarda ihtiyaç çerçevesinde kabul edilerek her yıl sınavsız kısaltılmış yoğunlaştırılmış bir eğitim sürecinden geçerek atanırlar. Programı başarı ile tamamlayanlar Eyaletlerinde Üst Düzey Polis Yöneticiliğin ilk kademesinde görev alırlar. Üçüncü sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesinden itibaren personel Polizei Führungsakademie`de gerçekleştirilen Yönetim Koleji eğitim modüllerine devam etmektedir. Beş modülden oluşan eğitimler iki haftalık eğitim modülleri şeklinde olup bir tam yıl içerisine yayılmıştır. Bazı eyaletler Polis teşkilatı dışı bir bakış sağlamak için ikinci sınıf Emniyet Müdürü rütbesini alan personelini başarılı holding ve kuruluşlarda bir aylık yönetim ve toplam kalite eğitimlerini içeren tecrübe programlarına almaktadırlar.
Federal Polis Yönetim Akademisinde şu Programlar yürütülmektedir:
· Üst Düzey Polis Yöneticileri Eğitim-Öğretimi programı,
· Hukuk nosyonlu adaylar için hızlandırılmış bir eğitim-öğretim programı,
· İkinci derece üst düzey polis yöneticiliğine yükselen Polis Müdürlerine Yönetim Koleji olarak iki hafta süreli beş ayrı modülden oluşan ileri tekamül eğitimleri,
· Periyodik tüm yabancı ve Alman Üst Düzey Polis Yönetici personeline aktüel polisiye gündemlerle ilgili seminerler ve eğitimler gerçekleştirilmektedir (bir yılda tüm personelin 75%`i bu seminerlere katılımları sağlanmaktadır),
· Polis hizmetlerin etkinleştirilmesi için teçhizata yönelik teknik bilimsel araştırma geliştirme ve tüm ülkede standardın gerçekleştirilmesinde eşgüdüm ve AR-GE hizmeti bazlı teknik merkez bilgilendirme seminerleri,
· Polis Yönetim Akademisi Avrupa Polis Akademileri Birliğinin (The Association of European Police Colleges-AEPC) ve Avrupa Polis Akademisi’nin (C.E.P.O.L.) temel üyelerindendir,
· Uluslararası (Avrupa) Polisiye seminerlere ve Avrupa kriz müdahale gücü eğitimlerine ev sahipliği yapan kurumdur.

Polis Rütbeleri :

Polizei Präsident- Polizei İnspektör (üst düzey yöneticilik kademeleri)
Leitender Polizeidirektor
Polizeidirektor
Polizeioberrat
Polizeirat
Erster Polizeihauptkommışsar
Polizeihauptkommissar
Polizeioberkommissar
Polizeikommissar
Polizeihauptmeister
Polizeiobermeister
Polizeimeister
Polizeihauptwachmeister
Polizeioberwachtmeister
Polizeiwachtmeister

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın