KozanBilgi.Net
Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı)
Sosyal Medyada Paylaş
13 Ekim 2015
TÜRKEŞ MANGA

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı)

TANIM

Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren veya tamir

eden kişidir.

GÖREVLER

Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar,

Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçalarını işaretler, Alevle ya da plazma ile parçaları

keser, Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturur, Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali

ergitir,

Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine ekler,

Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Argon gazı, tüpü ve saati, tungsten elektrot, 900 dereceye kadar dayanıklı argon iğnesi, Kaynak

motoru veya kaynak redresörü

Parametre ayar, ayak pedalı, Argon kaynağı teli (ilave metal), tıg kaynak teli, Maske, eldiven,

kaynak kumpası, metre, fırça, çekiç,

Mengene, keski, aşındırıcı taşlar, İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeleri kullanırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Argon kaynakçısı olmak isteyenlerin; Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Belli bir noktaya

dikkatini yoğunlaştırabilen,

Şekil ilişkilerini görebilen, Yapılacak işi zihninde canlandırma ve tasarımı kağıt üzerine çizebilme,

Mekanik ilişkileri görebilme yeteneğine sahip, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Argon kaynakçıları fabrika, atölye gibi kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi açık havada da çalışırlar.

Çalışma ortamı gürültülü ve kirlidir. Ayrıca kaynak makinesinden ve kesme lambasından çıkan

ışık gözü rahatsız edebilir. Kaynak işlemi sırasında kullanılan gazın yanıcı ve patlayıcı olması

nedeniyle kaza olasılığına karşı kişinin dikkatli olması gerekir. Kaynakçı eğilerek, çömelerek veya

ayakta çalışmak durumundadır. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezlerinin kaynakçılık bölümünde

ve endüstri meslek liselerinin metal işleri bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık

durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, 14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından

gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş

olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına

göre çıraklık eğitimine alınabilir. Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve

işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi

yapılamayan yörelerde geleneksel eğitim şekli olan ustaçırak usulünde ise kişi bir işyerinde veya

atölyede usta nezaretinde çalışarak mesleği öğrenmeye çalışır.

Meslek liselerinde mesleğin eğitimini görmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine

giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

metal sanayi işletmelerinde, oto sanayi, gemi, uçak sanayi, kazan ve kapı, pencere imalathanelerinde

çalışırlar. Meslek eğitimine başlamadan önce öğrenci ilgili işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalandığından

eğitim tamamlandıktan sonra da genellikle aynı işyeri tarafından istihdam edilmektedir.

Usta unvanını alanlar ise kendi adlarına bağımsız işyeri açabilmektedirler. Hemen hemen her

alanda (oto, inşaat, gemi, uçak sanayi vb.) çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bu nedenle, kaynakçılık

mesleğinde istihdam sorunu bulunmamaktadır. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla

alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana

her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim

mezunu olanlarda ise 2 yıldır.

Pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup, haftada 1 gün teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde

verilmektedir. Teorik eğitimde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi genel

kültür dersleri yanında meslek bilgisi dersi de verilmektedir.

Bu mesleğin teorik eğitiminde öğrenciler; Kaynak atölyelerinde bulunan; makine, takım, araç ve

gereçleri teknolojik kurallara göre kullanabilmeyi, güvenli ve verimli çalışma alışkanlıklarını kazanırlar,

yapılacak işlere ait takım, makine ve malzeme seçimlerini yapabilmeyi öğrenirler. Ayrıca

genel kültür derslerini mesleki eğitim merkezlerinde almaktadırlar. Pratik eğitiminde ise; kaynak

atölyesini, kullanılan makine ve takımları, işe göre alet seçimini, her aleti usulüne göre kullanmayı,

takım ve makinelerin bakım ve onarımını yapmayı, kaynak işlemlerini tekniğe uygun ve yeter çabuklukta

yapmayı, kaynakçılıkta meydana gelebilecek kazaların oluş nedenlerini, iş emniyet kurallarına

uygun davranmayı öğrenirler.

Çıraklık eğitimini tamamlayanlar, eğitim sonunda kalfalık sınavlarına girerek başarılı oldukları takdirde

“Kalfalık Belgesi” alırlar.

Meslek lisesinden mezun olanlar ise; meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden

kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler.

Argon kaynakçısı (tıg kaynakçısı) mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık

belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca,

işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER:

Oksijen kaynakçısı, elektrik ark kaynakçısı, soğuk demirci.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, yaptıkları çıraklık

sözleşmesi gereği en az asgari ücretin %30’u oranında aylık ücret almaktadırlar. Bu miktarın üzerindeki

bir ücret ise işveren ve çırak arasında yapılan sözleşme ile mümkündür. Pratik eğitimleri

boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Mesleki

eğitim tamamlandıktan sonra işçinin deneyime ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 23 katı

arasında değişen kazanç elde edilmektedir. Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız işyerini

açanların kazanç durumu ise yapılan işin çokluğu ve kalitesine göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Facebook Yorumları

Tüm Hakları Saklıdır © Copyright © 2006-2021 KozanBilgi.Net - İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Türkeş MANGA