Kozan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

Askerlik Yasası

Askerlik Yasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.

Bu Yasa, Askerlik Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR
“ASAL Şube”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kadro ve kuruluşu içerisinde bulunan ve askere alma hizmetini yürüten şubeyi anlatır.

“Askeri Hastahane”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan askeri hastahane ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında kullanılan kuvvetlerin askeri hastahaneleri ile onların bağlı bulunduğu yurt dışındaki askeri hastahaneleri anlatır.

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Çalışmak”, Askerlik ödevini her yıl tecil ettirerek bu Yasa kurallarına ve yaşanılan ülke yasalarına uygun olarak en az üç yıl süreli yüksek okul veya fakülte öğrenimi sonrası yurt dışında fiilen hizmet görmeyi veya iş yapmayı anlatır.

“Hava değişimi”, Devlet Hastahaneleri veya Askeri Hastaneler tarafından personele verilen istirahati anlatır.

“Hısım”, Ana, baba, eş, kardeş, kayınvalide, kayınpeder, kayın ve baldız gibi kan ve sıhri hısımlığı anlatır.

“İhtisas”, Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran öğrenim sonrası, öğrenim görülen ana bilim dalı ile ilgili bir konuda yapılan ve tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi de dahil olmak üzere master ve doktora eğitimini anlatır.

“Meşru Mazaret”, Tabii afetler, kaza, ölüm, (ana, baba, eş, evlat veya kardeş ölümü) tevsik edilecek ağır hastalık, dış ülkelerde bulunanların belgelendirilmiş ulaşım olanaksızlığı hallerini anlatır.
“Mükellef”, Bu Yasa uyarınca askerlik ödevini yerine getirenleri anlatır.
“Sefer hali”, Seferberliğin başlangıcı ile bitiği tarih arasında kalan süreyi anlatır.

“Seferberlik Şubesi”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kadro ve kuruluşu içinde bulunan ve seferberlik işlemlerini yürüten şubeyi anlatır.
“Terhis”, Mükellefiyet hizmetinin tamamlanmasını takiben serbest bırakılmayı anlatır.

“Üçüncü Uyruklu Yurttaşlar”, Yurttaşlık Yasasının 4 ncü maddesinin (1) nci fıkrası kapsamı dışında kalan ve sonradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazananları anlatır. (Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hariç.)
“Yabancı Ülke”, Kıbrıs dışında kalan ülkeleri anlatır.
“Yerleşmek”, bu Yasa’nın 14 ncü maddesi kapsamına girenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmemiş olmak koşulu ile başvuru tarihine kadar yurtdışında kesintisiz ikamet etmeyi veya 12 yaşını tamamladıkları tarihten sonra başvuru tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 90 günden fazla ikamet etmemiş olmak koşulu ile yurtdışında kesintisiz ikamet etmeyi anlatır.
“Yıl”, Takvim yılını anlatır.

Bu Yasanın amacı, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası’ndaki ödevleri yerine getirmek üzere askerlik ödevi ile hükümlü olan kişilerin, hangi statüde, ne şekilde ve hangi sürelerde askerlik yapacaklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerinin yedek subay, erbaş ve er ihtiyacını karşılanmasını düzenlemektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN