DOLAR 18,4191 0.52%
EURO 17,8508 -1.1%
ALTIN 973,04-1,08
BITCOIN 3521991,20%
Adana
28°

AZ BULUTLU

16:28

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Ali Alper Çetin

Ali Alper Çetin

09 Ocak 2022 Pazar

  Sanayi yatırımları yerinde sayıyor…

  Sanayi yatırımları yerinde sayıyor…
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir, endüstridir. İhracatımızın % 90’ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir. Kalkınmadaki temel amaç üretim ve istihdam yapısını, tarım yerine sanayi ve hizmet sektörleri için arttırmak, bu yönde gelişme göstermek, refah seviyesini yükseltmektir.

  Türk Sanayisi 2017 yılından 2018’e girerken bir dizi basınçla (baskı yapma, zorlama) ve stres yüküyle girdi. Her ne kadar 2017 yılının tamamında yüzde 6.5- 7 dolayında bir büyüme yaşandığı iddia edilse de bu büyüme ile madalyonun arka yüzüne yerleşmiş bir kırılganlık sanayiye, genelde de ekonomiye zor günler yaşatıyor. Sanayi yatırımları yerinde sayıyor…

  • Sanayinin yerine inşaat, ticaret, hizmet
  • Sanayide enflasyon: ortalamanın altındaki ve üstündeki sektörler
  • Sanayi, ithalata teslim
  • Yabancı yatırımcı sanayiye uzak
  • Sanayileşme Anadolu’yu kurutuyor
  • Sanayide Erozyon

   

  Diğer taraftan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verimlilik endekslerine göre sanayide verimlilik son yedi yıldır yerinde sayıyor. Sanayide çalışan kişi başına üretim miktarı, 2010 yılından bu yana yatay bir seyir izliyor. Verimlilikteki bu patinaj, son yıllara damga vuran sanayii de yatırımsızlık ve düşük hızla büyüme döneminin verimlilik alanındaki faturasıdır.

  Sanayi politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı öz eleştirisini vermelidir.

  Kamuoyuna “mega projeler” olarak takdim edilen, en büyüklerini İstanbul 3. Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli ile Gebze-İzmir Otoyolu yatırımlarının oluşturduğu projelerin, hem ekonomik hem çevresel hem de mali istikrar açısından doğru yatırım kararları olup olmadığı bugün daha çok tartışılan bir soru haline geldi.

  Popüler adıyla, “mega projeler”, aslında, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ve son tahlilde bir özelleştirme türevidir. Kamusal varlıkların mülkiyeti şeklen kamuda kalsa da işletme, kullanma hakkını özel firmalara bırakma operasyonudur. Dolayısıyla, bu projelerin özelleştirmenin bir parçası olduğunu vurgulamalıyız.

  Yap İşlet Devret, Yap İşlet, Yap Kirala, İşletme Hakkı Devri gibi yöntemleri içeren KÖİ’lerden işletmede olan projeler YİD (81) ve Yİ (5) modelli olup, toplam yatırım tutarları 11 milyar ABD dolarıdır. Yapım aşamasında olan projeler ise YİD (16) ve YKD (17) modelli olup, toplam yatırım tutarları 36 milyar ABD dolarıdır.

  Bunlardan en büyük dördü, bu 34 projenin üçte ikilik büyüklüğünü oluşturmaktadır. Bu 4 “mega proje” içinde ise 3. Havalimanı 14 milyar dolarlık yatırımı ile (%38) diğer projelerden ayrışmaktadır. Söz konusu 4 mega projenin üçü İstanbul odaklıdır. Bunlardan;

  3. Havalimanı ile 3. Köprü ve henüz tasarım aşamasında olan Kanal İstanbul, İstanbul’un Kuzey ormanları sınırlarında yer almış ve birbirini besleyen projeler olarak tasarlanmıştır.

  Dünya Bankası’nın sanayi ve hizmet sektörlerindeki KİT’lerin özelleştirilmesi dayatmasına boyun eğen iktidarlar, özellikle bununla kalmamış, kamu mülkünün tamamen devrinin mümkün olmadığı sektörlerde de kamu-özel işbirliği projelerini hızla hayata geçirmiş; ancak bunu yaparken ne makro hedeflere uygunluk, ne kamusal çıkarları maksimize etme, ne çevreye duyarlı olma, ne de doğal ve kültürel varlıklara saygıyı umursamış, giderek projeleri hukuk dışı, kamu denetimi dışında, üstelik çok ciddi finansal risklere yol açarak icra etmeye başlamıştır.

  Tüm ekonomiyi sürükleme gücü, dinamizmi olan imalat sanayisi, özellikle son 5 yılda, yatırımların da patinajıyla, hızla ivme kaybediyor. İmalat sanayisinin ivme kaybında, Anadolu’daki sanayinin erimesi, kurutulması, potansiyelinin atıl kalması önemli bir etken. Tarihsel olarak bir kısmı kamu, bir kısmı özel sektörce gerçekleştirilen Anadolu’daki imalat sanayisi, kamudaki hızlı özelleştirmeler-kapatmalar, özel sektörde ise yıkıcı ithalat ve teşviksizlik nedeniyle yaşanan gerileme ile önemli erozyonlar gösterdi.

  Ekonominin genelinde milli gelirin üretimi, Türkiye coğrafyasına dengeli dağılmamakta, hatta Türkiye, bu konuda OECD ve AB sıralamalarında dengesizlikte en öndeki ülkeler arasına girmektedir.

  Sanayisizleşme tüm ülke için ciddi bir tehdit olmayı sürdürürken, var olan sanayi İstanbul odaklı ve İstanbul’un inisiyatifinde “Marmara odaklı” biçimde çarpıklığını koruyor.

  2013 “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri”, imalat sanayisinde yaklaşık 3,5 milyon işçinin çalıştığını ve İstanbul’un yüzde 28 payla sektördeki hâkimiyetini ortaya koyuyor. Marmara Bölgesinin payı ise yüzde 52’ye ulaşıyor.

  Veriler, Doğu ve Güneydoğu’nun imalat sanayisindeki cılızlığını da sergilemektedir. Nüfusun yüzde 18’inin yaşadığı bu bölgede imalat sanayisi çalışanlarının ancak yüzde 3’ü istihdam ediliyor ve toplam cirodaki pay da yüzde 2’nin altında kalıyor.

  Bölgesel uçurumu biraz olsun daraltmak için bugüne kadar izlenen politikalar etkisiz kalmaya devam ediyor. Her şeyi teşvik etmekten, seçici olamayan, özel bir bölgeyi, sektörü teşvik edemeyen mevcut teşvik programı, sonuçta, amaçlanan bölgesel uçurumu daraltmaya yetecek gibi görünmemektedir. Nitekim 2012 Haziran-2015 sonu döneminde 309 milyar TL’lik yatırımın teşviklerle destekleneceği kararlaştırılmış, ancak sektörel olarak bakıldığında imalat sanayisinin bu toplamda payı yüzde 38’de kalmıştır.

  Dahası, yatırımların bölgesel dağılımı, istenen dengesizliği azaltmaya yaramış görünmemektedir. Aynı dönemde teşvike bağlanan 309 milyar TL’lik yatırımdan İstanbul’un da yer aldığı 1. bölge yüzde 35 ile ilk sırayı almıştır. Yine Batı’da yer alan 2. bölge ve 3. bölge yüzde 31 pay almışlardır. Böylece teşvikli yatırımların üçte ikisi zaten gelişmiş ve görece gelişmiş bölgelere yapılmıştır. Buna karşılık en az gelişmiş bölge Doğu ve Güneydoğu (6. bölge) teşvikli yatırımlardan yüzde 5 pay alabilmiştir.

  Yatırımların patinaj yaptığı, özellikle sanayi yatırımlarının bıçak gibi kesildiği son yıllarda, yeni bir büyüme modeli (paradigması), sanayiye yeni bir bakış açısını, yatırımları özendirecek yeni bir yaklaşımı gerektirirken, bölgesel eşitsizliklere karşı kamu yatırımcılığı kendisini iyice dayatmaktadır.

  Üretilecek yeni modelde (paradigmada), teşvik kadar caydırıcılık aracı da devreye alınmalı, İstanbul başta olmak üzere, bazı bölgelere, sanayi yatırımların yönelmesinin önüne engeller konulmalıdır. Sanayide kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde rol almalı, yerel inisiyatiflerin, kooperatiflerin, yerel yönetimlerin imalat sanayisini geliştirmeleri için etkinleştirilmiş ve demokratikleştirilmiş merkezi planlama ile koordineli büyüme çabaları desteklenmelidir.

  ** 2017 verileri henüz netleşmemiştir.

  Dünyada ilk 20 ülke arasında 17. sırada yer alan Türkiye ekonomisi, son yıllarda jeopolitik istikrarsızlıklar, yüksek faizler, azalan yabancı fon girişi, kuraklık, seçim süreci gibi faktörlerin olumsuz etkisi altında kalmıştır.

  Büyümeye katkı bakımından her zaman ilk üç sırada yer alan sanayinin GSMH içindeki payı ise yıllar itibariye gerileme sürecine girmiştir.

  Türkiye ile birlikte, dünya imalat sanayi rekabet gücü sıralamasında ilk 20 ülkeye ilişkin rekabet gücü verileri incelendiğinde; ilk üç sırada Japonya, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkeler yer alırken, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sırada ise sanayileşemeye sonradan katılan ya da yeni sanayileşen ülkeler olarak tanımlanan Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Çin yer alıyor.

  Bu ülke gruplarını Kanada ve Avrupa ülkelerinin izlediği görülüyor.

  Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında; dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, yıllık GSHY’yı 2 trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak, 500 milyar dolarlık ihracat ile ihracatta ileri yüksek teknolojili ürünlerin payını % 20’lere ulaştırmak yer almaktadır.

  Bu hedeflere katma değeri yüksek ürünler, verimlilik, kalite, ölçek ekonomisi ve çağın gerektirdiği organizasyon becerisine sahip bir üretim ve sanayi yapısı olmadan ulaşılamaz.

  Türkiye’nin dünya imalat sanayi katma değerine etkisi % 1.088 ve Türkiye’nin dünya imalat sanayi ticaretine etkisi % 0.926 olarak belirlenmiştir.

  Buna göre, Türkiye dünya imalat sanayi rekabet gücü sıralamasında 30. sırada yer alırken, Türkiye ile benzer noktalarda yarışa başlayan Güney Kore 4. sırada yer alıyor.

  Dünya ekonomik büyüklük sıralamasında 17. Sırada bulunan Türkiye’nin imalat sanayi rekabet gücü sıralamasında 30. sırada bulunması, yarı sanayileşmiş bir ekonomiye özgü koşulların aşılamadığını ortaya koyuyor.

  Türk sanayiinin gelinen bu noktada yeniden yapılanarak ithalata bağımlı düşük ve orta teknolojilere dayalı üretim yapısını hızla dönüştürmesi gerekiyor.

  Bunun için öncellikle planlamaya dayalı yeni bir sanayileşme stratejisi oluşturulmalıdır.

  Orta ve uzun dönemde kendi teknolojisini üreten, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalmış ve sanayide önemli yapısal dönüşümler sağlanmış bir sanayinin yaratılması gerekiyor.

  Oysa bugün artan uluslararası rekabet, düşen kâr marjları, gayrimenkul başta olmak üzere başka alanlarda yükselen getiriler, sanayici olmayı cazip olmaktan çıkarmaktadır.

  Sanayi’nin ekonomi içindeki payı son 15 yılda % 24’den % 15’e gerilemiştir. Bunda rekabet gücünün düşmesi önemli rol oynamaktadır.

  Sanayinin rekabet gücünün artırılması için:

  • Yatırım Teşvik Sistemi ve Kamu Destekleri Yatırım teşvik sistemi son yıllarda doğru bir yönde ve anlayışta geliştirilmektedir.

  Ancak sistemin statik değil dinamik olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Teşvik sistemi, değişen küresel ve ulusal koşullara göre sürekli yenilenmelidir.

  • KOBİ’lerin desteklenmesi politikası doğrultusunda piyasa şartlarına göre de yüksek kalan yatırım tutarı limitleri aşağı çekilmelidir.
  • Mevcut teşvik araçları çeşitlendirilmeli, yeni ve etkin araçlar uygulanmadır.
  • Sadece bölgesel teşvikler sanayiye arzu edilen ivmeyi kazandırmaya yetmeyecektir.

  Teşvikler, bölge ayrımı yapılmaksızın seçilmiş sektörlere, özellikle orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesinde sunulmalı, proje bazlı teşvikler de uygulanmalıdır.

  AB ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de teşvikler ilçe bazında farklılaştırılmalıdır.

  Şehirlerin sosyal gelişiminin teşvik edilmesi, okul, hastane, yaşam alanları gibi yatırımların desteklenmesi, sanayinin bu bölgelerdeki gelişimi sağlayacak nitelikli işgücünü koruyacaktır.

  Ülkemizde istihdam üzerindeki vergi yükü oldukça yüksek olup % 80’lere varabilmektedir.

  Türkiye’de istihdam üzerindeki sosyal güvenlik ve vergi yükü OECD ortalamasının 11 -12 puan üzerindedir. Bu yük sanayinin maliyetlerini ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. İstihdam üzerinde de caydırıcı yönde etki yapmaktadır.

  Kayıt dışı uygulamaları yaygınlaştıran, üretim yerine ithal etmeyi daha cazip hale getiren sorunun çözümü için istihdam üzerindeki yükler düşürülmelidir.

  İşsizlik sorununun çözümü için istihdamın cezalandırılmasına değil, ödüllendirilmesine ihtiyaç vardır.

  Şehirlerin sosyal gelişiminin teşvik edilmesi, okul, hastane, yaşam alanları gibi yatırımların desteklenmesi, sanayinin bu bölgelerdeki gelişimi sağlayacak nitelikli işgücünü koruyacaktır.

  • Sanayinin inovasyon (yenilikçilik-yenilik) yetkinliğinin artırılması, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştüren bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

  Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi; üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için, AR-GE ve inovasyon için sağlanan destekler üzerinde revizyon yapılmalıdır.

  İşletmelerde desteklerden faydalanmak üzere belirlenmiş olan 30 kişilik Ar-Ge personel sayısı KOBİ’ler için yüksek kalmaktadır ve düşürülmelidir.

  AR-GE destekleri artarak sürdürülmelidir.

  Bu kapsamda ürün geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin de AR-GE kapsamına alınarak desteklenmesi gerekmektedir.

  • Son yıllarda sanayicimizin en büyük sorunlarının başında finansman sıkıntısı geliyor.

  Yatırımların finansmanı için orta ve uzun vadeli yerli kaynak bulunmaması, firmaların kur riski altında dış kredi teminine gitmek zorunda kalmaları, geri ödemede zorluklar yaşatmaktadır.

  Bu nedenle firmaların sermaye piyasalarının sunduğu alternatif finansman imkânlarından daha fazla yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, KOBİ’lerin finansmana erişim imkânları artırılmalı, KOSGEB’in sıfır faizli kredi destekleri yeniden başlatılmalıdır.

  Finansal sistemin derinliği artırılmalı, risk sermayesi ve girişim sermayesi araçları geliştirilmeli, reel sektöre verilen krediler üzerindeki vergi yükleri azaltılmalı, Kredi Garanti Fonu daha etkin bir şekilde işletilmelidir.

  Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak sanayiyi destekleyecek bir yapıya kavuşturulmalı, uygun maliyetle sanayicimize orta ve uzun vadeli yatırım kredileri sağlamalıdır.

  • Sanayide rekabet gücünü artırmak için, ithalatta tüketim malı dışarıda bırakılarak, kapasite raporlarında belirtilen hammadde ve yatırım malı ithalatında KKDF tamamen kaldırılmalı, sanayicilere kapasite belgelerine bağlı olarak KKDF ödemeden ithalat yapabilme imkânı tanınmalıdır.

  Halen devam etmekte olan peşin vergi uygulaması, enflasyonist dönemden kalan bir uygulama olup kaldırılmalıdır.

  • Metropol kentlerimizde, ileri teknolojili faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek yeni nesil sanayi bölgeleri ve teknoloji merkezleri kurulmalı, bu bölgelerde üretim teşvik edilmelidir.

  Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin mevzuattaki boşluklar doldurulmalı, vergilendirme, bakım onarım, laboratuvar oluşturma, teşviklerden yararlanma gibi sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır.

  Emlak vergileri Belediyeler tarafından toplanmakta ama OSB’ler belediye hizmeti alamamaktadır. Dolayısıyla OSB’ler üzerindeki emlak vergisi yükü düşürülmelidir.

  • Sanayicimizin en önemli sorunlarından biri olan ara eleman ihtiyacını çözmek için mesleki eğitim reformu bir an önce gerçekleştirilmelidir. OSB’lerin içindeki meslek okulları artırılmalıdır.

  Gümrük ve ticaret alanındaki sorunların azaltılması açısından Dâhilde İşleme Rejimi yenilenmeli, denetimler arttırılmalı, ihraç amaçlı ithal edilen ürünlerin iç pazara sunulmasının önüne geçilmelidir.

  Özellikle menşe değiştirilerek sıfır gümrükle ülkemize getirilen Uzakdoğu menşeli ürünlerin haksız rekabet yaratmasının önüne geçilmeli, standart dışı ürünlerin mevzuata aykırı olarak ithalatı denetlenmelidir.

  • Kamu alımlarında yerli üretici korunmalı ve yan sanayinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Yan sanayiyi geliştirecek ve teknoloji transferi sağlayacak off- set uygulamalarına ve bunların hayata geçmesine daha fazla önem verilmelidir.

  Ülkemizin dünya ülkeleri arasında endüstriyel güç olmasındaki en belirleyici özelliğinin “kaliteli ürün” olması gerçeğinden hareketle; sanayi ürünlerimizin tercih edilebilir ve pazarlanabilir olabilmesi için “üreten toplum, nitelikli üretim” stratejisinin uygulaması dileklerimle.

  Ali Alper ÇETİN

  Mak. Müh.- İşletme Yönetim Uzm.

  Araştırmacı

  alialpercetin@hotmail.com

  Kaynakça:

  Sanayi Sorunları ve Analizler (XXXV) MMO yayınları

  Türkiye İmalat Sanayi Uluslararası Rekabet Gücünün Neresinde? B. Ali Eşiyok, www.academia.edu

  Devamını Oku

  Anadolu’yu konuşturan usta bir yazar: AHMED HAMDİ TANPINAR

  Anadolu’yu konuşturan usta bir yazar: AHMED HAMDİ TANPINAR
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Ali Alper ÇETİN

  Ahmed Hamdi Tanpınar’ın en önemli denemelerinden biri olan Beş Şehir adlı kitabının ilk sayfası Ankara’yla başlıyor. Bu kitabın baş sayfasında şu cümleleri okuyoruz:

  “ Belki Milli Mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir, belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir eski zaman silâhşörüne benzeyen kalesinin telkinidir; Ankara, bana daima dâsitanî ve muharip göründü. Şurası var ki, şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze çarpan iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle tabiî bir istihkâm manzarasıdır. Bu his şehrin etrafında ve ona hâkim tepelerden bakarken pek küçük farklarla ancak değişir. Çankaya sırtları, Çiftlik, Baraj yolları, Etlik, Keçiören bağları velhasıl nerden bakarsanız bakınız, cam gibi keskin bir ışık altında bu kaleyi, bütün arazi terkiplerini kendisinde topladığı ufak hep aynı sükûnetle hâkim görürsünüz.”

  Sayfaları çeviriyoruz. Yazar, bu kez Erzurum’dan konuşuyor:

  “… Erzurum, Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Şehrin macerası düşünülürse, bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir şey olur. Malazgirt Zaferi’nin açtığı gedikten yeni vatanına giren cetlerimizin ilk ilk fethettikleri büyük, merkezî şehirlerden biridir. Tarihimizin ikinci dönem yerinde, Millî Mücadele’nin ilk temeli gene Erzurum’da atılır. Her şeye rağmen hür, müstakil yaşamak iradesi, ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır.”

  Söz sırası Konya’ya gelmiştir. Konya, cümle cümle dökülür yazarın kaleminden:

  “ Konya, bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serp çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bir serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk sultanlarının şehrinde bulursunuz…”

  Ardından Bursa gelir. “Bursa’da Zaman” bir hoş zamandır. Kitaptan birkaç cümleyi okuyalım:

  “Bursa’ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok benzeyen bu tarihin içinde buldum. Zaman mefhumunu âdeta kaybettim ve daima, bu şehre ilk defa gider ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum”

  “Onun “ Bursa’da Zaman” adlı şiiri de şöyledir:

  Bursa’da eski bir cami avlusu,

  Küçük şadırvanda şakırdayan su,

  Orhan zamanında kalma bir duvar,

  Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

  Eliyor dört yana sakin bir günü.

  Bir rüyada arta kalmasının hüznü

   

  İçinde gülüyor bana derinden,

  Sanki bir hatıra serinliğinden

  Ovanın yeşili, göğün mavisi,

  Ve mimarilerin en ilâhisi…

  Bir zafer müjdesi burda her isim,

  Yekpare bir anda gün, saat, mevsim

  Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,

  Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın,

  Güvercin başlıklı sessizlik bile

  Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle…

  Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

  Muradiye, sabrın acı meyvası,

  Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

  Türbeler, camiler eski bahçeler.

  Şanlı menkıbesi binlerce erin,

  Sesi arşa çıkan hengâmelerin

  Nakleder yâdını gelip geçene…

  Bu hayalde uyur Bursa her gece;

  Her sabah onunla uyanır, güller

  Gümüş aydınlıkta serviler güler

  Seri hülyasıyla çeşmelerinin.

   

  Başındayım sanki bir mucizenin

  Su sesi ve kanat şıkırtısından

  Billûr bir âvize Bursa’da zaman.

   

  Yeşil türbesini gezdik dün akşam,

  Duyduk bir musiki gibi zamandan

  Çinilerde sinmiş Kur’ân sesini

  Fetih günlerinin sâf neşesini

  Aydınlanmış buldum tebessümünle.

  İsterdim bir eski yerde seninle

  Başbaşa uyumak son uykumuzu.

  Bu hayal içinde… ve ufkumuzu

  Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk;

  Havayı dolduran uhrevî ahenk.

   

  Bir ilâh uykusu olur elbette

  Ölüm bu tılsımlı edebiyette;

  Belki de rüyası eski cedlerin

  Beyaz bahçesinde su seslerinin

  Kitabın sonuna doğru geliyoruz. Son söz İstanbul’undur. İstanbul’dan kısa bir pasaj okuyalım:

  “İstanbul, ya hiç sevilmez; yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir, yani her hâline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak sevilir. Bu güzelliklerde peyzajın kendisinden sonra, yahut onunla beraber en büyük pay, şüphesiz mimarînindir. Bu üste üste hayal mevsimleri hep onun beyaz çiçeği etrafında, bu sessiz orkestranın nağmelerini biraz daha derinleştirmek, daha renkli, daha içten yapmak için açarlar. Lodos poyrazla, akşam sabahla, mevsimler birbiriyle âdeta bunun için yarış ederler…”

  Beş ayrı şehirden görüntüler verdiğimiz bu satırlar, Türk edebiyatının tanınmış şairi, roman ve hikâye ustası Ahmed Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserinden alınmıştır.

  1901 yılında İstanbul’da doğan şair, doğduğu şehir İstanbul’a âşıktır.
  1923 yılında Edebiyat Fakültesi’ni bitirerek edebiyat öğretmeni olan ve Anadolu’nun çeşitli liselerinde öğrenciler yetiştiren öğretmen Tanpınar, Anadolu’ya hayrandır.. Erzurum’u, Konya’sı, Kars’ı, Ardahan’ı, Adana’sı, İzmir’i ile Anadolu onun için keşfedilmemiş güzellikler ilkesidir. Bir cep feneri gibi Anadolu’yu aydınlattıkça, Anadolu büyür, güzelleşir, derinliğine konuşur.

  Ahmed Hamdi Tanpınar, yıllarca Anadolu’yu dolaştıktan sonra İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı Profesörü oldu. Bir ara Maraş’tan milletvekili seçilmişti, ama o üniversitedeki bilim kürsüsüne dönmeyi, kafaları aydınlatmayı, ruhları süslemeyi uygun buldu, kürsüsüne döndü. En verimli bir çağında ardı ardına eserler vermeye devam ederken 24 Ocak 1962’de İstanbul’da öldü.

  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri İse;

  Şiir:

  Bütün Şiirleri (1976-1981)

  Roman:

  Mahur Beste (tefrika 1944 – basım 1975)

  Huzur (1949-1983)

  Sahnenin Dışındakiler (tefrika 1950- basım 1973)

  Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961-1977)

  Ay’daki Kadın (ölümünden sonra 1987)

  Öykü:

  Abdullah Efendi’nin Rüyaları (1943-1983)

  Yaz Yağmuru (1955-1983)

  Hikâyeler (Kitaplaşmayan iki hikâyesiyle birlikte tüm öyküleri, 1983)

  Deneme:

  Beş Şehir (1946-2001)

  Yaşadığım Gibi (1970-1977)

  Araştırma-İnceleme:

  Tevfik Fikret (1937-1944)

  Namık Kemal (1942)

  Edebiyat Üzerine Makaleler (1969-1977)

  Yahya Kemal (1940-1982)

  19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Ancak birinci cildini tamamlayabildi,1942-1985)

  Hakkında Yayımlanmış Eserler:

  Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Mehmet Kaplan (İÜ Edebiyat Fak. Yay.,1964; ikinci basım, Dergâh Yay.,1983)

  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları, Zeynep Kerman (1974; genişletilmiş ikinci basım, 1992)

  Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Seçmeler, Enis Batur (YKY, 1992)

  Boşluğa Açılan Kapı, Haluk Sunat (Bağlam, 2004)

  “Bir Gül Bu Karanlıklarda” Tanpınar Üzerine Yazılar. Hazırlayanlar: Abdullah Uçman, Handan İnci. Kitabevi, 2002.

  Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa Hazırlayanlar: Zeynep Kerman, İnci Enginün. Dergâh Yay., 2007.

  Ahmet Hamdi Tanpınar Hazırlayan: Ümit Meriç. Ufuk Kitapları, 2002.

  Bir Hülya Adamının Romanı – Ahmet Hamdi Tanpınar Hazırlayan: Orhan Okay. Dergâh Yay., 2010.

  Edebi Kişiliği:

  • Şiir, roman, öykü, deneme, inceleme gibi türlerde eserler vermiş ve edebiyat profesörlüğüne kadar yükselmiş sanatçımızdır.
  • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, serbest şiirin moda olduğu bir dönemde heceye soluk aldırmıştır. Kendisi de sonraları serbest ölçü ile örnekler vermiştir.
  • Eserlerinde zaman temasını çok fazla önemseyen sanatçıda geçmiş, yaşanan an ve gelecek bir bütündür. “Bursa’da Zaman” şiirinde “Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında” diyen Tanpınar, zaman mefhumunun ne denli karmaşık ve çok katlı olarak algıladığını gözler önüne sermiştir. Bu zaman kavramı, etkilendiği Bergson felsefesinden kaynaklanmaktadır.
  • Eserlerinde bilinçaltı ve psikolojik anlar da son derece önemlidir. Romanlarında sadece bireysel değil toplumsal bilinçaltını da yakalamaya çalışmış, dış dünyadan daha çok bu bilinçaltıyla ilgilenmiştir. Tanpınar dış âlemi iç dünyasına aksettirerek kendi dünyasında değiştirip okuyucusuna aktarmıştır.
  • Şiirlerinde derin bir müzikalite kuran sanatçı; Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Fransız sembolistlerin etkisinde kalmış; zaman, rüya, bilinçaltı gibi temaları işlemesiyle sembolist özellikler göstermiştir.
  • Sanatçı kimliği yanında profesör unvanı ile yazdığı araştırma yazıları ve inceleme kitapları ile de günümüzde hâlâ çok sayıda araştırmacının yararlandığı bir isim olmuştur.
  • Doğu-Batı sorunu, yurt sevgisi, zaman, rüya, geçmişe özlem, İstanbul ve bilinçaltı Tanpınar’ın eserlerinin başlıca konularıdır.
  • Mecazlarla, soyut sözcüklerle dolu kendine özgü zengin bir cümle yapısı kurmuş, “Şiirlerimde sustuğum şeyleri roman ve hikâyelerimde anlatırım.” diyerek nesir dili ile şiir dili arasında büyük bir ayrım yapmamış, şiirde söylenemeyecek şeyleri romanlarında dile getirmiştir. Hikâye ve romanlarında şiirsel bir niteliğin olması bu durumdan kaynaklanmaktadır.
  • Bir şairin hayatı etrafında şekillenen Huzur en önemli romanıdır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı ise toplumumuzdaki yanlış tutumları ironik bir bakış açısı ile ele aldığı tanınmış romanıdır. Ayrıca Beş Şehir adlı deneme kitabında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’u anlatmıştır.

  Kısaca özetleyecek olursak;

  • Tanpınar, çok yönlü bir insan ve sanatçıdır.
  • Roman, öykü, deneme, makale, edebiyat tarihi, şiir türlerinde eser vermiştir. Asıl önemli yanı şairliğidir. Öz şiir anlayışına sahiptir. Şiirlerinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den etkilenmiştir.
  • İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, daha sonra serbest ölçüye geçmiştir.
  • Fransız şairlerini yakından tanıyıp sembolistlerden etkilenmiştir.
  • Şiirlerinde “ahenk”e önem veren sanatçı, musiki ve his ağırlıklı şiirler de yazmıştır.
  • Şiirlerinde çok titiz davranmış, bu nedenle de az sayıda şiir yazmıştır.
  • Rüya, bilinçaltı ve zaman şiirlerindeki en önemli kavramlardır.
  • Şiirleri yalın bir dille yazmıştır. Şiirlerini kendine özgü sıfatlarla süslemiştir.
  • Zaman kavramı üzerinde duran sanatçı, tarihi konulardan uzak durmaya çalışmıştır ancak onun en önemli şiir olan “Bursa’da Zaman”da geçmişle bugünü birlikte anlamaya çalışmıştır.
  • Romanlarında geçmişe özlem temasını işlemiştir.
  • Tanpınar, “Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikâyemde anlatırım.” der.

  Tanpınar Doğu ve Batı kültürlerini iyi bilen, bunların sentezine varan üstün bir sanat ve fikir adamımızdır. Çok sevdiği hocası Yahya Kemal’in etkisi altında kaldığını şu sözleriyle anlatır: “ Yahya Kemal’in derslerinden, ayrıca eski şiirlerin lezzetini tattım. Galib’i, Nedim’i, Bâkî’yi, Naili’yi ondan öğrendim ve sevdim. Yahya Kemal’in üzerimdeki asıl etkisi şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı..” Onun türüm türüm Anadolu kokan, Anadolu’yu dile getiren şiirlerinde kişiliğine özgü bir sembolizm vardır. Hikâyeleri ve romanları da öyle.. Yaz Yağmuru, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü özlem dolu, sevgi dolu yurt intibalarını taşır.

  Aşiyan Rumeli Hisarı kabristanı

  Ali Alper ÇETİN

  Araştırmacı

  alialpercetin@hotmail.com

  Kaynakça:

  Mehmet Önder: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

  www.turkedebiyti.org

  Devamını Oku

  Şairler Sultanı: NECİP FAZIL KISAKÜREK

  Şairler Sultanı: NECİP FAZIL KISAKÜREK
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Ali Alper ÇETİN

  Cumhuriyet dönemi Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en dikkate değer şahsiyeti, şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek’tir. Şair, edip, mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, uçsuz bucaksız duygu ve düşünce denizinde sonsuzluğa ulaşma özlemiyle liman liman dolaşan, her limanda yükünü bırakan, ölümsüz eserler veren bir dâhi, bir zekâ fırtınasıdır. Onun yetmiş sekiz yıllık ömrünün, en az elli yılı, bu fırtınaların yarattığı olaylarla doludur.

  K.Maraş’tan İstanbul’a gelerek yerleşen köklü bir ailenin çocuğu Necip Fazıl, 1905 yılında doğdu. Amerikan ve Fransız kolejlerinde, Bahriye Okulu’nda, İstanbul Edebiyat Fakültesi (Dârülfünȗn) Felsefe bölümünde okudu.

  1925 yılında öğrenim için gönderildiği Paris’te ancak bir yıl kalabildi. Dönüşünde bankalarda çalıştı. İstanbul ve Ankara’daki yüksekokullarda öğretmenlik yaptı. Bütün bu görevleri, onun geçimini sağlayan bir vasıta olmaktan ileri gitmedi. Şair Necip Fazıl olarak o, 1925 yılından sonra adını duyurmaya başladı. Şiirleri önce, Yeni Mecmua ve Millî Mecmua’da, Hayat Dergisi’nde yayınlandı. 1925 yılında yayınladığı “Örümcek Ağı”, onun ilk şiir kitabıdır. 1928’de yılında ikinci şiir kitabı olan “Kaldırımlar” yayınlandığı zaman dikkatleri hemen üzerine çekti. 1932’de yayınlanan “Ben ve Ötesi” ile şair, şöhretinin doruğundaydı. “Sanatların sultanı” dediği şiirde, giderek yolunu arıyor, şiire imân duygusunu ve sonsuzlukta gerçeğe ulaşma mistisizmini katarak, şairi (Allah’ın mahrem ülkesi olan bilinmez âlemin derbeder seyyahı) olarak görüyordu. Duygularını inanç ve imân potasında pişire pişire olgunlaştı. Beğendiği şiirlerini, 1962 yılında “Çile’ de topladı. Çok geçmeden ona “Şairlerin Sultanı” demek olan Sultanüşşuarâ unvanı verildi. İmân ve aksiyon adamı olarak memlekette geniş yankılar uyandırdı. Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli’nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır.

  Türk Edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek’in düşünceleri, yaşam tarzı ve eserleriyle Türk edebiyatına yön vermiştir. Necip Fazıl Kısakürek yaşamı boyunca oldukça fazla önemli eserlere imza attı. Fikirleri ve eserleri ile günümüze hala ışık tutmaktadır.

  Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarında ise daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi. Hatıra, makale, inceleme türü eserlerinde daha çok dinsel ve siyasal konuları ele aldı.

  Necip Fazıl Kısakürek’in Başlıca Eserleri ise;

  Şiir:

  Örümcek Ağı (1925)

  Kaldırımlar (1928)

  Ben ve Ötesi (1932)

  Sonsuzluk Kervanı (1955)

  Çile (1962)

  Şiirlerim (1969)

  Öykü ve Roman:

  Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965)

  Aynadaki Yalan (1980)

  Kafa Kâğıdı (1984)

  Tiyatro:

  Tohum (1935)

  Bir Adam Yaratmak (1938)

  Künye (1940)

  Para (1942)

  Namı Diğer Parmaksız Salih (1949)

  Reis Bey (1964)

  Abdülhamit Han (1969)

  Monografi – Makale – Fıkra – Hatıra:

  Birkaç Hikâye, Birkaç Tahlil (1933)

  Namık Kemal (1940)

  Çerçeve (1940)

  Son Devrin Din Mazlumları (1969)

  Hitabe (1975)

  İhtilal (1975)

  Yılanlı Kuyudan (1970)

  Hac (1973)

  Babıali (1975)

  İman ve İslam Atlası (1981

  Ödülleri:

  1947 CHP Piyes Yarışması birinciliği “Sabırtaşı” ile 1980 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

  1981 Türkiye Milli Kültür Vakfı Kültür Armağanı İman ve İslam Atlası ile

   

  Sultan-üşşuara unvanlı Necip Fazıl Kısakürek bütün şairlerin (son yıllardaki hariç) “Çile” isimli şiir kitabına ismini verdiği “Çile” şiirlerinden bazı bölümler şöyledir:

  Gaiplerden bir ses geldi: Bu adam;

  Gezdirsin boşluğu ense kökünde!

  Ve uçtu tepemden birdenbire dam;

  Gök devrildi, künde üstüne, künde…

   

  Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!

  Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!

  Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,

  Oh çekti yukardan, üstüme avcı.

   

  Ateşten zehrini tattım bu okun,

  Bir anda kül etti can elmasımı.

  Sanki burnum, değdi burnuma (yok) un,

  Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.

   

  Bir bardak su gibi çalkandı dünya;

  Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.

  Al sana hakikat, al sana rüya!

  İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

   

  Ensemin örsünde bir demir balyoz,

  Kapandım yatağa son çare diye.

  Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,

  Yepyeni bir dünya etti hediye.

   

  Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor;

  Mekânı bir satıh, zamanı vehim.

  Bütün bir kâinat muşamba dekor,

  Bütün bir insanlık yalana teslim.

   

  Bir fikir ki, sıcak yarada kezzap,

  Bir fikir ki, beyin zarında sülük.

  Selâm, selâm sana haşmetli azap;

  Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

   

  Akrep, nokta nokta ruhuma sokmuş,

  Mevsimden mevsime girdim böylece.

  Gördüm ki, ateşten cımbızda yokmuş,

  Fikir çilesinden büyük işkence.

   

  Ne yalanlarda var, ne hakikatta,

  Gözümü yumdukça gördüğüm nakış

  Boşuna gezmişim, yok tabiatta,

  İçimdeki kadar iniş ve çıkış.

   

  Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;

  Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur.

  İçiçe mimârî, içiçe benlik;

  Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!

   

  Nizam köpürüyor, med vakti deniz;

  Nizam köpürüyor, ta çenemde su.

  Suda bir gizli yol, pırıltılı iz;

  Suda ezel fikri, ebed duygusu.

  ………………………………………………

  Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!

  Heybem hayat dolu, deste ve yumak.

  Sen, bütün dalların birleştiği kök

  Biricik meselem, sonsuza varmak…

  Büyük düşünür Necip Fazıl’ı yalnızca şair olarak bilmek ve tanımak yetmez. O şiirden başka tiyatro, tarih, tenkit, biyografya, hikâye, makale, mizah türlerinde otuzdan fazla eser verdi. Günlük gazetelerde fıkralar yazdı. Konferansları olay yaratıyordu. 1944 yılından sonra çıkarmaya başladığı “Büyük Doğu” dergisi, onun doğrudan kendisinin kurduğu düşünce sisteminin adı olmuştur. Yazdığı “İdeolocya Örgüsü” adlı eseri ile Necip Fazıl Kısakürek bu düşünce sistemini ana hatlarıyla açıklamış; bu düşünce sistemi ile kendine özgü bir tarih muhasebesi, devlet anlayışı, estetik bakış ve fikri duruş sergileme amacı gütmüştür. Siyasî polemikleri yüzünden dergisi, zaman zaman kapatıldığı gibi, kendisi de cezaevlerine düşmüştür. İnandığı davada, gözünü kırpmadan Bâbıâlî’de, yerine göre nükteli, zekâsının parladığı güçlü mecazlarda dolu, ince ve kıvrak, yakıcı ve onbinlerce okuyucu kazandırıyor, fikirleri memleketin her köşesinde geniş yankılar uyandırıyordu.

  Edebi Kişiliği – Sanat Anlayışı ise;                        

  • Modern Türk şiirinin mistik şairidir.
  •  Düz yazı türünde yapıtları da olmasına rağmen asıl güçlü yanı şiirlerindedir.
  •  Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlan­mış, bunlara Batılı, modern bir özellik kazandırmış, sonraları dinsel duyuşlarda karar kılmıştır.
  • Sağlam bir teknikle, esrarlı iç âlemini, felsefi görüşleri­ni, etkileyici bir anlatımla dile getirmiştir.
  • Şiirin yanı sı­ra makale, tarih, eleştiri, biyografi, öykü türlerinde de yapıtlar yazmıştır.
  • Divan, halk, Tanzimat ve Batı edebi­yatını en ince ayrıntılarına kadar bilen bir sanatçıdır.
  • Serbest şiire karşı çıkmıştır. Kafiyeye sığınmayı sah­tekârlık sayar. Ona göre, duygu ve düşünce harman­lanıp şiir kalıbında, sanat kaygısıyla dillendirilmelidir.
  • Şiirin içyapısıyla dış yapısı arasında bir uyum bulun­ması gerektiği düşüncesinden hareket eden Necip Fa­zıl Kısakürek, 1930’lu yılların başlarına değin süren yo­ğun şairlik yaşamında, lirizmin ağır bastığı şiirler ya­yımlamıştır.
  • Duygularını değişik biçimde yansıtışı, de­ğişik benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirişiyle bu yılların şairleri arasında ayrı bir yeri olmuştur.
  •  Her şiirinde, sanatından, ruhundan, hissiyatından ve dü­şüncelerinden ipuçları vardır.
  • 1934’de kadar ruh çalkantılarını, korkularını, iç hesap­laşmalarını, çocukluk yıllarına has hatıralarını, dış dün­yadaki varlığı ve kendisiyle didişmelerini, arayışlarını anlatmıştır.
  • Şiirlerinde anlaşılmayan ayak sesleri, periler, cinler, hayaletler, kâbuslar, siyah kediler, geceleri insanın et­rafında fıldır fıldır dönen kambur cüceler gibi ürpertici motiflerle, birtakım gerçeküstü varlıklara yer vermiştir.
  • Bütün şiirlerini içeren Çile‘de, şiirlerini şu adlar altında toplanmıştır: Ölüm, Korku, Ukde, Tecrit. Bunlar aynı zamanda yeni, orijinal, sanatkârane ve insana tat ve­ren ifadelerdir.
  • 1934 sonrası şiirlerinde toplumu da sanatına yansıt­mıştır. Şiirlerinde toplumun kandırıldığını, gençliğin kokuşturulduğunu iddia etmiştir.
  • Ona göre, toplum uyarılmalıdır. Türk milleti aslına dön­melidir. “Şiir toplumun his ve fikir hayatını yansıtmalı­dır.” derken saf şiirden de vazgeçmemiştir.
  • Tiyatro eserlerinde üstün bir ahlak felsefesini savun­muştur. Cinnet Mustatili adlı eserinde hapishane anıla­rına yer vermiştir.

  Evler döşemekti bendeki tasa,

  Yaptım, ettim, nöbet mezara geldi.

  Yeter bana, üç beş arşın bez olsa,

  Beklenmedik mallar pazara geldi.

   

  Penceremde bir gün, günlerden birgün,

  Ses baygın, renk baygın ve ışık süzgün,

  Belirsiz bir semte insanlık sürgün…

  Çek perdeyi, güneş mezara geldi!..

  diyor, ruhunun ebedîlik yolculuğuna hazırlanan seslerini dinliyordu.

  Necip Fazıl 25 Mayıs 1983 günü bu özlemi duya duya dünyasını değiştirdiği zaman cenazesi mahşerî ve imânlı bir kalabalık tarafından omuzlandı. Eyüpsultan sırtlarına defnedildi. Ölümünden sonra eserleri, yeni baskılar gördü, hakkında pek çok kitap ve makaleler yayınlandı.

  Necip Fazıl, Cumhuriyet dönemi Türkiye aydınlığına her zaman bir ışık, bir şimşek olarak yaşayacaktır.

   

  Şairler Sultanı Necip Fazıl’ı “Sakarya Türküsü” ile yâd ederek rahmet diliyoruz:

  İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

  Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

  Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

  Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

  Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

  Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

  Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;

  Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

  Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,

  Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

  Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

  Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

  Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,

  Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.

  Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

  Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..

   

  Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

  Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

   

  İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

  Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

  Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

  Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

  Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;

  Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!

  Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;

  Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?

  Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;

  Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

  Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

  Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

  Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;

  Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

   

  Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,

  Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

   

  İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;

  Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.

  Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;

  Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

  Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!

  Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!

  Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,

  Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!

  Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız;

  Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!

  Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;

  Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!

  Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;

  Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!

   

  Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

  Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..

  Necip Fazıl Kısakürek kabri/ Eyüp Sultan Mezarlığı- İstanbul

     Ali Alper ÇETİN

  Araştırmacı

  alialpercetin@hotmail.com

  Kaynakça:

  Mehmet Önder: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

  http://www.edebiyatfatihi.net/

   

  Devamını Oku

  Anadolu’nun dili güçlü ozanı: ÂŞIK VEYSEL

  Anadolu’nun dili güçlü ozanı: ÂŞIK VEYSEL
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Dost dost diye nicesine sarıldım

  Benim sadık yârim kara topraktır.

  Beyhude dolandım boşa yoruldum

  Benim sadık yârim kara topraktır

   

  Nice güzellere bağlandım kaldım,

  Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum,

  Her türlü isteğim topraktan aldım

  Benim sadık yârim kara topraktır.

  diye bir ömür boyu sazıyla, sözüyle Anadolu’nun dili ve gönlü olan; sonunda 1972 yılında, 79 yaşındayken “sâdık yâri” toprağına kavuşan, toprak olan Âşık Veysel

  Halk şiiri geleneğinin çağımızdaki gerçek temsilcisi, güçlü ozan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Anadolu aydınlığında, ışık ışık payı büyüktür. O, 1894 yılında Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuştu ama, aslında onu Anadolu kendi bağrından doğurmuş, bağrına basmıştı. Yedi yaşına kadar, akranı çocuklar gibi, o da koştu, oynadı gördü, işitti. Yedi yaşındayken bir çiçek hastalığı sonucu iki gözünü birden yitirdi. Bu kez dışarıyı görmeyen gözleri, çocuk gönlünü görmeye başladı. İçine kapandı, içini dinledi. Önce saz çalmayı öğrendi. Bu saz dedikleri telli ağaç parçası, insanın yüreğini coşturuyordu hani. Babasının arkadaşı Âşık Ala tarafından eğitilen Âşık Veysel, bu eğitim esnasında Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dertli gibi büyük halk ozanlarının eserlerini öğrendi.

  Derken sazının telleri söze döküldü. Karacaoğlan gibi, Dertli gibi, Emrah gibi gönülcüğü kaynıyor, onların içli-yanık şiirlerini sazıyla söylüyordu. Yaşı ilerledikçe Şarkışlalı Veysel, Âşık Veysel olmaya, öteki âşıklar gibi, o da “aşk bâdesi” nden içmeye başladı. Her geçen yıl Veysel’i olgunlaştırıyordu. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer, tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. “Halk Şairleri Bayramı” ilk kez düzenlenmişti. Ahmet Kutsi Bey, artık sönmeye olan “âşık geleneğini” canlandırmak -ve Cumhuriyet hizmetine koşmak içindi. Veysel, Ahmet Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı. Bu yıllardan fırsat doğdu. Cumhuriyet’in onuncu yıldönümünde Türkiye ozanları önce Ankara’ya, sonra İstanbul’a çağrılmıştı. Âşık Veysel de, elinde sazı bunların arasındaydı. Sıra Veysel’e gelince Gazi Mustafa Kemal Pasa için söylediği “Türkiye’nin ihyası Hazret-i Gazi” mısrasıyla başlayan şiirini söyledi, Âşık Veysel adı, bütün yurtta tanındı. Bundan sonra Veysel tüm Anadolu’yu, şehir şehir, kasaba kasaba dolaştı…

  Çok sevdiği Atatürk’ün ölümünde sazıyla birlikte o da ağlıyor:

  Atatürk’ün eserleri

  Söylenecek bundan geri

  Bütün dünyanın her yeri

  Ah çekti vatan ağladı.

  diyerek herkesi ağlatıyordu. Bir süre Halkevlerinde ve öğretmen okullarında gençlere saz ve türkü öğretti. 1952 yılında İstanbul’da jübilesi yapıldı. 1965 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi, ona (ana dilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı) vatan hizmeti tertibinden maaş bağladı. Âşık Veysel artık Türk milletinin malı olmuştu.

  Âşık Veysel hem kendisinden önce gelen ozanların geleneğini sürdürüyor, hem de bir ses getiriyordu. Gecesi gündüzü belli olmayan dünyasında, duygularını yaşıyor, gönlünce konuşuyordu:

  Uzun ince bir yoldayım

  Gidiyorum gündüz gece

  Bilmiyorum ne hâldeyim

  Gidiyorum gündüz gece.

   

  Dünyaya geldiğim anda

  Yürüdüm aynı zamanda

  İki kapılı bir handa

  Gidiyorum gündüz gece

   

  Uykuda dahi yürüyorum,

  Kalkmaya sebep arıyom,

  Gidenleri hep görüyorum

  Gidiyorum gündüz gece.

   

  Kırk dokuz yıl oldu bu yollarda

  Ovada dağda çöllerde

  Düşmüşüm gurbet ellerde

  Gidiyorum gündüz gece.

   

  Düşünülürse derince

  Irak görünür görünce

  Yol bir dakka miktarınca,

  Gidiyorum gündüz gece.

  Onun küçük dünyası, aslında koca bir dünya olmakla birlikte, ona yetiyor ve artıyordu. Bir şiirinde şöyle seslenir:

  Bir küçük dünyam var içimde benim

  Mihnetim ziynetim bana kâfirdir.

  Görenler dar görür, geniştir bana

  Sohbetim, ülfetim bana kâfirdir.

   

  İstemem dünyanın saltanatını,

  Süslü giyimini, arap atını

  Bilirsem Türklüğüm var kıymatını

  Vatanım milletim bana kâfirdir.

  Ustalıkla, içtenlik, katıksız, arı-duru Türkçesiyle söylenmiş şiirleri… Anadolu’nun insanı, Anadolu’nun gönlü ve dili olarak saza dökülen o güzelim deyişleri… Derelerden, tepelerden çağıldayarak, köpüre köpüre akan suları gibi tertemiz, saf, kavruk, yerine göre özlem dolu, yerine göre sitemli aşk. Ne diyordu sevgilisine Âşık Veysel:

  Güzelliğin on par’etmez

  Bu bendeki aşk olmasa,

  Eğlenecek yer bulamam

  Gönlümdeki köşk olmasa.

   

  Tabirin sığmaz kaleme,

  Derdin dermandır yâreme.

  İsmin yayılmaz âleme.

  Âşıklarda meşk olmasa.

  Bir başka şiirinde ise:

  Allah birdir Peygamber Hak

  Rabbül âlemîndir mutlak

  Senlik benlik nedir bırak

  Söyleyeyim geldi sırası

   

  Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i

  Hep Âdem’in oğlu kızı

  Binlerce şehit gazi

  Yanlış var mı ve neresi

   

  Kur’ân’a bak, İncil’e bak

  Dört kitabın dördü de Hak

  Hakir görüp ırk ayırmak

  Hakikatte yüz karası

   

  Bin bir ismin birinden tut

  Senlik benlik nedir sil at

  Tuttuğun yola doğru git

  Yoldan çıkıp olma âsi

   

  Yezit nedir, ne Kızılbaş

  Değil miyiz hep bir kardaş

  Bizi yakar bizim ataş

  Söndürmektir tek çaresi

   

  Kişi ne çeker dilinden

  Hem belinden, hem elinden

  Hayır ve şer emelinden

  Hakikat bunun burası

   

  Şu âlemi yaratan bir

  O’dur küllî şeylere kadir

  Alevîlik Sunnîlik nedir

  Menfaattir varvarası

   

  Cümle canlı hep topraktan

  Var olmuştur emir Hak’tan

  Rahmet dile sen Allah’tan

  Tükenmez rahmet deryası

   

  Veysel sapma sağa solo

  Sen Allah’tan birlik dile

  İkilikten gelir belâ

  Dava insanlık davası…

  Eserlerinde Türkçe’si yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır.

  Edebi Kişiliği:

  Cumhuriyet Dönemi’nde, Halk Edebiyatı âşıklık geleneğini sürdüren en büyük ozan ve aynı zamanda bu zincirin son büyük temsilcisi sayılır.

  Çocukluğunda (daha 7 yaşındayken) geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, sonraki yıllarda bir kaza sonucunda da diğer gözünü kaybeder. Bunun etkisiyle içine kapanıp içli, yanık şiirler dile getirmeye başlar.

  Okuma yazması olmayan ümmi şairler arasında yer alır.

  Eserlerinin dili oldukça yalın olan Âşık Veysel Şatıroğlu, dili de ustalıkla kullanır.

  İlk başlarda başka âşıkların türkülerini çalar. Sivas Lisesinde kendisinin edebiyat öğretmeni olan Ahmet Kutsi Tecer’in telkiniyle özgünleşir. Kendi sözlerini yazıp dile getirmeye başlar. Onu ülkeye tanıtan ve ünlü biri olmasına vesile olan kişi de yine Ahmet Kutsi Tecer olur.

  İnsan aşkı, yurt sevgisi, doğa sevgisi, yurt güzellikleri, insanlık aşkını dile getiren güzelleme, methiye, taşlama, şathiye, devriye gibi türlerde şiirler söyler.

  Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Emrah’tan etkilenir.

  Tasavvufla ilgili görüşler de şiirlerinde işlenir.

  Din, siyaset, toplumsal olaylara inceden inceye eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır.

  Şiirlerinde Hüzün ile yaşama sevinci; umutsuzluk, iyimserlik gibi zıt duygular aynı anda işlenir.

  “Toprak şairi” olarak da bilinir. “Benim sadık yârim kara topraktır.” dizesi onunla özdeşleşir.

  Şiirlerinde hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarını kullanır.

  Ümit Yaşar Oğuzcan, onun şiirlerini “Dostlar Beni Hatırlasın” ismiyle yayımlar.

  Şiirlerini; “Deyişler”, “Sazımdan Sesler”, ve “Dostlar Beni Hatırlasın” isimleriyle kitaplaştırır. Ölümünden sonra 1984’te eserleri “Bütün Şiirleri” adıyla tekrar yayımlanır.

  Eserleri:

  Anlatamam derdimi (5:24)
  Arasam seni gül ilen (4:18)
  Atatürk’e ağıt (5:26)
  Beni hor görme (2:46)
  Beş günlük Dünya (3:58)
  Bir kökte uzamış (4:55)
  Birlik destani (1:42)
  Çiçekler (3:05)
  Cümle âlem senindir (6:44)

  Şiir:

  Deyişler (1944),

  Sazımdan Sesler (1950),

  Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimi kitaplarında toplandı.

  Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

  Âşık Veysel İle Sohbet – 1964 (Kendi sesinden hayat hikâyesi)

  Veysel’in şiirleri, kitaplara dergilere giriyor, plaklarda okunuyor. Veysel için övücü yazılar yazılıyordu. Ömrünün son yıllarına doğru baba ocağı köyüne çekildi. Sık sık rahatsızlanıyordu. Akciğer kanseriydi. Derken 21 Mart 1973 günü (acı son), tüm memleketi üzdü. Yıllarca Anadolu’yu Aydınlatanlar bir ışık yavaş yavaş sönerken, bir ses ondan bir ses, yüreklerimizde çın çın öttü:

  Ben giderim adım kalır

  Dostlar beni hatırlasın

  Düğün olur, bayram olur

  Dostlar beni hatırlasın

   

  Can kafeste durmaz uçar

  Dünya bir han konan göçer,

  Ay dolanır yıllar geçer

  Dostlar beni hatırlasın

  Dost Veysel’i dostları unutmayacaktı. Önce doğduğu köye adı verildi. Sonra heykeli dikildi. Asıl önemli olan Veysel’in milletin gönlüne yerleşmesiydi.

  Halk ozanı, Âşık Veysel Şatıroğlu, Âşık Edebiyatın, Âşıklık Geleneğinin son büyük temsilcisidir. Kültürümüzün de yıldızlarındandır.

  Âşık Veysel Şatıroğlu kabri/ Sivas Şarkışla Sivrialan Köyü

  Ali Alper ÇETİN

  Araştırmacı

  alialpercetin@hotmail.com

  Kaynakça:

  http://www.edebiyatokulu.org/

  Mehmet Önder: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

  Devamını Oku

  Sevgilerle yüklü gerçek bir şair: CAHİT SITKI TARANCI

  Sevgilerle yüklü gerçek bir şair: CAHİT SITKI TARANCI
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Bir dostuna yazdığı mektupta: “Elimde Türkçe gibi güzel bir silâhım var. Bu can, bu tende oldukça, Türk diliyle daha ne güzel, ne yeni, ne harikulade şiirler yazacağız. Öyle yapalım ki Ziyacığım, Türkçe bizden hoşnut olsun” diyen Türk dilinin gerçek ustası, Türkçeyi Türk şiirine nakış nakış işleyen, içli şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’yı dile getirelim…

  Cana yakın bir dost, içtenlik dolu bir insan, pırıl pırıl cam gibi içi-dışı.. Sevgi dolu yüreği, yaşamayı sever, insanları sever, aydınlığı, güneşi sever… Bir çocuk saflığı içinde, seslenir:

  Ne doğan güne hükmüm geçer,

  Ne hâlden anlayan bulunur;

  Ah, aklımdan ölümüm geçer;

  Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

   

  Ve gönül Tanrısına der ki:

  –Pervam yok verdiğin elemden;

  Her mihnet kabulüm, yeter ki

  Gün eksilmesin penceremden..

  Gün eksilmez Cahit Sıtkı’nın penceresinden.. Şaire aydınlık verir, mutludur o gün; söyler söyleyeceğini artık:

  Bugün hava güzel,

  Bugün içim içime sığmıyor.

  Annemden mektup aldım,

  Memlekette gibiyim.

  Allah’a şükür karnım tok;

  Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır.

  Kuşlar kaçmıyor benden;

  Bir güvercini kanadından okşuyorum,

  Göklerin maviliğini.

  Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime

  Ağaçların yeşilliği.

  Bulutların ipek gölgesi

  Çocukların yüzünde hışırdıyor

  Çember çeviriyorum çocuklarla beraber

  Elime çember almadan.

  Düşüncelerimi nura garkeden güneşe sor,

  Bu nisan rüzgârı da şahadet eder,

  Bütün insanları kardeş biliyorum,

  Cümlenin sağlığına duacıyım.

  Şayet ölürsem,

  Helâllaşmaya vakit kalmadan,

  Hatırdan çıkarmayın beni;

  Dünyaya benden selâm olsun,

  Her nefes alıp verişiniz.

  İşte Cahit Sıtkı böyle bir şair. İçini böylece döküveren, söyleyeceğini söyleyebilen sanatçı.

  Asıl adı Hüseyin Cahit olan Tarancı, 1910 yılında Diyarbakır’da doğar. İlköğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra, orta ve liseyi İstanbul’da bitirir, hatta bir ara Siyasal Bilgiler Yüksekokulu’na devam eder, ara verdiği bu öğrenimini Paris’te sürdürse de İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Türkiye’ye döner. Çeşitli görevlerde bulunur, 1946 yılında açılan bir şiir yarışmasında Otuz Beş Yaş Şiiri ile birincilik alır, adını tüm memlekete duyurur. 1954 yılında rahatsızlanır. Ağır bir akciğer hastalığına yakalanan ve tedavisi Türkiye’de yapılamayacağı için Viyana’ya giden Cahit Sıtkı Tarancı, tedavisi için büyük çabalar gösterilirse de, orada, 12 Ekim 1956 günü, kırk altı yaşındayken ölür. Cenazesi Türkiye’ye getirilir ve Ankara’da toprağa verilir.

  Öldük, ölümden bir şey umarak

  Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.

  Nasıl hatırlamazsın o türküyü,

  Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,

  Alıştığımız bir şeydi yaşamak.

  Genç yaşta şiire başlayan Cahit Sıtkı Tarancı, ömrünce şiir düşünmüş, şiir yazmış, şiirde mutluluğunu bulmuş titiz bir şairimizdir. “Kelimede sır saklıdır. Kelimenin bir değil, birkaç anlamı, kıvamı, tadı, gölgesi, ışığı, çağrışımı, büyüsü vardır. Yeter ki o, okşansın ve mısraın en yakışan yerine konsun” der öyle yapar. Türk şiirine getirdiği canlılık ve yenilikte onun kelimeye karşı duyduğu bu saygıyı düşünmek gerek.

  4 Temmuz 1951’de Cavidan Tınaz hanımefendi ile evlenmiş, vefatı nedeniyle bu evlilik kısa sürmüştür. 1954 yılının ocak ayının ikinci yarısında sağ tarafına gelen felçle Ankara Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Sağ tarafından felç olan Cahit Sıtkı, konuşma yetisini kaybetmiştir. Üç ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen şair, tıbbî imkânların daha iyi olacağı düşüncesiyle İstanbul’a götürülmüştür. 6 Eylül 1956’da kardeşi Halit Tarancı refakatinde, tedavi için Viyana’da gönderilmiştir. Viyana’daki bir hastanede tedavi gördüğü sırada 12 Ekim 1956’da Zatülcenp (Göğüs hastalığı) nedeniyle vefat etmiştir.

  Şiir ile ilgili görüşlerini dile getiren şu üç değerlendirmesi oldukça meşhurdur:

  • Şiir, ulaşmak istediğim esas mefkȗredir.
  • Şekilsizlik içinde güzellik avına çıkanlar, kendi kendilerini avutmaktan başka bir şey yapmazlar.
  • Şiirdeki esas rol, kelimelerin istifidir.

  Cahit Sıtkı, duygularını içtenlikle ifadede güçlük çekmez, konuşur gibi söyler. Otuz Beş Yaş şiirini tamamlarken de öyledir.

  N’eylersin ölüm herkesin başında.

  Uyudun uyanamadın olacak.

  Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

  Bir namazlık saltanatın olacak,

  Taht misâli o musalla taşında.

   

  Çok ünlü Otuz Beş Yaş şiirinde:

  Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

  Dante gibi ortasındayız ömrün.

  Delikanlı çağımızdaki cevher,

  Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

  Gözünün yaşına bakmadan gider.

   

  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

  Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

  Ya gözler altındaki mor halkalar?

  Neden böyle düşman görünürsünüz;

  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

   

  Zamanla nasıl değişiyor insan!

  Hangi resmime baksam ben değilim:

  Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

  Bu güler yüzlü adam ben değilim

  Yalandır kaygısız olduğum yalan.

   

  Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

  Hatırası bile yabancı gelir.

  Hayata beraber başladığımız

  Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

  Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

   

  Gökyüzünün başka rengi de varmış!

  Geç farkettim taşın sert olduğunu.

  Su insanı boğar, ateş yakarmış!

  Her doğan günün bir dert olduğunu,

  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

   

  Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

  Her yıl biraz daha benimsediğim.

  Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

  Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?

  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.

   

  N’eylersin ölüm herkesin başında.

  Uyudun uyanamadın olacak

  Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

  Bir namazlık saltanatın olacak.

  Taht misali o musalla taşında.

  Cahit Sıtkı’nın 23 yaşında yayınladığı ilk eseri Ömrümde Sükȗt adlı şiir kitabıdır. Otuz Beş Yaş adlı eserinin ilk baskısı 1946 yılında yapılmış ve bu kitabına 1933-1946 yılları arasında yazdığı şiirlerinden 108 ‘ini almıştır.

  Edebi Kişiliği ise;

  • 1946 yılında Otuz Beş Yaş şiiriyle şiir yarışmasında birincilik kazanan şair, herkes tarafından ölüm şairi olarak tanınmıştır. Yolun yarısının 35 olduğunu dile getiren şair 46 yaşında ölmüştür.
  • Cahit Sıtkı hece veznine ve kafiyeye sonuna kadar bağlı kalmış, şekle düşkün bir sanatçıdır. Hece ölçüsünde değişmeyen kalıpların duraklarını atarak heceye yeni bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. Garipçilerin (Garip Akımı) etkisiyle yazdığı serbest şiirleri de vardır.
  • Dili son derece canlı, saf ve temiz olan Cahit Sıtkı, uzun cümlelerden kaçınmış, bol ve güzel halk deyimleri kullanmış, ahenkli bir dille şiirlerini meydana getirerek başarılı bir üslup oluşturmuştur.
  • Şiirlerinde günlük aşklar, gençlik, insanlık tasaları, mutluluklar, kısa süreli dertler, yaşama sevinci gibi konuları işleyen sanatçı birçok şiirinde kendisini anlatmış; ölüm korkusunu açığa vuran, karamsar bir ruh hali ile yaşama sevgisi arasında gelgitler yaşadığı şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde derin bir düşünce, fikir ve felsefe bulunmaktadır.
  • Baudlaire’e özenen Cahit Sıtkı, sembolizm ve romantizmin etkisinde kalmıştır.
  • Şiir türü kadar başarı sağlayamamış olsa da deneme, mektup, hikâye, makale gibi türlerde de yazmıştır. Şair, çocukluk arkadaşı Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektupları “Ziya’ya Mektuplar” adıyla yayınlamıştır.  Kısaca özetleyecek olursak;

  • Sanatta insanı, bireyi ön planda tutmuştur.
  • Ona göre: “İnsanoğlu, dünyanın en zengin madenidir.”
  • Sanat için sanat anlayışına bağlı kalmıştır.
  • Şiirde, sanatını toplumsal ideolojinin emrine vermeyi düşünmemiştir.
  • Başlangıçta şiirleri, Fransız şairlerinin etkisindedir. Daha sonra halk şiirinden de yararlanarak kendine özgü şiir tarzı ortaya koymuştur.
  • Sembolizmin; özellikle Verlaine, Baudelaire gibi şairlerin etkisinde kalmıştır.
  • Halk edebiyatının genel öğeleri olan hece ölçüsünü, deyimleri, tekerlemeleri başarıyla kullanmıştır.
  • “Ölüm”, şiirlerinde en çok işlediği temadır. “Yaşama sevinci” şiirlerinde ele aldığı temalardandır.
  • Otuz Beş Yaş adlı şiiriyle bir şiir yarışmasında birinci olduktan sonra üne kavuşmuştur.
  • Çok yalın ve ahenkli bir şiir dili kullanmış, konuşma dilini şiire yansıtmıştır.

  Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı müzesi

  Eserleri

  Şiir:

  Ömrümde Sükût (1933, 1968)

  Otuz Beş Yaş (1946, 1982)

  Düşten Güzel (1952, 1969)

  Sonrası (Ölümünden sonra 1957, 1962)

  Mektup:

  Ziya’ya Mektuplar (Ölümünden sonra (1957) Ziya Osman Saba’ya mektupları)

  Öykü:

  Cahit Sıtkı’nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri (Ölümünden sonra Selahattin Ömerli derledi, 1976)

  Bütün Şiirleri (Asım Bezirci derledi, 1983)

  Düşten Güzel 1952 yılında, Sonrası adlı şiir kitabı da 1957 yılında yayınlandı. Yakın dostu şair Ziya Osman Saba’ya yazdığı edebî mektupları 1957 yılında Ziya’ya Mektuplar adıyla bir kitap hâlinde derlendi. Cahit Sıtkı Tarancı, Cumhuriyet Devri Türk şiirinde başlı başına bir yeri olan, Türk edebiyatına yenilik getiren usta bir şair olarak Anadolu’yu aydınlatanlar, kültürümüzün yıldızları arasında her zaman saygıyla anılacak. Yazımızı onun şu güzel şiiri ile tamamlıyoruz:

  Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır.

  Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.

  Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,

  Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim.

  Senden kopardım çiçeklerin en solmazını.

  Toprakların en bereketlisini sende sürdüm.

  Sende tattım yemişlerin cümlesini.

  Desem ki sen benim için,

  Hava kadar lâzım,

  Ekmek kadar mübarek,

  Su gibi aziz bir şeysin:

  Nimettensin, nimettesin!

  Desem ki…

  İnan bana sevgilim inan.

  Evimde şenliksin, bahçemde bahar;

  Ve soframda en eski şarap.

  Ben sende yaşıyorum,

  Sen bende hüküm sürmektesin.

  Bırak ben söyliyeyim güzelliğini,

  Rüzgârla, nehirlerle, kuşlarla beraber.

  Günlerden sonra bir gün,

  Şayet sesimi farkedemezsen,

  Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden

  Bil ki ben ölmüşüm.

  Fakat yine üzülme, müsterih ol;

  Ve neden sonra

  Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,

  Tekrar duyduğunun gün sesimi gökkubbede,

  Hatırla ki mahşer günüdür

  Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

  Cahit Sıtkı Tarancı kabri/ Cebeci Asri mezarlığı- Ankara

  Ali Alper ÇETİN

  Araştırmacı

  alialpercetin@hotmail.com

  Kaynakça:

  https://www.edebiyatogretmeni.org

  https://www.turkedebiyati.org  

  Mehmet Önder: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

   

  Devamını Oku

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.