DOLAR 15,8769 0.2%
EURO 16,8435 -0.21%
ALTIN 945,160,54
BITCOIN 4764521,62%
Adana
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Lütfi Yılmaz

Lütfi Yılmaz

09 Eylül 2021 Perşembe

  OSMAN GAZİ

  OSMAN GAZİ
  1

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Değerli dostlar, bu konuyu açıklarken Kutalmışoğlu Süleyman Şah Tan bahsetmemek mümkün değil. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Süleyman Şah, Selçuk Bey’in torunu kutalmış ın oğludur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin dedesidir. Yani Süleyman Şah Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin babasıdır. Dolayısı ile Selçuklu Devleti ile Osmanlı bir soy bağı ile birbirine bağlıdır.

  Büyük Selçuklu Devleti 1157 tarihinde mi adını doldurmuştu. Ancak Selçuklunun hükümranlığı devam ederken 1077 tarihinde yani Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinden 6 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti 1308 yılına kadar devam etti. Uzun bir dönem Anadolu’ya hükmeden Selçuklu Devleti aynı zamanda bizanslılara karşı çok güçlü zaferler elde etmişti.

  Osmanlı Selçuklu Devleti’nin kurucusu Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın 1214 yılında Fırat Nehri’nde boğularak öldüğü bildirilmektedir. Bazı kaynaklarda ise Melikşah’ın kardeşi 1. Tutuşun ordusuyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta öldüğü iddia edilmektedir.

  Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan kişi Osman Beydir. Yani Osmangazi… Bu nedenle bu konuda ilk olarak Süleyman şah’ı tanıttıktan sonra torunu Osman Gazi’yi tanıtacağım.

  (Ne hazindir ki; Anadolu’yu bize Vatan yapan Türk milletinin bir yiğidinin mezarına sahip çıkamadık. Adeta oradan oraya savurduk.)

  SÜLEYMAN ŞAH

  Anadolu Fatih’i ve Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran kişidir. Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman Şah, Selçuklu hanedanı ndan kutalmış beyin oğludur. Babası Ertuğrul Bey’in ölümünden sonra Kutalmış bey ,Alparslan’ın hükümdarlığını tanımayarak kendisini Sultan ilan etmiş, fakat Alparslan’a 30 Kasım 1064 te damgan civarında yaptığı savaşta mağlup olmuş, ricati sırasında attan düşerek ölmüştü.

  Süleyman Bey, babasının ölümünden büyük teessür duymakla beraber, devlete Asi olmadı.

  “: Isyan bayrağını çekmek ile Türklere hizmet değil, ihanet etmiş olurum”. Diyordu. Bizans İmparatorluğu karşısında her zamankinden fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç vardı. Sultan Alparslan’ın kazandığı Malazgirt Meydan muharebesi’nden sonra bütün Anadolu Türklere açılmıştı. Onun ölümü üzerine yerine geçen Sultan Melikşah, babasının yolunda azimle yürüyordu.
  Oğuzların o tarihe kadar Anadolu’da yapmış oldukları akınlar Malazgirt zaferinden sonra yerleşme şeklinde kendini göstermeye başlamıştı. Anadolu’da Harekat yapan emirlerin en başarılısı kutalmış oğlu Süleyman Şah’tı. Anadolu’daki gayrimemnun kitleler, Bizans’a ha sım bir durumda idi. İstanbul’daki Saray entrikaları ve genel idare sizlik yüzünden uğrayan ve büyük Derebeyi aileleri arasında adeta bölünmüş olan Anadolu’nun mustarip halkı, kendilerini İmparator ilan ederek merkeze yürüyen kumandanların sık sık tasallutlarına maruz kalıyordu. Anadolu’nun fethine memur Selçuklu Kuvvetleri bundan çok faydalanıyorlardı.

  Süleyman Şah, Konya şehrinin zapt ettiği zaman Anadolu’da savaşan Türk beylerinden önemli bir kısmı Konya’ya gelerek Süleyman şah’a biat ettiler. Süleyman Şah’ın Başarılarını adım adım izleyen Sultan Melikşah, Anadolu hükümdarlığını
  kendisine vermek suretiyle bu memleketteki askeri birlikleri tek elde birleştirdi. Süleyman Şah da Konya’yı kendisine Başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuş oldu. Akıllıca bir siyaset takip ederek elde ettiği yerlerin halkını ezmedi. Onları inançlarına saygı göstererek vergi almakla yetindi. Bu hareket tarzı bizanslıların zararına olacak, birçok yerlerin süratle eline geçmesine yarayacaktı.

  Süleyman Şah Bizans İmparatorluğu’nda ki Saltanat mücadelelerine müessir olarak işine gelen tarafa yardım etmek suretiyle olaylardan azami faydalanarak hududunu kuzeye ve Batıya doğru genişletiyor du. Nitekim 3 Nisan 1078 de Bizans İmparatorluğu tacını giyen Botaneiates’e karşı ayaklanan general Melis Sezen yardımcı olarak orta ve batı Anadolu’nun birçok Kale ve şehirleri ne el koyduğu gibi, İznik’e de girmişti. Bizans’a doğru hücum larında mükemmel bir üst teşkil eden bu tarihi şehri 1080 de kendisine Merkez yaparak Üsküdar’a kadar ilerlemeye ve boğaz içini kontrol etmeye imkan buldu. Üsküdar’da İstanbul’u seyrederken bu şehirler güzelliğine hayran kalmış, yanındaki Kumandanlara “: bu şehrin burçlarında neden Türk’ün bayrağı dalgalanmasın”. Demişti.

  Kumandanlarından biri”: Büyük Selçuklu Hakan’ı Melikşah Buna da muktedirdir”. Cevabını vermişti.

  Süleyman Şah’ın ve Selçuklu kumandanlarından hayal ettiklerini, en büyük Türk hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han 373 yıl sonra 29 Mayıs 1453’te bunu hakikat yapmıştır.

  Süleyman Şah, nihayetinde 5 Haziran 1086 da hayata gözlerini yummuştur.

  OSMAN GAZİ

  Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Bey, 1.Osmanlı padişahıdır. Nerede doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kuvvetli bir ihtimalle 1258’de Söğüt’te doğmuştur. Babası Ertuğrul Gazi dir. Babasının ölümü üzerine Kayı Aşireti’nin başına geçtiğinde 23 yaşında bir gençti.

  Osmanbey, babasının ölümünden sonra ülkesini hızla genişletmeye başladı. Onun döneminde birçok Türk beyi, Osmanlı beyliğine katıldı. Osman bey, bir gün gördüğü bir rüyayı Ahi pirlerinden Anadolu’nun Saygın bir zât-ı olan şey Edebali ya anlattı. Rüyasında Şeyh Edebali’nin yanında yatıyordu. Bu esnada Edebali’nin koynundan Bir ay doğdu. Ay Bedir haline gelince gökten inip Osman’ın koynuna girdi. Bunun üzerine Osman’ın göbeğinden bir ağaç çıkarak yükseldi. Büyüdükçe yeşillendi. Dallarının gölgesi ile bütün dünyayı örtüyordu. Ağacın yanında 4 sıra halinde Dağlar gördü ki, Bunlar Kafkas, Atlas, Toros ve Balkan Dağları idiler. Ağacın köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna nehirleri çıkıyordu. Dağlardan çıkan bu sular, Gül ve Selvi bahçeleri arasından dolaşarak akıyordu. Deniz gibi üzerinde gemiler yüzüyordu. Tarlalar mahsuller dolu idi. Dağların tepeleri de sık ormanlarla örtülü idi vadilerin her tarafında şehirler vardı. Bunların hepsinin altın kubbelerinde birer ay yükseliyor, sayısız minarelerden Ezan okunuyor, Bu sesler Ağacın dalları üzerindeki bülbüllerin ve renkli papağanların ve kuşların cıvıltıları na karışıyordu. Ağacın yaprakları kılıçkını gibi uzamaya başladı. Derken bir rüzgar çıkıp ağaçların yapraklarını Istanbul Şehrine Doğru çevirdi.. şehir iki denizin ve iki Kara’nın birleştiği yerde, iki Firuze ile Zümrüt arasına oturtulmuş bir Elmas gibi parlıyordu. Böylece bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülkenin teşkil ettiği yüzüğün ..kıymetli taşını meydana getiriyordu. Osman Bey bu yüzüğü parmağına takarken uyandı…

  Değerli dostlar, Osman Bey bu rüyasını gidip bir şeyh Edebali ya anlattı. Şeyh gülerek”: Osman, padişahlık sana ve senin nesline kutlu olsun. Kızım Balaban’da senin Helalin olsun. Hemen nikah edelim”. Dedi.

  Böylece onun Saygın bir kişi ile akrabalık kurmuş olması Anadolu’da gücünü ve etkisini artırdı.

  Selçuklu sultanı 2. Gıyasettin Mesut Osman Bey’in rumlara karşı kazandığı zaferlerden dolayı memnuniyetini bildirmek üzere kendisine beylik belirtisi olarak Bir Sancak tuğ ve mehterhane gönderdi. Bu suretle uç Beyliği Ne yani valiliğe yükselmiş oldu.
  Osman Bey’in Anadolu’da gücünün ve itibarının artması civar Rum beylerini endişelendirdi. Onlarda kendi aralarında bir ittifak kurdular. Bu ittifak Osman Bey’i ve yakın arkadaşlarını ortadan kaldırmak üzere onlara tuzaklar hazırlamak için ‘di.
  1299 yılı baharında Bilecik tekfuru, yarhisar Rum beynin kızı ile evlenecek, bu münasebetle yapılan düğüne Osman Bey ile beyliğin ileri gelenleri de davet edilecekti. Düğünde davetlilerin eğlenceye daldıkları bir sırada ansızın üzerlerine saldırılacak ve öldürülecekler di. Fakat hazırlanan hilenin farkında olan ve Türk dostu olarak bilinen Köse mihal Bey, Bu olaydan Türkleri haberdar etti. Osmanbey bir karşı plan hazırladı. Önce Bilecik’i sonra da Yar Hisarı aldı. Tekfurun güzel kızını oğlu Orhan Bey ile evlendirdi.

  Bu olaydan sonra beyliğin Merkezi Bilecik’e taşındı. İznik’ten önce Yenişehir taraflarını alarak yeni bir Türk şehri kurdu. Savaş bölgesine yakın olduğu için ordusunu yenişehir’e nakletti. 27 Temmuz 1302’de Koyunhisar Savaşı’nda Osman Bey, düşmanlarını yenilgiye uğrattı. Böyle ce Bursa’nın etrafı çevrilmiş oldu.

  Bu sırada Selçuklu saltanatı dağılmış, Anadolu ilhanlıların idaresine geçmişti. Anadolu’da bir süre devam eden otorite boşluğu sırasında Osmanlı Beyliği bağımsızlığını ilan etti.

  Osmanlı Beyliği’nin güçlendiğini gören Bizans İmparatoru, ikinci bir tuzak hazırladı. İmparator, kız kardeşini İlhanlı hükümdarına vererek onların kendilerine yardım etmesini sağlayacak, Türkleri tehdit altına alacaktı. Fakat bu planında başarılı olamadı.

  Osmanbey 1320 de hastalandı. Beyliğin idaresini oğlu Orhan Bey’e bıraktı. Hastalığın ilerlediği bir gün oğlunu yanına çağırarak vasiyette bulundu.”: adil ol, merhametli ol bütün milleti eşit tut. İslam dinini yay. Bursa’nın fethini çok görmek isterdim. Bu bizim en büyük arzumuzdu. Olmadı. Ben ölünce Cenazemi Bursa’da Gümüşçü kümbetin altına koyasın”

  Osman Bey Kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Orhan Bey, 6 nisan 1326 da Bursa’yı fethetti. Osman Bey’in cenazesini Bursa’ya götürerek Gümüşçü Kümbet adı verilen yere gömdürdü ve üzerine türbe yaptırdı. Osman Bey’in kurduğu devlete onradan kurulan İmparatorluğu ve milletine onun adı verildi.

  Bizlere bu güzel vatanı bırakan ve asırlarca burayı idare eden yüce Türk milletine minnettarız. Bizlere buraları Vatan yapan, asırlarca adaletten şaşmadan yöneten ecdadımıza rahmet olsun.

  Savaşta milletimizi yenemeyen, ancak çeşitli Entrika ve oyunlarla Osmanlı Devleti’ni yıkıma götüren yerli ve yabancı düşmanları Rabbım kahrı perişan etsin.

  Tarih durmayan bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreçte yer alan, Ulu Çınarın köklerine su ve gıda veren devletlerin 16. Sınında kurucusunun hayatını böyle de vermeye çalıştık.

  Hepsinin Ruhları şad olsun Mekanları cennet olsun.

  İnşallah haftaya 17 Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıtmaya çalışacağım.

  Değerli dostlar, Yolumuz Gönlümüz ve bahtınız açık olsun. Rabbım yüce Türk milletini korusun ve yüceltsin. AMİN.

  Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

  Okumuş olduğum yasin-i şerifleri diğer sureleri dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah’ım.
  Hasıl olan sevabı önce bütün dostlarımızın geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyorum şu anda haberdar eyle Allah’ım.
  Dünya ve ahiret hayatımızı güzel eyle.
  Başımıza akıl ver, vücudumuza sıhhat ver, günahlarımızı Affeyle Allah’ım.
  Bizleri cimrilikten, fakirlikten ve azdıran zenginlikten koru Allah’ım.
  Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de Affeyle Allah’ım.
  Hastalarımızın şifa bulması için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha.
  Hoşça kalın dostça kalın Benim kardeşlerim.
  Allah’a emanet olun.
  Cumamız mübarek olsun.
  Cumanın feyiz ve bereketi hepimizin üzerine olsun. ÂMİN.

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.