Avrupa Birliği İçin Turizmin Önemi

Avrupa Birliği İçin Turizmin Önemi

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN TURİZMİN ÖNEMİ

Avrupa’da çok farklı dillere, kültür ve geleneklere sahip insan toplulukları bulunur. Bu çeşitlilik içerisinde, aralarında birçok fark bulunan bu insanların yenileşme ve yaratıcılık istekleri en önemli ortak yönleridir. Avrupa Birliğinde, turizmde farklı kültürlerin anlaşması gerekmektedir. Ç ünkü İtalya’daki turistik bir yer ile Fransa’daki turistik bir yer aynı ülke içerisindeki turistik yerler olarak kabul edilmektedir. Seyahatler ve boş zamanı değerlendirme faaliyetleri, farklı kültürlerdeki halklar arasındaki bütünleşmeyi sağlama açısından çok önemlidir. Turizm, Avrupa kimliğini güçlendirir ve Avrupa değerlerinin uluslararası sahnede savunulmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunur. Avrupadaki kültürlerin ve geleneklerin zenginliği, turizmin sosyal ve külürel katkısı yanında, Avrupa Birliğini (AB), pazarın % 53üyle dünyanın en büyük turizm bölgesi yapar. AB GSYHsinin % 5.5i turizmden elde edilir. Turizm ile ilgili faaliyetlerde istihdam edilen 9 milyon kişiyle, ki bu rakam toplam AB istihdamının % 6sını temsil eder, turizm özellikle azgelişmiş ve çevre bölgelerde önemli bir iş yaratma kaynağıdır. AB’de henüz bir Topluluk Turizm Politikası geliştirilmemekle birlikte özellikle turizm özellikle, turizm sektöründe etkili olan diğer politika alanları yoluyla topluluk katkısının ne kadar büyük bir önemi olduğunu göstermektedir. Birçok farklı alanı ilgilendiren turizm konusunda çevre, tüketici işleri, sağlık, bölgesel kalkınma, istihdam, rekabet, vergileme, kültür, eğitim, araştırma gibi diğer politikalar büyük rol oynamaktadır. 2. TURİZMİN GELİŞİMİ AB’ye üye olan Devletlerinin çıkarları farklılık göstermektedir. Turist gönderen ülkeler Kuzey ve turist alan ülkeler Güney ülkeleridir. Bu nedenle üye devletlerin danışması için 1986’da bir Turizm Danışma Komitesi kuruldu. 18 Avrupa Ekonomik Sahası ülkesinin temsilcilerinden oluşan komitenin amacı, turizm alanında bilgilenme, danışma ve işbirliğini kolaylaştırmaktır. Halen, Danışma Komitesi, 18 Avrupa Ekonomik Sahası ülkesinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Turizmin bütünleştirici rolünü vurgulamak ve onun ekonomik ve sosyal önemini belirtmek amacıyla 1990 yılı Avrupa Turizm Yılı olarak ilan edildi. Topluluk bütçesinden toplam 7,74 milyon euro harcandı. 1993-1995 Turizm Destekleme Eylem Planı, çerçevesinde Avrupa bir turizm bölgesi olarak tanıtıldı. AB üyesi olmayan ülkeler ile işbirliğine geçişin ilk adımıböylece atılmış oldu. Kırsal, kültürel, eğitimsel ve çevresel turizm üzerine incelemeler ve pilot projeler, toplam 21.7 milyon euro ile finanse edildi. 1995 yılında, Birliğin Turizm Alanındaki Rolü üzerine bir Yeşil Kitap komisyon tarafından kabul edildi. 3. AB’nin TURİZM HEDEFLERİ Serbest dolaşım: turistler için kolaylık ABnin en büyük başarılarından biri, bütün Topluluk ülkelerinde kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır. AB ülkeleri arasında sınır kontrollerinin kaldırılması, Avrupa Tek Pazarının temel unsuru olmuştur. Avrupalı vatandaşların çoğunluğu için, dolaşım serbestliği hakkı, turist olarak seyahat ederlerken kullanılır. Şimdi, AB vatandaşları Avrupanın her yerinde rahatça seyahat edebilmektedir. Rekabet gücünün ve istihdamın taşviki Avrupa turizm sektöründe, GSYH (% 5.5), istihdam (toplam istihdamın % 6sı) ve dış ticaret (hizmetler ticaretinin yaklaşık üçte biri) bakımından AB ekonomisine önemli bir katkı yapan Küçük ve Orta Boy İşletmeler(KOBİ) hakimdir. Turizm sektörünün ekonomik önemi nedeniyle, AB, Avrupa turizminin gelişebilmesi için elverişli bir ekonomik ortamın şartlarını teşvik etmiştir: U Küçük ve orta boy turizm iºletmeleri için fırsatların çoğaltılması: Avrupalı KOBİlerin rekabet gücünü iyileştirmek için AB düzeyinde eylemler başlatılmıştır. Örneğin, turizm işletmeleri, piyasadaki fırsatlarını geliştirmek için onlara bilgi sağlayarak işletmelere yardım eden Avrupa Bilgi Merkezi şebekesinden yararlanabilirler.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın