KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Avukat

Avukat

TANIM

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan

ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER

Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine

inanırsa davayı kabul eder, Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını

inceler, Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, Mahkemelerde çeşitli davalar açar

veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve

sorular sorar, Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve

savunma amacıyla konuşma yapar, İcra takipleri yapar, Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder

ve yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat

(Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Avukat olmak isteyenlerin; Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe, Olaylar ve ilkeler arasında

ilişki kurabilme gücüne, Olayları derinliğine araştırma merakına, Başkalarını anlayabilme

ve etkileyebilme yeteneğine, Akıcı konuşma becerisine, Sorumluluk duygusuna sahip kimseler

olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda

çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet

görevlileriyle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi

kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA2)”

puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim

süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi

Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi,

Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku, İcraİflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler

alırlar. Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj

sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi

olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri,

savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.

BENZER MESLEKLER:

Hakimlik, savcılık, noterlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar

Kurumu’ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Kendi adına çalışan

avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak

kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun

ücret politikasına göre gelir elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın