KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi

TANIM

Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda

elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER

Belirli zamanlarda motor, şalter, dağıtım tablosu ve elektrik mekanizmaları gibi teçhizatı kontrol

eder, Makine ve teçhizatın arızalarını elektrikli ölçme araçları ile saptar, Motorlar üzerindeki küçük

parçaları değiştirir, Elektrikli araçları tamir eder, yeni elektrik tesisatına bağlantılar yapar, Motorları

temizler ve yağlar,

Elektrikli araç, motor ve diğer elektrik donanımı için tesisat kurabilir,

Motorların revizyon ve diğer önemli tamir işlerini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Ampermetre, voltmetre, avometre, meger gibi çeşitli ölçme aletleri,

Tornavida, pense, anahtar takımı, çakı, faz kalemleri ve seri lamba, kargaburun, yan keski, çekiç

gibi el aletleri, Çektirme, tezgah mengenesi, eğeler, testereler, çeşitli pafta ve kılavuzlar, yağdanlık,

havya, pürmüz ve metre, Kondüktörler, şalterler, sigortalar, termikler, röleler, termostat, sinyal

lambaları gibi çeşitli tip kumanda elemanları ve malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bakım ve onarım elektrikçisi olmak isteyenlerin; Gözleri ve elleri sağlam, El ve parmaklarını ustalıkla

kullanabilen, Dikkatli ve titiz,

Fen alanına, özellikle elektrik konusuna ilgili kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bakım ve onarım elektrikçileri atölyelerde ve büyük binaların tamir ve bakım birimlerinde görev

yaparlar. Bakım ve onarımın yapıldığı ortam yüksek, kapalı ve bazen tozlu bir yer olabilir. Görev

pazar günü hariç haftanın her günü yapılır. Bazı işyerlerinde nöbet tutmak gerekir. Çalışılırken

genellikle ayakta durulur. Bazen yüksek yerlere tırmanmak, eğilmek, diz çökmek gerekebilir. Bu

meslekte çalışanlar müşterilerle, usta, kalfa ve çıraklarla, işverenlerle, malzeme satıcıları ile işyerinde

diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bakım ve onarım elektrikçileri, her türlü sanayi kuruluşları, inşaat alanları, diğer bazı kurum ve

kuruluşlarda çalışabilmektedir. Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler bu meslek elemanlarına

olan gereksinimi artırmaktadır. Ancak eğitim yerlerinin çokluğu ve her yıl pek çok mezun vermeleri,

buna karşın çalışma olanakları ile ilgili yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi sonucu

bu alanda bir işsizlik söz konusu olabilmektedir. Bu meslekte kullanılan araçgereçler, teknolojik

gelişmeler neticesinde daha modern hale getirilmekte ve bu da yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin

daha kaliteli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bugün kullanılan arıza tespit araçları ve diğer

makineler yakın gelecekte yerlerini tamamen elektronik makinelere bırakacaklardır. Meslek elemanları

kendi işyerlerini açarak bağımsız çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

Ayrıca çeşitli il ve ilçelerde bulunan Anadolu teknik ve Anadolu meslek liseleri, çok programlı

liseler, endüstri meslek liseleri ve teknik liselerin “Elektrik” bölümlerinde anılan meslekle ilgili bilgi

ve beceriler kazandırılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş

19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık

eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki

eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin

gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık

sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu

olmak, meslek liselerine giriş koşullarını taşımak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme

ve Yerleştirme Sınavına girmek gerekmektedir. Anadolu meslek liseleri ile Anadolu teknik liselerine

girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme ve Yerleştirme

Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bakım ve onarım elektrikçiliği mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim

görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Çok programlı liseler ve endüstri

meslek liselerinin elektrik bölümünde 3 yıl, Anadolu meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde

5 yıldır. Ustaçırak usulünde ise belli bir süre yoktur. Adayın kavrama yeteneğine göre bu

süre değişebilir.

Bu okulların bulunmadığı yörelerde mesleki eğitim, ustaçırak usulü ile yapılmaktadır. Mesleki eğitim

merkezlerinde eğitim ve öğretim; haftanın bir günü okulda teorik, 5 işgünü de işyerinde pratik

eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitimleri süresince öğrenciler, Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam

Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi genel kültür dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden

kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler.

Bakım ve onarım elektrikçisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine

sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde

çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmetiçi eğitim sonunda ustabaşı

unvanı ile çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER:

Oto Elektrikçisi, Bina Elektrikçisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Çıraklık eğitimi kapsamında öğrencilere, işyerlerinde aldıkları pratik eğitim süresince işverenleri

tarafından, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık bir ücret ödenmektedir. Bu miktarın

üzerinde bir ödeme işveren ve öğrenci arasında yapılan sözleşme hükümleri ile mümkün

olabilmektedir. Pratik eğitimleri boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile

ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Ustaçırak usulü ile mesleki eğitim yapan adaylara ustalar

tarafından yöreden yöreye değişen miktarlarda haftalık ücret ödenmektedir. Mesleki eğitim sonrasında

iş piyasasında asgari ücretle çalışmakta ve bu miktar deneyime paralel olarak artmaktadır.

Mesleğinde yetişmiş bir ustanın aylık ücreti, asgari ücretin 3 ile 4 katı civarında olmaktadır. Kamu

ya da sendikalı büyük işyerlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti toplu sözleşme hükümlerince

belirlenmektedir. Kendi işyerlerinde çalışanların ortalama aylık geliri bölgeler arasında farklılık

arz etmektedir. Buna karşın asgari ücretin 2 ile 3 katı civarında aylık gelir elde edebilmektedirler.

Bağımsız çalışanların kazanç durumu işyerlerinin konumuna, kişinin deneyimine bağlı olarak değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın