Barınaklar İle İlgili Neler Yapılmalı?

Barınaklar İle İlgili Neler Yapılmalı?

Büyükbaş hayvancılıkta sağlıklı sığır yetiştiriciliği faaliyetleri ile verim ve kaliteli ürün yetiştirilmesi için beslenme, bakım ve sağlık sorunları yanında barınma koşullarının da iyileştirilmesi gerekir. Her şeyden önce her canlı gibi sığırlar da temiz, havadar, gezinme ortamı bulunan barınak isterler. Son yıllarda sığırlar için kapalı, sıcak ahır yerine açık ve soğuk barınak daha uygun olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu tarzdaki barınaklar ile üretime destek veren diğer yapılar düzgün şekilli ve daha büyük arsalara gereksinim duyarlar. Halbuki ülkemizde hayvancılık, çoğunlukla köy yerleşim yerlerinde yapılmaktadır. Buralarda işletmelerin, tesis yapmaya yetecek büyüklükte arsaları yoktur. Arsa boyutları ve şekilleri modern barınak yapımına uygun olmadığı gibi komşulara da çok yakındır. Hayvansal atıklar, kötü görünüme yol açmakta ve çevre sorunları yol açmaktadır. Öbür taraftan tarım arazilerinin dağınık oluşu, altyapılarının olmayışı, özellikle de hırsızlık korkusu nedeniyle, üreticiler arazilerinin üzerinde işletme binaları ve barınaklar inşaa etmemektedir.
Büyükbaş Hayvancılığın gelişimi, köy merkezlerinin ve tarım arazilerinin gelişimine bağlı olduğuna göre, yerleşim yerlerinde köy yenilemesi ve köy gelişme alanlarının oluşturulması çalışmalarına; Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalarda olduğu gibi arazi toplulaştırması çalışmaları kapsamında yer verilmesi gerekmektedir. Tarım arazileri ile köy merkezlerindeki iyileşmeler, buralara alt yapının getirilmesi ve modern tesis kurulmasının teşvik edilmesi işletme yapılarının hem köy içinde ve civarında, hem de köy dışında tarım arazilerinde kurulmasını özendirecektir. Hırsızlık ve emniyet sorunlarının giderilmesine yönelik yasal ve idari önlemlerin alınması, uygun büyüklükte, uzman ve ticari karakterli modern işletmelerin ve yapılarının desteklenmesi suretiyle, özellikle de toplulaştırılmış tarım arazilerinin üzerinde yeni çiftlik yapılarının kurulması sağlanabilir.
Çiftlik kurulmasının teknik, çevresel ve yasal kurallarının AB müktesebatına uygun hale getirilmesi ile hijyenik, fonksiyonel ve sürdürülebilir işletmeler yapılabilir. Üreticilere, modern barınaklar, bunların işletimi, bu tür barınaklarda elde edilen başarılar, üretimi destekleyen koruma ve depolama yapıları, sağım, bakım, yemleme ve gübre işletim sistemleri vb. konularda verilecek eğitim çalışmaları desteği ile üreticilerin önyargıları ile barınma ve yetiştiricilik şekillerine yönelik uyum sorunları da giderilebilir.

Büyükbaş hayvancılığın gelişmesi; yeterli tarım arazileri olan, diğer bir anlatımla hayvan yemini kendisi temin eden, belli bir kapasitenin üzerinde, damızlık süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, düve yetiştiriciliği, buzağı ve dana besiciliği gibi uzmanlık alanlarını içeren modern işletmelerin çoğalmasına bağlıdır. Bu işletmelerde hayvan barınakları projelenirken,
yapının içinde barınacak hayvanların kış ve yaz çevre isteklerine ve doğal davranışlarına uygun olması,
sürü yönetiminin kolay olması,
teknoloji kullanımına ve otomasyona yatkın olması,
buna karşın inşaat maliyetinin ucuz olması,
işletimde çok az miktarda işgücüne gereksinim duyması ve
işlerin kolay yapılabilir olması gerekir.
Günümüzde bu koşulları sağlayan çeşitli barınak tipleri geliştirilmiştir. Bu yapıları planlayan, projeleyen ve yapımını gerçekleştiren uzman teknik firmalar desteklenerek yaygınlaşması sağlanmalıdır. İşletme yapılarına yönelik teknik, çevresel ve yasal kuralların koyulması, bu kurallara uyulmasının özendirilmesi ile bu firmaların geliştirilmesi mümkündür. Böylece yönetimin kolaylaştığı, verimliliğin yüksek olduğu, dünya ile rekabet edebilme yeteneği olan, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştirebilen işletmeler yapılabilir. Başarılı olan bu işletmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip kendilerini geliştirebilecekleri gibi, parçalanmayarak varlıklarını sürdürmeleri de mümkün olabilir. Bu tür işletmelerin örgütlenmesi, ürünlerine özel destekler verilmesi, bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunması için başta miras yasası olmak üzere çeşitli yasalarda acilen değişiklik yapılması zorunluluğu vardır. Aksi halde bugüne kadar olduğu gibi yarın da binbir masraf, emek ve yoğun devlet desteği ile yapılmış ve yapılacak verimli işletmeler, bir nesil sonra ya paylaşılarak küçülecek, tekrar yaşama mücadelesine girecek, ya da varlıklarına son verecektir.

Prof. Dr. İsmet ARICI Dr. Erkan YASLIOĞLU

(Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın