KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Besin / Gıda Teknolojisi / Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni

Besin / Gıda Teknolojisi / Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin, gıda teknolojisi, ev

yönetimi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına

hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili

mevzuatta belirtilmiştir. Besin/Gıda teknolojisiev yönetimi ve beslenme öğretmeni, bu program

çerçevesinde, Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu

olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.

(Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine

ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri

kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında

görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini

izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim

programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun

düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders

seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitimöğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri,

ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem

yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Tartı ve ölçüm aletleri, laboratuar

aletleri, kimyasal maddeler ve katkı maddeleri, mutfak araç ve gereçleri, ocak, fırın, buzdolabı,

dikiş makinesi vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Besin/Gıda teknolojisiev yönetimi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel

yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,

Ayrıntılara dikkat eden, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme

ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü,

sabırlı, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin

duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler

olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Besin/Gıda teknolojisiev yönetimi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini

genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve temizdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, İş Eğitimi (Ev

Ekonomisi), Besin/Gıda Teknolojisi, Ev Yönetimi ve Beslenme branşlarında çalışırlar. Toplu

yemek yenen kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Olanakları el verenler kendi işyerlerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA1)” puanı

almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “Besin Teknolojisi Öğretmenliği” bölümünden

mezun olanlarda bu alanda öğretmen olarak atanabilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Genel Biyoloji,

Eğitim Ortamlarında İnceleme, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,

Birey ve Öğrenme Süreçleri, Beslenme İlkeleri, Kurum ve Ev yönetimine Giriş, Ev ve Kurum

Araçları, Besin Hazırlama, Kurum ve Ev Yönetimi, Yemek Planlama ve Servis, Beslenme Biyokim97

yası, Ev Tekstili, Toplum Beslenmesi, Pazarlama İlkeleri, Beslenme Problemleri gibi dersler verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların

burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9.

derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. El sanatları öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri

gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler

yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim

yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını

alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı

oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BENZER MESLEKLER:

Ev ekonomisti.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma

Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın