KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

TANIM

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde

bunları izleyen ve denetleyen kişidir.

GÖREVLER

Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder,Belgelerin korunması,

dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar,İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç

ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlar,Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve

yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarır (aylık mizan), hata var ise gerekli

düzeltmeleri yapar,

İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,Yıl sonunda işletmenin

mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapar,Dönem sonunda

işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço)

düzenler,Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve

denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar,Hesap makinesi,Fiş, fatura vb. belgeler,Çeşitli dokümanlar,Vergi ve ilgili kanunlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanı olmak isteyenlerin;Matematik ve mantık

konularında başarılı,

Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen,Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan

sıkılmayan,Dikkatli, sabırlı, düzenli ve titiz, sorumluluk sahibikimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanları sakin, temiz, iyi aydınlatılmış kapalı

ortamlarda görev yaparlar. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak gözleri rahatsız

edebilir. Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmak gerekebilir. Meslek elemanları

çalışmaları sırasında muhasebecilerle, işverenlerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe

bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma

olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik

alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır.

Bundan dolayı bu alanda bilgisayar programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada her zaman

ihtiyaç duyulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi

Uygulama” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Muhasebe” olarak değişmesi nedeniyle,

“Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle

DMeslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” bölümü

eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme

Sınavı’nda (ÖSS) başvurulan programlardan en az biri için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almak

gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama bölümünde eğitim süresi 2 yıldır.Bu eğitimin;1. Yılında:

İşletme, Muhasebe, Bilgisayar Matematiği, Bilgi İşlem, Basic Programlama Dili, İktisat, İstatistik,

Cobol Programlama Dili, Ticaret Hukuku, Kamu Yönetimi,2. Yılında: Envanter, Bilanço, Yönetim

organizasyonu, Maliyet Muhasebesi Vergileme Teknikleri, Veri Tabanı Yönetimi, Şirketler Muhasebesi,

Tablolama Programlama, Bilgisayarlı Muhasebe Organizasyonu Veri Tabanı Teknikleri, Vergileme

Teknikleri, Güncel İşletme Sorunları, Mali Tablolar Analizi Fortran Programlama Dili, Program

Geliştirme, Bitirme Projesi vb. gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM

tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans

programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Muhasebe,Muhasebe ve Finansman

Öğretmenliği,İşletme,İşletme İktisat.İşyerlerinde çalışanlar bilgi ve becerilerine göreservis şefi veya

muhasebe müdürü konumuna gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

Muhasebeci, Maliyeci.

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden

yararlanabilirler.Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. gibi özelliklerine göre farklılık

göstermekle beraber en az asgari ücretin 23 katı kadardır.Bu ücret daha sonra gösterilen başarıya

göre artma göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma

Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın