KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Biyokimya Teknikeri

Biyokimya Teknikeri

TANIM

Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü

tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir.

GÖREVLER

Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar, Test için gereken

(eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,

Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,

Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir, Deney hayvanları üzerinde

yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi, bakımı gibi işleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Laboratuar araç ve gereçleri;Mikroskop, santrifüj, otoklav vb.Kimyasal maddeler (çözeltiler )Laboratuar

aletleri (deney tüpü, pipet,petri, mezur, erlent vb.)Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin;Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda

başarılı,Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,Göz ve ellerini eşgüdümle

kullanabilen,Renkleri ayırt edebilen,Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda

kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur.

Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler

kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler,

biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir.

Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma

saatleri değişebilir (vardiya), nöbetleri vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyokimya Teknikerleri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında

hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histolojiembriyoloji, patoloji ve adli

tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi

laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.MESLEK EĞİTİMİ

NİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokullarının Biyokimya Teknikerliği

bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin;Boya Teknolojisi,Endüstriyel Boya ve Dekorasyon,Endüstriyel Boyacılık,

Kimya,Lastik Teknolojisi,Petrokimya, Plastik İşleme,Plastik Teknolojisi,Proses,Sanayi Boyacılığı ve

Uygulama Tekniği,Sınai Boya,Ebelik,EbelikHemşirelik,Hemşirelik,Laborant,Laboratuar,Laboratua

r Teknisyenliği,Sağlık Memurluğubölümlerinden mezun olanlar “Biyokimya Teknikerliği” ön lisans

programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya

da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek

yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve

yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Öğrencilere Eğitimin 1. Yılında; Anatomi, Fizyoloji, Temel Kimya,

Tıbbi Laboratuar Çalışma Esasları, Sterilizasyon Esasları, İlaç Uygulamaları, Meslek Etiği, Sağlıkta

İletişim, Türk Dili, İngilizce, Organik Kimya, Temel Biyokimya, Biyomedikal Teknikler, Mikrobiyoloji

Patoloji, Hastalıklar Bilgisi,2. Yılında; Klinik Mikrobiyoloji,Klinik Biyokimya ve Hematoloji,

Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Sağlık Kurumalrı ve Yönetimi, Can Kurtarma, İlkyardım ve

Rehabilitasyon, Biyoistatistik derslerini verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Biyokimya Teknikerliği” önlisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş

Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;Biyokimya,Biyoloji, Kimya lisans programlarına dikey

geçiş yapabilirler.

Biyokimya teknikerleri, çalıştıkları işyerinde idari görev alabilirler.

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç

kredisinden ve yurtlarından yararlanabilirler.Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve

başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir.Özel

sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret

alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma

Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın