Boşanmada hangi durumlarda “maddi”, hangi durumlarda “manevi” tazminat istenebilir? Mahkeme, geliri olmayan eşe tazminat ödeme cezası verebilir mi? Peki ya boşanma aşamasında eşlerden birinin diğerinden mal kaçırması nasıl önlenir? 

Boşanma davası sadece tarafların evlilik birliğini sonlandırması demek değildir. Boşanma davasında, boşanmaya neden olan kişiye, kusurundan dolayı mağdur eş tarafından maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Peki, bu boşanma tazminatları hangi durumlarda istenir? Tazminat istenen eş, hiç geliri olmasa dahi tazminat ödemeye mahkum edilebilir mi? Boşanma sırasında eşlerden birinin mal kaçırması nasıl önlenebilir? 

Boşanmada hangi durumlarda “manevi” tazminat davası açılabilir?

Boşanmada manevi tazminat kusurlu olan tarafın ödeyeceği bir bedeldir. Kusuru tespit ederken hakim dosyasına gelen delilleri, psikoloğun vereceği raporları göz önünde bulundurarak kusursuz veya daha az kusurlu taraf lehine bir maddi ve manevi tazminata hükmeder.

Manevi tazminat kusurlu olmayan, ama bundan dolayı zarar gören tarafa hakimin takdiriyle verilen ve sonradan artırılamayan bedeldir. Maddi tazminat ise daha sonradan mağdur tarafın gördüğü zarara göre artırılabilir.

Manevi tazminatta istenen tazminat miktarı ne ise hakim o rakam çerçevesinde karar verebilir. Örneğin, 50 bin TL manevi tazminat istediğinizde, hakim, “Ben senin üzüntünün, acının daha çok olduğunu gördüm, 60 bin TL manevi tazminat ödensin” demez. O nedenle bir uzman yardımıyla belirlenecek makul bir manevi tazminat talebinde bulunmakta fayda vardır.

Boşanma davalarında “maddi” tazminat hangi durumlarda istenir?

Birliktelikten bir tarafın beklediği gerçekleşmediğinde ve bir ayrılık söz konusu olduğunda, diğer tarafın yeniden bir hayat düzeni kurması, bir ev kiralaması veya satın alması, düşen hayat standardını yeniden makul düzeye getirebilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, mağdur tarafın diğer taraftan talep edeceği maddi ve manevi tazminat için aile hukukumuzda belirlenmiş bir harç miktarı söz konusu değildir.

Yani boşanma davası ile birlikte aile hukukundan doğan hakla maddi tazminat istediğinizde, talep edeceğiniz tutarı siz belirlersiniz. 50 milyar da isteyebilirsiniz, 100 milyar da. Ancak rakamın makul olması, davanızın hakim karşısındaki inandırıcılığını artıracaktır.

Boşanma davalarında, birlikteliğin bozulmasından dolayı oluşabilecek zararlara yönelik istenilecek maddi tazminat, bir uzman yardımıyla belirlenmelidir. Böylece daha makul, hakim tarafından da onaylanabilir bir miktar belirlenmiş olur.

Boşanma öncesi eşimin benden mal kaçırmasını nasıl önleyebilirim?

Boşanma davası sürecinde veya öncesinde eşlerin mal kaçırmasını önlemek için, boşanmadan sonra mağduriyet yaşanmaması için sahip olunan konuta, satışı engelleyen “aile konutu şerhi” koydurulabilir. Muhtarlıktan ve nüfus müdürlüğünden gerekli belgeler alınıp tapu kaydına “aile konutu şerhi” koydurulduktan sonra davalı taraf, (genelde daha çok erkekler olur) bu evi satamayacaktır.

Taraflardan biri dengesiz tasarruf yönetimi yapıyorsa, tedbir kararı aldırılarak mal varlığının satışı engellenebilir. Yapılmış satış ve devirler için tapu iptal ve tescil davaları açılabilir. Gerekli hukuki deliller toplanarak mahkemelere müracaatla yapılan bu tasarrufun iptali de her zaman söz konusu olabilir.

Geliri olmayan eşe tazminat cezası verilir mi?

Geliri olmayan eşe tazminat cezası verilebilir. Çünkü bu tazminat, tarafın geliri olup olmamasıyla ilişkili değildir. Boşanma davasında kusurlu olan taraf, tazminatla cezalandırılır.

Evlilik birliği içerisine girmiş insanın bir şekilde gelir elde etmesi gerekir. Ailesinden geliri olabilir, maaşlı çalışıyor olabilir ya da kira geliri olabilir. En küçük işte çalışan insanın bile asgari düzeyde bir geliri vardır, dolayısıyla kusurluysa, mahkeme maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verir.