Boşanmada Karşı Dava Dilekçesi

Boşanmada Karşı Dava Dilekçesi

……. AİLE MAHKEMESİNE

DAVALI VE

KARŞI DAVACI :

VEKİLİ :

DAVACI VE

KARŞI DAVALI :

KONU : Davacının Boşanma

İsteminin Reddi İle Davacı Olarak Boşanma İsteminin

Kabulü ve Boşanmaya Karar Verilmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

A) CEVAPLARIMIZ :

1-) Müvekkilim eşi ‘Boşanma Davası’ açmıştır.

Müvekkilimin evlilikteki geçimsizlikte hiçbir kusuru

bulunmamaktadır. Asıl kusurlu olan müvekkilimin

eşidir.

2-) Karşı taraf kusurlu olması nedeniyle dava

açamaz. Açılan ‘Boşanma Davasının’ reddine

ve yargımla giderlerinin davcı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

B) KARŞI DAVA:

1-) Müvekkilimin eşi evliliğin başından itibaren

sürekli tartışmakta çıkarmaktadır. Müvekkilimin

maddi durumunu beğenmemekte daha lüks

bir hayat yaşamak istemekte ve bu nedene

dayanan şikayetleri evliliği çekilmez hale

getirmektedir.

2-) Bu nedenlere dayanarak ‘Karşılık Dava’

açıyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166

ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Evlilik kaydı, tanık

beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız

nedenlerle, haksız ve yasal dayanaktan yoksun

davanın reddine, karşılık davamızın kabulüyle

müvekkilimin eşinden boşanmasına, yargılama

giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar
verilmesini saygılarımla talep ederim

Davalı – Karşı Davacı
Vekili Av…..

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın