Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

TANIM

Büro makineleri bakım ve onarımcısı yazı makineleri, hesap makineleri (digital), baskı makineleri

(priport, fotokopi, teksir), faks vb. diğer cihazların her türlü elektronik, elektrik veya mekanik arızaları

belirleyen ve bakımonarımını yapan kişidir.

GÖREVLER

Bozuk makineyi yada cihazı inceleyerek, bozukluğun nereden kaynaklandığını tespit eder, Bozuk

parçayı onarır yada değiştirir, gerekli bakım işlerini yapar, Gerekli sökme, takma, parça değiştirme

işlemlerini yaparak ürünü çalışır duruma getirir ve test eder, Onarım ve parça değiştirme ile ilgili

kayıt ve raporları tutar, Yaptığı işlemler hakkında müşteriye bilgi verir,

Bakım ve tamir ücretini hesaplayarak tahsil eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Söküp takma, temizlik, kontrol ve ayar işlerinde kullanılan çeşitli genel ve özel takımlar, multimetre,

osiloskop, simülatör, generatör gibi ölçme aletleri ve kontrol aletleri, lehim takımları, onarım için

gerekli tüm elektrik, elektronik ve mekanik parçalar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Büro makineleri bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin;

Elleri ve gözleri sağlam, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Makine parçaları arasındaki ilişkileri

görebilen,,

Dikkatli, tedbirli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Büro makineleri bakım ve onarımcısı, görevini büroda yada atölyede, kapalı bir çalışma ortamında

yürütür. Kişi birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Mesleğin icrası genellikle tek başına gerçekleştirilir.

Zaman zaman diğer çalışanlarla, meslektaşlarıyla ve müşterileriyle iletişimde bulunur.

Çalışılan ortamdaki havada, boya zerrecikleri yoğun olarak bulunmaktadır. Ortamda bulunan kişi

boya zerreciklerinin yoğun olduğu havayı teneffüs etmektedir. Kullanılacak maske ile en aza indirgenebilmekte,

ancak solunan hava ile birlikte vücuda alınan boya zerrecikleri sağlığı olumsuz

olarak etkilemektedir. Uzun süre bu meslekte çalışan kişilerde, boyatiner kokusuna karşı hassasiyet

görülmekte, akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskleri yüksek olmakta ve solunum sistemi

rahatsızlıklarına rastlanmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

En karmaşık işletme ve holdinglerden en küçük işletme ve şirketlere kadar, bütün yönetim merkezlerinde,

teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanılan makine ve cihazlardan oluşan donanım

zenginleşmiştir. Bununla birlikte büro makinelerinin zamanında ve istenen kalitede kullanılmasını

gerçekleştirecek, tamir ve bakımını sağlayacak teknik personele ihtiyaç vardır. Mesleki eğitimini

tamamlayanlar endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda, küçük veya büyük iş alanlarında büro makineleri

tamirciliği ile ilgili bölümlerde çalışırlar. Ayrıca, bu alanda imalat, bakım ve onarım servisleri

kurabilirler. Bu meslek dalında iyi eğitim görmüş nitelikli eleman sıkıntısı çekilmektedir. Yeterli

bilgiye ve eğitime sahip olan meslek elemanlarının iş bulmaları nispeten kolaydır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş

19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık

eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki

eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin

gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni

ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Büro makineleri bakım ve onarımcısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel

eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Eğitim haftanın 1 günü

teorik diğer günlerde ise, işletmelerde pratik olarak verilmektedir. Eğitim programında; genel kültür

derslerinin yanı sıra, ikinci ve üçüncü yıl içerisinde ağırlıklı olarak teknik resim, meslek bilgisi,

elektronik, endüstriyel elektronik, baskı makineleri, yazı ve hesap makineleri gibi mesleki dersler

yer almaktadır. Mesleki eğitimde öğrencilere; büro makineleri bakım ve onarımında kullanılan

araçgereçlerin tanınması, işe göre malzemenin seçilmesi, bakım ve onarıma başlamadan önce ön

hazırlık yapılması, yapılacak işin planlanması ve organizasyonun sağlanması, yapılması gereken

iş ve işlemleri tekniğine uygun olarak ve yeterli çabuklukta yapabilecek alışkanlık düzeyine gelinmesi,

güvenliplanlı ve sıralı çalışma alışkanlıklarının kazanılması, teknolojik gelişmelerin takibi ile

araştırıcılık ruhunun geliştirilmesi, makine ve teçhizatın bakımlı ve tedbirli kullanılması alışkanlığının

kazandırılması amaçlanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden

kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler.

Büro makineleri bakım ve onarımcısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık

belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca,

işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER:

Elektrikli ev aletleri bakım ve tamirciliği, radyo ve televizyon tamirciliği, bilgisayar bakım ve tamirciliği,

haberleşme cihazları bakım ve onarımcılığı, elektrik ve elektronik malzemeler satış elemanlığı,

saat, elektrikli aletler ve elektronik araçlar satış elemanlığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

% 30’undan az olmamak üzere ücret alınır. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı

sigorta primleri devletçe karşılanır. Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.

Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Bu meslek elemanları,

çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında

ücret alabilmektedirler.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN