Büyük ve küçük günah sayısı

Büyük ve küçük günah sayısı

Sual: Nisa suresinin “Eğer yasaklanan büyük günahlardan

kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örter, sizi şerefli bir makama

yükseltiriz” mealindeki 31. âyetindeki büyük günahlar nelerdir?

CEVAP

Büyük günahların sayısı çoktur. İnsan, her günahtan korkup

sakınsın diye, büyük günahların hepsi isim olarak açıklanmamıştır.

Günah Allah’a isyan etmektir. Günahkâr ise, âsi demektir.

Günahların hepsi Allahü teâlânın emrini yapmamak,

olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Bir

küçük günahı yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha

sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değil, günahlardan

kaçmak ise herkese farzdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Küçük görülen günahlardan sakının! Bu şuna benzer: Bir

topluluk bir vadide konaklar. Ekmeklerini pişirmek için herbiri

çalı çırpı getirir, böylece yeterli odun toplanır. İşte küçük gibi

görülen günahlar da, toplanınca sahibini helâke götürür.)

[Buhari]

(Herkes, en küçük günahı sebebiyle de cezalandırılırım diye

korksun.) [Ebu Nuaym)

(Günahın küçüklüğüne bakmayın, onu büyük bilip

yapmayın!) [K. Saadet]

(Büyük günah tevbe edilince küçülüp silinir, küçük günaha

devam edilince büyür.) [İ. Asakir]

(İşlenen hata kalbde bir iz bırakır, tevbe ve istiğfar edilince,

o leke kaybolur, kalb cilalanır. Hataya devam edilirse, o siyah

nokta büyüyerek bütün kalbi kaplar.) [Tirmizi]

(Mümin, günahını dağ gibi görüp, üzerine düşeceğinden

korkar. Münafık ise, günahını burnunun üzerine konan ve

hemen uçacak sinek gibi görür.) [Buhari]

Mümin, iman nuruyla küçük günahları da büyük görür. Her

günah işleyişte kalbi sızlar. Günah, kulun yanında küçük ve

kıymetsiz görününce, Allahü teâlâ katında büyük olur. Kul küçük

günahı büyük görünce, o günah Allahü teâlânın katında küçülür.

Günah küçük olsa da, devam edilince büyük günah olur. Bir taşın

üzerine devamlı damlayan su, taş üzerinde iz bırakır, zamanla taşı

bile deler. İyiliği, az çok demeden sayarak değil, saçarak yapmalı.

Allahü teâlânın rahmeti iyilikler içinde gizlidir. Küçük sanılan bir iyilik

yüzünden rahmete kavuşur. Büyük küçük demeden her günahtan

da kaçmaya çalışmalı Çünkü Allahü teâlânın gazabı da günahlar

içinde gizlidir. Küçük sanılan bir günah yüzünden, Allahü teâlânın

gazabına uğrayabilir, helak olabiliriz. Kedisini aç bırakarak ölmesine

sebep olan bir kadın, sırf bu yüzden Cehennemlik oldu. Susuzluktan

kıvranan bir köpeğe acıyarak kuyudan su çekip ona veren fahişe de

hidayete kavuştu. Bir köpeğe yaptığı iyiliğin neticesi bu olursa, bir

müslümana yapılan iyiliğin hesabını düşünmek gerekir.

Günahı küçümsemek veya günahı ile övünmek o günahı

büyütür. “Falancanın yaptıklarını yüzüne vurarak rezil ettim” diyerek

günahın açıklanması, günahı daha da büyütür. Çünkü o günahın

başkaları tarafından yapılmasını teşvik etmiş olur. Halka rehber ve

örnek durumunda olanların hareketleri örnek alınır, birçok kimsenin

o günahı işlemesine sebebiyet verir. Bir âlim, halka kötü örnek

olmuş, sonra tevbe etmişti. Allahü teâlâ, o kavmin Peygamberine

şöyle vahyetti:

(Eğer günahlarını gizleseydi affederdim. Fakat birçok

insanın sapıtıp, Cehennemlik olmasına sebep oldu.) [Tibyan]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:

(Her mümin affedilebilir, ancak günahını başkalarına

açıklayan hariç.) [Buhari]

(Günahlardan uzak durun. Günah işleyen de, onu örtsün,

günahını kimseye söylemesin ve tevbe etsin. Günahını

açıklayana dinin hükmünü uygularız.) [Beyheki]

(Allahü teâlâ, pervasızca günah işleyen şuursuz mümine

gazap eder.) [Ukayli]

Sual: Bazı kimseler, (Türkiye’de neredeyse hiç kimse domuz eti

yemez, fakat bir çok insan içki içer. Demek ki, domuz yemek daha

büyük günahtır) diyorlar. İçki içmek mi, yoksa domuz eti yemek mi

daha büyük günahtır?

CEVAP

Türkiye’de veya başka İslam ülkesinde az veya çok yenmesi ile,

domuz etinin daha büyük günah olmasının hiçbir ilgisi yoktur.

Mesela gıybet, zinadan daha büyük bir günahtır. Ama zinayı herkes

yapmaz, gıybet ise en çok işlenen günahlardandır. Bir hadis-i şerif

meali şöyledir:

(Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir.

Zina eden, tevbe edip bir daha yapmazsa, Allahü teâlâ onun

tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe,

affolmaz.) [Deylemi, Taberani, Beyheki]

İçki içmek de, domuz eti yemek de büyük günahlardandır.

Hangisinin daha büyük olduğu bildirilmedi. Demek ki bu, kişiye,

zamana göre değişebilir. İslam âlimleri buyuruyor ki:

Günahları büyük ve küçük diye ikiye ayırmışlar ise de, küçük

günahlardan da, büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı

küçümsememek gerekir. Çünkü, Allahü teâlâ, günahların cezasını

vermekte hiç kimseden çekinmez. Rızasını ibadetler içinde gizlediği

gibi, gazabını da, günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir

günah, gazabına sebep olabilir. Domuzun mu, yoksa içkinin mi,

Allahın gazabına sebep olacağı bilinemez. İkisi de, büyük günahtır.

İkisinden de kaçmak gerekir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın