Çelikhane İşletmecisi

Çelikhane İşletmecisi

TANIM

Yüksek fırından gelen sıvı piki (dökme demiri), istenilen kalitede çeliğe dönüştürmek için gerekli

işlemleri yapan kişidir.

GÖREVLER

Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşır, Potalar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Konvektör, pota ve tandişler, kireç, ferro alyaylar, hurda, sıvı pik, döküm kalıpları, gezer pota kumanda

tablası, vinç sapanı, ergimiş metal malzemeler, gözlük.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

güçlü, dayanıklı , ayakları ve kolları sağlam, Ellerini ustalıkla kullanabilen, Gözel eşgüdümü ve

tepki hızı yüksek, Alet, makine ve metallerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ortamı kimyasal gazlı, tozlu ve nemlidir. Çalışırken alet, malzemelerle ve metallerle uğraşılır.

Çelikhane işletmecisi olmak isteyenlerin, Bedenen

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek ile ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir.

Meslekle ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır.

Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmektedir. Meslek

elemanlarının başlıca çalışma alanları: Demir Çelik Sanayii, Haddehaneler,

Dökümhanelerdir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmekte olup, yeterli sayıda çırak müracaatı

olması durumunda tüm mesleki merkezlerinde bu alana yönelik eğitim programları düzenlenebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş

19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık

eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki

eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin

gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık

sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çelikhane işletmecisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş

olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1

gün teorik, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir. Meslek eğitimi esnasında “Çıraklık Eğitimi

Programı”nda yer alan genel bilgi dersleriyle beraber meslekle ilgili dersler alınmaktadır. Meslekle

ilgili teorik ve pratik eğitim iç içe olup, öğrencilerin meslek dallarında yeterlilikleri bir bütünlük içinde

sağlanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden

kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler.

Çelikhane işletmecisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine

sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde

çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER:

Haddeci, Dökümcü.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi sırasında, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince öğrenciler,

asgari ücretin %30 ‘ undan az olmamak üzere işverenden ücret alırlar. Meslek elemanları asgari

ücretin 34 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler.

Alınan bu ortalama ücret işyerinin kapasitesine, iş yoğunluğu ve ilgili meslek elemanının iş başarı182

sı ve tecrübesine göre artabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde

Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

üzerindeki cürufu alır, Derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturur, Madeni belli bir yükseklikten belli

bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba döker, Konvektörden çıkan artık maddeleri temizler.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN