DOLAR 16,8171 0.28%
EURO 17,5489 0.25%
ALTIN 975,08-0,07
BITCOIN 3350044,31%
Adana
30°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Cennete Müslüman olan girer
49 okunma

Cennete Müslüman olan girer

ABONE OL
10 Mayıs 2015 20:28
Cennete Müslüman olan girer
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sual: İnsanlara da hizmet etmek sevab mıdır? Sevapsa, bazı

kâfirlerin hizmetleri pek çoktur. Onların da Cennete gitmesi

gerekmez mi? Sayısız iyilikleri, cami yaptırmak gibi ibadetleri ve

insanlığa büyük hizmetleri olan çok cömert bir kâfir, zulüm ve

işkence görüp, mazlum olarak öldürülse, Cennete gitmez mi?

CEVAP

İmanı olmayanın hiçbir amelinin kıymeti yoktur. İbadetler ve

bütün iyi işler kıymetli ise de, bunları yapmak, imanın yanında ikinci

derecede kalır. İman temel, iyi işleri yapmak, ikinci derecededir,

imandan sonra gelir. İmanın ve iman ile birlikte olan iyi işlerin

dünyada da, ahirette de faydaları vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar.

İmansız olan iyi işler, insanı, dünyada saadete kavuşturabilir.

Ahirette faydası olamaz.

İyi işlere, ibadetlere sevap verilebilmesi için düzgün iman sahibi

olmak gerekir. Bir kâfirin yaptığı hiçbir iyiliğin Allah katında kıymeti

yoktur, hatta cami, çeşme yaptırsa, namaz kılsa, oruç tutsa hiç

kıymeti olmaz. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde

rüzgârın savurduğu kül gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydası

olmaz.) [İbrahim 18]

(Kâfirlerin cami yapmaları ve diğer bütün [iyi] işleri, boşa

gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17]

(Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz.)

[Furkan 23]

(Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını

sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir.) [Kehf 103–104]

(Ahirette onlara ateşten başkası yoktur, yaptıkları işler boşa

gitmiştir.) [Hud 16]

(Kâfir olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette

de boşa gider, Cehennemde devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

(Allah şirki [küfrü, bozuk imanı] asla affetmez. Diğer bütün

günahları ise, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48]

Kâfirlerin azapları hafiflemez. Birkaç âyet meali şöyledir:

(Kâfirler orada temelli kalırlar, azapları hafifletilmez ve

geciktirilmez.) [Al-i İmran 88]

(Kâfirler öldürülmez ki ölsünler, Cehennem azabı da hiç

hafifletilmez.) [Fatır 36]

(Onlar, Cehennemin bekçilerine, “Rabbinize yalvarın da hiç

değilse bir gün, azabımızı hafifletsin” derler. Halbuki kâfirlerin

yalvarması boşunadır.) [Mümin 49,50]

(Ey iman edenler, Yahudileri de, Hıristiyanları da dost

edinmeyin! Onlar birbirinin dostudur. Onları dost edinen de

onlardandır. Allah, [gayrimüslimleri dost edinerek kendilerine]

zulmeden kavme hidayet etmez.) [Maide 51]

(Hak din yalnız İslam’dır.) [Al-i İmran 19]

(İslam dininden başka din isteyenlerin, dinlerini Allah kabul

etmez. Bunlar ahirette en büyük zarara uğrayacaklardır.) [Al-i

İmran 85]

Kâfirlerin iyilikleri, Müslüman olmalarına sebep olabilir. Fakat

iman etmedikçe, kâfirlerin hiçbir iyiliğine sevap verilmez.

Müslümanların yaptığı iyilikler de, günahlarının affına sebep olur.

Hadis-i şerifte bildiriliyor ki, Müslüman bir kadın, susuz bir köpeğe

pabucu ile kuyudan çıkarıp su verdiği için, Allahü teâlâ onun

günahlarını affetmiştir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İman edip, salih amel işleyenler Cennete girer.) [Kehf 107]

İman doğru olmazsa, ibadetlerin, hizmetlerin hiç kıymeti olmaz.

Bunun için Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek,

ibadetleri yapıp haramlardan sakınmak lazımdır. Kalbde doğru

imanın bulunmasına alamet, dinin emirlerini seve seve yapmak ve

kâfirleri düşman bilmektir.

Mülk Allah’ındır. Mülkün sahibi Odur. Allahü teâlâ, Cennete

girmek için, sadece imanlı olma şartını koymuştur. Suç ve günah

işlese de, iman kaydı bulunan mümin Cennete gider. İman kaydı

bulunmayan kâfir de, yararlı işler yapsa da Cehenneme gider.

Şimdi ilk suale cevap verelim. Muhammed Masum hazretleri

buyurdu ki:

Allahü teâlânın kullarına hizmet etmek için çalışmalı!

Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere

kavuşulacağını düşünmeli! İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara

iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla

yapmanın, Allah sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeli! Ahiretin

azaplarından kurtulmaya ve Cennet nimetlerinin artmasına sebep

olacağında, hiç şüphe etmemelidir! İnsanlara hizmet etmek ve

onların ihtiyaçlarını karşılamak, dünya ve ahiret derecelerine

kavuşmaya sebeptir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Seferde, topluluğun efendisi, onlara hizmet edendir.

Şehitlik hariç, hiçbir amel onun sevabına erişemez.) [Hâkim]

(İnsanlar, Allah’ın ıyali [çoluk çocuğu gibi] dirAllahü teâlâya

en sevimli olan, Onun ıyâline iyilik edendir.] [Bezzar]

(Din kardeşine yardım edenin yardımcısı, Allahü teâlâdır.)

[Müslim]

(İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır.) [Kudai]

(Müslümanın işini gören, hac ve umre yapmış gibi sevaba

kavuşur.) [Hatib]

(Bir Müslümana elbise veren, o elbiseden bir parça kalsa

da, Allahü teâlânın hıfzı emanında olur.) [Hâkim]

Cennete girmenin şartlarının ne olduğunu, Allahü teâlâ açıkça

bildirdi. Cennete gitmenin şartı imanlı, yani Müslüman olmaktır.

İmanlı olmayan, yani kâfir olan Cennete giremez. Kâfirlerin gideceği

ve sonsuz kalacağı yer cehennemdir.

Şu halde, bir kâfir haksız olarak, işkence ile zulüm ile öldürülse,

bütün dünyaya hizmet etse, Cennete giremez.

Bazıları da, (çok temiz olan, yalan dolan bilmeyen, hırsızlık

etmeyen, yol köprü, çeşme gibi insanlığa hizmet eden kâfirler

de var. Bunlar da mı cennete girmeyecek) diyorlar. Cennete

girmenin çaresini, yolunu Cennetin, Cehennemin ve kâinatın sahibi

olan Allahü teâlâ bildirdi. Bizim istememizle kimse Cennete veya

Cehenneme girmez. Zengin-fakir, zenci-beyaz, köylü-şehirli, kadınerkek,

temiz-kirli, tembel-çalışkan, cimri-cömert, cahil-bilgin, zalimmazlum

benzeri hiçbir ayrım yapılmaz. Sadece imanlı ve imansız

ayrımı yapılır. Yani Müslüman olan Cennete girer, ebedi nimetlere

kavuşur. İmansız olan da, Cehenneme gider, ebedi azaba maruz

kalır.

Ehl-i kitap Cennete girer mi?

Sual: Bir yazar, (Allah’a inanıp barışa yönelik hizmetler veren

herkes, ister Yahudi, ister Hıristiyan olsun Cennete girecek) diyor.

Doğru mu?

CEVAP

Elbette doğru değildir. Cennete yalnız Müslüman olanlar girer.

Hud suresi 16. ve Tevbe suresi 17. âyet-i kerimelerinde,

gayrimüslimlerin iyi amellerinin hiç fayda vermeyeceği, Muhammed

aleyhisselama tâbi olmadıkları için Cehennemde sonsuz kalacakları

bildirilmektedir. İyi işlere, ibadetlere sevap verilebilmesi için düzgün

iman sahibi bir Müslüman olmak şarttır. (Kitab-üt-tevhid)

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Eğer Ehl-i kitap [Kur’ana ve Muhammed aleyhisselama] iman

edip [kötülükten] sakınsaydı, günahlarını örter, nimetleri bol

Cennetlere koyardık.) [Maide 65]

(İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve

müşriklerdir.) [Maide 82]

([Ehl-i kitap] “Yahudi ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse

Cennete girmeyecek” dediler. O iddia, onların kuruntusudur.

Onlara de ki “Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.”) [Bekara

111]

(Kendi dinlerine uymadıkça, Yahudilerle Hıristiyanlar

senden asla hoşnut olmazlar.) [Bekara 120]

(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir

tanıyan hanif, doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.)

[Al-i İmran 67]

Hazret-i İbrahim, Hazret-i Musa, Hazret-i İsa da her Peygamber

gibi Müslüman idi. Hazret-i Musa’ya ve Hazret-i İsa’ya o zaman

inanan kimseler de Müslüman idi. Şimdiki Yahudi ve Hıristiyanlar,

Muhammed aleyhisselama inanmadıkça, yani Müslüman olmadıkça

ebedi Cehennemliktir.

Diyalogcuyu sollayan kişi

Sual: Bir yazar, sanki azap âyetleri yokmuş gibi, hep rahmet

âyetlerini yazarak, Hıristiyanlara kucak açan diyalogcuları geride

bırakıyor. Kitap, sünnet, icma ve kıyasa aykırı olarak, mazlum olarak

ölen Hıristiyanların şehit olduklarını söylüyor. Şöyle diyor: (Şirke

girmemiş, fakat zulümle ölmüş Hıristiyanların bir nevi şehit

olduklarını söylemek âyet ve hadislere aykırı değildir. Çünkü Allah’ın

rahmeti her şeyi kuşatmıştır.)

CEVAP

Yazarın bu sözü dindeki dört delile [Kur’ana, sünnete, icmaya

ve kıyas-ı fukahaya] aykırıdır. Şirke girmemiş Hıristiyan demek,

Müslüman bir kâfir demektir. Kâfirse Müslüman denmez,

Müslümansa kâfir denmez. Bu söz, necasete [pisliğe], temiz

necaset demeye benzer. Yani temiz necaset denmez, temiz ise, o

zaman necaset değildir. Hıristiyan gayrimüslimdir, kâfirdir. Her kâfir

şirke girmiştir. Şirke girmemiş olana gayrimüslim veya Hıristiyan

denmez, o Müslümandır. Şirke girerse kâfir olur. Hangi Hıristiyan

Amentü’deki altı esasın hepsine inanıyor ki? Diyalogcu bir yazar da,

(Hıristiyanlarla iman birliğimiz, Amentü’de ittifakımız var) diyordu.

Ama o mazlum ölen Hıristiyana şehit demiyordu.

Hıristiyanlarla aramızdaki inanç farklılıkları çok ise de birkaçını

bildirelim:

1- Biz bir Allah’a inanırız. Onlar üç ilaha inanırlar. Hazret-i İsa’ya

tanrının oğlu ve tanrı diyorlar. Onlar melekleri kız gibi görüyorlar, biz

ise, meleklerde erkeklik dişilik olmadığını biliyoruz. Kur’an-ı kerimde

mealen buyuruluyor ki:

(Allah ile birlikte başka ilah edinen Cehenneme atılır.

Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi için kız olarak melekleri

mi edindi? Elbette vebali çok büyük söz ediyorsunuz.) [İsra 39,

40]

2- Onlar tanrı gökte derler, biz Allah’ı mekândan münezzeh

biliriz.

3- Biz semavi kitapların hepsine inanırız, onlar, Kur’ana

inanmazlar.

4- Biz bütün Peygamberlere inanırız, onlar, Muhammed

aleyhisselama inanmazlar. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

(Kimi, Ona [Resulüme] iman etti, kimi de, Ondan yüz çevirdi.

Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr

ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55–56]

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

(Bana iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka

Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

5- Biz hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanırız, onlar, (Tanrı

kötülükleri takdir etmez) derler.

Amentü’ye inanmayan Cennete gider mi? Yazar, Allah’ın

rahmeti her şeyi kuşatmış diyerek gâvurlara da ahirette rahmet

edileceğini söylüyor. Rahman, dünyadaki her mahlûka acıyan,

Rahim, ahirette yalnız müminlere acıyan demektir. Allahü teâlânın

rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve kâfirlere, herkese birlikte

yetiştiği halde, ahirette kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur. İşte

üç âyet meali:

(Kâfirlerin cami yapmaları ve diğer bütün [iyi] işleri, boşa

gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17]

(Bunlara ahirette yalnız Cehennem vardır. Emekleri ahirette

boşa gider.) [Hud 15, 16]

(Kâfirlerin dünyada yaptıkları iyi işler, çölde görünen

seraba benzer.) [Nur 39]

Doğru iman [Ehl-i sünnet itikadı] şöyledir: Allah’ın azabından

emin olmamak, rahmetinden de ümit kesmemek. Dostlarına dost,

düşmanlarına düşman olmak… Hazret-i Zekeriyya şöyle övülüyor:

(Korku ile ümit arasında dua ederdi.) [Enbiya 90]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Müslüman havf ve reca [korku ile ümit] arasında bulunursa,

Allahü teâlâ, ona umduğunu verir ve korktuğundan onu emin

kılar.) [Tirmizi]

(İmanın temeli Müslümanı sevmek ve kâfiri sevmemektir.) [İ.

Ahmed]

(İmanın efdali Allah için sevgi, Allah için buğzdur.)

[Taberani]

Cenab-ı Hak, Hazret-i İsa’ya buyurdu ki:

(Yer ve göklerdekilerin ibadetlerini yapsan, dostlarımı

sevmedikçe ve kâfirlere düşmanlık etmedikçe, hiç faydası

olmaz.) [K.Saadet]

Hak din yalnız İslam’dır

Sual: (Hıristiyanların mazlumları şehit olarak ölür ve Cennete

gider) deniyor. Niye Yahudilerin veya başka kâfirlerin değil de,

Hıristiyan kâfirlerin mazlumları şehit oluyor ve Cennete gidiyor?

CEVAP

Müslüman olmayan kimse, mazlum da olsa, zalim de olsa asla

Cennete giremez. Zerre imanı olan Müslüman da, çok zalim de olsa,

çok günahkâr da olsa, yine sonunda Cennete gider. Böyle

inanmayan kimse Müslüman olamaz.

Çocuktan al haberi

Sual: Hıristiyanlarla irtibat halinde olan Müslüman bir

komşumuzun 9–10 yaşlarında bir kız çocuğuyla konuşuyordum.

Namaz kılıyor musun dedim. Bana dedi ki:

(Hıristiyanlık da hak dinmiş. Onlar da Allah’a inanıyormuş.

Müslümanlıkta olduğu gibi emir ve yasaklar yokmuş. Her gün namaz

kılmak gerekmiyormuş. Kadınların örtünmesi de lazım değilmiş.

Bunun için, annem babam, namaz kılmama lüzum olmadığını

söylediler.)

Acaba, Allah’a inandıkları için, Hıristiyanlar da Cennete girerler

mi?

CEVAP

İman, sadece Allah’ın varlığına inanmak demek değildir.

Amentü’de bildirilen altı esasın hepsine birden inanmak ve

beğenmek gerekir. Yani Allah’a, meleklere, kitaplara,

peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayrın

ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak şarttır. Bunlardan birisine

inanmayan Müslüman olamaz. Peygamber efendimize iman

etmeyen, hangi dinden olursa olsun, kâfirdir. Bir hadis-i şerif meali

şöyledir:

(Beni duyup da, bana inanmayan Yahudi ve Hıristiyanlar,

muhakkak Cehenneme girecektir.) [Müslim]

Hıristiyanlar ehl-i kitabdır. Ehl-i kitab kâfirdir. Bir âyet-i kerime

meali şöyledir:

(Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun,

müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada

ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.