DOLAR 9,3186-0.15%
EURO 10,86290.08%
ALTIN 532,330,49
BITCOIN 5825002,57%
Adana
27°

AÇIK

15:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Çin Bayrağı Nasıl Hun Türklerine Mal Edildi

Çin Bayrağı Nasıl Hun Türklerine Mal Edildi

ABONE OL
04 Ekim 2016 12:34
Çin Bayrağı Nasıl Hun Türklerine Mal Edildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Yazar Cezmi YURTSEVER
Pazartesi, 28 Nisan 2008

          -Atatürk’ün huzurundaki “Fırıldak tarih meraklıları” Hun Türklerinin bayrağı olarak sarı kumaş üzerine ejder görünüşünü yerleştirdiler.            -Cumhurbaşkanlığı forsundaki Hun Devleti bayrağı böylece kabul edildi.          -Bugüne kadar Hun Türklerinin ne başkenti ve ne de bayşrakları hakkında bir belge ve nesneye ulaşılamadı.          -Tarih kurumu Başkanı Prof. Halaçoğlu, Tarihci Yurtsever’in bu konudaki dilekçesini “kulak arkası” etti!

           -Türkiye’de kamuoyu yıllardan beri Hun Bayrağı konusunda yanıltılıyor. 

              Vahşet ve barbarlığın simgesi Yecüc Mecüc kavminin hayali ejder bayrağı nasıl Büyük Hun evleti bayrağı olarak kabul edildi!

 

Bayrak, tarihin,kültürün,kutsal duyguların sembolü…Ayyıldızlı Türk bayrağının    ülke bağımsızlığını simgelemesi her Türk yurttaşı için gurur kaynağıdır. Bayrak, vatanları uğruna şehit ve gazi olan atalarımızın tarihi hikayesini de yeni nesillere kısaca hatırlatır. Bayrağa saygı gösterilmesi her yurttaşın da öncelikli görevidir.

Merak bu ya! Tarihi Türk bayrakları hakkında araştırma yapmak, bayraklara konu olan olayları  öğrenmek istedim.Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan güneş ve etrafında ışıklar saçan 16 aded yıldızın bulunması… Her yıldızın bir Türk devletini simgelemesi… Her devletinde kendine özgü bayrak şekillerinin bulunması resmi belgelerde yer alır. 16 Türk devleti’nin varlığı tarih kitaplarına da konu olur. Şanlı tarihimiz, kurduğumuz devletler ve onlardan kalan bayraklar … İnsanı ne kadar gururlandırır!

16 Türk evleti içinde yer alan Büyük Hun İmparatorluğunun bayrağına konu olan şekilleri araştırmaya başladım. Bayrağın görünüşü sarı ipek kumaş üzerine ağzından ateşler saçan dört ayağı ve uzunca bir kuyruğu olan ‘ejder’ şekli olduğunu öğrendim.

Malum olduğu üzere, 16 Türk devleti bayrakları ve bu arada Hun Türk Devleti’nin ejder şekilli bayrak kullanıp kullanmadığı hakkında belgeleri araştırmaya başladım. Türklerin tarih öncesi devirleri hakkında Rus ve batılı arkeologların Ortaasya coğrafyasında yaptıkları yüzlerce kurgan(höyük) araştırmaları sonucu  Hun evleti zamanında ejder şekilli bayrak kullanıldığı hakkında hiçbir belge veya eşya bulunamamıştı. Bu konuda ömrünü Türk Kültür Tarihi araştırmalarına veren sayın Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL’de bir belge bulamamıştı. Hun Devleti’nin varlığı biliniyordu Çin arşivlerinde bu hususta çok sayıda belge de bulunmuştu. Varlığı olmayan bir konuda tarihte yaşamış bir devlet için bayrak şekilleri tesbiti yapılıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti bayrak kanunu 1937 yılında çıkarmış, ayyıldızlı Türk bayrağının şekilleri, korunması hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmişti. Hemen hemen aynı yıllarda tesbiti yapılan tarihi Türk devletleri bayrakları içinde Hun Devleti’nin de bayrağını kim tesbit etmiş olabilirdi! Gerçeği, bilgi ve belgesi olmayan konuda bir şeylerin varlığını savunmak tamamen uydurma ve hayal etme görüşlerinin yansıtılması demek olurdu!.

Türk bayrağı hakkındaki araştırmalarını l93O’lu yıllarda sürdüren bu hususta Topkapı Sarayı arşivlerindeki çok sayıda belge ve eşyayı gören Fevzi KURTĞLU bile Hunların ejderli bayrağı kullandıkları hakkında bilgi verememişti. Ama bahse konu kitabında bir dünya haritası yayınlamıştı. Harita  1375 yılında hazırlanmıştı. Avrupa’dan Uzakdoğu’daki ine kadar bilinen dünyayı gösteriyordu. Haritanın üzerindeki yazılar Latince-Almanca karışımı idi. Ve Endülüslü Hami adındaki bir Müslüman bilim adamı tarafından resmedildiği de açıklanıyordu. Aynı haritanın şimdiki Çin bölgesinde  ‘Gog I Magog’ adında bir kavim yaşadığı,bunların ‘putperest’ (antichrist)  oldukları, bahsi geçen kavmin ata binmiş hükümdarının önünden ve arkasından giden askerlerin büyükçe şemsiyeye

benzer bir otağ/çadır taşıdıkları görülüyordu. Önde giden askerlerin elinde de ‘ejder’ görünüşlü bir bayrak taşıdıkları dikkat çekiyordu. Evet, işte ejder şekilli bir bayrağı taşıyan kavim hakkında bir tarihi belgeyi de bu şekilde bulmuş oluyordum.

 

Bahsi geçen ‘Gog I Magog’ kavmi, kutsal kitaplardan Tevrat ve İncil’de  bahsedilen, Arapça’ya ‘yacuc –macuc’ olarak geçen, hakkında Kuranı Kerimde bilgiler verilen , Türkçeye de ‘yecüc-mecüc’ olarak geçmiş, halen de kullanılan yabancı olmadığımız bir terimdi. Kızdığımız zaman kullandığımız ‘ecüş- bücüş gibi’ sözleri de aynı terimden bir yansıma idi. Sadece ve sadece l375 yılında çizilen bir dünya haritasında şimdiki çin diyarında yaşayan bir kavmin yani ‘yecüc –mecüc’adı verilen topluluğun bayrağı olan ejder görünüşlü bayrağı Büyük Hun Devleti’nin de bayrağı olarak tanıtmanın tarihi ve ilmi gerçeği olamazdı! Ejder şekilli bayrak hakkında araştırma sonuçlarını İslam Ansiklopedisinde açıklayan sayın Fuat Köprülü’nün verdiği bilgilere göre:’milattan 11O yıl evvel  kral WU’nun büyük bir beyaz bayrağı olduğu gibi , Çu sülalesinin hazinesinde , eski bir zafer hatırası olarak renk renk yahut bir renk ipekten yapılmış bayraklar muhafaza ediliyordu. Askeri kıtalara mahsus bayraklar , dini merasimde bilhassa matem ayinlerinde kullanılan bayraklar vardı. Bazı bayrakların üstünde ejderha (dragon) tasvirleri de bulunuyordu’…Bu bilgilerin ışığı altında Büyük Hun Devleti’nin bayrağı olarak gösterilen ejder şekilli bayrak aslında Hunlar zamanında in’e hakim olan Çu Devleti’nin ordusunda kullandığı bir askeri flama idi. Ejder görünüşlü bayraklar, ejder şekli Çin tarihi ve kültürünün ortak eseri idi.Bu bilgilerin ışığında  çin coğrafyasında devlet kurmuş ÇU kavminin/milletinin ejder şekilli bayrağı, Türk Hun Devleti’nin bayrağı olarak uydurulmuştu! Bu uydurmayı kim veya kimler yapmış olabilirdi! Evletin en üst düzey görevlerine kadar gelmiş,ünvanlarına bakılırsa muallim,müderris, ordinaryüs profesör… Ama hepsinin ortak bir özelliği var: onlar ‘salla gitsinler’ topluluğunun üyeleri.

 

     Bir millet ancak bu kadar aşağılanabilir!

Bir başka acı gerçek ise, biraz tarih,biraz da efsaneler içinden süzülerek gelen kutsal kitaplarda da yansıyan ‘yecüc- mecüc’ kavminin hikayesi ise mide bulandıracak kadar kötü”! Kuran-ı Kerim’de açıklandığı kadarıyla özetle:” Peygamber Zülkarneyn,ordusuyla doğuya gider. İki dağ arasına vardığında kendisini karşılayan bir kavim bulur. Onlar fesat çıkaran yecüc- mecüc kavminden kurtarılmaları ricasında bulunurlar. Zülkarneyn,demirden dağları eritir. Üzerin de bakır madeni dökerek sed yapar. Yecüc- Mecüc kavmini bulunduğu yere hapseder”. Yecüc-Mecüc kavminin hapsedildiği yerden dağları eriterek veya delerek çıkmaları dünylayı istila etmeleri kıyametin de geleceğine işarettir. Anlaşılan odur ki Yecüc-Mecüc kavmi kötülükleri sinesinde barındıran özelliklere sahiptir.  Tarih boyunca bilhassa Yahudi, Avrupalı, hatta bir kısım Arap tarihciler ‘Türk düşmanlığını’ ifade için Türklerin ‘Barbar’ ve ‘Yecüc- Mecüc kavmi’ olduklarını açıklarlar. Bu görüşler, tarih sahnesinde Türkleri tanımayan, fanatik, önyargılı, ırkçı görüşlerin bir yansımasıdır. Buna rağmen 193O’lu yıllarda  16 Türk evleti’nin isimleri tesbit edilip de Hun Devleti’nin bayrağı olarak hayali ‘yecüc-mecüc’ kavminin olduğu  varsayılan ejder şekilli bayrağın varlığını savunmak kendi kendini inkar, tarihini,kökenlerini karalama, aşağılama anlamlarına da gelir!

 

Bu durumdan şahsen rahatsız oldum. Ejderli bayrağın Hun Türklerine ait olduğu hakkında belgelerin şahsıma gönderilmesi için sayın       Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’e dilekçe ile başvuruda bulundum. Kendileri ilgi gösterdiler. Başvuru kendilerine ulaştığında Türk Tarih Kurumuna cevap vermesi isteminde bulundular. Ve şahsıma Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf HALAĞLU imzasıyla cevap yazısı geldi. Sayın Halaçoğlu cevabi yazısında ‘ Tarih boyunca Türklerle Çinliler arasında kültürel ilişkiler olduğunu, Çin arşiv kaynaklarında Hunların başkentine ‘ejderler şehri’ adının verildiğini açıklıyorlardı!… Sayın HALAÇOĞLU, yakın bir zamanda da Kurum olarak konuyla ilgili in Arşiv belgelerinin yayınlanacağını da ifade ediyordu. Sayın HALAÇOĞLU da adeta ‘yasak savuyordu’!

Peki, ‘ejderli’ yecüc- mecüc kavmi bayrağına bakarak hayali uyarlama sonucu kabul edilen  Hun Devleti  Bayrağının bir yanlış anlaşılma sonucu hatalı olarak tesbit edildiğini değiştirileceği veya iptali konusunda bir karar verme iradesine sahip miydi! Yoksa o da başında bulunduğu kurum adına ‘resmileştirilen tarihin’ sözcüsü olmaya her ne pahasına olursa olsun devam mı edecekti!

Ve herne pahasına olursa olsun Türkiye Devleti’nin ilgili kişi ve kurumlarına kamuoyuna açık beyanname/bildiri yayınlamaya karar verdim. Metnini de aşağıda sunuyorum:

 

                            Cumhurbaşkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığına!           Mensubu olduğum Türk milletinin tarihinin bir parçası olan Büyük Hun Devleti’nin l93O’lu yıllarda tesbit edilen ejder şekilli bayrak ile ilgili kanıtlayıcı hiçbir belge ve eşya günümüze dek bulunamamıştır.Üstelik bahsi geçen bayrak kutsal dini kitaplar, efsanelerin bize verdiği bilgilere göre kötülüğün ve/veya barbarlığın temsilcisi yecüc-mecüc kavmine aittir. Devletimizin tarihle ilgili kurum ve kuruluşları Hun Devleti’nin bayrağını doğrulayacak bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıklar. Eğer bahsi geçen bayrağın bilimsel gerçeği olmadığı ortaya çıkarsa aradan geçen bunca zamandan sonra ejderli Hun Devlet bayrağının iptali hususunda gereğinin yapılması bilgi ve gereği saygıyla arz olunur.                                                                 23 HAZİRAN 2OO4-adana                                                                                                                                             Cezmi YURTSEVER

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.