DOLAR 16,1050 1.12%
EURO 17,2738 1.35%
ALTIN 961,851,40
BITCOIN 471048-2,31%
Adana
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:03

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Diplomat
61 okunma

Diplomat

ABONE OL
07 Temmuz 2015 13:08
Diplomat
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TANIM

Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve

uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığınca atanan kişidir.

GÖREVLER

Hükümetçe belirlenen esaslara uyan dış politikayı uygular ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı

devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür, T.C. uyruklu, gerçek ve tüzel kişilerin

yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlar karşısında hak ve çıkarlarını korur, geliştirir ve bu

alanlarda diplomasi ve konsolosluk korumasını sağlar, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,

bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile uluslar arası örgüt ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak

ilişki ve görüşmelerini yürütür, Bu ilişki ve görüşmeler sonucu gerekiyorsa uluslar arası anlaşmaları

yine diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yapar, Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen

faaliyet ve ilişkilerinin Devletin dış politikasına uygunluğunu sağlar, bu kuruluşların uluslar arası kuruluşlar

ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren ilişkilerin eşgüdümünü

sağlar ve bunlara katılır, Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi

gereken dış ilişki ve görüşmelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetir, Türkiye

Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak geçici görevle görevlendirilen temsilciler ve temsil

heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak konularda hükümetlerin emir ve talimatlarını iletir,

Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarda temsil işlerini yetkili makam olarak yürütür, Yabancı

devletler ve uluslar arası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri izler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru) olmak isteyenlerin; Üstün bir akademik yetenek düzeyine

sahip, Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen, İnsanlarla iyi

iletişim kurabilen, Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu, Sorumluluk duygusuna sahip, sır saklayabilen,

Düzgün bir fiziki yapıya sahip ve bedensel özürü bulunmayan, İleri derecede İngilizce veya

Fransızca ve Almanca bilen kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak, Ankara’daki Merkez

teşkilatında ve Türkiye’nin yurtdışında bulunan büyükelçilik, başkonsolosluk ve daimi temsilciliklerde

görev yaparlar. Yurtdışında kişi, haberleşme ve bina dokunulmazlığı haklarından yararlanırlar.

Ayrıca, gümrük denetiminden de muaftırlar. Çalışma saatleri görevli bulunduğu ülkenin çalışma

saatlerine bağlıdır. Bunun yanısıra saat farkı bulunan ülkelerde gerektiğinde kendi ülkesinin çalışma

saatlerine göre de çalışırlar. Meslek hayatlarının üçte iki kadarı dış temsilciliklerde geçer.

Yurtdışına her tayin öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir. Tayin kapsamına

giren memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri imkanlar

elverdiği ölçüde dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış

görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru), Dış İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yabancı

ülkelerde Başkonsolosluklar, Daimi Temsilcilikler ve Büyükelçiliklerde çalışırlar.

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde diplomat (dış işleri meslek memuru) yetiştiren herhangi bir fakülte veya bölüm bulunmamaktadır.

Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar

arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk

Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumları bu mesleğin

ön eğitim yerleri olarak sayılabilir.

MESLEK ÖN EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunlarının katılabildiği, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda eşit

ağırlık (EA2) puanına göre öğrenci alan ve eğitim süresi dört yıl olan üniversitelerin Siyasal Bilgiler,

İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bili239

mi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakültelerini veya bunlara denkliği YÖK

tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarını kazanmış olmak gerekmektedir. (Uygulamada

sınav konularının denkliği bakımından Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları daha fazla başarı

sağlamaktadırlar.)

MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARI

Dışişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile akıl yürütme, kavrayış

ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü meslek memurluğu sınavında başarılı olmak

gerekir. Sınava girebilmek için aranan nitelikler şunlardır: Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu

tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreyle eğitim veren Uluslar arası İlişkiler, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakültelerinin veya

bunlara denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı öğrenim kurumunu bitirmiş bulunmak,

Yazılı eleme sınavın ilk gününde otuzbir yaşından gün almamış olmak, ÖSYM tarafından yapılan

KMS veya KPSS sınavlarından Dış İşleri Bakanlığı aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş

puan türünden sınav ilanında duyurulacak yeterli puan almak gerekmektedir. Sınav Konuları:

Yazılı eleme aşamasında, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde kompozisyon, Türkçe’den

yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe’ye çeviri bölümleri bulunmaktadır. Almanca’dan sınava

gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri gereklidir. Ayrıca, iki

dilden birden sınava girmek de mümkündür. Yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağrılırlar.

Sözlü aşamasında adaylara; Siyasi Tarih, (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789’dan zamanımıza kadar

Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi); Uluslararası Politika; Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler

ve İnsan Hakları, Türkiye’nin yönetim yapısı; Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku; Hukukun

temel kavramları ve Medeni Hukuk; Türkiye Ekonomisi; Maliye; Uluslar arası Ekonomi; Genel

Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Sözlü ve mülakat şeklinde yapılan sınavda adaylar,

yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulurlar.

ADAYLIK EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Aday meslek memurlarının eğitim süresi iki yıldır. Sınav sonucunda, Dışişleri Bakanlığına katılan

aday meslek memurları, önce temel eğitime, daha sonra kapsamlı olarak hazırlanan hazırlayıcı

eğitime ve staja tabii tutulurlar. Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen

bu temel ve hazırlayıcı eğitim bir yıl sürmektedir. Aday memurlar, temel ve hazırlayıcı eğitimin

ardından merkez birimlerinde bir yıl staj yaparak iki yıllık hizmet içi eğitim süresini tamamlarlar.

MESLEKTE İLERLEME

Ataşelik süresi bir yıldır. Ateşelik görevinden sonra 3 yıl 3.katip, arkasından 3 yıl süre ile 2. Katip

olarak görev yaparlar. Ataşelik, 3. Katiplik ve 2. Katiplik dönemlerinde Muavin Konsolos sıfatını da

taşıyarak yurt dışında görevlendirilirler.

  1. Katiplik süresinin sonunda yapılan sınav sonucuna göre Başkatip unvanını alırlar ve Başkatip

olanlar Konsolos yeterlik sınavına kabul edilirler. Konsolos yeterlilik sınavını kazananlar, Konsolosluk

dönemlerindeki başarı durumlarına göre Şube Müdürü veya Daire Başkan Vekili ile Daire

Başkanı olabilirler. Bu unvanları taşıdıkları süre zarfında aynı zamanda Başkonsolos sıfatı ile yurtdışında

görevlendirilirler. Başkonsoloslar daha sonra durumlarına göre Genel Müdür Yardımcısı

olabilirler ve bu süre zarfında aynı zamanda Elçi sıfatını alırlar. Bir süre sınırlaması bulunmamakla

birlikte bu görevde 2 ile 4 yıl arası görev yaparlar. Genel Müdürlüğe yükselen diplomatlar ise Büyükelçi

sıfatı ile yurtdışında görevlendirilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim

harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrenciler de vardır. Öğrenim süresince

eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir. Diplomatlar (Dış İşleri Meslek Memuru) maaş ve

özlük hakları bakımından kamu personeline tanınan haklardan yararlanırlar. Ankara’da Bakanlık

merkez teşkilatında görevli meslek memuruna ayrıca, “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir. Bu

çerçevede Dış İşleri Bakanlığında göreve yeni başlayan bir meslek memuru asgari ücretin yaklaşık

dört katı tutarında maaş alır. Yurtdışı maaşları her ülkenin yaşam koşulları ve pahalılık durumuna

göre değişiklik göstermektedir. Görev yapılan ülkenin hayat şartlarına göre iki ile yedi bin ABD Do240

ları arasında maaş alırlar. Maaş düzeyleri ikiüç yılda bir Birleşmiş Milletler Yaşam Standardı esasına

göre bulunulan ülkedeki hayat pahalılığı açısından gözden geçirilir. İlk yurtdışı tayininde, örnek

olarak Almanya’ya atanan bekar bir meslek memuru yaklaşık 3000 Euro maaş alır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma

Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.