‘Diyabetle Kaliteli Yaşam’ Projesi Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun Katılımıyla Tanıtıldı

‘Diyabetle Kaliteli Yaşam’ Projesi Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun Katılımıyla Tanıtıldı

 “Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi Sayın Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun önderliğinde ilgili paydaşların katılımıyla tanıtıldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve AstraZeneca işbirliğiyle hayata geçirilen  “Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi, diabetes mellitus tanısı konmuş veya yüksek risk grubunda olan hasta, hasta yakınları ve toplum üyelerinin hastalık ve risk faktörleri konusunda bilgilerinin artırılmasını ve ayrıca diyabet hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. Proje, 22 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, Sayın Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Diyabet ile mücadelede, ulusal bir model haline getirilmesi planlanan “Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesinde, diabetes mellitus tanısı konmuş veya yüksek risk grubunda olan hastaların, hasta yakınları ve toplum üyelerinin hastalık ve risk faktörleri konusunda bilgilerinin artırılması hedefleniyor. İcra kurulunda Prof. Dr. İlhan Satman, Doç. Dr. Nazan Yardım, Prof. Dr. Erdal Akalın, Prof. Dr. Mustafa Araz, Doç. Dr. Haluk Özsarı ve Dr. Pelin Eriştiren İncesu’nun bulunduğu bu proje ile ayrıca; hastalığın tüm paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve hastalıkla birlikte yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak yöntem ve önerilerin yaygınlaştırılması destekleniyor.




Proje ile Türkiye’de ilk defa hasta yakınları, hastalık yönetimine dahil edilerek bilgilendirilirken, diyabet hastalarının sürekli etkileşim halinde oldukları sağlık profesyonellerinin de eğitimi (eğitici eğitimi) ile diyabette modern hastalık yönetiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu bağlamda; temel olarak diyabette ulusal ölçekte uygulanabilir yaşam biçimi ve sorunlara yaklaşım biçiminde değişiklikler sayesinde hastalar ve hasta yakınları, yanı sıra Uzman Hekimler, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına kadar uzanan sağlık profesyonellerini kapsayan çok paydaşlı bir hastalık yönetimi modelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Gaziantep ilinde yürütülmekte olan pilot çalışma ile projenin ulusal ölçekte en sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için tecrübe kazanım süreci yoğun çalışmalar dahilinde devam ediyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar 2035 yılında dünyada 592 milyon, Türkiye’de ise 11,7 milyon diyabet hastası olacağına işaret ediyor. 2010 yılı sonunda saha çalışması tamamlanan TURDEP-II (Türkiye Diyabet Prevalans) çalışmasına göre Türkiye’de 7 milyonun üzerinde diyabetli yaşıyor ve diyabet vakalarının 12 yıllık artış oranı %90’ın üzerinde yer alıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabet prevalansının en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Ancak TURDEP-II çalışması Türkiye’de toplumun diyabet farkındalığının düşük olduğunu ve bilinen diyabetlilerin en az yarısında iyi metabolik kontrol sağlanamadığını ortaya koyuyor. Bu nedenle diyabet hastalığının doğrudan ve dolaylı maliyetleri yükseliyor, dolayısıyla diyabetin sağlık bütçesindeki hastalık yükü de artıyor.

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmüş olan diyabet ilişkili çalışmaya göre, 2012 yılında diyabete yapılan toplam harcamanın %74’ü diyabete ilişkin komplikasyonlardan kaynaklanıyor. Bu maliyetler, iyi takip edilmeyen ve metabolik kontrolü sağlanamayan hastalarda görülen komplikasyonların tedavi ve izleme maliyetlerinden oluşuyor.

Bugüne dek projelerin çoğunda diyabet hastalığında ilaç tedavisine odaklanılırken, diyabet hastalarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunun çok fazla üzerinde durulmadığı görülüyor. Bu projede ise “Diyabetle Kaliteli Yaşam” sürdürülebileceği inancıyla, hastalığın tüm paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve Diyabet hastalığında yaşam kalitesinin arttırılmasının önemini vurgularken, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak yöntem ve önerilerin yaygınlaştırılmasının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu şunları söyledi:

Bakanlığımız rehberliğinde pilot il seçilen Gaziantep’ten başlayarak ülke geneline bu projemizi yaygınlaştıracağız. Böylece, Sağlık Bakanlığı’nın kişilerin sağlığını koruma ve geliştirmesi ile sağlıklı yaşamı teşvik politikalarının uyumu bir kez daha sağlanmış olacak. “Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi diyabetle mücadeleyi ulusal bir model haline getirecektir.

Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. İlhan Satman şunları söyledi:

“Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesinde diyabet adayı riskli bireye ve diyabetliye yaşam kalitesini nasıl arttırabileceği öğretilirken ve bunu nasıl sürdürebileceği ve yaşam biçimi haline getireceğinin de benimsetilmesi hedeflenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve IDF tahminlerine göre 2015 yılı itibarı ile dünya genelinde 420 milyonun üzerinde yetişkinin diyabetli olduğu ve bu sayının 2040 yılında 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Diyabet Obezite ve Hipertansiyon Prevalans (TURDEP-II) çalışmasındaki rakamlardan yola çıkarak 2016 yılında Türkiye’de 8 milyona yakın yetişkin diyabetli olduğunu söyleyebiliriz. TURDEP-II’yi takiben yapılan çalışmalar, Türkiye’de diyabet prevalansının %15’e yaklaştığını ortaya koymuştur. IDF verilerine göre, Avrupa’da diyabet prevalansı en yüksek olan ülke Türkiye’dir. Nüfus bakımından ise Türkiye diyabetli sayısı en yüksek 3. ülkedir.




TURDEP-II çalışması, Türkiye’de diyabetli her iki bireyden birisinin hastalığının farkında olmadığını göstermiştir. Özellikle 40 yaş altında ve 75 yaş üzerinde diyabet farkındalığı düşüktür.

Bugüne dek yapılan çalışmaların çoğunda diyabetin ilaç/insülin ile tedavisi ve kan şekeri ölçümü üzerinde durulmuştur. Ancak çoğunlukla ilaç ve diagnostik endüstrisi tarafından desteklenen projeler uzun soluklu olamamıştır. Diyabet ile ilgili hemen hemen her koruma ve kontrol çalışmasında, her rehberde diyabette yaşam tarzı değişikliğinden bahsedilirken bunun nasıl olacağı üzerinde yeterince durulmadığı görülmektedir.

“Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesinde ise diyabet adayı riskli bireye ve diyabetliye yaşam kalitesini nasıl arttırabileceğini öğretilirken ve bunu nasıl sürdürebileceği ve yaşam biçimi haline getireceğinin de benimsetilmesi hedeflenmektedir. Bunun için birey ve aileden başlayarak eğiticilerin ve toplumun tüm paydaşlarının sürekli eğitim ile bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Basın toplantısında konuşan Doç. Dr. Haluk Özsarı şunları söyledi:

Hastalık Yönetimi; Sağlık hizmetlerinin ve ilgili iletişimin koordine edildiği ve hastanın kendi bakımını üstlenmesinin önemli olduğu hastalıklar için geliştirilmiş bir sistem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Haluk Özsarı: ”Diyabetle Kaliteli Yaşam” Projesi tüm tarafların katılımı ile aralarında 360 derecelik iletişimin kurulmasını sağlamak üzere planlanmış ve pilot olarak uygulanmıştır. Hastalık yönetiminin ana ilkesi hem kişinin hem de sistemin hastalığı yöneterek sürdürülebilirliğe ilişkin bir yaşam şekli oluşturmaktır. 

Dr_Pelin_Eristiren_incesu
Resim: AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu şöyle dedi:

Ülkemizde Diyabet tedavisinde hastalık yönetiminin geliştirilmesini destekliyoruz!

Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi, Diyabette ulusal ölçekte uygulanabilir yaşam biçimi ve bakış açısı değişikliklerine yol açarak hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonellerini de kapsayan çok paydaşlı bir hastalık yönetimi modelinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Diyabet, doğru hastalık yönetimi ile kontrol altına alınabilir!

“AstraZeneca, öncelikli alanlarından biri olan Diyabet tedavisinin, en doğru şekilde yönetilebilmesi için hekimlere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmenin yanında toplum bilincinin arttırılmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaç edinmiştir.  Türkiye’deki Diyabet hasta sayısı son derece yüksek olsa da, TURDEP-II çalışması ile toplumumuzun Diyabet konusundaki farkındalığının yüksek olmadığı gösterilmiştir.  Dolayısıyla, Diyabette hastalık yönetiminin önemini vurgulamak ve “Diyabetle Kaliteli Yaşam” bilincini yerleştirmek üzerine kurulu olan bu proje, yüksek bir önem arz etmektedir. AstraZeneca olarak, ülkemiz toplum sağlığına artı değer katan böyle bir projenin parçası olduğumuz için son derece gururluyuz. Başta Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu olmak üzere katkılarından dolayı T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

 

Diyabetle_kaliteli_yasam_toplu_foto
Resim: Soldan Sağa; ♦ Doç. Dr. Haluk Özsarı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ♦ Dr. Eyüp Gümüş, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ♦ Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı ♦ Mehmet Müezzinoğlu, T.C. Sağlık Bakanı ♦ Dr. İlhan Satman, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı ♦ Mustafa Özdemir, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürü ♦ Elif Keçecioğlu, AstraZeneca Türkiye Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü

 


“Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi şu fazlardan oluşuyor:

 • Faz 1: Paydaşların  Belirlenmesi ve Paydaş Rollerinin Dağıtılması
 • Faz 2: Projenin Sağlık Bakanlığı’ na Sunulması
 • Faz 3: Projenin Gaziantep’teki Paydaşlara Sunulması ve Hazırlık Süreci
 • Faz 4: Projenin Gaziantep Pilot Uygulaması
 • Faz 5: Projenin Ulusal Bir Model Haline Getirilmesi

“Diyabetle Kaliteli Yaşam” projesi icra kurulu:

 • Dr. İlhan Satman, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Nazan Yardım, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obesite Diyabet Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı
 • Dr. Erdal Akalın, Akademik Danışman
 • Dr. Mustafa Araz, Gaziantep Üniversite Gaziantep Tıp Fakültesi
 • Doç. Dr. Haluk Özsarı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN