Dua okumakla fakirlikten kurtulmak

Dua okumakla fakirlikten kurtulmak

Sual: (Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur) deniyor. Dua

okumakla fakirlikten nasıl kurtulunur?

CEVAP

Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazret-i Ömer,

(Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten

para yağdırmaz) buyurdu. Hazret-i Lokman Hakim de, (Çalışmayıp

muhtaç olanın dini ve aklı noksandır) buyurdu.

Rızık için endişe etmemeli! Kur’an-ı kerimde, (Her canlının rızkı

Allah’a aittir) buyuruldu. (Hud 6) Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(En güzel rızık, helale, harama dikkat edilerek alın teri ile

kazanılandır.) [Nesai]

(İbadet on kısımdır, dokuzu çalışıp helal kazanmaktır.)

[Deylemi]

(Rızık için üzülme, takdir edilen rızık seni bulur.) [İsfehani]

(Çalışıp kazanmak her müslümana farzdır.) [Taberani]

(Çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hale düşüren 70 şeye

muhtaç olur.) [Tirmizi]

(Ana-babaya, evlada bakmak, kimseye muhtaç olmamak

için çalışmak cihaddır.) [İ. Asakir]

(İhtiyacını halka açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allah’a arz

eden, ihtiyaçtan kurtulur.) [Hakim]

Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul

olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka

kavuşur demektir. Hastalığı için dua eden de şifaya sebep olan ilaca

veya başka bir sebeple sıhhate kavuşur. Çalışmak rızkı artırmaz.

Rızkı veren Allahü teâlâdır. Çalışmak sebebe yapışmaktır.

Sebeplere yapışmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret

etsin, görüp gözetsin!) [İ. Ahmed]

(Sabah uykusu rızka manidir.) [Beyheki]

(Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve

sermayesiz kavuşur. Kur’an-ı kerimde, “Kim Allah’tan korkarsa,

Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden

gönderir” buyuruldu.) [Talak 2, 3 – Taberani]

(Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.) [T.

Kurtubi]

(Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sad Suresi'nde Yerden Göğe Yükselme teşviki

kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini

kolaylaştırır.) [Şir’a]

(Günde yüz kere, La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin,

Muhammedün Resulullah, sadikul vâdül emin diyen, fakirleşmez,

zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da

açmış olur.) [Hatib]

(Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalan istiğfar etsin!)

[Hatib]

(Hamd; “Elhamdülillah”, İstiğfar; “Estağfirullah” demektir.

İstiğfar etmek, günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır.)

Çocuklarının geçimi için sıkıntı çeken birine, Peygamber

efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa

istiğfar ederim) buyurdu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlık, fakirlik,

çocuksuzluktan şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini

söyledi. Sebebi sorulunca, Nuh suresinden şu mealdeki âyet-i

kerimeleri okudu:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol

yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için

bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullahelazim ellezi la

ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve

manasını düşünmelidir! Manası şöyledir: (Kendisinden başka ilâh

bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder,

günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları

kemalde, Hay, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile

kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

Borçtan kurtulmak için, (Allahümme ekfini bihelâlike an

haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâke) duasını okumalı.

Hadis-i şerifte, (Ya Muaz, şu duayı okursan, dağ gibi borcun

olsa da, Allah ödetmeyi nasip eder) buyuruldu. Al-i imran

suresinin 26. âyeti okunduktan sonra, şu dua okunur: Ya

Rahmâneddünyâ vel âhireti ve rahimehümâ tu’ti minhümâ mâ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sad Suresi'nde Yerden Göğe Yükselme teşviki

teşâü ve temne’u mâ teşâü ferhamni rahmeten tugni bihâ an

rahmeti men sivâke. Allahümmekdi anni deyni. (Hakim)

Her türlü tedbire rağmen, zengin olamayan da, haline

şükretmeli, fakirliğe sabretmelidir. Çünkü hadis-i şerifte (Fakirlik,

dünyada kusur ise de, ahirette süstür) buyuruldu. Bir kişi “Ya

Resulallah! Vallahi seni seviyorum” dedi, bunu üç kere tekrar etti.

Resulullah efendimiz, ona (Beni seven, fakirlik için bir zırh

hazırlasın. Çünkü beni sevene fakirlik, dağın tepesinden inen

selden daha süratli gelir) buyurdu.

Mal ne kadar çok olursa hesabı vardır, haramdan kazanılmışsa

azabı vardır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(O gün, size verilen her nimetten sorguya çekileceksiniz.)

[Tekasür 8]

Sual: Peygamber efendimizin, Eshab-ı kiramdan Ebu Ümâme

hazretlerine, dertten ve borçtan kurtulması için öğrettiği bir dua

varmış. O dua nasıl?

CEVAP

Eshab-ı kiramdan, Ebu Said Hudri hazretleri anlatıyor:

Resulullah efendimiz, bir gün, mescide girdi ve Ensar’dan Ebu

Ümâme’ye rastladı ve kendisine, (Yâ Ebâ Ümâme! Ne diye, namaz

vaktinin dışında seni mescitte oturur halde görüyorum?) diye

sordu. Ebû Umâme, (Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ

Resûlallah) dedi. Resulullah, (Sana bir dua öğreteyim, bunu

okuduğun zaman, Allah derdine devâ verir, borcunu ödettirir.

Sabah ve akşam bu duayı oku) buyurdu. Dua şöyledir:

(Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü

bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve

eûzü bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâl.)

[Yâ Rabbi, kederden, dertten, âcizlikten, tembellikten, korkudan,

cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana

sığınırım!]

Ebû Umâme hazretleri buyurdu ki:

(Bunu okudum, Allahü teâlâ, derdimi giderdi, borcumu da

ödetti.) [Ebu Davud]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın