Embriyo Transferinin Tarihçesi

Embriyo Transferinin Tarihçesi

Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Embriyo Transferi Çalışmasından doğan dişi ve erkek hayvanlardan bazıları.

EMBRİYO NAKLİ (TRANSFERİ) ÇALIŞMALARI

Embriyo transferi hayvan ıslahında ve genetik ilerlemenin hızla yapılabilmesi için önemli bir uygulama olup Yüksek (et-süt) verimli hayvanların sayılarının kısa zamanda artmasını sağlayan bir yöntemdir. Yüksek verimli bir hayvandan senede bir hayatı boyunca en fazla 8–10 yavru alınabilir. Embriyo transfer ile yüksek verimli bir hayvandan tüm hayatı boyunca alınabilecek yavru sayısının birkaç katı bir yıl hatta bazen birkaç ayda bile alınması mümkün olmaktadır (Sönmez ve ark. 1992).

Embriyo Transferi daha çok verim için çiftlik hayvanlarında (inek, koyun, keçi) yaygın olarak uygulamakta ancak kısrak, kedi, köpek gibi hayvanlarda da çalışmalar yapılmıştır (Akyol 2001).

Embriyo Transferi dünyada ilk 1890 yılında Cambridge üniversitesinde Walter Heape tarafından tavşanlarda uygulanmıştır. Bu çalışmayı izleyen birtakım çalışmalar yapılmıştır. Tablo1’ de Dünyada Farklı Türlerde yapılmış ilk başarılı Embriyo Transferi çalışmaları özetlenmiştir.

Tablo1: Farklı ırklarda yapılan embriyo transferi çalışmaları
ET Çalışmasının yılı Çalışmanın yapıldığı Tür Çalışmayı yapan Araştırmacı
1890 Tavşan Heape
1933 Rat Nicholas
1934 Koyun Warwick ve ark.
1942 Fare Fekete ve Little
1951 İnek Willet ve ark
1974 At Oguri ve Tsutsumi
1976 Maymun Kramer ve ark.
1978 İnsan Steptoe ve Edwards

Türkiye de embriyo transferi çalışmalarına 1980’li yılların başlarında başlanmış olmasına rağmen yaygın olarak uygulamaya aktarılamamıştır. Türkiye’de yapılan Embriyo transferi çalışmalarından bazıları Tablo2’de özetlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gürer: “Dağı taşı ekin demekle iş bitmiyor”
Tablo2: Türkiyede yapılan Embriyo transferi çalışmaları
ET Çalışmasının yılı Çalışmanın yapıldığı Tür Çalışmayı yapan araştırmacı(lar)
1981 Tavşan Kılıçoğlu ve Tekeli
1983 Fare Ünal
1984 Koyun Kılıçoğlu ve ark.
1986 İnek İleri ve Sayın
1989 İnek Sungur ve ark.
1992 İnek Sönmez ve ark.
1997 Ankara Keçisi Kılıçarslan ve Şenünver
1997 Kısrak Ekici
2004 İnek Akyol ve ark.
2006 İnek Dursun ve ark.
2006 İnek Köse ve ark.
2007 İnek Dursun ve ark.
2007 İnek Dursun ve ark.
2007 İnek Kırbaş ve ark
2008 inek Köse ve ark.

Türkiye’de Embriyo transferi ile ilgili çalışmalar son zamanlarda daha çok yapılmaya başlanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Konya Bahridağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Anadolu Esmeri Geliştirme, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Anadolu Alacası Geliştirme projeleri ve Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde Embriyo transferi çalışmaları/uygulamaları yapılmaktadır.

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2005 yılında Embriyo transferi çalışmalarına başlanmış olup Donmuş Embriyo Transferi ve Enstitüde bulunan yüksek verimli hayvanlardan sağlanan embriyoların transferinden çok sayıda erkek ve dişi buzağılar elde edilmiştir. Embriyo transferinden doğan dişiler yine embriyo transferinde verici olarak kullanılmak üzere enstitüde tutulurken 10 baş genç boğa adayları resmi ve özel suni tohumlama istasyonlarına sperma sağımı amacıyla verilmiştir.

Hayvancılık alanında hizmet veren bazı özel firmalar yurtdışından embriyo ithali yapmaktadırlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki (Enstitülerde) çalışmalarda ise Ülkemiz koşullarına uyum sağlamış yüksek verimli hayvanlardan elde edilen embriyoların transferleri yapılmaktadır. Bu sayede Embriyo Transferi ile Ülkemiz hayvancılığında Yüksek verimli hayvanların sayısının kısa sürede artışı sağlanmış olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gürer: “Dağı taşı ekin demekle iş bitmiyor”
Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal araştırma Enstitüsünde Yüksek verimli ve damızlık değeri yüksek dişilerden alınan Embriyolar yine enstitüde bulunan taşıyıcı hayvanlara nakledilmektedir. Böylece kısa sürede enstitüde bulunan hayvanların Türkiye ortalamasının üstünde olan verimleri Amerika ve Avrupa ülkelerindeki verim seviyesine çıkarılmış olacaktır. Ancak Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen projenin asıl amacı daha öncede zikredildiği gibi DAMIZLIK BOĞA üretilmesidir

ancak elde edilen yüksek verimli damızlık dişilerde zamanla yetiştiricilere satılabilecektir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın