DOLAR 15,7529 1.32%
EURO 16,6488 2.4%
ALTIN 925,501,61
BITCOIN 4834724,72%
Adana
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:01

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Ermeni Sorunu İddialar – Gerçekler – Türk – Ermeni İlişkileri 27. Bölüm

Ermeni Sorunu İddialar – Gerçekler – Türk – Ermeni İlişkileri 27. Bölüm

ABONE OL
23 Eylül 2018 13:48
Ermeni Sorunu İddialar – Gerçekler – Türk – Ermeni İlişkileri 27. Bölüm
0

BEĞENDİM

ABONE OL

1979 Paris Kongresi

1. Dünya Ermeni Örgütleri Kongresi, Paris’te 3 – 6 Eylül 1979 tarihinde toplanmıştır. Bu kongreye ASALA önemli bir güçle katılmış ve kongrede etkin rol oynamıştır. Kongre, Fransa’daki Ermeni ihtilâlci güçler üzerinde etkili olmuş, özellikle terör örgütlerine katılma sağlanmıştır. Kongrenin amacı; “dünyadaki Ermenilerin bir fikir etrafında, bir bayrak altında toplanması ve örgütlenmesiyle, siyasi ortamın değerlendirilip toprak taleplerine yönelinmesi” şeklinde özetlenebilir.

Kongrede sunulan bazı önemli öneriler şunlardır:

1. Parti ve mezhep çekişmelerine son verilmeli bir “Merkez Komite” kurulmalıdır.
b. Diaspora Ermenilerinin asimilasyonuna son verecek önlemler alınmalıdır.
c. Eylem ve uygulamalarda ihtiyaç duyulan askeri teorisyenler ve stratejistler sağlanmalıdır.
Kongrede alınan kararlar ise şunlardır:
a. Pan-Ermenizm hareketi hızlandırılacak, Ermenilik kavramı Diaspora çerçevesinde politize edilecek ve dünyada bir “Ermeni gücü” yaratılacaktır.
b. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki Ermenilerin, Ermeni sorunlarına yardımcı olmaları imkânları araştırılacak ve gerekli katkıların sağlanmasına çalışılacaktır.
c. Toprak istek ve talepleri doğrudan Türkiye’den yapılacaktır.
d. Ermeni kilisesi milli karaktere kavuşturulacaktır.
e. Bir Ermeni Bankası kurulması çalışmaları başlamalıdır.
f. Merkez Büroları kurulmalı, yayın ve haberleşme imkânları geliştirilmelidir.
Paris Kongresi sonunda, şiddet eylemleri ve terör olayları artmış, ASALA taze kan sağlayarak daha da güçlenmiştir. Bütünleşme çabalarında etkin bir dönem başlamış, silahlı eğitim faaliyetleri çeşitli merkez ve yerlerde artırılmıştır.

1983 Lozan Kongresi

Ermeni terörünün büyük boyutlara vardığı, dünya kamuoyunun giderek Ermenileri ve teröristleri kınar hale geldiği bir ortamda toplanan Lozan Kongresi, “Ermeni siyasi görüşlerini birleştirmek ve tek doğrultuda hareket etmelerini sağlamak” amacını taşıyordu. ASALA’nın katılmadığı kongrede şiddet yanlıları azınlıkta kaldı. Kongre sonunda Taşnaklarda ve ASALA’da bölünmeler görüldü. Alt terör tim ve grupları zaman zaman başı boş yeni örgütler şeklinde harekete giriştiler. Büyük bir kısmı tasfiye edildi, tutuklandı ve mahkum edildi.

Kongrede gündeme gelen önemli konu ve öneriler şunlardı:

a. Bir kurucu heyet oluşturulmalı, temel politikalar saptan-malı, toprak taleplerinin esasına ilişkin görüşler belirlenmeli, bu istek bir esasa bağlanmalı.
b. “Milliyetçi, demokratik düşüncede bir ulusal kurtuluş hareketi oluşturulmalı.”
c. Bu kongreler, Dünya Yahudi Kongrelerine benzer ve onun gücünde, demokratik parlamenter bir niteliğe ulaştırılmalıdır.
Lozan Kongresi’nde şu kararlar alındı:
a. Kongrelerin demokratik, parlamenter bir niteliğe ulaştırılması için gereken hazırlıklar yapılacak ve bir “Anayasa” hazırlanacaktır.
b. Kurucu heyet, hem Anayasa hazırlıklarını yapacak, hem de çeşitli siyasi görüşlerin sentezini oluşturacak çalışmalarını bu metne katacaktır.
c. Kongre çalışmaları, bir bildiri ile dünya kamuoyuna açıklanacaktır.
Lozan Kongresi, çeşitli tartışmalarla kapanmış ve büyük bir keşmekeşlik görülmüştür. Ilımlılar kongreye hâkim olsalar da, önemli gelişmeler sağlayamamışlardır. Kongreden sonra çatışmalar devam etmiş ve bölünmeler başlamıştır.

1985 Sevr Kongresi

7 -13 Temmuz 1985 tarihinde Sevr’de toplanan ve adına “III üncü Dünya Ermeni Örgütleri Kongresi” denilen kongrede temel amaç, hazırlanan “Ermeni Anayasasının” kabulü idi. Bu suretle, Ermenileri dünya çapında temsil edecek bir “Birliğin” oluşturulmasına çalışılacaktı.

ASALA’nın katılmadığı, Ermeni terör örgütlerinin resmen temsil edilmediği Kongre’de, Taşnakların temsil niteliği uzun tartışmalara sebep oldu.
Kongrede getirilen bazı öneriler ve alınan kararlar şunlardır:

a. “Tek Ermenilik, tek amaç, tek mücadele, tek ses” bir slogan halinde önerildi ve kabul edildi.
b. Sevr’in geçerli, Lozan’ın geçersiz olduğu ileri sürüldü.
c. ASALA desteklenmemeli önerisi kabul edildi.
d. Türkiye’ye karşı sürekli savaşın devam edeceği önerildi, kabul edildi.
e. Türkiye’nin yayılmacı politikasına karşı Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rumları’nın sürdürdükleri savaşın desteklenmesi önerildi, kabul edildi.
f. Kongrenin, “Sürgündeki Filistin Ulusal Konseyine” benzer bir nitelik taşıması önerisi, gerekli gelişmelerin izlenmesi suretiyle kabul edildi.
Sevr Kongresi’nde alınan kararlar ise şunlardır:
a. Kongre, hazırlanan ve bir. Anayasa niteliği verilen “Ermeni Anayasası” metnini kabul etti.
b. Kongre, amaçlara erişebilmek için. çok yönlü bir stratejinin uygulamaya konulmasını da kabul etti. Buna göre:

“Türk sömürgeciliği ile mücadele için, Ermeni ve diğer halklar arasında olduğu kadar, Ermeni ulusal kurtuluş hareketiyle Türkiye’deki ilerici -devrimci- hareketler arasında da ittifaklar kurulması” ve “Ermeni halkının mücadelesinin kaçınılmaz olarak baskı altındaki öteki halkların davasıyla bağımlı olduğu”nun bilinmesine karar verildi.

“Dünya Ermeni kongresi, kendisinin herhangi bir devlet ya da güçle ilişkisinin bulunmadığım ilan ederken, Ermeni halkının mücadelesine saygı duyan ve destekleyenlerin yardımlarını kabul edeceğini” de kararlaştırdı.

a. Kongre, Lozan Antlaşmasında imzası bulunan devletlere, Birleşmiş Milletler’e, Sovyetler Birliği’ne, Sovyet Ermenistan’ı Cumhuriyetine, ABD’ye, Avrupa Konseyine, Bloksuzlar hareketine başvurarak, “Ermeni halkının sömürgeciliğin kaldırılmasından yararlanmayan tek halk olduğunun” bildirilmesine karar verdi. Ve bu karar uygulandı.
d. Kongre, Türkiye’nin 1915 “soykırımını” kabul etmesi için zorlanmasına ve böyle bir kabul halinde topraklarının kurtarılması yolunun açılacağına inanarak, bu niyetini kullanmaya karar verdi, gerekli yerlere bildiriler dağıtıldı, başvurular yapıldı.
e. Kongre, Sovyet Ermenistan’ında Ermeni kültürünün korunmasına yardımcı olduğu için Sovyetler Birliği’ne teşekkür eden bir kararı kabul etti.
Kongrede Sovyetlerin “soykırımını” kabul etmesi ve Zrtisan’ın 1985 tarihli Pravda’da bu hususta bir makale yayınlanmış olması övgü ile anılırken, “soykırım” tasarısının kongreden geçmesini sağlayamadığı için Amerika yönetimi eleştirilmiştir.

Ermeni Anayasası

“Üçüncü Dünya Ermeni Kongresi” olarak da anılan 1985 Sevr Kongresi’nde kabul edilen Ermeni Anayasası’nın takdim konuşmasını yapan Kongre Başkanı Rahip James Karnuziyan, Ermenilerin bölünmelerinden büyük sıkıntı çekildiğini açıklayarak, bu sıkıntıların giderilmesini ve birliğin sağlanmasını gerçekleştirmek için “birleşik bir grup” olmaktan başka çare bulunmadığını, Anayasa denilen metnin bu amaca yönelik bütün görüşleri kapsamı içerisine aldığını anlatmıştır.

Tarafsız gözlemciler, Anayasanın uygulanması halinde, “Ermeni davası için mücadele veren her türlü kuruluşun ve örgütlerin, Ermeni Kongresi’nin şemsiyesi altında toplanacağını” açıklamışlardır.

Anayasa’da “Ermeni Kongresi”nin amaçları genel olarak şöyle anlatılmıştır:
a. Dağınık halde bulunan Ermenileri birleştirmek ve bir yapı oluşturmak.
b. Kongreyi, dünyanın tanımasını sağlamak.
c. Türk işgali altındaki Ermeni topraklarını (!) kurtarmak için tüm siyasi ve diplomatik yolları kullanmak.
d. Ermenilerin vatanlarına dönüşlerini örgütlemek ve bunun için hazırlıklar yapmak.
e. Kongre merkezi İsviçre’de bulunacak.
f. Ermeni Ulusal Konseyi, Genel Kurul, Yönetim Konseyi gibi kuruluşlar oluşturulacaktır.

Kongrelerin Hedefleri

Ermeni Sorununun tarihi süreci içerisinde, Ermeni terör örgütlerinin, kiliselerin ve bazı devletlerin dolaylı şekilde özendirmeleri, talepleri veya davetleriyle çeşitli Ermeni kongrelerinin toplandığı bilinmektedir. Bunların büyük bir kısmı Taşnak veya Hınçak Ermeni terör örgütlerinin gerçekleştirdiği kongrelerdir.

Belirli bir zamana bağlı kalmadan, gerek kendi üyelerini, gerekse konuyla ilgili Ermenileri, kilise temsilcilerini bir araya getiren bu toplantılarda o günün şartları, durumları ve örgütlerin imkânları, faaliyetleri üzerinde bir forum niteliği taşıyan görüşmeler yapılır, çoğu kez uygulanmayan ve hemen bölün-melere, çatışmalara sebep olan kararlar alınırdı.1973 – 1985 yılları arasında Yeni Ermeni terörü döneminde de “Dünya Ermeni Kongreleri” veya “Dünya Ermeni Örgütleri Kongreleri” adı altında, 1979’da Paris, 1983’te Lozan ve 1985’te Sevr kentlerinde toplantılar yapıldı. Ve dünya kamuoyuna, Ermeni topluluklarına, Ermeni terör örgütleri mensuplarına çeşitli mesajlar iletilmeye çalışıldı. Rahip James Karnuziyan’ın başkanlığındaki I985 yılında yapılan kongrede de “Ermeni Anayasası” başlığını taşıyan bir metin kabul edildi.
Açıklanan dönemde yapılan kongrelerin temel amaçları “Ermeniler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması”, “Siyasi istek ve taleplerin bir merkez tarafından yapılması”, ve “Ermeni terör güçlerinin bir çatı altında toplanması ve güç birliği” şeklinde ortaya konuldu. Büyük bir propaganda ve psikolojik harekât uygulamasına yönelik bu faaliyetlerin dün-ya kamuoyuna yansıtılması ön plana çıkarıldı. Ermenilerin de yapılan faaliyetlerden etkilenmeleri ve terörle veya diğer uygulamalarla bağlarının kurulması sağlanmaya çalışıldı.

Bu kongrelerde izlenen diğer bir amaç da, ayrı ayrı, olsalar da Ermeni terör örgütlerinin stratejilerinde uyumun ve gelişmenin gerçekleşmesiydi. Bu suretle bütün terör ve uygulamalar dünya Ermeni camiasının ortak istekleri şekline sokulabilecek, güç ve gereğinde cephe birliği sağlanacaktı.Bu kongrelerdeki ortak özellikler şunlardır:

a. Bütün kongrelerde silahlı mücadele tartışmaları ön plana geçmiştir. Bu mücadeleyi uygun bulanlarla – bulmayanlar arasındaki tartışmalar zamanla Ermeni terör örgütlerinin bölünmelerine sebep olmuştur. ASALA, 1979 tarihli Paris Kongresinden sonra diğerlerine katılmamış veya sokulmamıştır.
b. Bütün kongrelerde alınan kararların uluslararası kuruluşlara gönderilmesi ve bu kararların çeşitli düzeylerde uluslararası forumlarda ele alınıp tartışılması kararlaştırılmış ve bu imkânlar aranmıştır.
c. Ermenilerin bir çatı altında toplanması ve temsili önemli konulardan biri olmuş, ancak bunun nasıl gerçekleşeceği hususunda ortak bir görüşe varılamamış, Anayasa denilen metinde bir hazırlık dönemini ön görmüştür.
d. Kongrelerde üye sayıları giderek azalmıştır.
Kongrelerde görüş ayrılıkları açıkça gözlenmiş, ancak bunu giderecek somut önlemler alınamamıştır.

Propaganda

Sözde “soykırım” iddialarının dünya kamuoyu gündemine oturması için tarih boyunca sürekli olarak isyanlar ve terör eylemlerini bir propaganda aracı olarak gören Ermenilerin “Büyük Ermenistan”a ulaşmak yolundaki ilk hedefleri “Dört T Planı” olarak adlandırılabilecek olan gayelerine ulaşmaktır. Dört T Planı, şu dört kavrama dayanmaktadır: Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak… Yani, sözde Ermeni sorunu tüm dünyada terör yoluyla “tanıtılacak”, sözde iddialar dünya kamuoyunca kabul edilip Türkiye tarafından “tanınacak”, sözde “soykırım”dan dolayı Türkiye’den “tazminat” ve “toprak” alınacaktır!…

Plana mesnet oluşturan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ise şunlardır:

1. Türkler Ermenistan’ı işgal ederek Ermenilerin topraklarını ellerinden almışlardır.
2. Türkler 1877-78 savaşından itibaren Ermenileri sistemli olarak katliama tabi tutmuşlardır.
3. Türkler 1915 yılından itibaren Ermenileri planlı şekilde “soykırıma” tabi tutmuşlardır.
4. Talat Paşa’nın Ermenilerin “soykırıma” tabi tutulması konusunda gizli emirleri vardır.
5. “Soykırım” da hayatlarını kaybeden Ermenilerin sayısı 1,5 milyondur.
Bu iddiaların hepsi de objektif bir inceleme karşısında dayanaksız kalmaktadır.
Şöyle ki;

– Türklerin Anadolu’ya ilk ayak bastıklarında bağımsız bir Ermenistan devletinin mevcut olmadığı, dolayısıyla da Ermenilerin topraklarının ellerinden alınması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı açıktır.

– 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Ermenilerin çıkarttıkları isyanlara ve giriştikleri katliama da yukarıda yer verilmiştir. Ermenilerin bu tutumunun Batı dünyasındaki propagandalarına bir zemin hazırlamak amacıyla benimsenmiş bulunduğu da artık açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır.

– 1915 yılındaki olayların kendisini arkadan vuran Ermenilere karşı Osmanlı Hükümeti’nin uygulamaya koyduğu bir tehcir işleminden ibaret olduğuna da keza daha önce işaret edilmiştir. Kaldı ki “soykırım” kavramının bu husustaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ndeki tanımlamasına göre, “soykırım” suçunun oluşması için bir hükümetin bir ırkı ortadan kaldırmak yönünde bir niyetinin bulunması şartı aranmaktadır. Oysa, Osmanlı Hükümeti’nin Ermeni ırkını ortadan kaldırmak gibi bir niyetinin bulunduğunu gösteren hiçbir işaret olmaması bir yana, tam tersine tehcire tabi Ermenilerin güvenlik ve refahının eksiksiz olarak sağlanmasına yönelik hükümet emirlerinin varlığına yukarıda işaret edilmiştir. Öte yandan, Osmanlı arşivlerinin önemli bir bölümü tarihçilerin incelemesine açılmış bulunmakta ve tasnif yapıldıkça peyderpey açılmaya devam etmektedir. Bu belgelerin incelenmesi de 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının asılsızlığını ortaya koyacaktır.

– Talat Paşa’nın Ermenilerin “soykırıma” tabi tutulması yolunda gizli emirleri bulunduğuna ilişkin olarak ilk kez andonyan adlı Ermeni tarafından ileri sürülen ve yıllar boyunca 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının geçerliliğinin temel kanıtı addedilen “belgeler” in tümüyle bir sahtecilik eseri olduğu, son olarak iki Türk tarihçi tarafından yapılan incelemeler sonucunda hiçbir kuşku veya tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur.

– Bu telgraflar daha önce 1919’da İngiltere’de Daily Telegraph gazetesinde neşredilmiştir. General Allenby kuvvetlerinin Halep ve civarını öngörülenden daha kısa sürede işgal etmeleri üzerine Osmanlıların bütün belgeleri imha edemediklerine ve bu telgrafların Allenby’nin eline geçtiğine inanılmaktadır, İngiliz Dışişleri bu iddia üzerine durumu işgal komutanlığından sormuştur. Sonunda bu belgelerin Allenby kuvvetlerince ortaya çıkarılmadığı ve Paris’te bir Ermeni grubu tarafından ileri sürüldüğü anlaşılmıştır. Buna ait doküman İngiliz devlet arşivlerinde mevcuttur.
Talat Paşa’nın katili Tehliryan’ın Berlin’deki muhakemesi sırasında da bu telgraflar ortaya atılmış ve bilirkişi heyetince beş tanesi gerçek olarak kabul edilmiş ve mahkemede muamele görmüştür. Oysa, telgrafların yazılış ve kaleme alınış şekli, yazıldıkları kağıtlar, bunların Osmanlı belgeleri olmadığını göstermekte ve yukarıda da belirtildiği üzere sahtecilik eseri oldukları kanıtlanmış durumdadır.

Ölen Ermenilerin sayısının 1,5 milyon olduğu iddiası da hiçbir geçerli temele dayanmamaktadır. Şöyle ki, dönemin birçok yabancı kaynakçada doğrulanan Osmanlı nüfus rakamlarına göre tüm Osmanlı İmparatorluğu içindeki Ermenilerin sayısı 1,3 milyon civarındadır. Toplam nüfusları l,3 milyon olan bir topluluğun 1.5 milyon ölü vermesi mümkün olamaz.

Ölen Ermenilerin sayısının kesin olarak hesaplanmasını sağlayacak bir belge ya da yöntem bulunmamaktadır. Örneğin, Lozan Barış Konferansı’na katılan Ermeni heyeti başkanı Bogos Nubar o tarihte Türkiye’de toplam 280,000 Ermeni bulunduğunu, 700,000 Ermeni’nin ise başka ülkelere göç ettiğini belirtmiştir. Bu rakamlar doğru ise toplam Ermeni nüfusu 1,3 milyon olduğuna göre, Ermeni kaybı 300,000 dolaylarında kalmaktadır. Bu rakama çete harekatında veya Rus kuvvetleri saflarında yer alarak ölenler de dahildir. Ayrıca bu kayıpların on misline ulaşan yaklaşık 3 milyon Müslüman’ın da aynı dönemde hayatlarını kaybettikleri unutulmamalıdır.

Encyclopedia Britannica’nın 1918 baskısında, ölen Ermenilerin sayısının 600.000 olduğu kayıtlıdır. Aynı ansiklopedinin 1968 baskısı ise bu sayıyı 1,5 milyon olarak verir. Ölenlerin sayısı kağıt üzerinde artmaktadır.

Savaş sonrasında İstanbul’da Nemrut Mustafa Paşa diye bilinen Mustafa Paşa Divan-ı Harbi kurulmuştur. Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile Dr. Nazım kaçmış oldukları için diğer geri kalanlar tutuklanmıştır. Tutuklanması istenenlerin listesi İngilizlerce verilmiştir. Dört grup insan tutuklanmıştır.

1. Savaşta Ermeni ve Rumlara karşı gayri insani tatbikatta bulunanlar,
Savaş kaidelerine riayet etmeyenler,
3. Mütareke şartlarına riayet etmeyenler,
4. Kafkasya’daki kuvvetlerden Müttefiklerin emirlerine uymayanlar (Bunlar Azerbaycan Türkleridir.)

Devamı


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.