DOLAR 16,3733 -0.04%
EURO 17,5819 0.43%
ALTIN 971,18-0,35
BITCOIN 4845830,52%
Adana
28°

AÇIK

20:31

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Fiiller
69 okunma

Fiiller

ABONE OL
24 Haziran 2015 16:44
Fiiller
0

BEĞENDİM

ABONE OL

FİİLVarlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere FİİL denir.
Fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. Eylem 2. Zaman 3. Kişi
yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) Bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:
Bulduğumuz bu köklere, mastar eki, “-mek, -mak” ekleriz. Eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.
Örneğin; “göz” sözcüğüne “-mek, -mak” mastarını eklediğimizde “gözmek, gözmak” gibi anlamsız kelimeler oluşuyorsa. Demek ki “göz” sözcüğü fiil değildir.

Kök: Fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına KÖK denir.

Çekimli FiilTaban KökSonucu
gördüm
seviyor
bilir
suluyor
gör
sev
bil
sula
bozulmadı
bozulmadı
bozulmadı
bozulmadı

Dilimizde tek zamanlı ek almış fiiller olduğu gibi birden çok zaman veya kip eki almış fiiller de vardır. bunlar:
A. Basit Zamanlı Fiiller: Tek zaman eki almış fiillerdir. Türkçede geniş zamanla birlikte dört temel zama bulunur.
1. Geçmiş Zaman: İş veya oluşun daha önceden, geçmişte yapıldığını bildiren zamandır. İkiye Ayrılır. İkiye Ayrılır:
a. Belirli (-di’li) Geçmiş Zaman: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
Fiillerde bulunan “-di, -du, -dü, -tu” ekleri -di’li geçmiş zamanı belirtirler.
Öğretmenimiz sınıfa geldi. Bütün çocuklar bahçeye koştu …
b. Belirsiz (-miş’li) Geçmiş Zaman: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.
Fiillerde bulunan “-muş, -mış, -miş, -müş” ekleri -miş’li geçmiş zamanı belirtirler.
Okul bahçesinde üç tur koşmuş. Havalar soğuyunca üşütmüş…
2. Şimdiki Zaman: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
          Ders çalışıyorum. Alış veriş yapıyorum.
3. Gelecek Zaman: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
Aynur tiyatroya gidecek. Birlikte eğleneceğiz.
4. Geniş Zaman: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
Akşamları trene binerim. Her gece oyun oynarım.
B. Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok zaman veya kip eki almışlardır.
1. Hikâye: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan “idim veya idi” getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + idi __ bakıyordu
          al + mış + idim __ almıştım
2. Rivayet: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan “imişimimiş” getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + imiş __ bakıyormuş
          al + acak + imiş __ alacakmış
3. Şart: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan “isem, ise” getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + isem __ bakıyorsam
          al + acak + ise __ alacaksa

FİİLLERDE ŞAHIS

Fiillerin belirttiği iş, oluş veya hareket bir şahsa bağlıdır. Bunu fiilin aldığı ekten ve fiile yönelttiğimiz sorudan anlarız.

__ Geldim
__ Kİm geldi?
__ Ben (I. tekil şahıs)
gel
fiil kökü
di
zaman eki
m
şahıs eki
__geldim
 • Aşağıda “gelmek” fiilinin şahıslara göre çekimi yapılmıştır:
Fiil köküZaman ekiŞahıs eki
gel
gel
gel
gel
gel
gel
+
+
+
+
+
+
di
di
di
di
di
di
+
+
+
+
+
+
m
n

k
niz
ler

geldim
geldin
geldi
geldik
geldiniz
geldiler
(I. tekil şahıs)
(II. tekil şahıs)
(III. tekil şahıs)
(I. çoğul şahıs)
(II. çoğul şahıs)
(III. çoğul şahıs)

Fiillerde zaman, şahıs veya dilek bildiren, ek almış biçimlerine KİP denir. Dilimizde fiil kipleri ikiye ayrılır:

 1. Haber Kipleri:Haber kipleri işin, oluşun veya hareketin zaman ve şahsa bağlı olarak meydana geldiğini bildiren kiplerdir. Bunlara BİLDİRME KİPLERİ de denir.
  1. Belirli (-di’li) Geçmiş Zaman Kipi:Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
  Fiillerde bulunan “-di, -du, -dü, -tu” ekleri -di’li geçmiş zamanı belirtirler.
  Öğretmenimiz sınıfa geldi. Bütün çocuklar bahçeye koştu …
  2. Belirsiz (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.
  Fiillerde bulunan “-muş, -mış, -miş, -müş” ekleri -miş’li geçmiş zamanı belirtirler.
  Okul bahçesinde üç tur koşmuş. Havalar soğuyunca üşütmüş…
  3. Şimdiki Zaman Kipi: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
            Ders çalışıyorum. Alış veriş yapıyorum.
  Şimdiki zaman kipinin eki “-yor” fiillere hiç değişikliğe uğramadan eklenir.
  4. Gelecek Zaman Kipi: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
  Aynur tiyatroya gidecek. Birlikte eğleneceğiz.
  Gelecek zaman kipinin ses uyumuna göre “-ecek, -acak” tır
  5. Geniş Zaman Kipi: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
  Akşamları trene binerim. Her gece oyun oynarım.
  Gelecek zaman kipinin ekleri “-ar, -er, -ır, -ir, -or, -ör, ur, -ür, -r” dir.
 2. Dilek Kipleri:Bir eylemin yapılması ya da bir oluşun meydana gelmesini dilek anlamı vererek anlatan kiplerdir. Dörde ayrılır:
  1. Gereklilik Kipi:Bir iş, oluş veya hareketin gerekliliğini anlatır. Ekleri ses uyumuna göre “-meli, -malı” dır.
  Haftada bir kitap okumalıyım
            Kestikten sonra affımı istirham etmelisin
  2. İstek Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin yapılmasının, olmasının istendiğini belirten kiptir. Ekleri ses uyumuna göre “-e, -a” dır
  Şimdi affını yazayım
            İstirhamım kabul olunmazsa, kendi başımın kesilmesini isteyeyim.
  3. Dilek Şart Kipi: Bir dilek ve şartın anlamı bulunmaktadır. İş veya oluşun, hareketin meydan gelmesi bir şarta bağlıdır. Ekleri ses uyumuna göre “-se, -sa” dır.
  Babam gelirse gideceğiz
            Okusa da babası gibi, adam olsa.
  4. Emir Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin olmasını, yapılmasını veya yapılmamasını emretmek için kullanılır.
  Hayır bey, hayır!… Padişahın emrinden çıkma. Beni kes… Kestikten sonra affımı istirham et.
  İnsan kendine emir veremeyeceğinden bu kipin birinci tekil ve çoğul şahısları yoktur.

FİİL ÇEKİMLERİ

Basit Zamanlı Fiillerin Çekimleri

Birleşik Zamanlı Fiiller: Basit zamanlı bir fiilin, ikinci bir zaman eki almasıyla meydana gelen fiillere BİRLEŞİKZAMANLI FİİL denir. Bileşik zamanlı fiiller üçe ayrılır:

 1. Hikaye Bileşik Zamanı: Eki “-di” dir.
  okumuştu, yapsaydı, çıkmıştı, yapmalı idik…
  2. Rivayet Bileşik Zamanı: Eki “-miş” tir.
  söyleyecekmiş, gidiyormuşsunuz, dönmeliymişim…
  3. Şart Bileşik Zamanı: Eki “-se, -sa” dır
  alırsam, yaparsam, bilmezsen, gördülerse…

Fiillerin Olumsuz ve Soru Şekilleri:
Olumlu Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiilere, olumlu fiil denir.
Resim yapacağım (Olumlu fiil)
Olumsuz Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren fiilere, olumsuz fiil denir.
Resim yapmayacağım (Olumsuz fiil)
Fiillere olumsuzluk anlamını “-me, -ma” ekleri vermektedir.

FİİLİMSİLER

Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere FİİLİMSİ denir.
Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler.

Fiilimsilera) İsim – fiil b) Sıfat – fiil c) Bağ – fiil olmak üzere üçe ayrılır.

 1. İsim – Fiiler:Fiil kök ve gövdelerine eklenen “-me, -mek, -iş” ekleri sonucu meydana gelirler. Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir. İsim – fiiller; hem bir eylemin adı oldukları için isim, hem de özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir.
  Çalışmak zorundayım.
  Bütün sorunları anlaşma yoluyla çözebiliriz.
  2. Sıfat – Fiiler: Varlıkları niteledikleri için sofat, yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir.
  Sıfat – fiil türeten ekler: “-en, -er, –acak, -miş, -dik, -esi …” gibi
  Çalışkan insandan zarar gelmez.
            Olacak işin peşinden koşulur.
            Geçmiş günlerimi çok arıyorum.
  3. Bağ – Fiiler: Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir. Bağ fiillere “ulaç” da denir. Çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar.
  Bağ fiiller şu eklerle türerler: “-ip, -arak, -ınca, -ma, -ken, -dan, -dıkça, -dikçe …
  Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz.
            İşe gireli gece gündüz çalışıyorum.
            Sen gelince ben giderim.
EK FİİLLER

Ek-fiil, isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan ya da basit zamanlı fiillerin sonuna gelerek bu fiilleri birleşik zamanlı fiile dönüştüren ek hâlindeki fiildir. “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır.

 • Genellikle bitişik yazılır.
 • Ek-fiilin dört kipi vardır.
İsimEk-fiilŞahıs ekiEk-fiil almış şekli
memur-du-mmemurdum

 

EK-FİİLİ ÖRNEK ÇEKİMİ
ŞahıslarGörülen Geçmiş ZamanÖğrenilen Geçmiş ZamanDilek-Şart KipiGeniş Zaman
BenSen

O

Biz

Siz

Onlar

TüccardımTüccarsın

Tüccardı

Tüccardık

Tüccardınız

Tüccardılar/Tüccarlardı

TüccarmışımTüccarmışsın

Tüccarmış

Tüccarmışız

Tüccarmışsınız

Tüccarlarmış

TüccarsamTüccarsan

Tüccarsa

Tüccarsak

Tüccarsanız

Tüccarlarsa

TüccarımTüccarsın

Tüccar (dır)

Tüccarız

Tüccarsınız

Tüccardırlar/Tüccarlardır

FİİL  ÇATISI

Özne-Yüklem İlişkisine GöreNesne-Yüklem İlişkisine Göre
Çatı adlarıEtkenEdilgenDönüşlüİşteşEttirgenGeçişliGeçişsizOldurganEttirgen
Ekler-l, -n-l, -n-t, -dır,  -tır-t, -dır, -ır, -tır-t, -dır, -tır

Fiilin cümlede nesne ve özne ile olan ilgisine fiilin çatısı denir. Bu ilgiden dolayı fiil çatısı nesnelerine göre ve öznelerine göre olmak üzere ikiye ayrılır.

1) Nesne alıp almamalarına göre fiillerde çatı

Nesne, yüklemin bildirdiği eylemden etkilenen varlıktır. Türkçe’de bazı cümlelerde nesne bulunabildiği halde bazı cümlelerde nesne bulunması mümkün değildir. Bunun için de nesne alıp almamalarına göre fiiller ikiye ayrılır:                                                                                                                                                                a) Geçişli fiiller: Nesne alan fiillere geçişli fiil denir. Türkçe’de kılış bildiren fiiller genellikle geçişlidir: açmak, bağlamak, atmak, çözmek… gibi. Geçişli fiillere neyi, kimi soruları sorulduğunda cevap alınır. Geçişli fiillerin yüklem olduğu cümlelerde, söylenmek istenmezse, nesne bulunmayabilir.                                               b) Geçişsiz fiiller: Nesne almayan fiillere geçişsiz fiil denir. Geçişsiz fiillere neyi, kimi soruları sorulduğunda cevap alınmaz. Türkçe’de oluş bildiren fiiller genellikle geçişsizdir: uyumak, ölmek, düşmek, susmak… gibi. Geçişsiz fiillerin yüklem olduğu cümlelerde nesne bulunmaz.

Geçişsiz fiiller ek yardımıyla geçişli hale getirilebilir. Böyle fiillere oldurgan fiil denir.                      Örnek: üşümek/üşü-t-mek, uyumak/uyu-t-mak, yatmak/yat-ır-mak, susmak/sus-tur-mak…

Geçişli fiillerin geçişlilik dereceleri ek yardımıyla artırılabilir: Bu tür fiiller ettirgen adını alır. Bu fiiller öznesine göre de ettirgen olarak isimlendirilir. al-dır-t-tır-mak, bul-dur-t-tur-mak, yaz-dır-t-tır-mak…

Dilimizde bazı anlamlarıyla çeşitli, bazı anlamlarıyla geçişsiz olan fiiller de vardır:

Bugün de geçti: Geçmek, geçişsizdir.

Irmağı yüzerek geçti: Geçmek, geçişlidir.

Bu yıl ekinler iyi sürdü: Sürmek (büyümek), geçişsizdir.

Bu yıl tarlasını iyi sürdü: Sürmek, geçişlidir.

Turfanda patates çıktı: Çıkmak, geçişsizdir.

Bu yokuşu yorulmadan çıktı: Çıkmak geçişlidir.

 

Uyarılar:

 • Bir cümlede fiil geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış olabilir. Bu durumda fiilin çatısı değişmez.
 • Bazı fiiller cümledeki kullanımına göre geçişli ya da geçişsizolabilir

  Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


  HIZLI YORUM YAP

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.