KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Gelecek İçin Yönetim

Gelecek İçin Yönetim

Kitabın Adı Gelecek İçin Yönetim
Kitabın Yazarı Peter F. DRUCKER
Yayınevi ve Adresi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Basım Yılı 2000
KİTABIN ÖZETİ

Kitabın yazarı Peter F. DRUCKER bu eserinde 1990’lı yıllar ve sonrası için yönetim ilke ve prensiplerinin ne olacağını ortaya koymaya çalışmıştır. Yöneticileri faaliyetlerinde ve sonuç üretmeye yönelik çalışmalarında desteklemek, onların çalkantılı, tehlikeli, hızlı değişen ekonomik, toplumsal ve teknolojik ortamlar içinde faaliyette bulunmalarına yardımcı olacak kurallar ortaya koymuştur.

Kitap; iktisat, insan, yönetim ve organizasyon olmak üzere dört ana bölümde ele alınmıştır. İktisat başlıklı 1nci bölümde; mevcut ekonomik kuralların yetersizliği ifade edilirken uluslar arası ekonomide, dünya ticaretinden çok dünya yatırımlarının önem kazanacağı, düşük ücretlerin artık rekabet üstünlüğü sağlayamayacağı, Japon ekonomisindeki gelişmenin incelenmesi gerektiği hususları üzerinde durulmuştur.

Bu bağlamda; ekonomik ilişkilerin ülkeler arasında değil, giderek birbiriyle ticaret yapan bloklar arasında gelişeceği ifade edilmiştir. Bunun sonucunda; Japonya’nın çevresinde gevşek bir şekilde örgütlenmiş bir Doğu Asya bloku ile bunun paralelinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Kuzey Amerika olmak üzere üç blokun çıkması ihtimalinden söz edilmiştir. İşletmelerin ancak birbirleriyle ittifaklar yaparak dünya ekonomisine entegre olabilecekleri ileri sürülmüştür. Bu görüşler ışığında işletmelerin de yeniden radikal bir şekilde yapılanma mecburiyetinde kalacaklarını dile getirilmiştir. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki imalatçılar arasında kıyasıya artan rekabetin; ücret farklılıkları üzerine kurulu bir rekabet değil, yönetim becerisini esas alan bir rekabet olduğu anlatılmıştır.

İnsan başlıklı ikinci bölümde ise, gösterişten fazla icraata yönelen liderlerin verimliliği artırdığı, beden işçiliğinden çok, zihinsel çabalara bağlı sürdürülen işçiliğin önem kazanacağı ve çalışma kuralları ile iş tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlatılmıştır.

“İş gücünde ön plana çıkarak hakimiyet kuran yeni grupların, yani bilgi işçileri ve hizmet işçilerinin verimliliği gelecek onyıllarda gelişmiş ülkelerdeki yöneticilerin çözmek zorunda kalacağı en büyük ve en çetin sorun olacaktır” diyerek bilgi işçiliğinin ve hizmet işçiliğinin önemini vurgulamış, bilgi ve hizmet işlerinde “performansın” odak noktası olması gerekliliğini ifade etmiştir. Ayrıca, “gelişmiş ekonomilerin bilgi ve hizmet işlerinin verimliliğini yükseltmedikçe ekonomide durgunluk olması kaçınılmazdır” diyerek verimliliğin yükseltilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İnsan başlıklı ikinci bölümde dile getirilen bir diğer husus ise, etkin liderliktir. “Etkin liderliğin temeli organizasyonun misyonunu düşünmek, bunu tanımlamak ve apaçık, gözle görülür bir biçimde ortaya koymaktır. Lider, hedefleri, öncelikleri ve standartları tespit eder, bozulmamasına nezaret eder. Tabii uzlaşmalara da girişir” diyerek etkin liderliğin ne olduğunu ortaya koymuştur.

Yönetim başlıklı üçüncü bölümde ise, yönetim bilişim sistemlerini kullanabilen, maiyetindeki insanları düzgün işleyen bir ekip halinde çalıştırabilen yöneticilerin başarılı olabileceği ifade edilmiştir.

Organizasyon başlıklı son bölümde ise; şirketlerin ekip ruhu ve tüm üyelerin katılımı ile idare edilebileceği, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dünden daha çok önem verilmesi gerektiği ve gelişme amaçlı ittifaklara yöneliş gibi organizasyonların gelecekte nasıl başarılı olabilecekleri izah edilmiştir.

Sonuç olarak gelecek için yönetimde; uluslar arası yeni dinamiklerin öneminin unutulmaması gerektiği, yeni bir uluslar arası ekonomik düzenin doğuyor olduğu, finans fonksiyonunun gelecek için önemli bir model olacağı, bilgi toplumu ve bilginin ön planda tutulacağı, öğrenen organizasyonun üstünlük sağlayabileceği ve yönetimin doğru işi yapmaya önem vermesi gerektiği vurgulanmıştır. “Geleceğin yöneticileri bu önemli gelişmeleri ne kadar iyi kavrar ve bunu uygulama alanına taşırlarsa başarıları o denli yüksek olacaktır” denilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın