DOLAR 9,62801.56%
EURO 11,17931.35%
ALTIN 556,611,60
BITCOIN 5879994,34%
Adana
20°

PARÇALI BULUTLU

15:45

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Girişimciliğin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Girişimciliğin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

ABONE OL
11 Kasım 2014 13:52
Girişimciliğin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Girişimciliğin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Günümüzde girişimcilik çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların başında işletme sahiplerinin teknik kökenli olması gelmektedir. Bu tür girişimciler piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar. Bir diğer sorun ise fizibilite çalışmalarının yeterince yapılamamasıdır. Piyasa araştırması konusu üzerinde önemle durulması girişimcinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Girişimcilerin yeniliklere açık olması gerekmektedir. Ancak bu konudaki olanaklar yeterince değerlendirilememektedir. Yatırımlar konusunda da girişimciler etkin bir planlama ve zamanlama yapamamaktadırlar. Ayrıca kurumsallaşmanın yeterince sağlanamaması da olumsuzlukları beraberinde getirirken, girişimciler diğer taraftan finansman sorunu ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar arasında belki de en önemlisi ise bilgi eksikliğidir. Öncelikle girişimciler bilgi toplama ve değerlendirme konusunda çeşitli sorunlara sahiptirler. Bütün bu sorunların çözümünde gerek devlete gerekse girişimcinin birlikte çalışarak bu sorunların üstesinden gelmeleri mümkündür.

Küreselleşmenin yaratmış olduğu sorunlar
·Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya çıkması
·Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi
·Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel gücü haline gelmesi
·Tüketim kalıplarının değişmesi 
·Bir önceki dönemin piyasa fiyatı ve talebini dikkate alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı ) teorisidir. 
·Bir yöneticinin taşıması gereken özellikler: denetim kabiliyeti, çalışkanlık, iş bitirme azim ve heyecanı, organizasyon gücü 
Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler:

 • Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının artırılması
 • Bilgi bankalarının oluşturulması
 • Kredi alanında destek sağlanması
 • Bürokratik engellerin azaltılması

Teknolojik gelişmenin yaratmış olduğu sorunlar:

 • Yatırım anlayışının değişmesi, Üretim sisteminin değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin yaşam sürelerinin kısalması.

Türkiyede girişimciliği olumsuz yönde etkileyen faktörler: 
Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna gereken önemin verilmemesi 
Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu engelleyen etmenler:

 • İngilizlere tanınan imtiyazlar, Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması
 • Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik alanındaki gelişmeler Milliyetçilik akımının etkisi altında ortaya çıkmıştır.

Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma faaliyetine toplum mühendisliği denir. 
Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması gereken faaliyetler: Nitelikli iş gücünden faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne büyük önem vermek, Finansal yapılarını sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem vermek. 
Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya konulmuştur. 
I.İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar:

 • Teşvik-i Sanayi Kanununun devamı niteliğindeki teşviklerin 25 yıl süreyle yürürlükte kalması.Milli sanayinin koruma altına alınması
 • Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması. Özel sektöre öncelik tanınması
 • 1994 yılı verilerine göre eğitim harcamalarının GSMH içindeki payı yaklaşık olarak %3 ‘tür.

Türkiye’de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası karşılaştığı engeller:

 • İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
 • Kronik enflasyon
 • Kamunun mali piyasalarda ağırlığını koruması
 • Ekonomik belirsizlik

Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet kuruluşlarının tavsiyesi, Piyasa analizi, Kişisel tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi 
Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörü Girişimci’dir. 
Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile ifade edilir. 
Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:

 • Ailenin sınıfı ve sınıf hareketliliği
 • Ailenin eğitim düzeyi
 • Ailenin mesleği
 • Ailenin değerleri ve yaşam amaçları

Davranışları ve nitelikleri açısından girişimciyi diğer insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcı olma, Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok yönlü olma 
Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin artması 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sonuçları: 
Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin değişmesi 
1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye’dir. 
Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı sağlayan kuruluşlar: Milli Prodüktivite Merkezi, TOSYÖV, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Türk girişimcisinin genel profili:

 • Bir girişimci olarak kendilerinde gördükleri eksiklikleri çocuklarında tamamlamak istemektedir.
 • Ülkemizde işletme kuran kişiler genellikle ileri eğitim imkanlarından yararlanamamış kişilerdir.
 • Girişimcilerimizin büyük bir kısmı esnaflardan oluşmaktadır.
 • Girişimcilerimizin çok büyük bir kısmı henüz ilk kuşak sanayicileridir.
 • Girişimcilik ortamının oluşturulmasında girişimci tipini etkileyen etmenler: Yaşam felsefesi, Toplumun değer yargıları, Kültürel özellikleri, Dini inançları
 • Türk girişimcisinin genelde planlamayı sevmemesi Bağımsızlık tutkusundan kaynaklanmaktadır.

Kapasite büyüklüğünü belirleyen faktörler: Sermaye miktarı, Talep büyüklüğü, İşgücü eksikliği, Büyüme ihtiyacı 
Girişimcilerin karşılaştığı finansman sorunları:

 • Kredi sağlamada teminat sorunu
 • Bankalarla olan ilişkilerin yetersizliği
 • Finansal kararların alınmasındaki bilgi eksikliği
 • Finansman sağlayacak örgütlenme eksikliği
 • Türkiye’de girişimcilerden en çok talep edilen teminat türü Gayrimenkul ipoteğidir.
 • Türkiye’de yer alan işletmelerin ürün seçimine etki eden en önemli faktör Çevrenin gözlemlenmesidir.
 • Büyüme sürecinde en önemli darboğaz Pazarlama’dır.
 • Türkiye’deki büyük işletmelerin ölçek büyüklükleri açısından payı yüzde 0,03 ‘tür.

Rekabet gücünün belirlenmesinde kullanılan ölçütler: Teknoloji kullanımı, Ekonomik güç, Finans kaynakları, Alt yapı olanakları 
Kalite rekabetinde en önemli etmen Kullanılan girdi ve teknolojidir. 
Girişimciliğin Türkiye’de üstlendiği roller:

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek
 • Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak
 • Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak.
 • Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak
 • Tescil, patent ve kullanma haklarının araştırıldığı girişimcilik aşaması Hukuki açıdan değerlemedir.

Nakit akışlarının tahmininde göz önünde bulundurulması gereken konular: Ödenecek vergiler, Kredi geri ödemeleri, Müşterilere tanınan vade, Satıcılara tanınan vade 
Yatırım yerinin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler: Vergi kolaylıkları, Gelişme için yardım imkanları, Ulaşım zamanı, Diğer işletmelerde olan iş imkanları 
Bir yatırıma başlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler:

 • Pazarın araştırılması, Teşvik imkanlarının araştırılması, Rakiplerin incelenmesi, Hedef kitlenin belirlenmesi
 • yüzyıl sonlarında elektrik enerjisi kullanımı ile gerçekleşen teknolojik devrim İkinci teknolojik devrimdir.
 • Örgüt içindeki birim ve personelin birbirleriyle uyumlu halde çalışmasını sağlamak olarak tanımlanan yönetici fonksiyonu Eşgüdüm (Koordinasyon) ‘dür.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.