KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Glossarie de Geographie – Coğrafi Terimler

Glossarie de Geographie – Coğrafi Terimler

A

Ablation :Kesip çıkarma
Abysse :Yer yada deniz altında ki derin çukur
Acide :B iriktirme yığma
Adventif :E k
Agglomération :Toplanıp yığma
Aiguille : S ivri kaya tepe
Air :Hava
Aire :Alan
Altération : D eğişme
Alde : P etek yuva
Anse :Küçük koy
Antécédent :Geçmişteki durum
Arc :Kıvrıntı kemer
Arc-en-ciel :Gökkuşağı
Arène :Kum alanı,kum çölü
Atmosphère :Hava,hava küre
Aurone :Kutup kızıllığı
Aven : D üden

B
Basique :B azal,bazik
Bassin :Havza
Bouclier :Kalkan
Boue :B alçık,çamur
Boutonnière :Kesi, çizik
Brèche :Köşeli yığışım
Butte :Küçük tepe, tepecik
C
Compétence :Anlık yetki
Continent :Kıta
Contrefort : D ağ kolu
Cordon :Kıyı şeridi
Corniche :korniş
Croupe : D ağın şişkin yamacı
Calotte :İçbuzul
Compagne :Kır,köy
Capture :Kapatmak
Charnière :B irleşme  sı
Chaud : S ıcak,sıcaklık
Ciment :Çimento
Cirque :B uzdağı
Clastique :E ski kayaların aşınmasından oluşan
Combe :Küçük vadi
Ciel :Gökyüzü
Climat :İklim
Capital :B aşkent

D
Delta : D elta
Démaigrissement :İnceltme,kalınlığı giderme
Demoiselle : P eribacası
Densité :Yoğunluk
Diaclase :Yer çatlağı
Doline : D üden,obruk
Dure :Katı,sert

E
Ensellement :Azalma,alçalma
Envers :Arka yüzü,tersi
Epaulement :Toprak
Eperon :Çıkıntı
Erosion :Aşınma
Erratique : S apkın
Eruption : P üskürme
Est : D oğu
Etoile :Yıldız
Exode :Toptan göç
Exosphère :E gzosfer
Ecologie :Tabi denge

F
Faille :Kırık,fay
Feu :Ateş
Filonien : D amar,maden kaynağı
Flac :Yan,yamaç
Flèche : Ok biçiminde
formation : Oluşma
Fosse :Çukur
Fourre : S ık
Front :Alın,cephe
Foret : Orman
Falaise :Uçurum

G
Géographie :Coğrafya
Géologie :Yerbilim
Géopolitique :Jeopolitik
Glaciaire :B uzullara değin
Glaciation :B uzullaşma
Glacis :E ğinti
Golfe :Körfez
Gorge :Boğaz
H
Habitat :Yerleşme biçimi,yerleşme
Hamada :Kaya çölü
Harmattan : S ahradan gelen yel
Hawaïen,enne :B ir volkan tipi
Hivers :Kış
Horizon :Ufuk
Houiller :İçinde taşkömürü katmanları bulunan
Humidité :Nem

I
Iceberg :B uzdağı
Inselberg :Küçük tepe,tepecik
Interfluve :Kıran
Inversion :Tersleme
Isostasie : D enkleşim,Denkleşme
Isobathe :E şdeğerlilik
Ionosphère :İyonosfer

J
Jusant : D eniz çekilmesi
Jaillir :Fışkırmak,püskürmek

K
Karst :Karstik bir bölge içeren bölge
Karstique :Kartsa değin
Kérogène :B ir tür taş
Klippe :Kaplama

L
Lac :Göl
Laccolite : Volkan kaynaklı çukurluk
Lacune : D eniz kulağı
Lido :Kıyı dili
Lune :Ay

M
Madicole :Kayalık bölgede bitki
Magma :Magma
Magmatique :Magmaya değin
Manteau :Örtü
Marin :G.Doğu rüzgarı
Méridienne :Meridyen çizgisi
Milieu :Çevre
Modèle :Aşındırmaların engebelere verdiği biçim
Marré :Gel-git
Mer : D eniz
Mésosphère :Mezosfer

N
Néogène :Yeni dönem
Néotectonique :İlk dördüncü zamanda oluşmuş tektonik
Néritique : D eniz deposu
Niveau : S eviye
Nunatak : S ivri kaya
Nuage :B ulut
Nuageux :B ulutlu

O
Océan : Okyanus
Ombilic :B uzul bir vadinin genişleyip ,derinleşmesi
Organique : Organik

P
Paléogène :İlk üçüncü zaman
Paléogéographie :Taşbilim coğrafyası
Perte :Yıkım
Plate-forme : S ahanlık ,Düzlük
Poljé :Göl ova
Plantation :B itki örtüsü
Parallèle : D ünya etrafında varolduğu düşünülen dikey çizgi
Planète :Gezegen

R
Rade :Koy
Recouvrement :Kaplama,örtme
Recule :Ücra,uzak
Reg :Taşlardan oluşmuş çöl alan
Région :B ölge
Régularisation :Ayarlama
Relief :E ngebe
Renverse :Ters yüz,arka yüz
Ruissellement : S ellenme
Rurbanisation :Şehirleşme

S
Saturé :B ir çeşit magma taşı
Saut :Çağlayan,şelale
Secteur :Alan,Bölge
Seiche : D uran dalga
Seuil :E şik
Site :E şik
Situation :Konum
Sotch : D üden
Subséquent : S onraki arkadan gelen
Surcreusement :Aşrı oyma
Suspendu :Asma
Suspension :E rteleme
Sylve : Orman,koru
Stratosphère : S tratosfer
Soleil :Güneş
T
Terrasse : S eki
Tributaires :-e dökülen
Troposphère :Traposfer
Température : S ıcaklık

V
Val : Vadi
Valleuse :Kuru dere
Verrou :B ir buzul koyağını kapayan kayalık
Voûte :Tepe

Z
Zone :Kuşak

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın