KozanBilgi.Net
Gürer: “Engellilere de bayram ikramiyesi verilmelidir”
Sosyal Medyada Paylaş
27 Ekim 2020
TÜRKEŞ MANGA

Gürer: “Engellilere de bayram ikramiyesi verilmelidir”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den engelli vatandaşları sevindirecek Kanun Teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli yurttaşlara dini bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifini sundu.

Dar gelirli engellilerin ekonomik buhrandan doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Gürer,“ Ekonomik sorunlar göz önüne alınarak yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu olan tüm bireylere Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret düzeyince bayram ikramiyesi verilmesi için kanun teklifi verdim” dedi.

ENGELLİLERE DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yapılan araştırmalara göre ülkemizde çoğunluğu işsiz ve dar gelirli kesimlerden geldiği belirlenen engelli bireylerin en azından dini bayramları huzurlu geçirebilmeleri için Kanun Teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde engelli yurttaşlara dini bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini öneren Gürer, engellilerin ekonomik sorunlar yaşadığına dikkat çekti.

ENGELLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Engellilerin eğitim olanaklarında yeterince yararlanamadığını, istihdam sorunu nedeniyle geçimlerini temin edemediklerini ve temel ihtiyaçlarını gideremediklerini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Engelli bir çocuğa sahip olan sabit gelirli vatandaşımız sağlıklı çocuğa sahip olan vatandaşın 3-4 katı masrafı üstlenmiş demektir. Bu da sizin yoksul değilseniz bile hızla yoksullaşmanız demektir. Engelli bir çocuğun eğitimi, çoğunlukla özel eğitimi gerektirmektedir. Buna bir de tedavi ve ilaç masrafları da eklenince durum, çoğu zaman içinden çıkılamaz ekonomik bir sorun haline gelir” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Pfizer/BioNTech aşısına zam geldi

YÜZDE 40 RAPORU OLANA ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BAYRAM İKRAMİYESİ

Engelli vatandaşlarımızın, yaşadığı birçok problemin yanında maddi olanaksızlıklar nedeniyle de sorunlarının artarak devam ettiğine dikkat çeken Gürer, “ Engelli vatandaşlarımızın maddi kaygılarından uzaklaşmasının bir nebze de olsa sağlanabilmesi amacıyla Engelli Kimlik kartı temin edilmeli veyahut yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyen tüm engelli vatandaşlarımıza Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında net asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilerek daha huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
GÜRER’İN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Engelliler Hakkındaki Kanunda Değişiklik “

“MADDE 1- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Bayram ikramiyesi

EK MADDE 1- Engelli bireylere, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında net asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Ödemenin yapılabilmesi için engelli bireyin, Engelli Kimlik kartına sahip olması veyahut %40 ve üzeri engelli olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesinden alman sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekir.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ödenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Manavgat’tan acı haber! Ölü sayısı yükseldi

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Facebook Yorumları

Tüm Hakları Saklıdır © Copyright © 2006-2021 KozanBilgi.Net - İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Türkeş MANGA