Hazret-i İsa’nın müjdesi

Hazret-i İsa’nın müjdesi

Sual: İncil’de Peygamber efendimizin geleceği bildirilmiş midir?

CEVAP

İsa aleyhisselamdan sonra, bir son Peygamber (aleyhissalatü

vesselam) geleceği İncil’de bildirilmişti. Bu haber, bütün tahriflere

rağmen bugünkü bozuk İncillerde bile vardır. Yuhanna İncilinin

14.babının 16.âyetinde İsa aleyhisselam;

(Allah size, sizinle beraber kalacak bir teselli edici

gönderecektir) demektedir.

  1. âyetinde ise, (Bu hakiki tesellici size her şeyi öğretecek

ve size benim öğrettiklerimi de hatırlatacaktır) demektedir.

16.babın 13.âyetinde ise, (O, size her hakikate yol

gösterecektir. Zira O, size kendiliğinden bir şey söylemeyecek,

fakat Allah’ın söylediklerini size bildirecektir) demektedir.

[Hıristiyanlar (Tesellici) kelimesini (Ruh) diye tercümede ısrar

ederler.]

Bundan başka, Kitab-ı mukaddesin Eski Ahd (Tevrat) kısmında

Arap ırkından bir Peygamber geleceği yazılıdır. Tesniyenin

18.babının 15.âyetinde, Musa aleyhisselamın İsraillilere, (Rab sizin

için aranızdan, kardeşlerinizden benim gibi bir Peygamber

“aleyhissalatü vesselam” çıkaracaktır) dediği yazılıdır. Burada

bahis konusu olan İsraillilerin kardeşleri, İsmaililer yani Araplardır.

İşte İncil’de ve Tevrat’ta yazılı olan ve Arap ırkından geleceği

müjdelenen bu son Peygamber, Muhammed aleyhisselamdır.

1886 yılında İstanbul’da Boyacıyan Agob matbaasında basılan

Kitab-ı Mukaddesin Türkçe tercümesinin s.885’de, (O, gelince

dünyayı günah, salah ve hüküm hususlarında ilzam edecektir)

deniyor. Buradaki “O” nun Latince aslında, Paraclet yazılıdır. Bu

kelime, teselli edici demektir. Papazlar her şeye rağmen, (benden

sonra bir teselli edici gelecektir) ibaresini İncil’den kaldıramadı.

Pavlos’un yazdığı ve Hıristiyanların Kitab-ı mukaddesten kabul

ettikleri mektuplardan “Korintoslulara 1.mektubun, 13/ 8 de,

(Peygamberler sona erecek, diller de kaybolacak [Latince gibi],

ilim iptal olacak [Ortaçağ ilmi gibi], ama O kâmil gelince, yarım

kalan ve kusurlu olan bilgiler ortadan kalkacaktır) deniliyor. [Bu

yazı Türkçe Kitab-ı Mukaddeste de vardır.]

Barnabas İncilinde, Hazret-i İsa’nın, son Peygamberin

geleceğini, isminin [Muhammed ile aynı manadaki] Ahmed

olacağını) bildirdiği açıkça yazılıdır.

Bu İncilde Hazret-i İsa diyor ki:

Ben günah affedemem, günahları ancak Allah affeder. (71.

bab),

Ben, Allah’ın resulünün yolunu hazırlamak için geldim. Bu

Resul, sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakiki

inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O

zaman, Cenab-ı Hak, elçisini gönderecektir. Onun başının

üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O, putları kırar. Onun

sayesinde, insanlar Allah’ı tanır ve ben de hakiki olarak

tanınırım. (72. bab),

O resul güneyden gelecektir. (96. bab),

O resulün adı Ahmed’dir. (97. bab)

Bu husus, Kur’an-ı kerimde de bildirilmektedir:

(Meryem oğlu İsa “Ey İsrailoğulları, benden önce gelmiş

olan Tevrat’ı tasdik eden, benden sonra gelecek ve ismi Ahmed

olan bir Peygamberi müjdeleyen, size gönderilmiş bir

Peygamberim” demişti. Ancak, o kendilerine apaçık delillerle

[mucizelerle] gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler.) [Saf 6]

Gayri müslimler, Peygamber efendimizin mucizelerine sihir

dedikleri gibi, Hazret-i Musa ve Hazret-i İsa’nın mucizelerine de sihir

demişlerdi.

Hazret-i İsa, son peygamber Muhammed aleyhisselamı

müjdeleyince, havariler, Onun ümmetinin nasıl olacağını sual ettiler.

Hazret-i İsa da (Bizden sonra gelecek ümmet, âlim, hakim, takva

ehli iyi insanlardır. Allahü teâlâdan gelen az rızka razı olacaklar.

Allahü teâlâ da, onların az ameline razı olacaktır) buyurdu. Bu

vasıfların hepsi Eshab-ı kiramda var idi. (Tibyan)

Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın peygamberidir, Onunla

birlikte bulunanların [Eshabın] hepsi, kâfirlere karşı çetin ve

birbirlerine karşı merhametlidir. Onları rükuya varırken, secde

ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların

nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki

vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp

çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi

üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna

gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri

öfkelendirir. Allah, inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük

mükafat vaad etmiştir.) [Feth 29]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın