Hicri yılbaşı gecesi

Hicri yılbaşı gecesi

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de

20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı,

Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül

Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih

Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci

günü de, Kameri yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi

Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Bu geceyi ihya etmeli ve

saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur.

Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın

tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte,

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan

oruçtur) buyuruldu.

İslamiyet’ten önce Araplar, Muharrem ayında savaşmak

isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki

aya da, Muharrem derlerdi. Böylece haram ay, Muharremden bir

sonraki ay olurdu.

(Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği

arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram

kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl

helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın

haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki, Tevbe

suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.

Kıymet verilen dört aydan biri

Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb’le beraber Kur’an-ı

kerimde kıymet verilen 4 aydan biridir. (Tevbe 36)

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.)

[Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı

Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli

namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi,

Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o,

Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü

teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o

gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet

itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları

kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet

etmek şarttır.

Yılbaşı duası

Sual: Yarın, pazartesi günü, hicri yılbaşı oluyor. Yılbaşında

hangi duayı okumalıdır?

CEVAP

Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa

okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin

olacağı, Aşûre Günü [Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanın

ise, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş

olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir.

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:

(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ

seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân,

el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete

mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi

vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm,

birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ

seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve

ehl-i beytihî ecmaîn.)

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın