İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi – Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası – Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti – Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli – Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz – Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz – Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) – Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması – Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması – Maktu Harç
İmzaya İtiraz – Maktu Harç
İstihkak – Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. ) – Harca Tabi değil
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtiraz – Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) – Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye – Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) – Maktu Harç
Konkordato – Maktu Harç
Meskeniyet İddiası – Maktu Harç
Rehnin Kaldırılması Talebi – Harca Tabi değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz – Maktu Harç
Şikayet – Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)(Harca Tabi Degil)
Takas Mahsup Talebi – Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali – Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz – Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
Yetki İtirazı – Maktu Harç

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN