DOLAR 9,3186-0.15%
EURO 10,86290.08%
ALTIN 532,330,49
BITCOIN 5825002,57%
Adana
27°

AÇIK

15:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

İkinci Mahmud Han

İkinci Mahmud Han

ABONE OL
04 Ekim 2016 12:38
İkinci Mahmud Han
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İslam halifelerinin doksan beşincisi ve Osmanlı padişahlarının

otuzuncusudur. Birinci Abdülhamid hanın oğlu, sultan Abdülmecid

hanın babasıdır. 1785 de doğup, 1839 da vefat etti. 1808 de halife

oldu.

Yeniçerileri kaldırdı. Vehhabileri Hicazdan çıkardı. Harbiye ve

tıbbiye mülkiye mekteplerini vücuda getirdi. 1826 da Tophanede

Nusratiyye camiini yaptırdı. 1828 de Bayezidde Eski saray

bahçesine yangın kulesi yaptırdı. 1837 de Unkapanı ile Azapkapı

arasında (Mahmudiyye) köprüsünü yaptırdı. 1831 de İstanbul’da ilk

gazete çıkarıldı. Dünyada ilk gazete 1641 de çıkarıldı. 1837 de

maliye nezaretini kurdu. 1838 de karantina vücuda getirdi.

Bahçekapı’da (Hidayet camii), Üsküdar’da Şemsi paşa camii

yanında, 1816 da (Adliye) camiini, yağlı boyalı ahşap Beylerbeyi ve

Çırağan saraylarını yaptırdı. 1819 da Hazret-i Halid’in türbesini tamir

etti. Sandukası puşidesi üzerindeki kendi el yazılarıdır. 1825 de

hurufi tekkelerini kapattı. 1819 da Beyoğlunda Galatasaray lise

binasını yaptırdı. Burası 1834 de Tıbbiyye mektebi yapıldı ise de,

1850 de yandı. 1851 de Tıbbiyyei şahane yaptırdı.

Arnavutköy sahilinde (Tevfikiyye) camiini yaptırdı. Çeşitli

yerlerde çeşmeler yaptırdı. Tophanede Kadiri cami ve tekkesini

Tosyalı İsmail Rumi yaptı ve 1644 de vefat etti. İkinci Mahmud han

1823 de yeniden yaptı. Türbesi Çemberlitaş’tadır.

Sultan İkinci Mahmud Han, Osmanlı Devletinin ilerlemesini,

teknik sanayide devrin seviyesine ulaşılmasını isteyen tedbirli,

gayretli bir padişahtı. Devrindeki büyük hadiseler karşısında asla

ümitsizlik ve gevşeklik göstermedi. Gayreti sayesinde devlet, Avrupa

tarzında sistemli orduya sahip oldu. Avrupa’da askerlik ve yeni

silahların kullanılmasını öğrenmek için, talebe gönderdi. Askeri

Tıbbiye ve Harbiye mekteplerini kurdu. Bu iki müessesenin eğitim ve

öğretimini en üst seviyeye çıkarmak için Avrupa’dan hocalar ve

mütehassıslar getirdi. Askeri Tıbbiye, Harbiye ve sivil yüksek

okulların öğrenci ihtiyacını karşılamak için medrese ve mekteplere

ilaveten sıbyan mekteplerinin üstünde Rüşdiyeler (ortaokul), devlet

memurlarının yetiştirilmesi için de Mekteb-i Maarif-i Adli kuruldu.

Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli sahalarda mütehassıs

eleman yetiştirmek için Avrupa’da çok sayıda öğrenci tahsil mecburi

hale getirildi. Açılan okulların seviyesini yükseltmek için ve lüzumlu

fen ve teknik bürosu kuruldu. Tekrar Avrupa devletlerinin şehirlerine

konsolos gönderilmeye başlandı. 1 Ekim 1831 tarihinde Takvim-i

Vekayi adlı gazete, Osmanlı Türkçesi ile ülke içinde çıkarılmaya

başlandı. Fransızcası da ülkelere gönderildi. Avrupa ülkelerine

gönderilen gazeteler ile Türkiye’nin propagandası yapılarak

hadiseler ve ıslahatlar dünya kamuoyunda değerlendirmeye tâbi

tutuldu. Avrupa basınında, Türkiye ve sultan Mahmud hakkında

neşredilen yayınlar takip edildi.

İkinci Mahmud Han, hükümet teşkilatı usülleri, kıyafet

nizamında yenilikler yaptı. Osmanlı Devlet teşkilatındaki önceki

müesseselerin yerine, Sadrazama Baş Vekil (Başbakan); Defterdara

Maliye Nazırı (Maliye Bakanı); Reisü’l küttaba Hariciye Nazırı

(Dışişleri Bakanı); sadrazam Kethüdasına Dahiliye Nazırı (İçişleri

Bakanı) denilmeye başlanıldı. Osmanlı Devletinde büyük bir yekün

tutan vakıflar için Evkaf Nezareti kuruldu. Hükümet ve ahalinin

önemli meselelerinin görüşüldüğü Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye;

askeri işlerin görülüp, kararlaştırıldığı Dar-ı Şura-yı Askeri

müessesesi kuruldu. Memurlar iç ve dış işlerde olmak üzere ikiye

ayrılıp, maaşları, rütbe ve derecelerine göre bağlanarak, verilmeye

başlanıldı. 1827 de Osmanlı Tıp Fakültesi kuruldu. 1838 de

Karantina usulünü vücuda getirdi. Posta müessesesini kurdu. Posta

yollarının kurulmasına çalıştı. Üsküdar’dan İzmit’e kadar bir posta

yolu yaptırdı.

İkinci Mahmud Hanın ilmi fazla olup, dini, fenni, teknik, askeri,

idari ve sanat sahalarında kendisini çok iyi yetiştirmişti. Dindar,

akıllı, zeki, çalışkan olup, gayret ve azim sahibiydi. Şairdi. İlim, sanat

adamlarına ve eserlerine çok alaka gösterdi. Onlara kıymet verip,

himaye ederdi. Ülkenin imarına, ilim, sanat, hayır ve sosyal

müesseselerine önem veren İkinci Mahmud Han, pek çok eser

yaptırdı.

Mısır, Yanha ve Mora gibi vilayetlerin isyanı ve yeniçerilerin

kazan kaldırmaları, yok edilmeleri ve Rus ordularının saldırmaları

sırasında sultan Mahmud Han, Mekke ve Medine’yi ancak tamir

edebilmiş, kendisinden sonra oğlu Abdülmecid Han, bunları tezyin

için şaşılacak bir himmet ve gayret göstermiştir

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.