İşletme Mühendisi

İşletme Mühendisi

TANIM

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa

kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda

bilgi sahibi olan kişidir.

GÖREVLER

Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri

yapar, İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması

gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar, İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama

ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir,

Üretim mühendisleri ile işletmeciler arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çalıştığı alanla ilgili özel aletler ve hammaddeler, Bilgisayar, İmalat ve tasarımda kullanılan paket

programlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Sayısal düşünme yeteneğine,

Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve

fırsatları sezebilme yeteneğine, Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,

Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı, Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Sabırlı, anlayışlı,

hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Zamanı iyi kullanabilen, Ekip çalışması yapabilen kimseler

olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletme mühendisleri kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler (sigorta, maden, banka,

çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi daireleri personeliyle etkileşimde

bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması,

finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim, İşletme Fakültelerinin “İşletme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak

gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik

dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel

Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi,

Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Matematiksel Ekonomi, Yönetim

ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Kalite Kontrol,

Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, İşletme

Politikası başlıklı branş dersleri okutulur. Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü

işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca, bir kamu veya özel sektör

işletmesinde üretim bölümlerinde ve idari bölümlerde staj yapmak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil

konularında kendilerini geliştirebilirler,

Üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler,

Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER:

Endüstri mühendisi, işletmeci, iktisatçı, yönetici, denetici, çalışma ekonomisti.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmeler kendi ücret politikasıyla tespit ettiği miktarda stajyer öğrencilere ücret ödemektedir. Bazı

kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca kredi verilmektedir. Eğitim sonrasında işletme

mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN