DOLAR 15,9221 -0.12%
EURO 16,7495 0.11%
ALTIN 930,430,24
BITCOIN 466228-2,89%
Adana
27°

AÇIK

03:53

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kabir ziyareti nasıl olur

Kabir ziyareti nasıl olur

ABONE OL
18 Şubat 2015 08:06
Kabir ziyareti nasıl olur
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sual: Kabir ziyareti nasıl olur, kadın da ziyaret edebilir mi?

CEVAP

Ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için

kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de aynı hallere düşeceğini

hatırına getirir. Kimseye kötülük düşünmez. İyi bir müslüman olarak

yaşamaya çalışır. Hanefi’de, perşembe, cuma ve cumartesi günleri

kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şafii’de, perşembe günü ikindiden

cumartesi günü güneş doğuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir.

Ziyaret edenin, ölü için Kur’an-ı kerim okuması, ona dua etmesi

gerekir. Bunların ölüye faydası çok olur. Kabristana girince,

(Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnna inşaallahü an

karibin biküm lahikun) demek sünnettir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni

eselüke-bi-hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe

hazelmeyyit denirse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.)

[Etfal-ül müslimin]

Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin

günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

Evliyayı ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini,

bereketlenmek, yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek

müstehaptır. Resulullahın mübarek kabrini ziyaret etmek, ibadetlerin

en kıymetlilerindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur.) [Taberani,

Bezzar]

Ziyaret ederken, kabir etrafında tavaf etmek, kabri öpmek caiz

değildir. Hindiyye’de, ana-babanın kabrini öpmenin caiz olduğu

bildiriliyor. Ana-babadan daha kıymetli olan evliya veya peygamber

türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan, şefaat etmesi, Allahü teâlânın

vermesine vesile olması istenir. (Kabirleri ziyaret eden kadınlara

Allah lanet etsin) hadis-i şerifi, ağlamayı yenilemek için kabir

ziyaret eden kadınları kasdetmekte olup, bu cahiliyet devri

âdetlerindendir. (Kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiştim,

bundan sonra ziyaret edin; zira size ahireti hatırlatır) hadis-i

şerifi, kadınların da kabir ziyaret edebileceğini göstermektedir.

Kadınların, kapalı olarak, fitneye sebep olmadan, ara sıra kabir

ziyaretleri caizdir. (Tahtavi)

Askeri’nin bildirdiği ve Münavi’nin (Künuz) kitabında yazılı

hadis-i şerifte, (Yahya bin Zekeriya’nın kabrini bilseydim, ziyaret

ederdim) buyuruldu.

Şeyh-ül-İslam ibni Kemalpaşazade hazretleri (Bir işinizde

şaşırırsanız ölmüşlerden yardım isteyiniz) hadis-i şerifini

açıklarken diyor ki:

Ruhun bedene bağlanması, kuvvetli bir aşk ile olmuştur. Ölmek,

ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruhun bedene olan sevgisi

öldükten sonra da devam eder.

Bir insan, kuvvetli, olgun ve tesiri çok olan bir zatın kabri

yanında durup, o zatı düşünse, o zatın ruhunun, bedenine ve

dolayısıyla, o toprağa bağlılığı olduğundan, bu iki ruh karşılaşır.

Gelen insanın ruhu, o zatın ruhundan istifade eder.

İmam-ı Razi hazretleri buyuruyor ki:

Gelen insanın ruhu ile, kabirdeki zatın ruhu, birer ayna gibidir.

Birbirinin karşısına gelince herbirinin ışığı, ötekinde akseder, yansır.

Bir zat, öldükten sonra, ruh âleminden ve rahmeti ilahiden ona

gelmiş olan, ilimler, kuvvetli eserler, onun ruhundan, ziyarete gelen

kişinin ruhuna geçer. (Metalib-i aliyye)

Peygamberlerin ruhları kabirlerinde her an bulunmaz, hep de

ayrı kalmaz. Kabirleri ile ilişkileri vardır. Her müslümanın da ruhu ile

kabri arasında, devamlı bir bağlılığı vardır. Ziyaret edenleri tanır,

selamlarına cevap verirler. (El alam)

Evliya kabrini ziyaret

Sual: Bir Evliyanın kabrini ziyaret ederken nelere dikkat

etmelidir?

CEVAP

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

Büyük bir zatın kabrini ziyaret eden kimse, ona rabıta ederse,

yani dünya işlerini hiç düşünmeyip, kalbine hiçbir şey getirmeyip, o

zatın ruhunu, his organları ile anlaşılamayan bir nur farz ederek,

bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan, kendi kalbine bir şeyler

akmaya başlar. Çünkü, Evliyanın ruhları, feyzlerin kaynağıdır.

Kaynağı kalbine koyan, bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen

ihsanlarına elbette kavuşur. Ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır.

Kabir yanına gelince, önce selam verilir. Kabrin sağ yanına,

yani kıble tarafına, ayak ucuna yakın durur. Tanıdığı gibi, şeklini,

suretini hatırına getirir. Euzü ve besmele ile bir Fatiha ve 11 İhlas

okur. Sevabını, Resulullah efendimizin, bütün Peygamberlerin,

Eshab-ı kiramın ve Evliya-i izamın ruhlarına ve bu zatın ruhuna

hediye eder. Onun ruhunu, gönlünde bulundurur. Kalbinde bir şey

hasıl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasını bilir ise, o zat da,

vermeye ehil, olgun bir Veli ise ve şartları gözeterek beklerse,

elbette bir şey ele geçer.

Bu şartlar, o zatın kendisini tanıdığına, selamını işitip cevap

verdiğine, ruhunun, kâmil, olgun olduğuna, ruhunun bir zamana ve

yere bağlı olmadığına, nerede hatırlarsa, orada imiş gibi feyz

vereceğine, Allahü teâlânın, feyzini, ruhun gıdasını, onun ruhu ile

gönderdiğine inanmaktır.

Üzüm isteyen, bağa gidip asmadan koparır. Erik ağacına

gitmez. Su isteyen, kaynağa, pınara, çeşmeye gider. Ağaca, sobaya

gitmez. Buğday isteyen, tarlasını sürer, eker, biçer. Çocuk isteyen,

evlenir. İlaç isteyen bir hasta, doktora ve eczaneye gider. Bakkala,

avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de,

Evliyanın kalbine, ruhuna başvurur. Allahü teâlâ, bu nimetlerini,

Evliyanın kalbinden göndermektedir. Her şeyi yaratan, gönderen,

yalnız Allahü teâlâdır. Fakat, her şeyi belli bir sebeple göndermek,

Onun âdetidir. Onun nimetine kavuşmak isteyenin, Onun âdetine

uyması, sebebi arayıp, bulup, öğrenip, Onun sebebine yapışması

lazımdır. Sebepleri aramamak ve öğrenmek istememek, Allahü

teâlânın âdetini bozmak olur. Bir kabirden feyiz almak için, o zata

karşı, diri imiş gibi, edep ve saygı göstermek gerekir. (R. Şerife)

Kabir ziyaretinde

Sual: Evliya kabrini ziyaret edenler arasında, laubali hareket

edenler, orada gülenler, konuşanlar oluyor. Bunlar uygun mu?

Geçen gün mübarek bir İslam âliminin kabrine gittim. 3-5 kişi

oturmuş, güle oynaya sohbet ediyorlardı. Tam o mübarek zatın

kabrinin yanına sedirler koymuşlar. Orada sohbet edilmesi uygun

mudur?

CEVAP

Zaruretsiz konuşmamalı. Oradaki zatın bizi gördüğünü bilmeli.

Sağlığında yanındaymışız gibi edebi muhafaza etmeli. Başka işle

meşgul olmamalı. Orası oturulacak, sohbet edilecek yer değildir.

Edeple dua edip çıkılmalı. Normal kabirlerde bile gülmek uygun

değildir. Kabirde gülmek hadis-i şerifle yasaklanmıştır.

Kabir ziyareti için uzağa gitmek

Sual: Evliya kabrini ziyaret için uzak bir yere gitmek caiz midir?

CEVAP

Bu hususta, din kitaplarımızdaki bilgiler şöyledir:

Resulullah, Uhud şehitlerini ziyaret için, Medine’den Uhud’a

gelmiştir. Bundan dolayı, Kabr-i saadeti ziyaret için, Medine’ye

gitmek de, elbette ibadet olur. (M. Nasihat)

Uzak kabirleri ziyaret, mendubdur. Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi

Evliya zatlar, bunun için ziyaret edilmektedir. İmam-ı Gazali

hazretleri, (Evliyanın Allahü teâlâya yakınlıkları aynı değildir. Ziyaret

eden, her birinden farklı faydalara kavuşur) buyurdu. (Redd-ülmuhtar)

Uzak olan kabirleri de, ziyaret etmek için gitmek caizdir. Hele

Salihleri, Velileri ziyaret için uzak yere gitmek sünnettir. (Mezahib-i

Erbea)

Diri iken ziyaret edilen âlimleri, vefatından sonra ziyaret etmek

için, uzak memleketlere gitmek caizdir. (Hazanet-ür-rivayat,

Hindiyye, Hazanet-ül-müftîn)

(Büyük zatların kabrini ziyaret için uzak ülkelere gitmemek,

başka bir işi için gidilince, ziyaret etmek iyi olur) da, denildi. (Cennet

Yolu İlmihali)

Sual: Resulullahın ve Evliyanın kabirlerini ziyaret ederken,

kabrin neresinde durmalı? Kıbleye mi, kabre mi dönmeli, oturmalı

mı, ayakta mı durmalı?

CEVAP

Bu konuda din kitaplarımızdaki bilgiler şöyledir:

İmam-ı a’zam hazretleri buyuruyor ki:

Abdullah ibni Ömer hazretlerinden bildirdiğine göre, Kabr-i

saadeti ziyaret eden, Kıbleye arkasını, yüzünü kabre döner. Sonra,

(Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullahi ve

berekatüh) der. Kabr-i şerife dönmek ve kıbleyi arkaya almak

sünnettir.(Müsned)

Ziyarette, namazda olduğu gibi, sağ el sol elin üstüne konur.

(Rükneddin Ebu Bekr Muhammed Kirmani)

Resulullah, mübarek kabrinde diridir. Ziyaret edenleri tanır.

Hayatta iken yanına gelen, mübarek yüzüne karşı dururdu. Kıble,

arkasında kalırdı. Kabr-i şerifini ziyaret ederken de, elbet böyle

olacaktır. Bir kimse, Mescid-i haramda, kıbleye karşı duran

hocasının veya babasının yanına gelip bir şey söylese, elbet buna

karşı durarak söyler. Kâbe, arkasında kalır. Resulullahın mübarek

yüzüne karşı durmak, babaya, hocaya karşı durmaktan elbet daha

gereklidir. Dört mezhebin âlimleri, ziyaret ederken Kabr-i şerife

dönmek gerektiğini sözbirliği ile bildirdiler. (İmam-ı Sübki – Şifa-üssikam)

Mescid-i şerife girdiğinde, kıbleyi arkaya almalı, yüzünü Hücre-i

saadete karşı dönmelidir. Edep ve saygı ile, selam verip, salevat-ı

şerife okumalıdır. (İmam-ı Malik)

Ziyaret eden, Resulullahın mübarek başı bulunan köşeyi sol

tarafına ve kıbleyi sağ tarafına alıp, köşeden iki metre kadar uzakta

durmalıdır. Sonra kıble duvarını yavaş yavaş arkaya almalı, tam

Kabr-i saadete dönünce, selam vermelidir. (İbni Cemaa – Menasik)

Kabir ziyaretinde, kabre karşı durularak kıble arkada bırakılır.

Her kabir ziyaretinde, böyle yapılır. (Merakıl-felah)

Kabir ziyaret ederken, kıbleyi arkada bırakıp, ölünün yüzüne

karşı oturup selam vermek müstehabdır. Kabre el, yüz sürülmez,

öpülmez. (İhya)

Kıbleyi arkada bırakıp, ayak tarafında, ayakta durmak efdaldir.

(Redd-ül-muhtar)

Resulullah, Baki kabristanını ziyaret eder, mezar yanında

ayakta dua ederdi. (M. Nasihat)

Ayakta ziyaret etmek, oturarak ziyaretten efdaldir. (İbni Hacer-i

Mekki)

Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baş tarafında durmak da

caizdir. (S. Ebediyye)

Ölülere dua

Sual: Mezarlıktan geçerken ölülere dua etmek gerekir mi?

CEVAP

İyi olur. Kendimize de çok sevab olur. İki hadis-i şerif meali

şöyledir:

(Kabristana giren kimse, Yasin suresini okusa, o gün

ölülerin azapları hafifler; ölülerin sayısı kadar, ona da sevab

verilir.) [Etfâl-ül müslimin]

(On bir ihlâs okuyup, sevabı ölülere gönderilirse, ölülerin

sayısınca ona da sevab verilir.) [İslam Ahlakı]

Kabir ziyaretinde

Sual: Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur?

CEVAP

Kabristana girince, ayakta, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dâr-il

kavm-il müminîn! İnnâ inşâallahü an karîbin biküm lâhikûn)

denir. Besmeleyle, 11 İhlâs ve bir Fatiha’dan sonra, (Allahümme

rabbel-ecsadilbâliyeh, vel-ızâmin nahiretilletî harecet

mineddünya ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min

indike ve selamen minnî) duasını okumalı. Kabrin yanına gelince,

kabrin kıble ve ayak tarafından yaklaşıp selam vermeli. Ayakta,

çömelerek veya oturup, Bekara suresinin başını ve sonunu, Yasin-i

şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye

hediye etmelidir.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.