Kadın Hakları

Kadın Hakları

Milli Mücadele’de Türk kadını kendisine düşen görevi şerefle yapmış, erkeğinin yanı başında vatan savunmasına katılmıştır. Atatürk konuşmalarında Türk kadınına daima güvenini belirtmiş, onu daima yüceltmiş, Türk kadınından beklenen fazileti tekrarlamıştır. 1923’te Konya’da Türk kadınıyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir:

“Bu son senelerin inkılap hayatında, hummalı fedakarlıklarla dolu mücadele hayatında, milleti ölümden kurtararak, kurtuluş ve istiklale …üren azim ve faaliyet hayatında, her millet ferdinin çalışması, gayreti, himmeti, fedakarlığı geçmiştir. Bu meyanda en ziyade yücelterek anılmak ve daima şükranla tekrar edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadının göstermiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır.
Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin kabiliyetini tutan, hep kadınlarımızdır. Çift süren, tarlayı eken, ormanda odunu, keresteyi getiren, ürünleri pazara …ürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtı ile kağnısı ile, kucağındaki yavrusu ile, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip, cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Bundan dolayı, hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle, ebediyen aziz ve takdir edelim.”
1926 yılında Medeni Kanunun kabulü ile kadınlarımız medeni haklarına kavuşmuş, kadın erkek eşitliği toplumumuzda yer almıştır. Siyasi hak olarak ilk defa 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu ile kadınlarımıza Belediye Meclisine üye seçmek ve seçilmek hakkı tanınmıştır. 26 Ekim 1933’te köy muhtar ve heyeti seçimlerine girme hakkı, daha sonra 5 Aralık 1934 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme hakkı da tanınmıştır. 1935 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde 18 kadın milletvekili seçilerek TBMM’nde göreve başlamıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN