Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Sual: Akıl baliğ olmadan önce ölen kâfir çocukları, Cennete

girecekler mi, girmeyecekler mi?

CEVAP

Bu konuda, İslam âlimleri yedi farklı kavil bildirmişlerdir. Bunlar

şöyledir:

1- Akıl-baliğ olmadan ölen kâfir çocukları, Cennete girer. Hadis-i

şeriflerde buyuruldu ki:

(Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar

dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da

bulunur.) [Buhari]

(Rabbimden, müşrik çocuklarını bağışlamasını diledim,

kabul edip Cennete soktu.) [E.Nuaym]

(Her çocuk İslam fıtratı üzere [İslam’a elverişli olarak] doğar.)

[Buhari]

2- Kâfir çocukları Cennette müminlere hizmetçi olur. Hadis-i

şerifte buyuruldu ki:

(Rabbimden, küçükken ölen müşrik çocuklarının Cennette

müminlere hizmet etmelerini istedim, kabul etti.) [Hakim-i

Tirmizi]

(Müşriklerin çocukları Cennet ehlinin hizmetçileridir.)

[Taberani]

3- Ana babalarına tâbi olur. Ana babasından biri, Cennete

giderse, çocuk da Cennete gider. İkisi de Cehenneme giderse,

çocukları da Cehenneme gider. Küçükken ölen müşrik çocuklarının

ahiretteki durumları sorulunca Resulullah efendimiz (Babalarına

tâbidirler) buyurdu. Hiçbir amel işlemeden nasıl babalarına tâbi olur

denilince, şöyle buyurdu:

(Büyüseydiler, ne amel işleyeceklerini Allah elbette bilir.)

[Ebu Davud]

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Müşrikler de, çocukları da Cehennemliktir.) [İ.Ahmed]

(Kız çocuğunu diri diri gömen de, gömülen de

Cehennemdedir.) [Ebu Davud]

[Günahsız çocuğun Cehenneme gideceği yedi kavilden biridir.

Kendi aklına göre bu hadis-i şeriflere uydurma diyen kimse,

hadislerin ve kavillerin ne olduğu bilmeyen cahildir. Farklı hadis-i

şeriflerden dolayı farklı mezhepler meydana çıkmıştır. İmam

arkasında Fatiha okumak Şafii’de farz iken Hanefi’de harama yakın

mekruhtur. İki hükmün birbirine bu kadar zıt olması, Resulullah

efendimizin farklı bildirmesindendir. Peygamber efendimiz de,

ümmetine rahmet olması için farklı bildirmiştir. Bunun için bir kişi

kendi mezhebine göre yapamadığı işi, sıkıntı olunca başka hak

mezhebe göre yapmakta, farklı kavildeki rahmetten istifade

etmektedir.]

4- Kâfirlerin çocukları, büyüseydi mümin veya kâfir olacaktı. Bu

ise ilm-i ilahide bilindiğine göre, hüküm de ona göredir. Yani kâfir

olacaklar Cehenneme, Müslüman olacaklar ise Cennete gider.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Akıl-baliğ olsalardı, ne amel işleyeceklerini Allah elbette

bilir.) [Buhari, Müslim, Nesai]

5- Cennete de, Cehenneme de girmez. Araf denilen bir yerde

kalır. Fakat burası da devamlı değildir. Çünkü kıyamette Cennet ile

Cehennemden başka yer yoktur. Hatta, (Ahirette imtihan olurlar,

kazananlar Cennete, kaybedenler Cehenneme gider) diyen âlimler

de olmuştur.

6- Kâfir çocukları toprak olacaktır. Cennete gitmek için imanlı

olmak, Cehennemde ebedi kalmak için de imansız olmak şarttır.

Kâfirlerin çocukları ne imanlı, ne de imansızdır. Bunlar yok olacaktır.

Dağ, orman, mağara veya çölde yaşayıp da dinden haberi

olmayanlar da, imanlı olmadıkları için Cennete girmez, Allah’ı,

Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkâr etmediği için Cehenneme

de girmez, hayvanlar gibi yok edilir.

7- Bazı âlimler, farklı hadisi şerifler karşısında susmuşlar, bir

şey dememişlerdir. [Bu bilgiler, Mektubat-ı Rabbani, Feraid-ül

fevaid ve Tac gibi muteber eserlerden alınmıştır.]

Kâfir çocuğu iman ederse

Sual: Kâfir çocuğu, iman edip buluğdan önce ölse, ne yapılır?

CEVAP

Müslüman çocuğu gibi muamele edilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın