Kozan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!

Kalbler ve birleşik kaplar

Kalbler ve birleşik kaplar

* U şeklinde bir tüpe su konursa, su gider gelir ve iki taraf da

eşitlenir. İşte Müslümanlar da, bir araya geldikleri zaman birbirlerinin

kalblerine nur akar. Aynı birleşik kaplar gibi. Onun için kötü

insanlarla bir araya gelmemelidir. Onlara nur gitmez, onlardan

zulmet gelir. Peygamber efendimiz İslamiyet’in ilk zamanlarında

kabir ziyaretini yasaklamışlardı. Çünkü o zamanlar vefat edenler

Müslüman değildi. Ama ne zamanki Müslümanlar da, vefat etmeye

başladı, izin verdiler. Mesela din kitabını okurken de, yazanın

kalbindeki nurlar birleşik kaplar usulü gidip gelmeye başlar. Bu

yüzden, İmam-ı Rabbani hazretleri gibi büyüklerin kitaplarını

okumalı. Bir kişi kitap okursa, kitap okumuş olur. İki kişi okursa

sohbet olur ve yine nurlar gidip gelmeye başlar.

Bir velinin kalbindeki nurlar da böyledir. O zatı tanıyan ve seven

çok feyz alır. Tanımayan, Afrika’nın ortasında birisi de feyz alır. Ama

tanıyıp inkâr eden, kapısının önünde de dursa feyz alamaz. Feyz

vermek o zatın elinde değildir. Kendiliğinden akar. Ama üç kişi bu

feyzi alamaz:

1- Kâfirler,

2- İnkâr edenler,

3- Şüphelenip imtihan edenler.

Şah-ı Nakşibend hazretleri (Hocasını imtihan eden melundur)

buyurdu.

* Çocuklarımızın gönlüne evliya ve büyüklerin sevgisini

yerleştirmeliyiz. Onlara devamlı büyüklerden mesela İmam-ı

Rabbani hazretlerinden, Abdülkadir-i Geylani hazretlerinden

bahsetmeliyiz. Onların sevgilerini mermere işler gibi kalblerine

yerleştirmeliyiz. Böyle olursa, onların imanı, mermere kazınır gibi

olur. Yoldan çıkmazlar, yollarını kaybetmezler.

* Ramazan-ı şerifin her günü müminler için bayramdır. Bu

günlerin kıymetini bilip değerlendirenin bütün bir senesi bereketli

geçer.

* Ehl-i sünnet âlimlerinin bir kitabını mesela İmam-ı Rabbani

hazretlerinin Mektubatını birine vermek demek, onu kulağından

tutup Cennete koymaya çalışmak demektir.

* İbadet edenin göğsünü kabartmasından, günah işleyenin

günahı sebebiyle kalbinin kırık olması, pişmanlık içinde bulunması

daha iyidir.

* İslamiyet’te bir kişinin eli kalkar, bir kişinin eli iner. O kişi de

emirdir.

* Bir beldeye gelince önce camiye gidilmesi sünnettir.

* Ya büyükleri kalbde tutmalı veya onların kalbine girmeli.

* Önünüze engel çıkarsa, bunu aşmaya uğraşmayın, yanından

dolaşın.

* Sükût ikrardan gelir.

* Evlada yapılan iyilik veya kötülük babaya yapılmış demektir.

* Hayırlı işlerde sıkıntı çok olur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN